Сатирична комедія Миколи Куліша «Мина Мазайло» - Уроки - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Уроки [ Додати статтю ]

Сатирична комедія Миколи Куліша «Мина Мазайло»
Тема: Сатирична комедія Миколи Куліша «Мина Мазайло»
Мета: подати відомості про життєву основу п’єси; з’ясувати причини появи в суспільному житті України національного нігілізму; поглиблювати знання про драматургію, засоби творення комічних ситуацій; виробляти вміння працювати з текстом; давати власну оцінку прочитаному; аналізувати тематику, образну систему творів; виховувати любов до рідної мови, народу, інтерес до свого родоводу;
Тип уроку: вивчення нового матеріалу; урок комбінований.
Обладнання: портрет письменника, презентація, тестові завдання

Хід уроку 

1. Актуалізація опорних знань.
2. Перевірка домашнього завдання.

Тестові завдання ( Додаток. Тест. завдання )

Тести. Микола Куліш «Мина Мазайло»
1. У 1918 році у Києві функціонував театр Леся Курбаса, який мав назву:
А. «Березіль»;
Б. «Молодий театр»;
B. «Кийдрамте».

2. Де вперше була поставлена п’єса «Комуна в степах»? :
А. Києві;
Б. Харкові;
В. Білій Церкві.

3. З якої п’єси М. Куліша почав свою діяльність Лесь Курбас?:
А. «Патетична соната»;
Б. «Прощай село!» ;
В. «Народний Малахій».

4. За жанром комедія «Отак загинув Гуска»:
А. сатирична;
Б. філософська;
В. історична.

5. Назва міста, де був заарештований Лесь Курбас:
А. Київ;
Б. Москва;
В. Харків.

6. У якому місці працював шкільним інспектором Нарком освіти УРСР Микола Куліш?:
А. Харкові;
Б. Львові;
В. Києві.

7. У 1918 році, у Києві, діяв Державний драматичний театр, очолений:
А. Загаровим;
Б. Саксаганським;
В. Лесем Курбасом.

8. Президентом якого літературного угруповання у 1925 році був Микола Куліш?:
А. «Марс» ;
Б. «ВАПЛІТЕ» ;
В. «Ланка».

9. Ім’я Сталіна:
А. Йосип;
Б. Василь;
В. Микола.

10. У 1918 року Микола Куліш був головою міськвиконкому у:
А. Херсоні;
Б. Олешках;
В. Харкові.

11. На історико-філологічному факультеті якого університету навчався Микола Куліш?:
А. Одеського;
Б. Харківського;
В. Київського.

Назвати ключове слово в такому послідовному порядку: непарні: 1-а літера, парні – 2-а літера ( із правильних вибраних відповідей ) .

3. Оголошення теми і мети уроку.
1. Вступне слово вчителя.

Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати творчість відомого драматурга Розстріляного Відродження Миколи Гуревича Куліша і ще один із його драматичних творів «Мина Мазайло». Олександр Підсуха писав : «Ох і драматург же був! Світ бачив по-новому і писав по - новому - як Тичина в поезії, Курбас на сцені, Довженко в кіно».
Творчість М. Куліша Порівнюють із феєрверком. Один за одним виходять його твори: «97», «Патетична соната», «Прощай, село!», « Народний Малахій». Саме в цій філософській драмі устами головного героя проголошено актуальну і в наш час фразу: «Кажіть руською мовою, не ґвалтуйте української…»
Микола Куліш був патріотом своєї країни, не стояв осторонь болючих проблем.
«Ми маємо обминання в нашій літературі таких важливих проблем, як національно… Я не можу обійти цієї проблеми й не хочу розв’язувати її в білих рукавичках»
У 1929 році написана п’єса «Мина Мазайло».
Юрій Шерех писав: «Український театр дістав свою найкращу, може, свою єдину комедію, якщо властивість комедії вважати легкість, грайливість, ритмічність, грацію на підложжі і глибокого змісту».

2. Оголошення теми і мети уроку
На дошці записаний план уроку ( перепишіть у зошити ).
Отже, на уроці ми будимо вивчати твір М.Куліша «Мина Мазайло» за складеним планом.
1. З історії комедії.
2. Особливості сюжету п’єси.
4. Сатиричне викриття бездуховності обивателів, які зрікаються рідної мови.
5. Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій. Сценічне втілення.
1111. Вивчення нового матеріалу
1. З історії комедії ( повідомлення )
2. «Мина Мазайло» -
не водевіль, а сатирична комедія, бо притаманні цьому жанру прийоми концентрації побутових деталей, використання гіперболи, символіки. М.Куліш прагнув зрозуміти, як діють, як відображуються в побути сучасного йому міщанства важливі тенденції суспільного життя країни. У зв’язку з цим знаходиться й сюжетна основа твору і типологія образів, кожен із яких є конкретною особою.

ТЛ. Драматична література:
Провідні жанри: ! Слайд
Сатирична комедія:

У 1929 році на пленумі в Управлінні мистецтв Микола Куліш сказав: «Треба писати повноцінні твори і висвітлювати теми так, щоб вони проймали цілу епоху, а не лише перспективи сьогоднішнього дня. Драматичний твір не повинен бути метеликом, що живе один день.»
М.Куліш як письменник, суспільний діяч і просто українець не міг залишитися байдужим до змін у суспільстві, намагався про них розповісти. У драматичному творі це було можливим через висловлюванням героїв.
До речі, М.Куліша називають провидцем за сатиричну комедію «Мина Мазало»
5. Сприйняття учнями нового матеріалу
1. Знайдіть висловлювання персонажів про українізацію. Чи правий був письменник у своїх передбаченнях? Чи щирими були заходи й наміри влади щодо українізацій ?
Робота в групах:
1-а група: слова Мини Мазала.
2-а група: слова дадька Тараса.
3-а група: слова Мокія.
4-а група: слова тьоті Моті.
5-а група: слова комсомольців.
Зачитати цитати, зробити висновки ( Отже, заходи й наміри влади щодо українізації були не щирими. Саме тому її пізніше називали «фальшивою».
2.Хто із героїв твору найбільше займався українізацією? (Мокій)
Тож хто із образів комедії прихильники російської мови, а хто-української мови?
Дослідницька робота.
Згрупувати у певну групу персонажів п’єси.
(на дошці прикріпити)
ПРМ ПУМ
Мина Мазало Мокій
Тьотя Мотя дядько Тарас
Килина Мазало
Рина
Чому саме так ви розділили образи і коли?
( представники родини – після новини про можливу зміну прізвища )
Отже, кожен повинен знати, любити рідну мову, захищати інтереси своєї нації, бути патріотами. Поряд із цим поняттям вживається слова , як «нігілізм» (заперечення загальноприйнятих цінностей: ідеалів, моральних норм тощо)
У комедії «Мина Мазайло» розкрив М.Куліш, що причиною незавидного стану української мови була русифікація, яка і породила нігілізм, зневіру в престижність нашої мови. Письменник зумів поставити завдання – пробудити почуття національної самоповаги, сприяв відродженню мови, духовності, культури. У різних епізодах в оригінальній формі письменник розкриває багатство, красу, своєрідність, неповторність української мови. А саме як? Прослухайте один із епізодів твору.
Інсценізація твору: «Бразолійний»…, «бринить»…
Як бачимо, що українською мовою можна передати красивіше одним словом, як російською мовою – п’ятьма.
А мова персонажів є одним із засобів їхньої характеристики.
- Охарактеризуйте образи ( доповнити до раніше сказаного(д. Тарас, т. Мотя, Мина, Мокій, інші)
- Скласти літературне інформаційне гроно до образу Мини і Мокія.
- Бесіда за твором.
1) Чому Мина вирішив змінити своє прізвище? Ви оправдовуєте його вчинком чи ні?
- Повідомлення «Як козаки прізвище міняли»
( Може, і Мина так хотів )

Вступне слово вчителя
Куліш обрав для свого твору жанр – комедія, бо саме смішні ( комічні ) ситуації найдошкульніше можуть вдарити по Мазайлах, які Цураються свого роду.
- Які є засоби комічного ?
- Тож давайте знайдемо засоби комічного у творі, які найбільше відчутні у родинній ситуації.
Інсценізація уривка «Як вибирали прізвище у родині»

Підсумок уроку.
Отже, не можна відкинути рідну мову, українську культуру, історію, бо це наша національна гордість, потрібно любити мову, народ, батьківщину, розвивати і про все це дбати.
Автор ніби застерігає не кидати в крайнощі. Неможливо відкинути українську культуру, мову, історію – здобутки нашої Батьківщини, бо це наша гордістю. З другого боку – треба бути більш терплячими до інших думок, поглядів, тому що людина повинна залишатися людиною. Значення цього твору й сьогодні дуже велике, бо допомагає нам зрозуміти, як треба поводити себе і в наш час. І саме М.Куліш радить учитися мови на зразках народної творчості – піснях, думах, де наша мова збереглася в її первозданній основі.

- Вірш напам’ять «Як же говорити й мислити без тебе?»

- Пісня.
Домашнє завдання. Скласти кросворд до творчості Миколи Куліша, розв’язати тести, складені за прочитаним твором «Мина Мазайло»

Колісник Валентина Василівна, учитель української мови та літератури Жашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№3 ім.І.М.Ляшенка Жашківської районної ради Черкаської області
Категорія: Уроки | Додав: (28.02.2014) | Автор: Колісник Валентина Василівна
Переглядів: 6132 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!