Комплексна контрольна робота для студентів ІІ курсу дніпродзержинського фізкультурного коледжу з дисципліни "Біологія" - Вчитель студенту - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Вчитель студенту [ Додати статтю ]

Комплексна контрольна робота для студентів ІІ курсу дніпродзержинського фізкультурного коледжу з дисципліни "Біологія"

ВАРІАНТ № 1
1. Дайте відповіді на тести
1.Ліпіди розчинні у:
А) воді; Б) неполярних розчинниках.
2.Статеві хромосоми називають:
А) аутосоми, Б) гетерохромосоми
3.Вкажіть нуклеотид в молекулі ДНК комплементарний аденіну:
А) тимін; Б) цитозин;
В) гуанін Г) урацил
4.Вкажіть , яка кількість сперматозоїдів зливається з яйцеклітиною при заплідненні?
А) 1 Б) 3
В) 2 Г) 4
5.В якому столітті почалося вивчення клітин?
А) XVII Б) XVIII
В) XX Г) XXI

2. Дайте визначення термінам
6.Інфекція
7.Розмноження
8.Мутація
9.Ген
10.Біологія
3. Задачі на молекулярну біологію і генетику
11.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ
а) побудуйте протилежний ланцюг ДНК, який буде синтезований на матриці — ланцюзі ДНК — з такою послідовністю нуклеотидів:
ААА ГЦА ЦЦГ ЦАГ ГГГ АГГ ААА ЦТТ ТЦА ЦАТ
б) визначте відсотковий вміст нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК.
12. У томатів алель, що зумовлює нормальний ріст В, домінує над алеллю карликовості в.
а) Яким буде потомство за фенотипом у F1 та F2 від схрещування особин, гомозиготних за домінантним та рецесивним станом ознаки?
4.Дайте відповідь на запитання
13. Вкажіть особливості будови одноклітинних організмів


ВАРІАНТ № 2
1. Дайте відповіді на тести
1. В результаті мейозу утворюються дочірні клітини:
А) гаплоїдні Б) диплоїдні В) триплоїдні Г) тетраплоїдні
2. Вкажіть вегетативний орган рослин:
А) архегоній Б) антеридій В) квітка Г) корінь
3. Вкажіть збудника захворювання органів дихання людини:
А) гепатит Б) вітряна віспа В) СНІД Г) грип
4. Вкажіть процес злиття двох гамет з утворенням зиготи:
А) капсуляція Б) інцистування В) запліднення Г) кросинговер
5. Вкажіть вченого, що довів відсутність успадкування модифікаційних змін:
А) А. Вейсман Б) Т. Шванн В) А. ван Левенгук Г) Г. Мендель

2. Дайте визначення термінам
6. Денатурація ДНК
7. Ядро
8. Рекомбінація
9. Автотрофи
10. Ботаніка
3. Задачі на молекулярну біологію і генетику
11. Користуючись принципом комплементарності нітратних основ
а) побудуйте протилежний ланцюг ДНК, який буде синтезований на матриці — ланцюзі ДНК — з такою послідовністю нуклеотидів:
АГА ГЦЦ ЦЦГ ТАГ ГТГ АГГ АГА ЦТТ ТТА ЦАТ
б) визначте відсотковий вміст нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК.
12. У кукурудзи алель, що зумовлює нормальний ріст А, домінує над алеллю карликовості а.
а) Яким буде потомство за фенотипом у F1 та F2 від схрещування особин, гомозиготних за домінантним та рецесивним станом ознаки?
4.Дайте відповідь на запитання
13. Вкажіть способи профілактики вірусних захворювань

ВАРІАНТ № 3
1. Дайте відповіді на тести
1.Перенесення розчинених речовин проти градієнта концентрації з використанням енергії АТФ:
А)проста дифузія Б) полегшена дифузія В) активне транспортування
2.Вкажіть фактор, що належить до біологічних мутагенів:
А) рентгенівське випромінювання Б) зміна освітленості
В) ультрафіолетове опромінення Г)вірусні захворювання
3.Вкажіть набір хромосом, характерний статевим клітинам:
А) гаплоїдний Б) триплоїдний В) диплоїдний Г) тетраплоїдний
4.Вкажіть кількість аутосом у людини:
А) 2 Б) 22 В) 44 Г) 23
5.Вкажіть першу стадію ембріонального розвитку організмів:
А) нейрула Б) гаструла В) зигота Г) бластула

2. Дайте визначення термінам

6. Фенотип -
7. ДНК -
8. Інтерфаза -
9.Партеногенез -
10.Зоологія -
3. Задачі на молекулярну біологію і генетику
11.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ
а) побудуйте протилежний ланцюг ДНК, який буде синтезований на матриці — ланцюзі ДНК — з такою послідовністю нуклеотидів:
ГЦА ГТА ЦЦГ ЦАГ ГТГ АГГ АГА ЦТТ ТГТ ЦАТ
б) визначте відсотковий вміст нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК
12.У гороху алель, що зумовлює жовтий колір насіння В, домінує над алеллю, присутність якої викликає зелене забарвлення в.
а) Яким буде потомство за фенотипом у F1 та F2 від схрещування особин, гомозиготних за домінантним та рецесивним станом ознаки?
4.Дайте відповідь на запитання
13.Порівняйте прокаріот і еукаріот

ВАРІАНТ № 4
1. Дайте відповіді на тести
1.Вкажіть кількість груп зчеплення у людини:
А) 12 Б) 22 В) 23 Г) 46
2.Вкажіть дослідника, що довів існування вірусів:
А) С.М. Виноградський Б) Д.Й. Івановський В) М.І. Вавилов Г) В.І. Вернадський
3.Вкажіть тип схрещування особин, які відрізняються різними станами чотирьох спадкових ознак:
А) моногібридне Б) дигібридне В) полігібридне Г) жоден із запропонованих
4.Вкажіть організми, що утворюють лише один вид статевих клітин:
А) роздільностатеві Б) гермафродити
5.Виберіть неорганічну сполуку:
А) вода Б) білок В) вуглевод Г) фермент

2. Дайте визначення термінам
6.Цитоплазма
7. Мінливість -
8. Зигота -
9.Онтогенез -
10.Генетика
3. Задачі на молекулярну біологію і генетику
11.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ
а) побудуйте протилежний ланцюг ДНК, який буде синтезований на матриці — ланцюзі ДНК — з такою послідовністю нуклеотидів:
ГАА ГЦА ЦЦГ ЦАГ АГГ АГГ АГА ЦТТ ТЦА ЦАТ
б) визначте відсотковий вміст нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК.
12.У вівса алель, що зумовлює стійкість до зараження головнею К, домінує над алеллю сприйнятливості к.
а) Яким буде потомство за фенотипом у F1 та F2 від схрещування особин, гомозиготних за домінантним та рецесивним станом ознаки?
4.Дайте відповідь на запитання
13.Порівняйте царства живої природи

ВАРІАНТ № 5
1. Дайте відповіді на тести
1. Глікокалікс розташований над плазматичною мембраною клітин:
А) грибів Б) бактерій В) рослин Г) тварин
2. Процес синтезу РНК на матриці ДНК це:
А) реплікація; Б) ренатурація; В) транскрипція; Г) трансляція
3. Вкажіть, як називається сукупність генетичної інформації організму?
А) генофонд Б) фенотип В) генотип Г) каріотип
4. Вкажіть процес нестатевого поділу, в результаті якого утворюються дочірні клітини різного розміру:
А) множинний поділ Б) брунькування В) поділ надвоє Г) вегетативний поділ
5. Вкажіть прилад для вивчення вірусів –
А) лупа Б) оптичний мікроскоп В) електронний мікроскоп Г) телескоп

2. Дайте визначення термінам
6.Ріст організмів -
7. Інфузорія -
8.Клітина -
9.Мітоз -
10.Біотехнологія
3. Задачі на молекулярну біологію і генетику
11.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ
а) побудуйте протилежний ланцюг ДНК, який буде синтезований на матриці — ланцюзі ДНК — з такою послідовністю нуклеотидів:
ЦАЦ ГЦА ЦЦГ ЦАГ ГЦГ АГГ ААА ЦЦТ ТЦА ЦАТ
б) визначте відсотковий вміст нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК.
12.У пацюків алель, що зумовлює сіре забарвлення В, домінує над алеллю, присутність якої викликає біле забарвлення в.
а) Яким буде потомство за фенотипом у F1 та F2 від схрещування особин, гомозиготних за домінантним та рецесивним станом ознаки?
4.Дайте відповідь на запитання
13.Вкажіть особливості вегетативного розмноження організмів

ВАРІАНТ № 6
1. Дайте відповіді на тести
1.Плазматичні мембрани вкриті ззовні більш-менш щільною клітинною стінкою не властиві клітинам:
А) грибів Б) бактерій В) рослин Г) тварин
2.Визначте одноклітинний організм:
А) вольвокс Б) амеба В) вірус Г) крокодил
3.Визначте, яке травлення характерне для павуків:
А) внутрішньоклітинне Б) порожнинне В) пристінкове Г) зовнішнє
4.Вкажіть, куди потрапляє пилок у процесі запилення у голонасінних рослин?
А) на приймочку маточки Б) на насінний зачаток
5.Вкажіть тваринну тканину, що виконує захисну функцію:
А) епітеліальна Б) нервова В) м’язова Г) внутрішнього середовища

2. Дайте визначення термінам
6.Регенерація організма
7.Модифікаційна мінливість
8.Нуклеїнові кислоти
9.Автотрофи
10.Екологія
3. Задачі на молекулярну біологію і генетику
11.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ
а) побудуйте протилежний ланцюг ДНК, який буде синтезований на матриці — ланцюзі ДНК — з такою послідовністю нуклеотидів:
ТТА ГЦА ЦЦГ ЦАГ ТГГ АГГ ТАТ ЦТТ ТЦА ЦАТ
б) визначте відсотковий вміст нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК.
12.У овець алель В, що зумовлює біле забарвлення, домінує над алеллю, присутність якої спричинює чорне забарвлення.
а) Яким буде потомство за фенотипом у F1 та F2 від схрещування особин, гомозиготних за домінантним та рецесивним станом ознаки?
4.Дайте відповідь на запитання
13. Поясніть суть аналізуючого схрещування

ВАРІАНТ № 7
1. Дайте відповіді на тести
1.Поглинання рідини та розчинених речовин за допомогою невеликих пухирців це -
А) піноцитоз Б) фагоцитоз
2.Вкажіть засновника гібридологічного методу генетичних досліджень:
А) Г. Мендель Б) К. Корренс В) Е. Чермак Г) Т. Морган
3.Виберіть органічну речовину
А) білок Б) вода В) мінеральні солі
4.Вкажіть, як співвідносяться між собою фенотипи нащадків гетерозиготного першого покоління при їх моногібридному схрещуванні:
А) 1:1 Б) 1:3 В) 1:2:1 Г) 9:3:3:1
5.Вкажіть першу стадію ембріонального розвитку організмів:
А) нейрула Б) гаструла В) зигота Г) бластула

2. Дайте визначення термінам
6.Цитоплазма-
7.Життєвий цикл -
8.Мітоз -
9.Фотосинтез -
10.Палеонтологія -
3. Задачі на молекулярну біологію і генетику

11.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ
а) побудуйте протилежний ланцюг ДНК, який буде синтезований на матриці — ланцюзі ДНК — з такою послідовністю нуклеотидів:
ГАЦ ГЦА АЦГ ЦАГ ГГА АГА ААЦ ЦТТ ТЦА ААТ
б) визначте відсотковий вміст нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК.
12.У овець рогатість (А) домінує над безрогістю (а).
а) Яким буде потомство за фенотипом у F1 та F2 від схрещування особин, гомозиготних за домінантним та рецесивним станом ознаки?
4.Дайте відповідь на запитання
13. Охарактеризуйте основні функції кореня рослин

ВАРІАНТ № 8
1. Дайте відповіді на тести
1.Пасивне транспортування, що проходить із зони з більшою концентрацією молекул до зони з меншою концентрацією це:
А) Проста дифузія Б) Полегшена дифузія В) Активне транспортування
2.Вкажіть хромосоми однієї пари:
А) гомологічні Б) ідентичні В) аналогічні Г) парні
3. До амінокислот НЕВХОДЯТЬ:
А) радикал Б) карбоксильна група В) аміногрупа Г) бластула
4.Вкажіть хімічний елемент, що належить до органогенних:
А)Na Б) N В) Br Г) Fe
5.Вкажіть нуклеотид в молекулі ДНК комплементарний гуаніну:
А) тимін; Б)цитозин; В) аденін Г) урацил

2. Дайте визначення термінам
6.Геном -
7. Описовий метод -
8.Домінування -
9.Цитоплазма -
10.Цитологія -
3. Задачі на молекулярну біологію і генетику
11.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ
а) побудуйте протилежний ланцюг ДНК, який буде синтезований на матриці — ланцюзі ДНК — з такою послідовністю нуклеотидів:
АЦА ГЦА АЦГ ГАГ ГГГ АГГ ТАТ ЦТТ ТТА ГАТ
б) визначте відсотковий вміст нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК.
12.У гарбузів округла форму плодів В, домінує над дископодібною в.
а) Яким буде потомство за фенотипом у F1 та F2 від схрещування особин, гомозиготних за домінантним та рецесивним станом ознаки?
4.Дайте відповідь на запитання
13.Охарактеризуйте фізичні мутагени

ВАРІАНТ № 9
1. Дайте відповіді на тести
1.Вкажіть, яким повинно бути співвідношення статей згідно закону розщеплення ознак:
А) 1:1 Б) 1:3 В) 1:2:1 Г) 1:2
2.Отруйні речовини в рослинах називаються:
А) алкалоїди Б) антибіотики В) ферменти Г) вітаміни
3.Вкажіть хімічний елемент, що належить до органогенних:
А) Na Б) Cl В) О Г) Fe
4.Назвіть прізвище вченого, який запровадив термін «клітина»:
А) Антоні ванн Левенгук Б) Роберт Гук В) Роберт Броун Г) Ян Пуркіньє
5.Вкажіть кому властиве ядро?
А) прокаріотам Б) бактеріям В) еукаріотам

2. Дайте визначення термінам
6.Реплікація ДНК -
7.Бурштин -
8.Амінокислоти -
9.Прокаріоти -
10.Гістологія -
3. Задачі на молекулярну біологію і генетику
11.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ
а) побудуйте протилежний ланцюг ДНК, який буде синтезований на матриці — ланцюзі ДНК — з такою послідовністю нуклеотидів:
ААТ ГЦА ЦЦГ ЦАГ ГТГ АГГ ААТ ЦТТ ТЦА ЦТТ
б) визначте відсотковий вміст нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК.
12.У томатів овальна форма плоді С, домінує над сливоподібною с.
а) Яким буде потомство за фенотипом у F1 та F2 від схрещування особин, гомозиготних за домінантним та рецесивним станом ознаки?
4.Дайте відповідь на запитання
13.Поясніть, в чому полягає специфічність вірусів?

ВАРІАНТ № 10
1. Дайте відповіді на тести
1.Зазначте сполуку, що належить до алкалоїдів:
А) крохмаль Б) колаген В) інсулін Г) морфін
2.Клітини яких рослинних тканин здатні до поділу?
А) твірні Б) механічні В) покривні Г) провідні
3.Вкажіть, внаслідок яких мутацій виникає явище поліплоїдії:
А) геномних Б) хромосомних В) генних
4.Вкажіть хімічний елемент, що належить до органогенних:
А) Na Б) Cl В) H Г) Fe
5.Вкажіть вченого, що сформулював закон гомологічних рядів спадкової мінливості:
А) В. Вернадський Б) М. Вавилов В) С. Навшин Г) Г. Мендель

2. Дайте визначення термінам
6.Клітинний цикл -
7.Лізосоми -
8.Еукаріоти -
9.Нуклеотиди -
10.Анатомія рослин -
3. Задачі на молекулярну біологію і генетику
11.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ
а) побудуйте протилежний ланцюг ДНК, який буде синтезований на матриці — ланцюзі ДНК — з такою послідовністю нуклеотидів:
ТАТ ГЦА ЦЦГ ЦАГ ГГГ АГГ ЦТА ЦТТ ТЦА ТАТ
б) визначте відсотковий вміст нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК.
12.У пацюків алель, що зумовлює сіре забарвлення В, домінує над алеллю, присутність якої викликає біле забарвлення в.
а) Яким буде потомство за фенотипом у F1 та F2 від схрещування особин, гомозиготних за домінантним та рецесивним станом ознаки?
4.Дайте відповідь на запитання
13. Опишіть рівні організації живої матерії.

ВАРІАНТ № 11
1. Дайте відповіді на тести
1.Відшарування пристінкового шару цитоплазми від клітинної стінки:
А) плазмоліз Б) деплазмоліз
2.Вкажіть генотипно однорідних нащадків однієї особини, одержаних в результаті самозапилення:
А) чисті лінії Б) близнюки В) гібриди Г) сібси
3.Вкажіть хімічний елемент, що належить до органогенних:
А) K Б) Li В) H Г) Fe
4.Вкажіть нуклеотид в молекулі ДНК комплементарний цитозину:
А) тимін; Б) аденін; В) гуанін Г) урацил
5.Зазначте сполуку, що належить до вітамінів :
А) крохмаль Б) колаген В) інсулін Г) тіамін

2. Дайте визначення термінам
6.Білки -
7.Денатурація -
8.Партеногенез -
9.Мітохондрії -
10.Генетика -
3. Задачі на молекулярну біологію і генетику
Користуючись принципом комплементарності нітратних основ
а) побудуйте протилежний ланцюг ДНК, який буде синтезований на матриці — ланцюзі ДНК — з такою послідовністю нуклеотидів:
ЦАЦ ГЦА ЦЦГ ЦАГ ГЦЦ АГГ АГА ЦТТ ТЦА ТАТ
б) визначте відсотковий вміст нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК.
12.У пацюків ген, що зумовлює сіре забарвлення В, домінує над геном білого забарвлення в.
а) Яким буде потомство за фенотипом у F1 та F2 від схрещування особин, гомозиготних за домінантним та рецесивним станом ознаки?
4.Дайте відповідь на запитання
13. Вкажіть особливості нестатевого розмноження

ВАРІАНТ № 12
1. Дайте відповіді на тести
1.Вкажіть, який вітамін може синтезуватися в організмі людини:
А) С Б) К В) Е Г) А
2.Глікокалікс входить до складу поверхневого апарату клітин:
А) грибів Б) бактерій В) рослин Г) тварин
3.Вкажіть, про що свідчить довжина варіаційного ряду:
А) поширеність окремих варіант; Б) частоту мутацій розмах модифікаційної мінливості;
В) межі модифікаційної мінливості
4.Вкажіть хімічний елемент, що належить до органогенних:
А) N Б) Cl В) I Г) Fe
5.Вкажіть нуклеотид в молекулі ДНК комплементарний тиміну:
А) аденін; Б) цитозин; В) гуанін Г) урацил

2. Дайте визначення термінам
6.Пластиди -
7.Вуглеводи -
8.Метод моніторингу -
9.Лялечка -
10.Вірусологія -
3. Задачі на молекулярну біологію і генетику
11.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ
а) побудуйте протилежний ланцюг ДНК, який буде синтезований на матриці — ланцюзі ДНК — з такою послідовністю нуклеотидів:
АЦА ГЦА ЦЦГ ЦАГ ГЦЦ АГГ ТТА ЦТТ ТЦА ГАТ
б) визначте відсотковий вміст нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК.
12.У томатів алель, що зумовлює нормальний ріст В, домінує над алеллю, прояв якою викликає карликовість в.
а) Яким буде потомство за фенотипом у F1 та F2 від схрещування особин, гомозиготних за домінантним та рецесивним станом ознаки?
4.Дайте відповідь на запитання
13. Порівняйте будову яйцеклітини та сперматозоїду.

ВАРІАНТ № 13
1. Дайте відповіді на тести
1.До якого типу організмів належить амеба звичайна?
А) одноклітинні Б) колоніальні В) багатоклітинн Г) віруси
2.Вкажіть автора хромосомної теорії спадковості:
А) Г. Мендель Б) К. Корренс В) Е. Черма Г) Т. Морган
3.Вкажіть хімічний елемент, що належить до органогенних:
А) Na Б) O В) Cu Г) Fe
4.Вкажіть нуклеотид в молекулі ДНК комплементарний аденіну:
А) тимін; Б) цитозин; В) гуанін Г) урацил
5.Зазначте сполуку, що належить до вуглеводів:
А)крохмаль Б) колаген В) інсулін Г) морфін

2. Дайте визначення термінам
6.Тканина -
7.Ядро клітини -
8.Транскрипція -
9.РНК -
10.Бактеріологія -
3. Задачі на молекулярну біологію і генетику

11.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ
а) побудуйте протилежний ланцюг ДНК, який буде синтезований на матриці — ланцюзі ДНК — з такою послідовністю нуклеотидів:
ТАГ ГЦА ЦЦГ ЦАГ ГАЦ АГГ АЦА ЦТТ ТЦА ГАТ
б) визначте відсотковий вміст нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК.
12.У томатів алель Р зумовлює нормальний ріст та домінує над алеллю р, прояв якої викликає карликовість.
а) Яким буде потомство за фенотипом у F1 та F2 від схрещування особин, гомозиготних за домінантним та рецесивним станом ознаки?
4.Дайте відповідь на запитання
13. Охарактеризуйте вітаміни та назвіть їх джерела.

ВАРІАНТ № 14
1. Дайте відповіді на тести
1.Вкажіть хімічний елемент, що належить до органогенних:
А) Na Б) Cl В) N Г) Ag
2.Вкажіть, які організми мають кільцеву ДНК:
А) комахи Б) бактерії В) рослини Г) ссавці
3.Вкажіть нуклеотид в молекулі ДНК комплементарний гуаніну:
А) тимін; Б) цитозин; В) аденін Г) урацил
4. Зазначте сполуку, що належить до гормонів:
А) крохмаль Б) колаген В) інсулін Г) морфін
5.Вкажіть збудника захворювання імунної системи людини:
А) гепатит Б) вітряна віспа В) СНІД Г) грип

2. Дайте визначення термінам
6.Ліпіди -
7.Рибосоми -
8.Запліднення -
9.Гаметогенез -
10.Гістологія -
3. Задачі на молекулярну біологію і генетику
11.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ
а) побудуйте протилежний ланцюг ДНК, який буде синтезований на матриці — ланцюзі ДНК — з такою послідовністю нуклеотидів:
ТАА ГЦА ЦЦГ ЦАГ ТГГ АГГ ААТ ЦТТ ТЦА ЦТТ
б) визначте відсотковий вміст нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК.
12.У картоплі алель, що зумовлює появу рожевого забарвлення квітки В, домінує над алеллю в, прояв якої спричинює появу білого забарвлення квітки.
а) Яким буде потомство за фенотипом у F1 та F2 від схрещування особин, гомозиготних за домінантним та рецесивним станом ознаки?
4.Дайте відповідь на запитання
13. Опишіть структуру молекул ДНК

ВАРІАНТ № 15
1. Дайте відповіді на тести
1.Сформоване ядро властиве:
А) прокаріотам Б) еукаріотам В) вірусам Г) усім названим
2.Вкажіть хімічний елемент, що належить до органогенних:
А) Zn Б) Cl В) O Г) Fe
3.Вкажіть нуклеотид в молекулі ДНК комплементарний цитозину:
А) тимін; Б) аденін В) гуанін Г) урацил
4.Зазначте сполуку, що належить до білків:
А) крохмаль Б) колаген В) інсулін Г) морфін
5.Вкажіть збудника захворювання органів травлення людини:
А) гепатит Б) вітряна віспа В) СНІД Г) грип

2. Дайте визначення термінам
6.Вакуолі -
7.Деструкція -
8.Гермафродити -
9.Мейоз -
10.Генетика -
3. Задачі на молекулярну біологію і генетику
11.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ
а) побудуйте протилежний ланцюг ДНК, який буде синтезований на матриці — ланцюзі ДНК — з такою послідовністю нуклеотидів:
ТЦА ГЦА ЦТГ ЦАГ ГГГ АГГ АТТ ЦГТ ТЦА ЦГТ
б) визначте відсотковий вміст нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК.
12.У томатів ген, що зумовлює нормальний ріст В, домінує над геном карликовості в.
а) Яким буде потомство за фенотипом у F1 та F2 від схрещування особин, гомозиготних за домінантним та рецесивним станом ознаки?
4.Дайте відповідь на запитання
13. Опишіть рівні організації білкових молекул

Ключі тестових завдань до ККР з Біології
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Б А В В Г Г А А Б Г А Б А В Б
2 Б Г Г Б В Б А А А А А Г Г Б В
3 А Г А В В Г А Г В А В Б Б Б В
4 А В В А Б Б В Б Б В В А А В Б
5 А А Г А В А Г Б В Б Г А А В А

Перелік довідкової літератури:
Основна література:
1. П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук «Біологія 10 кл». – К.: Генеза, 2010. – 152с.

2.Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г. і ін. « Загальна біологія 11 кл». – К.: Ґенеза, 2004. – 270с.
3.Заведея Т.Л. «Довідник школяра і студента». – Д.: ТОВ ВКФ»Бао», 2006. – 688с.
Додаткова література:
1. Бугай О.В., Микитюк О.М. та ін. «Біологія. Екзамен без проблем». – Х.: Ранок, 2007. – 80с.

2. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. « Эволюция органического мира». – М.: Просвещение, 1991. 223с.

3. Сало Т.О. « Загальна біологія 10-11 кл». – Х.: Гімназія; Країна мрій, 2002. – 190с.

Категорія: Вчитель студенту | Додав: AndryuhaKO (26.08.2014) | Автор: Кучеренко Наталія Володимирівна E
Переглядів: 1949 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!