Розвиток інтелектуально-творчих умінь на уроках предмету "Я у світі" - Допомога молодому вчителю - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Допомога молодому вчителю [ Додати статтю ]

Розвиток інтелектуально-творчих умінь на уроках предмету "Я у світі"

Капля Вікторія Дмитрівна,
вчитель початкових класів
вищої кваліфікаційної категорії
Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 24
Черкаської міської ради
Черкаської області

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ПРЕДМЕТУ «Я У СВІТІ»
 

Світ, що оточує дитину, -

це передусім світ природи з безмежним
багатством явищ, з невичерпною красою.
Тут, у природі, вічне джерело дитячого розуму.
В. Сухомлинський

«Розвивальний аспект предмету «Я у світі» полягає у формуванні досвіду творчої діяльності учнів, розвитку загальнонавчальних (організаційних, загальномовленнєвих, загальнопізнавальних, контрольно-оцінних) умінь; оволодінні узагальненими способами дій; моделюванні культурних і статево-рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях і розвиткові активного пізнавального середовища; пізнанні школярами своїх можливостей.» [1,с. 205] Особливо у початкових класах дітям найбільше потрібен добрий загальний розвиток, їхня психіка повинна розвиватись різнобічно. У перші шкільні роки дитина повинна діставати якомога більше різних вражень, випробувати свої здібності у різноманітних видах діяльності. А справа вчителя – уміло керувати цим процесом, уміло підмічати, коли з’являється вогник допитливості, зацікавленості. Щоб інтерес не згасав, потрібно вчасно «підкидати» нові враження, давати поштовх для нового бачення предмета. «Останнім часом поширення концепція розвитку особливості під впливом усвідомлення нею потреби бути особливістю. Чим ширші і змістовніші діяльність і взаємини з навколишнім, тим швидше і виразніше виявляється нахили, мотиви, воля школяра. Поступово в розвиток включається моральні й естетичні стимули, які впливають на освоєння, переробку дитиною змісту життя. І в цьому процесі навчання і виховання можуть відігравати визначальну роль у розвитку дітей, хоча, безумовно, розвиток дитини залежить і від природних можливостей. Отже, людина існує, розвивається, формується у взаємодії із середовищем та іншими людьми. Завдяки цій взаємодії, уродженим здібностям і власній активності вона стає особистістю.» [2,с. 325] Школа – це життєвий простір дитини. Тут вона живе і готується до дорослого життя. І тому навчально-виховний процес мав бути спрямований, перш за все, на формування таких умінь, які допоможуть дитині успішно опанувати всі навчальні дисципліни та допомогти успіху у соціумі. На мою думку, такими вміннями є інтелектуально-творчі. Це здатність ( аналіз, синтез, порівняння, аналогія, класифікація і систематизація понять і фактів), встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, застосовуючи систематизовані знання зі шкільних дисциплін у процесі творення власних продуктів пізнавальної діяльності. До інтелектуально-творчих умінь відносяться такі уміння: уміння визначати, аналізувати, порівнювати, синтезувати, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, конкретизувати, систематизувати, класифікувати, доводити, обґрунтовувати, узагальнювати, будувати правильні умовиводи на основі фактів; фантазувати. Педагог повинен створити таку атмосферу на уроці, в якій учням буде цікаво, вони бажатимуть працювати, пізнавати нове та творити. Навчання має набути творчого характеру, тобто бути організованим з урахуванням таких складових творчої діяльності школярів, як самостійне перенесення знань, навичок умінь у нові ситуації; бачення нових проблем у стандартних умовах, нової функції знайомого об’єкта; вміння бачити альтернативне розв’язування, комбінувати відомі способи вирішення проблеми, шукати оригінальні способи її розв’язування. З цією метою важливо пропонувати учням такі завдання, які потребують інтенсивного розмірковування, що сприятиме активному розвитку творчого мислення та інтелектуально-творчих вмінь. Використання на уроках інформаційно-насичених матеріалів, цікавих завдань розвивального і творчого характеру підвищить пізнавальний інтерес, допитливість, спостережливість, бажання вчитися та створювати щось нове, своє власне. Пропоную завдання, які сприятимуть розвиткові інтелектуально-творчих умінь на етапі уроку «Узагальнення і систематизація знань» предмету «Я у світі». Завдання до теми «Людина» Гра «Так чи ні?» - Чи погоджуєтеся ви з думкою, що людина – частина природи? - Давайте з’ясуємо, що в людини від природи. Відповідайте «Так» або «Ні». Потреба в праці. (Так) Потреба в їжі. (Так) Потреба в теплі. (Так) Потреба в розвагах. (Ні) Потреба в повітрі. (Так) Потреба в продовженні роду. (Так) Потреба в грошах. (Ні) Потреба примноження багатств. (Ні) Потреба в комп’ютерах. (Ні) Потреба в тваринах і рослинах. (Так) - Отже, людина – частина природи. Гра «Так чи ні?» - Пригадайте, які умови необхідні для нормального росту й розвитку дитини? Повноцінно харчуватися. Перебувати на свіжому повітрі. Допізна дивитися телевізор. Мати міцні м’язи. Читати лежачи. Перебувати в гарному настрої. Учитися в школі. Вчасно лягати спати. Займатися спортом. Загартовуватися. Слідкувати за правильною поставою. - У процесі свого розвитку кожна людина проходить певні етапи: грудний вік, дитинство, підлітковий період, юність, зрілість, старість, довгожительство. Кожний етап відзначається своїми особливостями й відіграє в нашому житті певну роль. Тестування 1. Що відрізняє людину від тварин? а) Зріст; г) мислення; б) мовлення; д) здатність до творчості; в) розвиток; е) дихання; Ґ) народження; є) праця. 2. Що робить людину людиною? а) Суспільство; б) жива природа; в) мова і мислення. 3. Що залишилось у людини природного? а) потреба в праці; г) потреба в продовженні роду; б) потреба в грошах; д) потреба в примноженні багатств; в) потреба в комп’ютерах; е) потреба в тваринах і рослинах; Ґ) потреба в їжі; є) потреба в теплі; ж) потреба в розвагах; з) потреба в повітрі. Гра «Доповни прислів’я» Не кидай слів…. (у кошик, на вітер, на землю). Не давай…. (легковажних обіцянок, собаці меду, грошей товаришу). Будь господарем… (птаха на дереві, свого слова, свого класу). Гра «Правильний вибір» - Позначте «+» правильне твердження. а) Без спілкування з людьми, без виховання і навчання людське маля виростає маленьким звірятком. б) без спілкування з людьми, без виховання і навчання людське маля виростає працьовитою людиною; в) знання і розум – найсильніша зброя; г) усіляку перешкоду людина, як звір, намагається здолати силою. Робота в групах - У чому проявляється характер людини? а) Характер проявляється у спілкуванні з іншими людьми. б) Характер проявляється у ставленні до справи. в) Характер проявляється у ставленні до самого себе. - Давайте з’ясуємо, які риси вдачі людини до якої групи належать. Кожна група учнів отримує список рис вдачі. 1-ша група обирає «ставлення до інших людей», 2-га група – «ставлення до себе», 3-тя група – « ставлення до справи». Риси вдачі Чуйність самоповага працьовитість щедрість самолюбство необов’язковість доброта жадібність сумлінність недбалість упевненість у собі чесність хитрість акуратність
Учніз кожної групи після обговорення виходять до дошки і розподіляють риси вдачі на три групи. - На які ще дві групи можна розділити? (Позитивні, негативні) - Як ви вважаєте: коли людина народжується, у неї є характер? - Від чого залежить, чи виросте дитина акуратною або недбалою; доброю або злою? - Основний вплив на формування рис вдачі чинить виховання. - Що з’являється раніше: звичка чи риса вдачі? - Як виховати в собі позитивні риси вдачі? Завдання до теми «Людина серед людей» Гра «Хвостик» - Ваші батьки працюють,роблять багато корисного для держави. При цьому й виконують свої хатні обов’язки. - Хто у вашій сім’ї готує їсти, пере, прасує, прибирає, ходить до магазину? - Якщо ви ще не навчилися підтримувати чистоту і порядок у своїй кімнаті, поливати квіти, доглядати за домашніми улюбленцями, то повинні зробити це. Адже – це нескладна робота, і, виконуючи її, ви допомагаєте своїм батькам. - Закінчіть правила. Розкидав – склади. Насмітив - … (підмети). Де взяв річ - … (там її поклади). Розлив - … (витри). Розсипав - … (збери). Забруднив - … (помий). Робота в парі - Підкресліть якості, які людина повинна викорінювати в собі. Щедрість, скупість, ввічливість, працьовитість, делікатність, улесливість, жадібність, справедливість, агресивність, доброта, брехливість. - З’єднати стрілочками близькі за значенням назви людських чеснот. Доброта чесність правдивість поміркованість розважливість чуйність делікатність відвертість щирість сміливість рішучість тактовність Робота в групах Складання прислів’їв про доброту Добре слово і безмежна. Вітер рушить гори, мороз зігріє. Сила слова що дощ у посуху. Тепле слово і у залізні ворота відкриває. Добре слово дім будує, а зле руйнує. Добре слово людині яким відкривають серця. Слово – ключ, а слово – дружбу. Мале зле слово велику образу творить. Гра «Доповни пораду» Чесна людина завжди говорить… (правду). Якщо зробив негарний учинок, слід відразу визнати свою… (провину). Коли щось обіцяєш, завжди треба виконувати… (свої обіцянки). Правдива людина ніколи свого товариша.. (не обдурить). Потрібно бути завжди правдивим, щоб не завдавати іншим… (прикрощів). Якщо у чомусь завинив, то не слід перекладати свою провину… (на інших). Чесна людина не буде говорити про інших людей погано, не буде передавати… (плітки). Завдання до теми «Людина в суспільстві» Гра «Хвости» - Закінчіть речення. Моє місто називається… Центральна вулиця міста… Я живу на вулиці… У місті є такі парки… У місті виготовляють… Творча вправа «Скажіть своє слово про Україну» - Розкажіть, якою ви хочете бачити нашу державу. - Що ви для неї можете зробити вже сьогодні? Учитель пропонує учням форму роботи «Коло», яка надає можливість усім присутнім на уроці дітям дати свій варіант відповіді, хоча під час цієї форми роботи відповіді обов’язково будуть повторюватися. Удома учні малюють ілюстрації за темою «Ми любимо свою Україну». Робота в парах 1) Оберіть правильне твердження. Ніхто не має права: ображати, читати, їсти, карати, подорожувати, свистіти, принижувати, працювати, бути жертвою війни, експлуатувати, грабувати, бути злодієм, завдавати шкоди довкіллю. 2) Оберіть правильну відповідь. Що означає слово правопорушення? а) Те, що належить до правознавства, правове; б) те, що зобов’язує ставитись належним чином до інших і до себе; в) порушення прав інших людей, поведінка, наслідки якої завдають шкоди іншим; г) відповідальність перед законом. Завдання до теми «Людина і світ» Робота в парах - Чим прославили Україну ці видатні люди? З’єднати відповідні пари
Нестор конструктор літаків Боян академік, електрозварювальник Олег Антонов літописець Микола Амосов проводив найскладніші операції на серці Петро Сагайдачний основоположник української класичної музики Микола Лисенко видатний співець Євген Патон козацький гетьман Гра «Що зайве» Вишита сорочка, штани, стрічка, пояс. Жупан, вишивана блузка, штани, спідниця, капелюх, чоботи. Вареники, голубці, коровай, узвар, млинці, піца, борщ. Вікторина Найголовніший елемент українського одягу. (Сорочка) Взуття, що входить до складу національного костюма. (Чоботи) Що вплітають у вінок? (Стрічка) Літній головний убір чоловіків. (Капелюх) Особливий головний убір дівчат. (Вінок) Одяг чоловіків. (Штани) Цілеспрямоване і систематичне використання на уроках предмету «Я у світі» завдань розвивального характеру навчає школярів активно і творчо мислити, формує соціальну і життєву компетентності, позитивно впливає на особистісний розвиток учня, робить процес навчання цікавим і радісним.

 

Література:
1.Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, - с. 204 – 211.
2.Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти: підруч / О. Я Савченко – К. : Грамота, - 2012, - 504с.Джерело: http://oipopp.ed-sp.net/
Категорія: Допомога молодому вчителю | Додав: (30.05.2014) | Автор: Капля Вікторія Дмитрівна
Переглядів: 1430 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!