Дидактичні ігри на уроках української мови - "Методична скарбничка" - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » "Методична скарбничка" [ Додати статтю ]

Дидактичні ігри на уроках української мови

Дидактичні ігри на уроках української мови

 

«Змійка»

 Кожний член групи по черзі виходить до дошки, записує по одному словниковому слову і підкреслює орфогра­му в ньому. Записи можна робити не тільки на дошці, а й на аркуші паперу. Тоді учень, який записав слово, передає папір однокласникові.

«Така цікава буква».

Школярі пригадують і записують яко­мога більше слів, до складу яких входять дві однакові букви.

Зразок.

Загадка, парасолька,

Україна, українська.

Годин­ник, корисний.      

Лелека, посередині тощо

Гру «Буква до букви» проводять, використовуючи картки літер розрізної абетки. Грають парами. За допомогою лічилочки ви­бирають учня, який буде починати гру: класти на парту на свій розсуд картку з написаною на ній буквою. Другий учень додає ще одну картку так, щоб вийшло слово. Настає черга першого учня. Він може прикладати свою картку з лівої, правої сторін або вза­галі вставляти картку між картками, що вже лежать на парті. Таким чином, гравці по черзі додають одну картку, намага­ючись скласти словникове слово. Виграє школяр, який першим побудує слово. Якщо гра проводиться декілька разів, бали (які нараховуються за кількістю карток у побудованому словниково­му слові) записують на окремому папері. У такому разі виграє першокласник, який набере найбільшу кількість балів. 

«Словограй» — гра, яка має на меті розвиток орфографічної пильності дітей. Учитель готує декілька наборів карток, які складає у конверти. На картках написані словникові слова. Деякі слова навмисно написані неправильно. Діти працюють у малих групах. Серед запропонованих учителем карток, шко­лярі вибирають тільки ті, на яких словникові слова записані правильно. Один із членів групи називає слова, які вибрано, та пояснює контрольні моменти в них. (1 кл., С. 32; 4 кл., С. 49).

Гру «Словограй» варто проводити фронтально. У такому разі на уроках трудового навчання виготовляють сигнальні картки — по дві на кожного учня: одну — чорного кольору, другу — червоного. Педагог використовує ті ж самі картки. Тільки тепер він їх показує. Завдання дітям: помітити наявні орфографічні помилки й піднести відповідну сигнальну карт­ку. Якщо слово записане правильно — чорного кольору, з по­милкою — червоного. Учень, що підніс сигнальну картку пер­шим, має право першим відповідати. Для самостійної роботи пропонуємо такі варіанти гри:1. Словникові слова записані на дошці. Школяреві треба пе­реписати їх у зошит правильно (без помилок) та підкреслити олівцем контрольні моменти.2. Словникові слова надруковані на контрольному листі. Ди­тина повинна виправити наявні орфографічні помилки.

Матеріал для гри. 

1. Корисний, Украйна, ґудзик, олівец, цукор. (Корисний, Україна, ґудзик, олівець, цукор).

2.  Українска, цукерка, якор, в літку, бобуся. (Українська, цукерка, якір, влітку, бабуся).

3.  Порасолька, папір, годиник, лилека, бджола. (Парасоль­ка, папір, годинник, лелека, бджола). 

Після вивчення теми «Склад. Наголошений склад» корисно провести гру «Перший, другий, третій», яка вимагає від учнів за допомогою сигнальних карток (цифри 1, 2, 3) указати наголо­шений склад у прочитаному класоводом словниковому слові. Використовуючи сюжетні малюнки, проводять гру «Хто більше?» Учитель добирає відповідні для вивченої групи слів малюнки з журналів, альбомів для розвитку зв'язного мовлен­ня. Колектив дітей об'єднано у групи по 4-5 учнів у кожній. Школярі змагаються, яка група більше пригадає словникових слів, що «заховалися» на малюнку. Дітям варто дозволяти ви­користовувати слова зі списку-мінімуму для першокласників. Наприклад, тема «Школа» налічує такі слова: виразно, лінійка, олівець, папір, посередині, українська, диктант, завдання тощо. 

«Ігри Діда-Буквоїда» допоможуть не тільки розвинути у дітей увагу, орфографічну зіркість, а й привчать працювати з орфог­рафічним словником. Учитель готує набори карток у конвертах. Колектив учнів класу об'єднують у малі групи по чотири шко­ляра у кожній. Діти намагаються відгадати слова за приголосни­ми, або за голосними, перевіряють правильність їхнього напи­сання за орфографічним словником і записують слова у зошити.

Працюючи в парах, учні самостійно можуть підготувати й провести гру «Вилучи зайву літеру», наприклад, так. Один школяр пригадує словникові слова і записує їх у стовпчик, використовуючи зайві літери. Другий — закреслює олівцем лі­тери, які він вважає зайвими, та перевіряє правильність запи­саних слів за орфографічним словником. Ось варіанти таких слів: Вурлиця — вулиця,

зайєць — заєць,

килдим — килим,

ме-торо — метро,

дознака — ознака,

ясень — ясен. (2 кл., С. 21) 

Гра «Складовий аукціон» має на меті повторити правопис слов­никових слів, які діти вивчили у 1 та 2 класах. Учитель пропонує назвати слова, що починаються, наприклад, складом «за» — за­гадка, завдання, заєць. Виграє той, хто називає останнє слово.

Другокласникам подобаються перетворення. Пропонуємо провести гру «Чарівник». Педагог каже: «Зараз ви всі — чарів­ники. Вам треба «оживити» предмети — утворити від іменни­ка, який відповідає на питання «що?» спільнокореневе слово — іменник, який відповідає на питання «хто?».
 Наприклад:

Банк — банкір,

бібліотека — бібліотекар,

Київ — киянин,

комбайн — комбайнер,

космос — космонавт,

навчання — учитель. (2 кл., С. 28) 

Гра «Хто (що) заховалося?» розвиває у молодших школярів логічне мислення. Класовод вивішує на магнітну дошку малюн­ки предметів зворотною стороною до дітей. На зворотній стороні записано кілька ознак предмета, який «заховався». Педагог чи­тає ці ознаки. Учні намагаються назвати предмет. Якщо вчитель відкриває малюнок, то діти із завданням впоралися. Школярі складають речення зі словом, яке позначає названий предмет, у зошитах. Один з учнів коментує правопис словникового слова. Під час проведення гри «Намалюй мене» застосовують міжпредметні зв'язки. Діти за ознаками відгадують задуманий предмет, правильно вимовляють його назву, вказують наголос і орфограму словникового слова. Після виконання цих грама­тичних завдань учні малюють цей предмет. Матеріал для ігор «Хто (що) заховалося?» і «Намалюй мене»

1.Стрімкий, залізний, точний... (годинник).

2.Працьовитий, рідний, старенький... (дідусь).

3.Новий, цікавий, словниковий... (диктант).

4.Хижий, маленький, сірий, безхвостий, колючий... (їжак).

5.Легкий, дерев'яний, кольоровий... (олівець).

6.Перший, вихований, мудрий... (учитель).

7.Коричнева, солодка, шоколадна... (цукерка).

8.Чорні, однакові, шкіряні... (черевики).    (2 кл., С. 34)

Ігри-змагання для учнів 3-4 класів не тільки зміцнюють мовні знання молодших школярів, а й збагачують їх словнико­вий запас, удосконалюють усне та писемне мовлення, допома­гають оволодіти навичками користування словниками різних типів.

Ось деякі з них.

Під час проведення гри «Редактор» учитель записує на дош­ці неправильно побудоване речення. Діти самостійно редагу­ють вирази, записують у зошит правильні. Слухаючи текст-підказку, який читає вчитель, школярі на великому контрольному листі-аркуші паперу замість крапочок вставляють пропущені букви (працювати можна малими або великими групами).

Так проводиться гра «Туристи».

В.... і, в.... д, по і, лі.... ч, щ... НИ, Н...Д, в.... у.

Орієнтовний лист-підказка

Подорож туристів.

Туристи вирушають у путь ... (коли?) (вранці).Вони простують ... (куди?) (вперед).Переходять річку ... (де?) (посередині).З вершини поглядають... (куди?) (ліворуч).На привалі обідають ... (коли?) (щогодини).Повертаються сповнені вражень... (куди?) (назад).Згадують про подорож навіть ... (коли?) (взимку). (4 кл., С. 57)

Здобути навички користування словником іншомовних слів учні зможуть під час проведення гри «Іншомовні слова». Кожна команда дітей отримує словник іншомовних слів. За три хвили­ни школярі повинні з'ясувати значення 5-ти слів іншомовного походження та вказати джерело їх запозичення. (4 кл., С. 58)

«Швидше й правильніше». Учні добирають до запропонованих слів відповідне за змістом словникове слово:

розумний... (директор),

новий... (комп'ютер),

смачна... (кукурудза),

солодка... (черешня).

Переходити (що?)...(вулицю),

їхати (чим?)...(метро),

малювати (чим?)...(олівцем),

пишатися (ким?)...(учителем). (3 кл., С. 48) 

Категорія: "Методична скарбничка" | Додав: [ADM]Irina (08.02.2009)
Переглядів: 21911 | Рейтинг: 3.6/28
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!