Українська мова. 2 клас Захарійчук Всі поурочні плани - Конспекти уроків - Навчальні та методичні посібники - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Навчальні та методичні посібники » Конспекти уроків [ Додати статтю ]

Українська мова. 2 клас Захарійчук Всі поурочні плани

Урок 1 Звуки, букви. Українська абетка
Урок 2 Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру
Урок 3 Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах
Урок 4 Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків
Урок 5 Голосні звуки [а] [о] [у] [є] [и] [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків
Урок 6 Букви що позначають голосні звуки
Урок 7 Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади
Урок 8 Урок розвитку зв'язного мовлення. Опис предмета за малюнком планом
змістом загадки. Тема опису «Ромашка»
Урок 9 Ненаголошені голосні звуки [є] [и]
Урок 10 Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними |є], |и|
Урок 11 Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [є], [и]
Урок 12 Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [є], [и]
Урок 13 Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів {язик губи зуби) під час вимови приголосних звуків
Урок 14 Приголосні звуки [дз] [дз'] [дж]. Позначення їх буквами
Урок 15 Приголосні звуки. Позначення їх буквами
Урок 16 Урок розвитку зв'язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком
планом змістом загадки. Тема опису "Білочка"
Урок 17 Буква щ
Урок 18 Приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів
Урок 19 Буква г'
Урок 20 Приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів
Урок 21 Дзвінкі і глухі приголосні звуки
Урок 22 Дзвінкі і глухі приголосні звуки
Урок 23 Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів
Урок 24 Урок розвитку зв'язного мовлення. Розповідь за сюжетним малюнком»
планом і змістом вірша А. Житкевича «Осінь». Тема розповіді «Осінь»
Урок 25 Тверді і м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних буквами і, я, ю, є
Урок 26 Тверді і м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних буквами і, я, ю, є
Урок 27 Тверді і м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних буквами і, я, ю, є
Урок 28 Тверді і м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних буквами і, я, ю, є
Урок 29 Позначення м'якості приголосних звуків знаком м'якшення
Урок З0 Позначення м'якості приголосних звуків знаком м'якшення
Урок 31 Позначення м'якості приголосних звуків знаком м'якшення
Урок 32 Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання казки за серією сюжетних малюнків, планом та змістом казки І. Прокопенко «Як гриби ховалися»
Урок 33 Закріплення вивченого про тверді та м'які приголосні звуки
Урок 34 Подовжені м'які приголосні звуки
Урок 35 Подовжені м'які приголосні звуки
Урок 36 Подовжені м'які приголосні звуки
Урок 37 Подовжені м'які приголосні звуки
Урок 38 Апостроф
Урок 39 Апостроф
Урок 40 Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання порад за темою "Бережіть книжки" за опорними словами і малюнками (вірш Г. Чорнобицької «Не бруднити книжки»)
Урок 41 Апостроф
Урок 42 Апостроф
Урок 43 Лексичне значення слова. Розвиток уявлення про те, що слово служить
для називання предмета, якості, дії
Урок 44 Лексичне значення слова. Тематичні групи слів
Урок 45 Слова, які відповідають на питання хто? що?
Урок 46 Слова, що означають назви предметів (іменники)
Урок 47 Розпізнавання іменників за питаннями хто? що?. Складання речень
Урок 48 Урок розвитку зв'язного мовлення. Розповідь за ссрісю сюжетних малюнків, планом та опорними словами «Каштанчик»
Урок 49 Змінювання іменників за зразком один - багато. Робота над прислів'ям.
Доповнення речень
Урок 50 Групування предметів за родовими та видовими ознаками
Урок 51 Доречне вживання іменників у реченні. Перевірна робота. Аудіювання
Урок 52 Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей
Урок 53 Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей.
Уживання імен у формі звертання
Урок 54 Велика буква у кличках тварин. Перевірна робота. Диктант
Урок 55 Уживання великої букви в кличках тварин
Урок 56 Урок розвитку зв'язного мовлення. Розповідь за серією сюжетних малюнків та опорними словами "Допомога тваринам узимку"
Урок 57 Велика буква в назвах міст, сіл, річок
Урок 58 Велика буква в назвах вулиць, площ і майданів
Урок 59 Слова, що називають ознаки предметів (прикметники)
Урок 60 Зв'язок прикметників з іменниками
Урок 61 Прикметники, протилежні за значенням. Уживання прикметників
у переносному значенні
Урок 62 Зв'язок прикметників з іменниками. Практичне змінювання прикметників
за зразком один — багато
Урок 63 Прикметники, близькі за значенням
Урок 64 Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання казки за поданим початком, планом, малюнками, опорними словами (Ю. Ярмиш «Якреп'яшок світ побачив»). Перевірна робота

Урок 65. Слова, які відповідають на питання що робити? що робили? що робив? що робить? що буде робити? (дієслова)

Урок 66. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Зв'язок дієслів з іменниками    

Урок 67. Роль дієслів у мовленні. Зв'язок дієслів з іншими словами

Урок 68. Роль дієслів у мовленні. Виділення дієслів у текстах

Урок 69. Роль дієслів у мовленні. Дієслова протилежні за значенням

Урок 70. Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання казки за поданим початком, кінцівкою і сюжетними малюнками «Дві білки»

Урок 71. Роль дієслів у мовленні. Робота над діалогом   

Урок 72. Влучне вживання дієслів у мовленні. Поєднання дієслів зі словами він, вона, воно, вони

Урок 73. Уявлення про службові слова та їх роль у реченні

Урок 74. Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні

Урок 75. Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченні

Урок 76. Урок розвитку зв'язного мовлення. Опис істоти за малюнком, планом і змістом вірша В. Марсюка «Моє оленятко». Тема опису «Оленятко»  

Урок 77. Спостереження за значенням спільнокореневих (споріднених) слів

Урок 78. Спільнокореневі (споріднені) слова. Виділення кореня в поданих словах

Урок 79. Добирання спільнокореневих слів

Урок 80. Добирання спільнокореневих слів

Урок 81. Спільнокореневі (споріднені) слова

Урок 82. Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання основної частини казки за початком і кінцівкою казки та серією малюнків (І. Палагута «Про сіре мишенятко та рудого хом'ячка»)

Урок 83. Спільнокореневі (споріднені) слова

Урок 84. Спільнокореневі (споріднені) слова

Урок 85. Спільнокореневі (споріднені) слова

Урок 86. Узагальнення знань учнів за темою «Корінь слова. Спільнокореневі (споріднені) слова»

Урок 87. Основні ознаки речення. Поділ тексту на речення

Урок 88. Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання казки за поданим початком, схемами речень і серією сюжетних малюнків (Е. Карл «Звідки прилетів метелик»)

Урок 89. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення

Урок 90. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки

Урок 91. Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання    

Урок 92. Закріплення знань про види речень за метою висловлювання

Урок 93. Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання казки за поданим початком і кінцівкою оповідання, малюнками та опорними словами (С. Мацюцький «Кому дістався бублик»)

Урок 94. Головні слова в реченні

Урок 95. Визначення головних слів у реченні. Перевірна робота. Аудіювання «Куди робота ховається»

Урок 96. Зв'язок слів у реченні

Урок 97. Складання записки

Урок 98. Поширення речень за питаннями

Урок 99. Узагальнення знань за темою «Речення»

Урок 100. Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання розповіді «Подорож у Карпати» за малюнком та опорними словами

Урок 101. Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту

Урок 102. Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті

Урок 103. Текст-розповідь

Урок 104. Текст-опис

Урок 105. Урок розвитку зв'язного мовлення. Упорядкування структури тексту (Ю. Ярмиш «Дванадцятиголовий Дракончик»)

Урок 106. Узагальнення знань за темою «Текст»

Урок 107. Мовні та немовні знаки

Урок 108. Спорідненість мов

Урок 109. Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Списування

Урок 110. Слова ввічливості. Звертання

Урок 111. Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання розповіді за поданим малюнком та планом

Урок 112. Контроль та оцінювання знань за темою «Речення. Текст. Мова і мовлення» Повторення вивченого

Урок 113. Що ми знаємо про звуки і букви

Урок 114. Що ми знаємо про частини мови    

Урок 115. Що ми знаємо про речення

Урок 116. Що ми знаємо про текст

Урок 117. Перевірна робота

Урок 118. Урок розвитку зв'язного мовлення. Розповідь на тему «Мої літні канікули» за серією малюнків і змістом вірша О. Палійчука «Алло, ми поїхали в село»  

Урок 119. Підсумковий урок за рік

Додаток. Свято «Рідне слово — диво калинове» (до Дня української писемності та мови)   

 

 Джерело: http://fiz-cultura.ucoz.ua/
Категорія: Конспекти уроків | Додав: (18.08.2015)
Переглядів: 123551 | Рейтинг: 4.4/7
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!