Школа вчить дитину жити - Допомога молодому вчителю - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Допомога молодому вчителю [ Додати статтю ]

Школа вчить дитину жити

Ткаченко Алла Миколаївна,
вчитель початкових класів,
Золотоніська загальноосвітня
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів
Черкаської обласної ради

                                              ШКОЛА ВЧИТЬ ДИТИНУ ЖИТИ

У молодшому шкільному віці дитина активно сприймає інформацію, яку їй подають, незалежно від того де, як і в якій формі: чи це буде вдома,чи на вулиці або в школі. Наше основне завдання – зацікавити дитину таким чином, щоб вона сприймала цю інформацію саме в школі. Предмет «Я у світі» – єдиний предмет в шкільній програмі третього класу, який навчає дитину жити. Саме цей предмет може надати інформацію дитині про те, як жити частиною природи, частиною суспільства, частиною України та планети Земля. Першочергове завдання педагога – навчити дитину вчитися жити по совісті, вчитися не на своїх помилках, а на прикладі, який зможе довести до свідомості дитини педагог. Завдання педагога – навчити дитину бути людиною, людиною з великої літери, незалежно від змін в соціально-культурному, економічному, політичному житті країни. Кожен педагог повинен усвідомлювати, що ті зерна, які він посіє в своїх учнях, повинні прорости ростками добра, і тільки від цього залежить майбутнє нашої країни.
На мою думку, доцільним буде викладання предмету «Я у світі» в ігровій формі – найбільш доступній у молодшому шкільному віці. Моделюючи різні ситуації з життя, потрібно надавати кожній дитині можливість розв’язувати життєві проблеми. Корисним для дітей буде моделювання поведінки в сім`ї, на вулиці, в класі, у дитячому колективі, в їдальні під час прийняття їжі, під час сутичок з хуліганами, спілкування з дорослими людьми різних професій. Прийнявши участь в такому інсценуванні, або побачивши поряд на прикладі (час, наданий на викладання предмета, може бути недостатнім для участі всіх дітей, тому можливе домашнє завдання окремим групам дітей для показу одночасно різних ситуацій за один урок), дитина зафіксує у своїй пам’яті варіант розв’язування конкретної життєвої ситуації.
Особливістю моделювання життєвих ситуацій в різних умовах може стати різна форма подачі завдань дітям. Одним дається завдання з правильною відповіддю, іншим подається без правильної форми поведінки в даній ситуації. Таким чином діти самі формулюють поведінку в заданій ситуації і всім класом розглядають різні варіанти її вирішення. Виконуючи таке завдання, вчитель надає дитині можливість зафіксувати у своїй моторній пам’яті модель поведінки в життєвих ситуаціях, які можуть бути стресовими. У дорослому житті на несвідомому рівні у таких ситуаціях дитина буде поводити себе так, як їй навчили в дитинстві. Різноманітність завдань, які будуть подаватися дітям, надасть можливість гнучко сприймати навколишнє середовище та суспільство, відповідно реагувати на зміни в різних напрямках розвитку нашого суспільства. Моделюючи завдання для дітей, учитель повинен сам мати певний досвід в різних життєвих ситуаціях та запрошувати відповідних фахівців, які зможуть глибше висвітлити ситуації, які складаються в окремих сферах життя.
Потрібно відмітити, що особливістю даного предмету є не розвиток певних навичок чи талантів, а навчання поведінки в природі, суспільстві та виховання стійкості і адекватного реагування на суперечливі ситуації, які виникають у житті.
Особливу увагу треба звернути на участь не тільки дітей, які задіяні в моделюванні окремої ситуації, а й всього класу. Можна допустити на цьому рівні підказки, висловлювання з місця у процесі реалізації завдання. Важливо звернути увагу на особисту думку кожної дитини.
Велику роль у формуванні свідомості має історія, народні звичаї, культурна спадщина. Потрібно донести до дитини звичаї, прислів’я, приказки, інформацію про особистостей культури України.
Інноваційні підходи до викладання предмета «Я у світі» пробуджують інтерес учнів, змушують нестандартно мислити, адекватно сприймати оновлений світ і себе в ньому, сприяти виробленню в учнів суджень, допомагають влаштувати власне життя за гуманістичними законами.
Пропоную нестандартні форми проведення уроків «Я у світі»: уроки-подорожі (спільний вихід у ліс, парк з метою вивчення людини як частини природи, спільний вихід в кафе, магазин, музей, кінотеатр для закріплення навичок поведінки на практиці). Все нове – добре забуте старе. Всім класом організовано допомогти літній людині, ветерану та вислухати цікаві історії про нашу державу. Зробити екскурсію на підприємство рідного міста, в мерію, міліцію, щоб показати дітям різні сфери нашого суспільства. Показати господарську діяльність міста, пояснити різницю між пустощами та правопорушеннями, навчити керуванню та виконанню, дисципліні. Варто організувати похід у місцевий краєзнавчий музей для розуміння особливостей рідного краю. Під час проведення необхідно екскурсії звертати увагу дітей на ввічливе спілкування між собою та іншими людьми.
Як ідеться у пояснювальній записці навчальної програми: навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання. Метою предмета є особистісний розвиток учня, формування його соціальної і життєвої компетентностей. Ця мета досягається шляхом реалізації таких завдань:
• формування життєвих, соціальних, громадянських компетентностей молодших школярів у їхньому ставленні до природи, суспільства, людей і до самих себе, а також найважливіших людських чеснот;
• виховання гуманної соціально активної особистості,оволодіння способами діяльності і моделями поведінки, які відповідають чинному законодавству України;
• розвиток навичок взаємодії у сім`ї, колективі, суспільстві, накопичення досвіду та багато інших. [1, с. 204]
У наше нескладне життя ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у національній самосвідомості,патріотизмі. Маленьким учням потрібно прищеплювати любов до свого народу, повагу до українських звичаїв і обрядів, відчуття своєї належності до України, досконалості володіння української мови, волю до праці на користь народу.
Позитивним, на мою думку, є те, що предмет орієнтує педагога на відкриття дитині світу єдності та різноманітності чотирьох світів – Природи, Культури, Людей, Власного «Я». Ми звикли оцінювати розвиток учня фіксуючи, скільки і що він знає. Проте навчені діти – зовсім не обов’язково життєво компетентні, реалізовані, особистісно розвинені, щасливі діти. Ми повинні позбутися звички дивитися на дитину, як на учня, а побачити в ній людину з безліччю повсякденних проблем, настроїв, конфліктів, яку потрібно навчити бути щасливою.
Головне завдання вчителя – навчитися використовувати і створювати в шкільному житті ситуації, в яких знання і дії були б злиті та дозволили б фіксувати динаміку духовно-морального розвитку дитини, суть якого полягає у вмінні дитини самостійно, а іноді за допомогою вчителя, реалізувати свої здібності до практичної діяльності. Вчитель має допомогти дитині розвиватися від елементарних навичок поведінки до більш високого рівня, для якого необхідні самостійність у прийнятті рішень і моральний вибір. Ефективність різних видів виховання залежить від спрямованості виховного процесу, форм і методів його організації [2, с.9].
У молодшому віці у дітей домінує образне мислення, тому найбільш результативними будуть такі форми діяльності: гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, екскурсія, колективне творче панно, гра-мандрівка, свято, групова справа, усний журнал, уявна подорож, оформлення альбому, конкурси, демонстрація малюнків, вікторина, перекличка повідомлень, спортивні забави, театральна вистава, веселі старти, ляльковий театр, естафети, догляд за рослинами і тваринами.
Мені дуже подобається східна народна мудрість: «Дай мені рибку, і я буду їсти її весь день, навчи мене ловити рибку, і я буду їсти її протягом усього життя».
Програма «Я у світі» тісно пов’язана із інтерактивними методами навчання. Інтерактивне навчання – це навчання, занурене у спілкування, діалогове навчання, що відноситься до педагогічних технологій на основі ефективності управління й організації навчального процесу [4, с. 5].
Наведу деякі інтерактивні вправи, якими можна користуватися під час вивчення предмету «Я у світі».
1. Мозковий штурм.
Мозковий штурм є прекрасним методом для використання досвіду учнів з метою розв’язання проблем та розробки ідей. Є, однак, дуже специфічні правила й основні принципи для мозкового штурму, яких потрібно дотримуватися. Мозковий штурм спрацьовує найкраще в групах по 5-7 осіб. [3, с. 19]
2. «Друзі про мене»
Учасники стають у коло з учителем. Пропонуємо їм розказати, що думають про них їхні друзі. Наприклад, учитель говорить про себе «Я думаю, що друзі вважають мене цікавою, щирою людиною. Аналогічно всі учасники по черзі промовляють свої думки вголос [4, с. 24].
3. Перехресні групи.
Учні працюють у групах над виконанням певного завдання, потім по 2 учні з кожної групи переходять до інших груп і обмінюються результатами своєї роботи.
З певністю можна сказати: за програмою «Я у світі» легко працюватиметься тим, хто сповідує особистісно орієнтований підхід до навчання й виховання молодших школярів. Адже сьогодні педагоги в усьому світі зорієнтовані, щоб виростити компетентну особистість. Не лише вмілу, поінформовану, обізнану, гнучку, а й здатну адекватно діяти, приймати самостійні рішення, визнавати свої помилки, пристосовуватися до різних умов життя, самовдосконалюватися, реалізовувати природні можливості і відстоювати власну гідність.
Педагогам хочеться нагадати крилаті слова Антуана де Сент-Екзюпері «Всі дорослі були спочатку дітьми, тільки мало хто з них це пам’ятає».

Література
1. Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462.
2. Кріль Л.С., Лоджук Н.Р. Виховуємо особистість. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011.
3. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011.
4. Стребна О.В. Соценко А.О. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи. – Х.: Вид. група «Основа», 2010.
5. Типові навчальні плани початкової школи, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 року №572.Джерело: http://oipopp.ed-sp.net/
Категорія: Допомога молодому вчителю | Додав: (30.05.2014) | Автор: Ткаченко Алла Миколаївна
Переглядів: 841 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!