Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення предметів художньо-естетичного циклу - Методична робота - Презентації та відео матеріали - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Презентації та відео матеріали » Методична робота [ Додати статтю ]

Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення предметів художньо-естетичного циклу

Кондратюк Н.В.,
вчитель образотворчого мистецтва
вищої категорії, вчитель-методист
Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1
ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради

Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення предметів художньо-естетичного циклу

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів надають велику увагу на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється і характер його улюбленої практичної діяльності - гри, змінюються і його улюблені герої і захоплення. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку.
Але, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів.
Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальних запитів кожного учня.
Згідно «Основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» затверджених Законом України від 9 січня 2007 року, № 537-v, однією з основних цілей розвитку інформаційного суспільства в Україні є забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої особистості.
Успішність інформатизації України значною мірою залежить від вдалого вирішення проблем інформатизації освіти. Перед сучасною освітою стоїть завдання – адаптація учнів до життя в інформаційному суспільстві через формування відповідних інформативних та інформаційних компетентностей у навчанні. Інформатизація освіти виступає одним із провідних напрямів підвищення результативності навчального процесу.
Інтегровані курси «Мистецтво», «Художня культура» в загальноосвітньому навчальному закладі – особливі предмети, що забезпечують духовно-творчий розвиток учнів. Зрозуміло, що інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ) не можуть замінити художню творчість учнів. Разом із тим, дані шкільні предмети несуть у собі значний потенціал для використання ІКТ. І є тим, художньо-естетичним середовищем, що розвиває творчі здібності, естетичний смак учнів, підвищує інтерес до предметів, виховує почуття прекрасного. Крім того, застосування ІКТ у навчально-виховному процесі дає можливість реалізувати ідеї індивідуалізації та диференціації навчання.
Використання інформаційних технологій у школі є достатньо складною проблемою, яка вимагає детального наукового вивчення, психолого-педагогічного обґрунтування. Інша важлива проблема – комп’ютер не завжди є загальнодоступним засобом навчання.
Дослідження вчених і педагогів-практиків І. Г. Вєтрової, А. В. Горячева, С.О. Гунько, Ю. І. Машбиця, О.В.Суховірського, В. В. Кондратової, І. О. Губайдуліна та інших переконливо свідчать про те, що використання сучасних ІКТ під час навчально-виховного процесу має такі основні переваги:
 здійснюється диференціація навчального процесу;
 забезпечується діалогова взаємодія учня з моделями відповідних явищ і процесів;
 здійснюється ефективна діагностика інтелектуального та психічного рівня розвитку;
 уможливлюється створення на цій основі відповідної моделі учня з управлінням його навчальною діяльністю;
 розширюється контроль за навчальною діяльністю учнів і забезпечується на цій основі зворотний зв’язок;
 удається значно підвищити рівень зацікавленості учнів у навчальній
 діяльності завдяки внесенню елементів новизни;
 розвиваються творчі здібності, підвищується пізнавальна активність учнів у навчальному процесі.
Як зазначає академік МАНПО Г. Селевко, на практиці інформаційними технологіями називають ті, що використовують спеціальні технічні інформаційні засоби (ЕВМ, аудіо, кіно, відео). Термін «інформаційно-комунікаційні» є об’єднуючим для різних варіантів технологій і вказує на специфіку інтерактивного навчання – діалог у системі «користувач – комп’ютер».
На мій погляд, теорія й практика свідчать про те, що найвагоміших результатів у навчальній діяльності можна досягти лише шляхом ефективного застосування різних методів, форм і засобів навчання, у тому
числі й ІКТ.
Упровадження сучасних технологій у освітню практику, зокрема на уроках художньої культури та образотворчого мистецтва, на мій погляд, відкриває нові можливості щодо особистісного розвитку учнів, збагачення їх емоційно-естетичного досвіду під час сприймання навколишнього світу, художньо-практичній діяльності, інтерпретації, оцінювання творів різних видів мистецтва, а також формування ціннісних орієнтирів, потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні. У практичній діяльності використовую ІКТ на уроках із мультимедійною та комп'ютерною підтримкою.

Застосовуючи ІКТ на уроках, досягаю мети – зробити урок сучасним
(із точки зору використання технічних засобів); наблизити його до світосприймання сучасного учня, який вважає за краще використовувати інформацію, здобуту за допомогою технічних засобів; установити стосунки
взаєморозуміння, взаємодопомоги між учителем і учнем. Це допомагає емоційно й образно подати матеріал.
Для підтримки професійної діяльності систематично використовую
програмне забезпечення:
 Методичний посібник «Мистецтво, 5 клас» і ППЗ «Мистецтво, 5 клас» (версія 2.0) (рекомендовано для вивчення мистецтва в 5 класах. ПЗНП “Мистецтво, 5 клас” (версія 1.0) рекомендовано МОН України до використання в загальноосвітніх навчальних закладах (лист МОН України від 14.04.09 р. №1/11-2492);
 Педагогічні кейси « Художня культура, 9 клас». Частина I,Частина ІІ. У педагогічному кейсі представлені методичні та дидактичні матеріали до уроків художньої культури в 9 класі (І та ІІ семестрів), що відповідають програмі «Художня культура» для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Л.М. Масол Н. Є. Миропольська).
На уроках художньої культури доцільно застосовувати різноманітні педагогічні підходи і технології, методичні прийоми, інформаційні матеріали. Кожна тема має інтерпретуватися учителем по-різному. Головне – розкрити основні положення програми щодо видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва.
Допоможе у цьому комп’ютер, мережа Інтернет. Існує безліч програм для роботи з різними файлами на комп’ютері. Так, робота з Web-сайтами допомагає у підготовці до уроків, у пошуку цікавого матеріалу, аудіо- та відеозаписів, ілюстрацій та допоміжного матеріалу з літератури, історії, інших видів мистецтва.
Інша група програм – це музичні програвачі:Windows Media Player , Win Amp, Keyboard Piano, які надають можливість виконати будь-яку мелодію на клавіатурі комп’ютера, використовуючи різні музичні інструменти, бачити, як рухається мелодія.
Музичні реактори допомагають створити матеріал до музичних вікторин, надають можливість прослухати тему або музичний фрагмент, не повторюючи музичний твір повністю; допомагають відділити аудіо від відео, зменшити звук, транспонувати і попрацювати з темпом, додати спецефекти (програми Audacity, Adobe Audition).
Важливу роль на уроці відіграє наявність ілюстративного матеріалу (зображення, відео). Відеоредактори допомагають швидко відокремити фрагмент для перегляду на уроці, прибрати звук, поєднати ілюстрації та відео, додати музику, створити відеокліп (програми Virtual Dub, AVS Video Converter).
У роботі з дизайном зображення використовуються програми «Студія колажу» та «Фотодекор». Вони допомагають зробити ілюстрації в одному стилі, виділити важливе, зробити рамку, створити колаж, скласти ребус тощо.
Користуючись матеріалом, створеним за допомогою названих вище програм, можна створити різні проекти, презентації, які можна використати як на уроках, так і позакласній роботі.
Комп’ютерні програми допомагають розробляти інтерактивні ігри.
На уроках художньої культури потрібно використовувати завдання для самостійної пошукової діяльності. Наприклад: «Дослідіть...», «За допомогою додаткової літератури та Інтернету віднайдіть інформацію…».
Проектуючи майбутній урок, користуюсь рекомендаціями щодо етапності підготовки вчителя до уроку з використанням ІКТ, що розробила Кондратова В.В.:
1.1. Технологічна грамотність учителя:
- мати уявлення про комп’ютер і його можливості як засобу навчання
- знати основні вимоги до комп’ютерних програм
- уміти працювати з Microsoft Power Point
- уміти добирати необхідні комп’ютерні програми до уроків
1. Набуття навичок роботи з комп’ютером та комп’ютерними програмами:
1.2. Співпраця з учителем інформатики
2. Визначте мету застосування комп’ютерної графіки в навчанні:
2.1. Для демонстрації
2.2. Для імітування
2.3. Для моделювання
3. Урахуйте основні принципи навчання з застосуванням комп’ютерної графіки:
3.1. Спрямування процесу навчання на всебічний і гармонійний розвиток особистості.
3.2. Зв’язок навчання з життям.
3.3. Науковість.
3.4. Доступність.
3.5. Систематичність і послідовність.
3.6. Наочність.
3.7. Стимулювання і мотивації позитивного відношення до навчання
4.1. За ступенем самостійності мислення:
- репродуктивні
- частково-пошукові
- дослідницькі
4.2. За джерелом подання і сприйняття навчальної діяльності:
- наочні
- практичні
4.3. Для формування пізнавальних інтересів:
- метод забезпечення успіху в навчанні
- метод пізнавальних ігор
- метод створення ситуації інтересу
4.4 Доберіть методи навчання:
- Метод тестового контролю
5. Визначте форму діяльності учнів:
5.1. індивідуальна
5.2. групова
5.3. фронтальна
6. Доберіть необхідні комп’ютерні програми:
6.1. навчальні
6.2. інформаційні
6.3. контролюючі
7. Виконайте опис послідовності своїх дій і можливих дій учнів:
7.1. Формулювання мети застосування комп’ютерної графіки у навчанні.
7.2. Визначення форми подання матеріалу, за допомогою якої комп’ютерної програми.
7.3. Пред’явлення завдань учням, їх послідовність, за допомогою якої комп’ютерної програми.
7.4. Аналіз результатів, їх оцінка.
8. Реалізуйте заплановану послідовність дій.
9. Проаналізуйте її ефективність.
Комп’ютер використовуємо на різних етапах уроку, а саме:
 під час вивчення нового матеріалу;
 закріплення набутих знань, відпрацювання навчальних умінь і навичок; практичного застосування знань, умінь і навичок;
 узагальнення та систематизації знань.
При цьому для учнів комп’ютер є учителем, робочим інструментом, об’єктом вивчення, ігровим середовищем.
При цьому комп'ютер виконує такі функції:
1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:
• джерело навчальної інформації;
• наочний посібник;
• тренажер;
• засіб діагностики і контролю.
2. У функції робочого інструменту:
• засіб підготовки текстів, їх зберігання;
• графічний редактор;
• засіб підготовки виступів;
• обчислювальна машина великих можливостей.
Мультмедійний матеріал систематизований відповідно до видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва і містить:
 слайд-шоу, світлини, репродукції, ілюстрації до уроків;
 аудіофрагменти музичних творів;
 відеофрагменти музичних, театральних, хореографічних творів, фрагменти кінофільмів, інсталяцій;
 авторські розробки лекцій;
 авторські розробки уроків;
 схеми.
У практичній діяльності широко застосовуємо такі інформаційні технології, як: програмоване навчання, тестові технології, експертні системи,
мультимедіа, імітаційне моделювання, що сприяють реалізації особистісно-зорієнтованого підходу до учнів, поетапному засвоєнню знань умінь і навичок. Відповідно використовую такі методи інформаційно- комунікаційних технологій:
1) «Навчальне відео», як відеоряд, що може бути представлений репродукціями або відеоматеріалами, текстом, зображеннями, схемами, картами. Обов’язковим є звуковий (текстовий) супровід зорового ряду. Перегляду навчального відео обов’язково передують завдання: вирішення проблемного питання або, як варіант, пошук правильної відповіді на запитання та заповнення опорних карток (стислих конспектів).
Однією з переваг мультимедійного уроку є ефективність використання
наочності. Проте досягти очікуваного ефекту можна, дотримуючись рекомендацій до демонстрації наочності.
2) «Метод художніх проектів». Однією з головних цілей проектної діяльності є формування в учнів умінь і навичок знаходження та відбору потрібної інформації. Тема проектної діяльності повинна викликати зацікавлення в учасників цієї роботи. Будь-яке дослідження – це авторський підхід, своє бачення проблеми. Добір матеріалу, підготовка творчого проекту, його захист – на всіх цих етапах розкривається творчий потенціал
Школяра.
3) «Віртуальна подорож у музеї та галереї». У віртуальному музеї або
картинній галереї учні можуть зацікавитися мистецтвом. А якщо пояснити їм
найпростіші «канони мистецтва», то вони самостійно зможуть визначати
стилі та жанри мистецтва. Саме в цьому нам допомагають слайд-презентації
або віртуальні екскурсії в Інтернет-просторі. Практика показує, що такий
шлях допомагає школярам сприймати, розуміти й любити мистецтво.
4) «Інтерактивні комп’ютерні ігри», «тести», що містять завдання та
дозволяють організувати фронтальну, групову та індивідуальну роботу, провести моніторинг навченості учнів.
Результативність використання ІКТ у навчально-виховному процесі є
високою через те, що школярі постійно залучаються до художньо-творчої діяльності, що сприяє формуванню художньо-практичної та інформаційної
компетентності.
Намагаюсь не захоплюватися створенням і використанням презентацій, у яких переважно реалізується репродуктивна діяльність дітей, а використовую комплекс засобів ІКТ з метою розвитку творчості учнів. Зрозуміло, що можуть виникати певні проблеми при використанні ІКТ: недостатня комп’ютерна оснащеність навчальних кабінетів; не в усіх учнів є комп'ютери в домашньому користуванні; при недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик комп’ютера; існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно- ілюстративних методів. Шляхи вирішення зазначених проблем убачаю в
забезпеченні навчальних кабінетів комп’ютерною технікою, диференціації домашнього завдання відповідно до рівня володіння учнями комп’ютерних технологій, забезпеченні мотивації на уроках образотворчого мистецтва через сприймання високохудожніх зразків творів мистецтва. За останні роки спостерігається динаміка росту якості знань і навчальних досягнень учнів нашої школи з художньої культури та образотворчого мистецтва. Використання засобів ІКТ сприяють формуванню моделі учня, який здатний проявляти творчу ініціативу, реалізовувати художньо-творчі здібності, самостійно здобувати знання, уміло, раціонально та творчо використовувати ІКТ.
Таким чином, введення у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій підвищує якість цього процесу. Допомагає сформувати в учнів художньо-практичні та інформаційні компетенції, що досягається в результаті активної, умотивованої, напруженої роботи з навчальними матеріалами, комп'ютерними моделями, інформаційними джерелами та в тісній співпраці з учителем.

Список використаної літератури
1. Використання мультимедійних технологій у процесі навчання // Завуч. – 2007. – № 3 – с. 10-11.
2. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон. – К.: Міленіум, 2005. -Т. 8, вип. 1. – 238 с.
3. Жук Ю. О. Планування навчальної діяльності з урахуванням використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій / Ю. О. Жук, О. М. Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць. – К. : Атіка, 2005. – С. 96-99.
4. Підгорна В.В.Методика та педагогічні умови впровадження мультимедійних технологій Видавництво А.С.К., 2003. - 192с. : іл. / http://intkonf.org
Пометун, О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.
5. Салівон, Т. Л. Підготовка педагогів до розробки навчальних занять з мультимедійним супроводом у класі інформаційно-комунікаційних технологій / Т. Л. Салівон. – Біла Церква, 2005. – С. 64-69. / http: // www.nouv.gou.ua
6. Селевко Г.К. Проектуємо комп'ютерний урок // Відкритий урок. - 2006. - № 3-4. - с. 12
7. Ястребов Л.Й., Создание мультимедийных презентаций в программе Microsoft Power Point, Вопросы Интернет-образования, №41, http://vio.fio.ru/vio_41/cd_site/Articles/glava-00/02.htm
8. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблеме эстетического воспитания. – М.: Просвещение, 1987 г.
9. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів /Авт. кол.; За ред. Ю. І. Костюка АПН України. — К.: ІЗМН, 1997. — 264 с.
10. Пейперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи. — М.: Педагогика, 1989.
11. Витухновская А.А., Марченко А.С. Проектирование технологии подготовки к обучению младших школьников с использованием компьютера. // Информатика и образование. – 2004.-№8. – С.83-87.
12. Возрастные и индивидуальные особенности обучения младших школьников. – М., 1989.
13. Гершунский Б.С. Компьютеризация в среде образования. – М., – 1987.
14. Глушко А.И. Компьютерный класс в школе. // Информатика и образование. – 1994. – №4.
15. Журнал “Комп’ютер в школі та сім’ї”.
16. Заровська Г.С. Уроки радості. // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. № 2.
17. Чайковська О.А. Використання мультимедіа. // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. № 2.
18. Гевал М.А. Загальні принципи використання комп’ютера на уроках різних типів // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2000. № 3.Джерело: http://docme.ru/52c2
Категорія: Методична робота | Додав: (24.05.2014) | Автор: Кондратюк Н.В.
Переглядів: 3111 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!