Навчання грамоти - Календарно-тематичне планування - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Календарно-тематичне планування [ Додати статтю ]

Навчання грамоти

Навчання грамоти (8 год на тиждень)

 

Дата

Тема уроку

Примітки

 

 

Предмет і слово. Слова – назви предметів.

Обведення малюнків за пунктиром. Штрихування.

 

Слова – назви дій.

Написання прямих горизонтальних ліній. Штрихування.

 

Слова, що називають ознаки предметів.

Написання прямих похилих ліній. Обведення за пунктиром.

 

Повторення про слова – назви предметів, дій, ознак. Узагаль­нення назв. Правила дорожнього руху. Як треба переходити до­рогу.

Написання прямих похилих ліній. Обведення за пунктиром.

 

Практичне ознайомлення з реченням.

Написання прямих похилих ліній з заокругленням внизу.

 

Слова, що служать для зв’язку слів у реченні.

Написання прямих похилих ліній з заокругленням вгорі.

 

Звуки немовні і звуки мовлення. Голосні і приголосні звуки по­значення їх умовними знаками.

Написання прямих похилих ліній з заокругленням вгорі і внизу.

 

Тверді і м’які приголосні звуки, умовне позначення їх у звуковій моделі.

Написання похилих ліній з заокругленням внизу у поєднанні.

 

Пом’якшені приголосні звуки.

Написання правих півовалів. Обведення малюнків за пунктиром.

 

Поділ слова на склади.

Написання овалів у поєднанні. Обведення за пунктиром.

 

Підсумковий урок. Повторення вивченого про звуки, склад, на­голос.

Написання ліній з петлею вгорі і внизу. Обведення за пунктиром

 

Звук [а]. Буква А а. Знак оклику. Закріплення правил руху на вулицях великого міста.

Написання маленької букви а. Написання великої букви А.

 

Звук [о]. Буква О о.

Написання маленької букви о. Написання великої букви О.

 

Звук [у]. Буква У у.

Написання маленької букви у. Написання великої букви У.

Звук [е]. Буква Е е. Практичне ознайомлення із словами – сино­німами ( без вживання терміна).

Написання маленької букви е. Написання великої букви Е.

Повторення вивчених букв.

 

Звук [и]. Буква и.

Написання букви и та буквосполучень з нею.

 

Звук [і]. Буква І і.

Написання маленької букви і. Написання великої букви І.

 

Звук [м]. Позначення його буквою М м (ем).

Написання маленької букви м. Написання великої букви М.

 

Звуки [н], [н′]. Позначення їх буквою Н н (ен).

Написання маленької букви н. Написання великої букви Н.

 

Звуки [с], [с′]. Позначення їх буквою С с (ес). Ознайомлення з логічним наголосом.

Написання маленької букви с. Написання великої букви С.

 

Повторення вивченого про звуки і букви. Режим дня.

Написання слів і речень з вивченими буквами.

 

Звуки [л], [л′]. Позначення їх буквою Л л (ел).

Написання маленької букви л. Написання великої букви Л.

 

Звук [к]. Позначення його буквою К к (ка).

Написання маленької букви к. Написання великої букви К.

 

Написання слів і речень з вивченими буквами. Списування друкованих речень.

 

Звуки [р], [р′]. Позначення їх буквою Р р (ер).

Написання маленької букви р. Написання великої букви Р.

 

Звуки [т], [т′]. Позначення їх буквою Т т (те).

Написання маленької букви т. Написання великої букви Т.

 

Написання слів і речень з вивченими буквами. Списування  друкованих речень.

 

Звук [п]. Позначення його буквою П п (пе).

Написання маленької букви п. Написання великої букви П.

 

Звук [в]. Позначення його буквою В в (ве).

Написання маленької букви в. Написання великої букви В.

 

Звук [ш]. Позначення його буквою Ш ш (ша).

Написання маленької букви ш. Написання великої букви Ш.

 

Повторення вивчених букв. Вправи на виразне читання. Логіч­ний наголос.

Написання слів і речень з вивченими буквами. Списування  з друкованого тексту.

 

Звуки [д], [д′]. Позначення їх буквою Дд (де).

Написання маленької букви д. Написання великої букви Д.

 

Звуки [з], [з′]. Позначення їх буквою З з (зе).

Написання маленької букви з. Написання великої букви З.

 

Звук [й]. Позначення його буквою Й й (йот).

Написання букв Й, й.

 

Читання слів із буквосполученням йо.

Написання слів і речень з вивченими буквами. Списування речень.

 

Читання слів з вивченими буквами. Закріплення знань про букву „йот” та буквосполучення йо.

Письмо слів, словосполучень і речень під диктовку.

 

Буква ь (м’який знак). Позначення м’яким знаком  м’якості при­голосних.

Написання слів і речень з ь. Списування друкованих речень.

 

Закріплення вживання м’якого знака на письмі. Буквосполу­чення ьо.

Написання слів і речень з вивченими буквами. Списування друкованих речень.

 

Звуки [дз], [дз′]. Позначення їх буквосполученням дз.

Написання слів і речень з буквосполученням дз.

 

Повторення вивченого. Читання слів із буквосполученнями йо, ьо, дз.

Написання слів і речень з вивченими буквами. Списування друкованого тексту.

 

Буква я. Позначення буквою  Я я звуків [йа].

Написання маленької букви я. Письмо словосполучень і речень

 

Позначення буквою я м’якості попереднього приголосного та звука [а] .

Написання великої букви Я. Письмо словосполучень і речень.

 

Буква Ї ї. Позначення буквою Ї ї звукосполучення [йі].

Написання маленької букви ї. Написання великої букви Ї.

 

Буква Ю ю. Позначення буквою Ю ю звукосполучення [йу].

Написання маленької букви ю. Написання великої букви Ю.

 

Позначення м’якості приголосного та звука [у] буквою ю.

Списування з друкованого тексту. Словотворчі вправи

 

Буква Є є. Позначення буквою Є є злиття звуків [йе] і м’якості приголосних та звука [е].

Написання маленької букви є. Написання великої букви Є.

 

Звук [б]. Позначення його буквою Б б (бе).

Написання маленької букви б. Написання великої букви Б.

 

Апостроф. Читання слів з апострофом.

Написання слів з апострофом. Списування з друкованого тексту. Словотворчі вправи.

 

Звук [ж]. Позначення його буквою Ж ж (же).

Написання маленької букви ж. Написання великої букви Ж.

 

Звук [дж]. Позначення звука  [дж] буквосполученням дж.

Написання речень з буквосполученням дж. Списування з друкованого тексту.

 

Звуки [ц], [ц′]. Позначення їх буквою Ц ц (це).

Написання маленької букви ц. Написання великої букви Ц.

 

Звук [г]. Позначення його буквою Г г (ге).

Написання маленької букви г. Написання великої букви Г.

 

Звук [ч]. Позначення його буквою Ч ч (че).

Написання маленької букви ч. Написання великої букви Ч.

 

Написання слів і речень з вивченими буквами. Списування з друкованого тексту.

 

Звук [х]. Позначення його буквою Х х (ха).

Написання маленької букви х. Написання великої букви Х.

 

Звук [ґ]. Позначення звука [ґ] буквою Ґ ґ (ґе).

Написання маленької букви ґ. Написання великої букви Ґ.

 

Звуки [шч]. Позначення їх буквою Щ щ (ща).

Написання маленької букви щ. Написання великої букви Щ.

 

Читання слів з подвоєними приголосними.

Написання слів з подвоєними приголосними.

 

Звук [ф]. Позначення його буквою Ф ф (еф).

Написання маленької букви ф. Написання великої букви Ф.

 

Повторення вивченого про голосні і приголосні звуки та букви, що їх позначають.

Списування з друкованого тексту. Відновлення деформованих речень.

 

Вимова голосних звуків в українській мові.

Письмо слів і речень під диктовку.

 

Вимова голосних [е] та [и] в ненаголошеному складі.

Написання слів з ненаголошеними е та и.

 

Практичні вправи на перевірку ненаголошених голосних у ко­рені слів.

Написання слів з ненаголошеними голосними у коренях слів.

 

Позначення твердих і м’яких приголосних на письмі. Диктант. Письмо слів з апострофом. Письмо апострофа на верхній рядковій лініі (початок з крапки)

 

Алфавіт. Читання (за бажанням заучування напам'ять) українського алфавіту. Підготовка до «Свята Букваря»

Списування рукописного алфавіту, поєднання букв у зошиті без друкованої основи. Читання алфавіту

 

Тарас Григорович Шевченко- великий український поет. Читання уривків віршів поета

Письмо пунктyаційних знаків. Наведення і списування рукопис-ного тексту

 

Читання уривків віршів Т.Г.Шевченка

Виконання творчих письмових завдань. Пись­мо в зошиті без друкованоі основи. Списування з дошки рукописних складів з першого прочитання кожного: -ней, шай-, ков-, -ник, пер-, тре-, напі-, стео­

 

Леся Украінка - велика українська поетеса

Виконання творчих письмових вправ. Письмо в зошиті без друко-ваної основи. Списування з дошки двоскладових рукописних слів з першого прочитання кожного: шахи, тато, сини, сонце, річка, казка, пишний, смачний. Складання речення з одним із них (на вибір)

 

Інтонаційне читання (заучування напам'ять) вірша «Вишеньки». Робота з книжкою віршів Лесі Українки для дітей

Виканання творчих завдань. Письмо в зошиті без друкованої основи. Диктант односкладових слів.

 

Михайло Коцюбинський. Казка «Про двох цапків»

Списування з букваря. Напівголосний самодиктант

 

Продовження роботи над казкою Михайла Коцюбинського «Про двох цапків». Робота з дитячою книжкою

Списування з букваря загадок у зошит без друкованої основи. Вправи на складання ве­ликих літер з розрізнених елементів

 

Оповідання «Перо і олівець»

Списування прислів'ьв із Букваря. Складання слів зі складів: ґа-, ґу-, нок, -дзик, гри-, -ка, біл-, -бок

 

Завершення роботи з букварем. Робота з дитячою книжкою

Списування з букваря самостійно обраного тексту. Письмо в рядку пунктуаційних знаків.

 

Свято Букваря

 

<P class="Mso
Категорія: Календарно-тематичне планування | Додав: вчитель (11.08.2009)
Переглядів: 10912 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 4.2/4
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!