Правовиховна робота у навчальному закладі як передумова формування правової свідомості особистості - Допомога молодому вчителю - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Допомога молодому вчителю [ Додати статтю ]

Правовиховна робота у навчальному закладі як передумова формування правової свідомості особистості

Правовиховна робота у навчальному закладі

як передумова формування правової свідомості особистості

 

          Однією з необхідних умов перетворення України у справжню правову державу є підвищення рівня правової освіти населення, у першу чергу – молоді. Чимало роблять для цього засоби масової інформації, громадські організації, правоохоронні органи. Але найважливіше місце тут займає школа.

          Побудова громадянського суспільства в Україні неможлива без реорганізації системи освіти та правового виховання підростаючого покоління. Пошук шляхів і засобів громадянської освіти та виховання молоді становить нині одну з найактуальніших проблем педагогічної науки та шкільної практики. Успішне вирішення таких проблем вимагає від учителів, організаторів виховного процесу в навчальному закладі високої професійної компетентності, педагогічної та методологічної майстерності, знань методологічних засад філософії освіти в Україні, розуміння місії педагога в державотворчих процесах , чітко визначеної правової громадянської позиції.

          Усвідомлюючи важливість радикальних змін в усіх сферах життя незалежної України, її національного відродження, педагогічні колективи Монастирищенського району впроваджують в практику виховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи виховання на основі гуманізації життя школи та самосвідомості дітей різних вікових груп. Форми і методи просвітницької та профілактичної роботи починаються від найпростіших: бесіда, гра, екскурсія у молодших класах та ускладнюються з урахуванням знань і вікових особливостей.

          Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння певними знаннями є година спілкування, яку проводять класні керівники та класоводи.

          У школах постійно проводяться тренінги з питань здорового способу життя та прав дітей, запобігання конфліктів у сім’ї,  школі, профілактики правопорушень. Традиційними заходами, що сприяють попередженню правопорушень стали збори батьків тих учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку, проведення тижня правознавства. Частими гостями у школах району є працівники кримінальної міліції, служби у справах сім’ї та молоді, які залучаються до проведення батьківських зборів, педконсиліумів, педрад та семінарів класних керівників.

          У кожному навчальному закладі працюють волонтерські загони, які складаються  з учнів 5-9 класів. Протягом року волонтери надають допомогу ветеранам ВВВ, людям похилого віку, інвалідам, беруть участь в акціях: «Людина поруч», «Милосердя», «Допоможи ближньому», «Молодь за здоровий спосіб життя», «Обміняй цигарку на цукерку». Для дітей-сиріт та малюків дитячих садочків волонтерські загони організовують показ вистав-казок, збір іграшок, канцтоварів, дитячих книжок.

          Робота волонтерів – це «жива» робота, де кожний може і прагне себе розкрити в тому чи іншому напрямку, цим самим допомагаючи іншим людям.

          Кожен учитель постійно вивчає психологічні, індивідуальні особливості учнів, їх здібності, нахили, в основу системного підходу до здійснення виховного процесу в школах покладено диференційований підхід, врахування вікових особливостей дітей.

          У молодших класах – це створення в першу чергу сприятливої психолого-педагогічної атмосфери, проведення ранньої діагностики і педагогічної корекції відхилень у поведінці, всебічне виявлення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленнями у розвитку і поведінці. Уваги заслуговує робота вчителів початкових класів, які проводять ранню діагностику: визначають сім’ї, в яких вихованню дітей не приділяється належна увага, знайомляться із сімейними умовами, визначають, яка допомога потрібна батькам у вихованні дитини.

          Добре відомо, що молодші школярі суворіше, ніж дорослі, дотримуються правил гри і дитячого кодексу поведінки (не бреши, не донось, не будь жадібним, не будь боягузом). На ці риси дитячої справедливості і спираються у правовому  вихованні молодших школярів наші педагоги. Принципи правосуддя цілком доступні дітям 7-10 років, треба тільки використовувати відповідні сюжетні приклади. Так  учнями 4 класу Халаїдівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  була проведена сюжетно-рольова «Суд над Бабою Ягою та  Сірими Гусьми» (позов громадян Батька та Матері , які звинувачують Бабу Ягу та Сірих Гусей у викраденні неповнолітнього Іванка)

          У роботі з правового виховання вчителі враховують морально-психологічні особливості дітей цього віку, зокрема ту обставину, що ними сприймається на віру все сказане вчителем, його думка для них часто є більш авторитетною, ніж думка батьків. У цьому віці діти дуже вразливі , емоційні. На прикладах конкретних ситуацій вчителі дохідливо пояснюють дітям поняття добра, зла, жорстокості, справедливості, заздрощів. Одночасно в доступній формі подають елементи уявлення про важливі закони нашої країни, правила праці і поведінки в школі, вдома, на вулиці, пояснюють роль людей, які охороняють порядок у місті, селі, прищеплюють повагу до цих людей. Молодші школярі тоді прагнуть дотримуватись цих правил, у них формується уявлення про особисту відповідальність за порушення дисципліни і порядку у школі, на вулиці, виховується негативне ставлення до порушників дисципліни.

          Правовиховна робота з молодшими школярами на уроках має свої особливості, зумовлені змістом навчального матеріалу і віком дітей. Кожен навчальний предмет у системі початкової освіти містить цінний матеріал для вирішення різноманітних виховних завдань. Основне з них – виховання у молодших школярів дисциплінованості як важливої морально-правової якості, що стане фундаментом правомірної поведінки людини.

          Учителі прагнуть, аби уроки були різноманітними, змістовними, щоб кожне завдання викликало бажання працювати. Особлива роль у морально-правовому вихованні молодших школярів належить читанню і розвитку мовлення. В  усіх без винятку темах цього предмета є тексти, які розкривають перед дітьми красу людини, різні сторони її діяльності та стосунків з іншими людьми. Деякі теми з читання дають  можливість з року в рік розширювати конкретний зміст моральних і правових уявлень та понять. Важливе місце в молодших класах посідає тема Вітчизна. Вчителі  розширюють та поглиблюють знання учнів про символи та громадянство  України, про найважливіші закони нашої держави.

          Морально-правові знання одержані молодшими школярами на уроках, у поєднанні з власними спостереженнями, практичне дотримання дисципліни і порядку в класі та за його межами, збереження навколишнього середовища відіграють важливу роль у їхньому світогляді, моральному і правовому вихованні, у формуванні їхньої правової культури.

          В старших класах робота спрямовується на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів.

    У школах району склалась своєрідна система профілактичної роботи (первинна профілактика) :

·       контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться класними керівниками в журналі, черговим вчителем в спеціальному журналі);

·       розроблені правила учнів, які  вивчаються на годинах класного керівника;

·       учням 1-11 класів виставляється колективно оцінка з поведінки «зразкова», «добра», «задовільна», «незадовільна»;

·       Проводяться по класах цикл бесід на правову тематику.

                                   Вторинна профілактика:

·       Створено Раду школи у справах неповнолітніх (ці Ради складаються з педагогічних працівників шкіл, членів батьківського комітету, старшокласників ) та комісії дисципліни і правопорядку в учнівських комітетах,  які слідкують за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями в урочний та позаурочний час, на розгляд рад виносяться питання, пов’язані з цими  проблемами, ради готують питання на робочі лінійки;

·        учні  шкіл охоплені заняттями в шкільних гуртках і секціях;

·       учні по класах охоплені постійними і тимчасовими дорученнями;

·       ведеться постійна індивідуальна робота з учнями (класними керівниками, педагогом-організатором, заступником директора школи з навчально-виховної роботи).

Протирецидивна профілактика ведеться з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку і на обліку в інспекції в справах неповнолітніх, за кожним з них закріплений громадський вихователь (класний керівник, який має особливий вплив на дитину).

На кожного учні , який стоїть на обліку, заведена індивідуальна картка, в якій фіксуються зміни в характері і поведінці дитини.

 

                      В індивідуальну картку внесені такі розділи:

·  загальні відомості про учня та його сім’ю;

·  розвиток особистості та стан здоров’я;

·  проблеми навчання та виховання;

·  індивідуально-психологічні особливості особистості, риси характеру, тип темпераменту, виявлення здібностей;

·  ознаки педагогічної запущеності;

·  відношення до виховних заходів;

·  навчання та рівень сформованості;

·  роль учня в колективі.

 Заповнення цієї картки висвітлює динаміку розвитку особистості протягом декількох років, надає можливість застосування тих чи інших виховних методів. Результати такої всебічної діагностики допомагають знайти шляхи колекційної і розвиваючої роботи з «важким учнем». Випадки неадекватної поведінки, які трапляються в учнівських колективах, обговорюються на класних зборах, на засіданнях батьківських комітетів, на загальношкільних робочих лінійках, які проводяться двічі на місяць. Найбільш злісні вчинки розглядаються Радою школи у справах неповнолітніх. На засідання учнівського комітету запрошується інспектор в справах неповнолітніх.

                            Практикуються такі засоби впливу:

·  випуск сатиричної загальношкільної газети «Круті новини»;

·  ведення щоденника відвідування уроків з обов’язковою відміткою вчителя.

Найбільш поширеними формами у роботі класних керівників з правового всеобучу є бесіди , виховні години по вивченню Правил для учнів, сюжетно-рольові ігри (для учнів  молодшого шкільного віку), диспути, вікторини (старший шкільний вік), обговорення газетних статей, проведення диспуту «Твої права».

Велике значення має вивчення законів Конституції під час уроків «Основи держави і права України».

Як підсумок правовиховної роботи в школах проводиться місячник правових знань. У рамках місячника правознавства проходить конкурс учнівських творів на правову тематику.

Особливу зацікавленість учнів викликають заходи, які проходять у нестандартній формі, а саме: рольова гра з проблем наркоманії «Дорога у безодню», гра-конкурс «У країні карного розшуку», конкурс «Чи знаєш ти закон?» та інші.

Протягом року працівники ІСН виступають з лекціями в кожній школі. Проводяться зустрічі з працівниками ІСН, прокуратури,  з працівниками ДАІ.

Припинити зростання правопорушень та злочинності серед підлітків – важлива педагогічна проблема, у вирішенні якої допоможе використання наступних форм роботи:

 

 

Форми роботи з важковиховуваними підлітками

 

1. Психолого-соціологічні дослідження умов проживання і спілкування важковиховуваних підлітків.

2. Індивідуальна робота з важковиховуваними підлітками по створенню «Зони безпеки».

3. Проведення родинних свят для неблагополучних та багатодітних сімей.

4. Психодіагностичне вивчення учнів з труднощами в шкільній та соціальній адаптації і своєчасна корекція поведінки.

  В основному індивідуальна робота вчителя (класного керівника) проходить за таким планом:

·       виявлення причин правопорушення;

·       постійне відвідування учня вдома;

·       підтримка постійного зв’язку з батьками, з інспектором ІСН

·       знайомство з друзями підлітка;

·       залучення до гуртків, доручення;

·       відвідування уроків вчителів - предметників з метою спостереження за учнями з неадекватною поведінкою;

·       постійний контроль за учнем, як він бере участь у трудових справах класу;

·       залучення до класних і загальношкільних справ;

·       проведення різноманітних бесід.

У школах створені капітанські ради з числа старшокласників. Діють  комісії дисципліни і порядку. Члени  комісії організовують і контролюють чергування учнів по школі, контролюють відвідування уроків, щоденно ведуть журнал контролю.

Рішенням капітанських рад запроваджено інформування батьків про негативні вчинки учнів та листи-подяки за виховання дітей.

Питання правового виховання і правової освіти неодноразово вивчались і виносились на розгляд педрад.

З метою профілактичної роботи в школах склалась система проведення і організації дозвілля школярів, двічі на місяць проводяться дискотеки для старшокласників, організовуються розважальні програми для учнів. Постійно на канікулах проводяться різноманітні заходи.

Питання правового виховання виносяться на засідання методичних об’єднань класних керівників «Важкі діти і робота з ними», практикум «Складання психолого-педагогічної характеристики на учня з неадекватною поведінкою». На методичних об’єднаннях класних керівників шкільні бібліотекарі роблять огляд літератури, журналів, газетних статей, в яких висвітлюються відповідні питання.

Важливе місце в системі правової освіти шкіл відводиться роботі з батьками. Питання  з правової тематики, і зокрема «Батькам про права дитини»), «Моя щаслива дитина», тренінг «Як прожити один день без нотацій» та інші,  виносяться на розгляд батьківських класних зборів. Обговорюються  питання засвоєння моральних цінностей і ідеалів, норм взаємин між людьми.

Батьки в класних колективах постійно аналізують стан поведінки учнів. Порушення  поведінки обговорюються на засіданнях батьківських комітетів, зборах, загальнобатьківських конференціях. Батьки  беруть участь і в організації дозвілля дітей: проводяться батьківсько-учнівські свята, походи, батьки часто допомагають в організації поїздок в Умань, Канів, Київ. У  шкільних бібліотеках складені каталоги літератури з питань правової освіти для учнів і батьків, діють постійні виставки, є підбірки літератури на правову тематику, якою користуються батьки, вчителі, учні.

 

Форми роботи з батьками з правоосвітницької роботи

 

І. Батьківський університет.

1. Зустріч з учителями: «Батьківська п’ятниця».

2. Консультпункт для батьків: «Сімейна скринька»

3. Батьківські збори для тих учнів, які схильні до правопорушень.

4. Диспут для батьків: «Чи знаєте ви права своєї дитини?»

 

ІІ. Загальношкільні батьківські збори.

 

ІІІ. Спільна робота зі службою у справах неповнолітніх.

 

  Система правовиховної роботи, яка склалась сьогодні у школах району, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у правовому вихованні школярів досягнуто. Вся пророблена робота педагогічними колективами шкіл сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння співвідносити в життя норми моралі та прав, застосовувати правові знання в повсякденному житті.

           

 

Список використаних джерел:

 

 

 

 

 1. Основи правознавства / Під ред.. В.С. Журавського. 9 клас – К.,  2004.

2. О.П. Мокрогуз, А.О. Єрмоленко. Історія та правознавство. Видавництво «Ранок», 2008.

3.  «Нетрадиційні уроки». Л.І. Негволод, Н.В. Томашевська – Харків, 2008.

4. «Позакласний час», 2007 №11.

5. Основи правознавства / Під ред.. І.Б. Усенка. 9 кл.- К., 1997.

 

 

Андрієвська Л.Л., методист РМК відділу освіти Монастирищенської РДА

http://oipopp.ed-sp.net/

Категорія: Допомога молодому вчителю | Додав: [ADM]Irina (19.11.2010)
Переглядів: 8512 | Рейтинг: 4.5/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!