Навчальна програма гуртка "Джерельце" - Гурткова робота - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Гурткова робота [ Додати статтю ]

Навчальна програма гуртка "Джерельце"
Навчальна програма гуртка
«Джерельце»

для учнів 1 – 2 класів
для загальноосвітніх навчальних закладів
(1 година на тиждень)

Автор: Ліснівська Тетяна ВІльгельмівна вчитель початкових класів вищої категорії, « Старший вчитель»

Рецензенти: Олійник О.І Кандидат педагогічних наук (теоретик)
Фомічова В.М., вчитель початкових класів вищої категорії Очеретинської ЗОШ (практик)

РЕЦЕНЗІЯ
на програму гуртка «Джерельце»
для учнів загальноосвітніх шкіл 1-2 класу
вчителя початкових класів Очеретинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Ліснівської Т.В.

Програма поетичного гуртка «Джерельце» в Очеретинській ЗОШ І-ІІІ ступенів розрахована на учнів 1 – 2 класів одна година на тиждень (35 годин на рік у кожному класі) спрямована на розвиток реалістичного мислення, початок літературної творчості молодших школярів, збагачення знань про рідну мову, традиції свого народу.
Мета гуртка – залучити учнів початкових класів до поетичного світу рідної мови, сприяти духовному збагаченню та естетичному вихованню; ознайомити з багатим світом народного фольклору
Програма передбачає дворічне навчання та охоплює великий об’єм мовного потенціалу виражений народними піснями, прислів’ями, казками, приказками, скоромовками, колисанками, забавлянками, примовками.
Програма апробована вчителями Очеретинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Учасники гуртка підвищили свій потенціал у вивченні рідної мови, брали участь у конкурсах і олімпіадах , показали добрий результат.

Вчитель початкових класів
вищої категорії
Очеретинської ЗОШ
В.М. Фомічова

РЕЦЕНЗІЯ
на програму гуртка «Джрельце»
для учнів 1-2 класів
вчителя початкових класів Очеретинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Ліснівської Т.В.

Програма гуртка «Джерельце» для учнів 1-2 класів загальноосвітніх шкіл розроблена і апробована вчителем початкових класів вищої категорії , стаж роботи 30 років, Ліснівською Т.В. Напрямок програми передбачає розвиток комунікативної , соціальної , самоосвітньої і предметної компетенції учнів початкових класів.
Результати навчання в цьому гуртку визначаються високим рівнем навчальних досягнень та розвитком предметної компетенції учнів. Програма гуртка не просто дає суму знань, умінь і навичок, а формує компетенцію продуктивної творчої діяльності, пов’язану з полікультурною і інформаційною компетентностями учнів шести і семи років, матеріал відповідає віковим вимогам, спрямований на розвиток особистісного зростання молодших школярів.

(теоретик)
Кандидат педагогічних наук О.І. Олійник

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Гурток «Джерельце» розрахований на учнів 1-2 класу загальноосвітніх шкіл. Як зазначено в Державному стандарті мета освітньої галузі в тому, щоб у процесі сприймання творів мистецтва і практичної діяльності сформувати у молодших школярів мистецькі уміння та компетентності, здатність художньої самореалізації.
Лексика рідної мови настільки багата і різноманітна, що можна відтворити нею красу свого краю, ніжність до рідної людини, неповторність кожного ранку, любов до життя.
Мовна культура дитини у ранньому віці є запорукою розвитку загальної культури і вміння взаємного порозуміння в колективі і суспільстві.
Розвиток мови нерозривно пов’язаний з розвитком мислення, логікою, багатством пам’яті . Швидкість мисленнєвих процесів дає змогу працювати у різних галузях суспільства, дає початок розвитку риторичних навичок, аналітичних здібностей.
Додаткові заняття з мови збагачують емоційну сферу, вказують шлях виходу з певних ситуацій , формують риси характеру.
На заняттях учні граючись вчаться мислити точно, швидко, продуктивно. Вчаться складати свої казки, оповідання, вірші. Оцінкою за виконані роботи є результат виконаних робіт, відчуття свого авторства, самовираження , внутрішня рівновага, взаєморозуміння, компетенція продуктивної творчої діяльності.

Завдання курсу:
o сприяти розвитку рідної мови в широких колах учнівського колективу;
o розвивати в дитини самовпевненість, самовираження, самоповагу;
o виховувати любов до мови, до традицій свого народу, культурних цінностей.
o виховувати соціальну компетенцію на засадах вивчення традиційного народного фольклору.
Мета програми :
 розвивати усне і писемне мовлення на більш високому творчому рівні;
 підносити державну мову на рівень загальновживаної, бажаної , особисто сприйнятливої ;
 виражати свій настрій мовними засобами, шукати пораду і розраду в поетичних рядках.
 вчитись самостійно мислити.
 розвивати комунікативну компетенцію.
Принципи змісту занять:
• Аналітико - синтетичний зміст занять з мовними одиницями.
• Ігровий характер мовних вправ.
• Розвиток творчого потенціалу у роботі з текстами різного жанру.
• Виховний напрямок занять
• Компетенція саморозвитку і самоосвіти.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. «Українські народні казки». К. «Веселка» 1990 рік.

2. «Українські народні казочки». К. «Веселка» 1989 рік.

3. «Кришталеве джерельце». Збірник кращих загадок, приказок, прислів’їв. Д. 2009 рік.

4. «Живиця». Збірник. К. «Веселка» 1998 рік

5. «Стежинка » Збірник К. 1995 рік

6. «Дивосвіт» Навчальний посібник. К. «Арка» 2000 рік.

7.В. Степанов «Для найменших». М. «Оникс» 2005 рік.

8. «Україна». Збірник . Х. 2007 рік

9. Н.О. Будна «Збірник художніх творів». Т. «Навчальна книга» 2006 рік.

10. Г. Ю. Рогінська «Ластівки». Казки, оповідання, скоромовки. Х. 2005 рік.

11. С.Р. Музичук «Ключик до Країни знань». Д. 2005 рік.

12. Українські народні прислів’я, приказки, загадки. «Народ скаже – як зав’яже». К. 1975 рік.

13. І. Гурин «Де живе Жар-птиця?». К. «Веселка» 1991 рік.

14. Українські народні прислів’я та приказки «Діло майстра величає». К. «Веселка» 1987 рік.

13. Прислів’я та приказки «Навчання і труд поряд ідуть» К. «Веселка» 1989 рік.

ГУРТОК «ЛІТЕРАТУРНЕ ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

Перший рік навчання для учнів 1 класу.
35 год

Зміст навчального матеріалу
Роль звуків в мові твого народу(6год)
Звук, фонема, слово(1год)
Народні лічилки (2год)
Скоромовки , чистомовки (3год)
Знайомство з багатством народних
лічилок, їх повчальний зміст, характер, потреба у побуті.
Необхідність вживання скоромовок
і чистомовок для дітей.
Темп і ритм мови при читанні скоромовок. Народні традиції, прагнення, символи у скоромовках.
 
Вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів 
Учень, учениця:
- розрізняє позицію звуку;
- усвідомлює зміст слова;
- виділяє прямі , обернені, фонемні складові.
- має уявлення про зміст;
- усвідомлює потребу в мовному спілкуванні ;
- вчиться аналізувати характер лічилки;
- знає на пам’ять кілька лічилок, скоромовок різного направлення;
- складає за зразком власні складанки.

Дитячий фольклор в українській мові (8год)
Народні загадки (2год)
Загадка розвиває розум і вчить аналізувати. Конкретні і абстракційні образи в загадках.
Порівняння , співставлення, протиставлення.
Дитячі співанки (2год)
Тема природи , що оточує дитину в перші роки життя (сонечко, хмарка, дощик…).
Тварини і твариночки у дитячих співанках.
(традиційні образи : півник, їжачок, журавель).
Казки про тварин (2год)
Улюблені образи народу у казках і їх характер. Правда і неправда. Добрі і лихі персонажі у казках.
Народні легенди (2год)
Учень :
- розуміє логічні зв’язки;
- розкриває прихований зміст;
- читає напам’ять кілька загадок, співанок, казок;
- аналізує образ і характер персонажів;
- визначає схожі риси в персонажів добра і зла;
- складає власні загадки;
- перефразує просту казку;
- вставляє своїх героїв у зміст;
- порівнює інформаційний зміст легенди і казки.
Святкові традиції українського народу (10 год)
Народні щедрівки (2год)
Побажання в щедрівках, призначення щедрівок. Ставлення людей до щедрівників. Родинні зв’язки в народних дійствах, святкуванні, традиціях.
Народні колядки (2год)
Призначення колядок, участь в колядках персонажів, їх роль. Зміст свята Коляди. Повага до старших і рідних . Побажання на весь рік.
Святкування Масляної, Масниці.(1год).
Зміст співанок. Побажання закладені в текст, прагнення народу. Зв’язок випікання млинців з святом. Роль образу Масляної в традиціях українського народу.
Гуканки (1год)
Виконання перших закличних пісень. . Значення гуканок, для образів Зими і Весни.
Свято зустрічі перших птахів (1год)
Образ природи і весни в уяві дитини. Краса і духовність в образі птаха.
Народні веснянки (2год)
Народні дитячі весняні ігри-хороводи. Образи Весни, Подоляночки, Перепілочки.
Зв’язок народних гулянь з дійством у природі. Символи хороводів у народних традиціях.
Перемога тепла, добрих сил в природі.(1год).
Утвердження образу добра в уяві , і тепла в природі. Розквіт і буяння в природі. Початок, поява, зародження нового життя навесні.
- розуміє зміст щедрівки, її значення для виконавця і господаря;
- знає напам’ять кілька щедрівок, колядок;
- вміє передати рольовий характер персонажу ;
- використовує артистичність образу;
- коментує рухи і ігри при виконанні щедрівок і колядок;
- співставляє персонажі народних образів на святкуванні,
- знає атрибути народних свят і їх призначення;
- аналізує, співставляє характер виконання гуканок і закличних пісень;
- розуміє необхідність облаштування пташиних годівниць і шпаківень,
- прагне допомагати птахам,
- усвідомлює необхідність зустрічі людини і природи;
- формує вміння розуміти і бачити світлі, теплі, добрі образи;
- складає свої поспівки.
Первоцвіти – символ збереження життя на землі.(4год)
Багатство рідної природи в перших весняних квітах.(1год)
Любов народу до первоцвітів. Легенди .
Краса і ліки (1год)
Цінність первоцвітів з давніх народних повір'їв. Лікувальні властивості квітів і трав. Вдячність природі за її щедроти.
Поетичний образ сон-трави (1год).
Навіювання настрою. Чари природи.
Ніжність і загадка образу.
Живильна сила рідної землі (1год).
Щедрість матінки-землі. Життя і здоров’я від рідної землі. Легенди.
 
Учень, учениця:
- називає перші весняні квіти;
- читає напам’ять вірші про різні квіти, передає ніжність у ставленні до них;
- вміє пов’язати художній образ із словесним висловом;
- визначає співзвучність у назвах (пролісок, фіалка,..) ;
- складає опис власного сприйняття весняної казки;
- розуміє цінність дарунків природи.
Народні ігри, танці, хороводи (5год)
Літні ігри-хороводи(2год)
Гра-хоровод «Грушка» . Послідовність і доброзичливість у грі. Створення доброго настрою.
Народний танець-гра «Огірочки». Товариські стосунки в колективі. Зв’язок доброзичливого звертання і доброзичливої відповіді.
Гра і дружба ідуть поруч (1год)
Діалог в грі. Чесність запорука успіху. Мовна чемність .
Словесні образи і дитячі образи.(1год)
Мирилки. Створення добрих дражнилок. Уникання непорозуміння при спілкуванні.
Творення ситуативних рішень (1год)
Діалогічне мовлення. Авторське вирішення ходу гри. Складання римованих відповідей-реплік.
Учень, учениця:
- згуртовує дітей до гри;
- виконує роль організатора;
- пропонує сюжетні , народні ігри одноліткам;
- відтворює добрий настрій;
- створює атмосферу зацікавленості, дійства;
- сприяє товариським стосункам – формує характер доброзичливості ;
- разом з товаришами складає мирилки, лічилки, примовки;
- складає за подібністю віршовані рядки;
- створює власні образи у грі, хороводі;
- відтворює діалог у грі;
- формує вміння спілкуватись граючись;
- аналізує ситуації , що можуть виникнути під час гри;
- знаходить рішення конфліктних ситуацій.
Я живу у краю казковому (2год)
«Сонечко в голубому брилику» Григорій Пономаренко. «Сонце сипле квіти» Ліна Костенко (1год)
Образи навколо теплі і знайомі.
Микола Сингаївський (1год).
«Травневі усмішки». Галина Кученьова «Черемшина». Світ , що оточує навколо.

Учень, учениця:
- збагачує літературну мову,
вміє слухати поезію і прозу;
- складає власні монологічні вислови;
- розуміє роль прочитаного
розширює знання про навколишній світ;
- знайомиться з світом літературних образів, персонажів, почуттів автора до них.

2 клас (35 год)

Зміст навчального матеріалу
Народні казки – мудрість народу (4год)
Чарівні казки. «Телесик» (1год)
Фантастичні перетворення. «Кривенька качечка»(1год)
Створення власного образу(1 год)
«Летючий корабель».
Перефразування .
Героїчні образи .«Котигорошко».(1год)
Вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень, учениця:
- має уявлення про фантастичні казки;
- усвідомлює характер образів і персонажів;
- висловлює власні враження від прочитаного;
- аналізує перебіг і зв’язок подій;
- створює перефразовані твори;
- вміє знаходити власні образи ;
- усвідомлює героїчний характер подій.
Непомітно з’явилася осінь(4год)
Поетичний образ природи (1год)
Валентин Бичко «Непомітно з’явилася осінь ». В. Ладиженець «Нині вже осінь..».
Олександр Олесь «Золоті квітки»(1год).
Василь Сухомлинський «Осінь принесла золоті стрічки».
Жовта сторінка (1год).
Школа в осені втонула
Сяє вогнем горобина. (1 год).
Шипшинові ліхтарі.
Учень, учениця:
- відчуває поетичний настрій поета;
- вміє сприймати поетичне слово;
- розуміє настрій поетичних творів;
- спілкується поетичним словом;
- відчуває власний душевний настрій;
- створює власні мініатюри;
- втілює свої думки і мрії в поетичне слово.
Добрим бути добре (4год)
Василь Сухомлинський (2год).
«Сині листочки» В. Сухомлинський. В. Осєєва «Добрі вчинки» .
Пригоди смішариків (2год)
Чемна людина приємна для всіх. Подарунки дарувати приємніше ніж отримувати?
У колі друзів.
Учень, учениця:
- знає і розуміє добрі вчинки,
розрізняє істинні і надумані добрі вчинки;
- знає зміст текстових творів,
пояснює мотиви добрих вчинків;
- вміє виразно читати і передавати голосом власні співпереживання;
- пропонує ситуативні варіанти в непередбачених ситуаціях;
- міркує про товариськість, дружбу, повагу;
- цінує дружні взаємини;
- вірить у чарівну силу доброго слова.
Вже зима в дорозі на скрипучім возі (7год)
Земля заснула, спить природа (2год)
Історія кленового листочка.
Казка про першу сніжинку.
Царство Зими (3год)
Ялинка коло мого вікна.
Хто гуде за вікном?
Візерунки на склі.
Сніг засипає землю. Про що розповіла крижинка.
Звірі в замерзлому лісі (2год).
Хто народжується взимку . Тварини і твариночки.
Сліди на снігу. Новорічна казка.
Учень, учениця:
- розуміє настрій віршів і текстів;
- знаходить потрібні слова для передачі певного настрою;
- вміє виразно читати , створювати поетичний образ;
- складає власні поетичні описи;
- надає образам природи чарівного змісту;
- складає за зразком схему до казки;
- аналізує розгортання сюжетної лінії в розповіді;
- удосконалює вміння створювати власні образи.
Поркидається все довкола 4 год
Свято сонця (1год)
Народні традиції Коляди.
В царстві рослин новина.(2год)
Брунька дивиться на світ. Казка про берізку.
Першоцвіти стомилися чекати тепла.
Добрі мамині очі(1год)
Інна Кульська «Мамине свято».
Малі помічники. Оповідання про Олесю.
Учень, учениця:
- усвідомлює зв’язок змін в природі з традиціями свого народу;
- спостерігає зміни в природі, в настрої людей;
- аналізує зв’язок тепла душевного і тепла весняного;
- наводить приклади весняних чар;
- самостійно створює тексти, казки, вірші.
Райдуга (6 год)
Великдень в Україні (2год)
Тарас Шевченко «На Векликдень , на соломі».
Влада Жуковецька . «Великдень».
Моя вулиця (2год)
Ю. Ярмиш «Чудесні люди».
Вулиця , де ти живеш.
Люди , що мене оточують.
Казки у світі тварин(2год)
Казка про курча.
Казка про дощову краплинку.
Учень, учениця:
- сприймає твори митців;
- визначає змістовну і сюжетну лінію;
- розповідає про власні думки навіяні прочитаним;
- уміє вирізняти головне в прочитаному;
- усвідомлює необхідність читання творів сумного емоційного навантаження;
- співпереживає героям ,
- створює ситуації нових рішень,
щоб вдосконалити життя людини, створити світ добрим для всіх;
- розуміє необхідність людського спілкування;
- знаходить розумні рішення в різних ситуаціях;
- цінує взаємоповагу.
Сопілкою покликало літо (6год)
Прикмети – не секрети (2 год)
Народ скаже – як зав’яже.
Природу шануй – вона все відчуває. Казка про конвалію.
Г. Чубач «Сонячна абетка»,
«Жук малий і волохатий» (2 год)
Гойдалася зозуля.
Верба чарівна.
Оповідання малого каштанчика .
Д. Павличко «Де найкраще місце на землі» (2 год)
М. Підгірянка «Ростіть великі», «Грай бджілко».
В. Сухомлинський «Співаюча пір’їнка».
Подорож у золотаве літо.
Учень, учениця:
- розрізняє твори за емоційним забарвленням;
- має відомості і уявлення про автора;
- аналізує зв’язок прислів’я з явищами у природі;
- пропонує власні прикмети,
вміє бачити цікавинки в природі і ділитися ними з іншими;
- спостерігає за поетичним словом автора;
- усвідомлює красу рідної землі;
- цінує свою приналежність до чудового світу життя;
- висловлює власні думки в описі, віршуванні, оповіданні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про загальну середню освіту».

2. Державний стандарт початкової освіти. Початкове навчання та виховання.

3. Критерії оцінювання в початкових класах.

4. Організація навчально-виховного процесу в 1 класі.

5. О.Я. Савченко «Виховний потенціал початкової освіти». К. 2009.

6. О.Овчарук « Компетентнісний підхід у сучасній освіті» .К., 2004 .

7. А.Кочетов « Педагогічна діагностика в школі» . Мінськ 1987.

8. О.В. Стребна « Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи». «Основа » 2006 рік.

9. І. В. Родигіна « Компетентнісно орієнтований підхід до навчання» «Основа », 2006.

10. Василь Сухомлинський «Казки школи під голубим небом». К. !991.
11. Сухомлинський О.В. «Серце віддаю дітям». К. 1997.

12. Сухомлинський О.В. «Сто порад учителеві». К. 1976.

13. Бровкіна Л. «Професійне зростання педагогів».2004 ж № 6 Ш

14. Клепко С. «Наукова і методична робота :відсутність межі» .2005. ж №2.Ш

МІСЯЦІ ОСЕНІ
Перше вересня прийшло до нас у двір.
Перший дзвоник пролунав у нашій школі.
Вересень у нас у дворі!
Жовтень жовтих фарб додав природі.
І розмалював в червоне всі листочки.
Жовтить жовтень на порозі!
Листопадить листопад навколо.
Вітер рве з дерев усі листочки.
Листопад в дорозі!
Зубченко Дмитро (7 років)

РАНОК
Півник ранок розбудив.
Сонце з ліжечка згонив.
Прокидайтесь, уставайте,
Новий ранок зустрічайте!
Дуже кіт лінивим був,
Про сметану не забув.
Огнєва Ліза (6 років)

НА НАШОМУ ДВОРІ
Ой, ходила курочка по двору,
Та водила жовтеньку дітвору.
Тут сидів на гілочці і горобчик
Дуже чемний і маленький хлопчик.
Химченко Катя (8 років)

ПІВНИК
На подвір’ї ходить півник
Хвіст у нього наче віник.
Пише пір’ячко, густе
Двору півник не мете.
Він у повному почоті
Ходить по своїй роботі.
За порядком він глядить
Всіх слідкує і хранить.
Обіщенко Ліля (7 років)

НОВИЙ РІК
Відправляєм старий рік, щоб зустріти новий рік.
Щоб нам матінка природа простелила на поріг
Добрий білий чистий слід від воріт і до воріт.
Старий рік кінчається новий починається
Дід Мороз спішить до хати щастя розсипати!
Бахтін Стасик (6 років)

ВЕСЕЛЕ ЛІТО
У саду ромашки забіліли
І над берегом волошки зарясніли,
Спалахнув у житі мак,
Літо оіймає наче птах.
Сонечко ласкаво гріє,
Вітерець в обличчя віє.
Я співаю і радію.
Літо ти таке привітне.
Вся душа у мене квітне.
Анненков Максим (7 років)

ДОЩ
Небо плаче – дощ іде!
Небо дихає , росте.
Хмари його закривають.
Прийшла осінь, вони знають.
Вітер сильний хмари рве,
Небу дихати дає.
Анненков Максим (7 років).

Ліснівська Тетяна Вільгельмівна, учитель початкових класів., Очеретинська школа Ясинуватського району Донецької обл.
За матеріалами: Освіта.ua
Категорія: Гурткова робота | Додав: Veronika (09.07.2011) | Автор: Ліснівська Т.В.
Переглядів: 7195 | Рейтинг: 2.7/3
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!