Складання деформованих речень. Абетка чеснот. Чуйність - Уроки - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Уроки [ Додати статтю ]

Складання деформованих речень. Абетка чеснот. Чуйність

Тема: Складання деформованих речень. Абетка чеснот. Чуйність.
Мета:
Ключові компетентності:
- вміння вчитися:
навчально-організаційні вміння і навички: дотримується режиму навчальної діяльності, включається в роботу відразу після вказівки вчителя; доводить роботу до кінця;
загальномовленнєві: говорить в повільному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу; запитує про незрозуміле, невідоме;
загально пізнавальні: робить висновок (з допомогою вчителя) узагальнення за результатами виконання навчального завдання;
контрольно-оцінні: оцінює свою діяльність за орієнтирами, поданими вчителем; контролює послідовність виконання роботи, її проміжні та кінцеві результати.

- інформаційно-комунікативна: знаходить необхідну інформацію з додаткових джерел знань; обговорює отриману інформацію;
- громадянська: прагне бути культурним у спілкуванні з однокласниками;
- загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки у класі;
- соціальна: співпрацює в парі та групі, проявляє ініціативу, уміє брати на себе відповідальність;
- здоров’язберігаюча: дбайливо ставиться до свого здоров’я, дотримується гігієнічних норм.

Предметні компетентності
(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):
Початковий рівень:
- складає речення на задану тему за допомогою питань;
- розуміє необхідність вживання висловів "вибач, будь-ласка".

Середній рівень:
- складає деформовані речення;
- намагається дотримуватися навичок мовленнєвого етикету в усному і писемному мовленні;

Достатній рівень:
- розрізняє гарні та погані вчинки, їх мотиви і наслідки;
- використовує слова ввічливості і вводить їх у речення;

Високий рівень:
- має чітке уявлення про те - що мова є найдосконалішим засобом спілкування;
- дотримується навичок мовленнєвого етикету в усному і писемному мовленні;
- самостійно робить необхідні висновки;
- усвідомлює необхідність необхідність співчуття, чуйності у спілкуванні з людьми; розрізняє гарні та погані вчинки, їх мотиви та наслідки; усвідомлює необхідність будувати дружні стосунки між однокласниками.

План уроку

1. Актуалізація опорних знань:
- читання деформованого речення;
- відповідь на запитання. (Додаток 1)
2. Бесіда з метою оголошення теми уроку:
- читання віршів Л. Костенко «Перекинута шпаківня»О. Журлива «Голуби» (Додаток 2)
3. Робота з деформованими прислів’ями. (Додаток 3)
4. Читання вчителем вірша «Чарівник» М.Лісової
з метою формування задуму висловлювання (Додаток 4).
5. Добір слів з протилежним значенням до слова «чуйний» (Додаток 5).
6. Очікувані результати (Додаток 6).
7. Читання деформованого тексту «Павучок-Повзучок». Вправа «Мозковий штурм» (Додаток 7).
8. Фізкультхвилинка
9. Розв’язання морального завдання
(Додаток 8).
10. Виконання творчого завдання (словесний малюнок) «Живі картинки» (Додаток 9).
11. Робота в групах. Виконання творчого завдання «Добрі справи» (Додаток 10).
12. Презентація виконаного завдання.
13. Вправа «Закінч речення»
(Додаток 11).
14. Гра «Подаруй своєму сусідові по парті чуйні слова»
15. Підведення підсумків уроку. Аналіз очікуваних результатів. Висновок. Оцінювання.
(Додаток 12).

Додаток 1.
Прочитайте вислів:
« - мову Україну любіть і солов’їну її!»
- Що ви зрозуміли з вислову?
- Чи являється даний вислів реченням? Чому?
- Що виражає речення?
- У якому порядку потрібно розмістити слова?
Любіть Україну і мову її солов’їну!
- До чого закликає речення?
- Чому мову називають солов’їною?

Додаток 2.
Л. Костенко «Перекинута шпаківня»
Плаче шпак уранці після зливи,
Де шумлять на греблі явори,
Що шпаківню вітер чорногривий
Перекинув денцем догори.
Борсаються бідні шпаченята,
Як його зарадити біді?
Кліпають із пітьми оченятами:
— Випадемо, татку, що тоді?
Ще якби їм день чи півторадні,
Ще якби їм днів хоча б із п'ять!
Бо вони ще ж зовсім безпорадні, —
Падаючи, ще не полетять.
Як же, хлопці, хатку ви прибили,
Що її порушили вітри?!
Плаче шпак уранці після зливи,
Де шумлять на греблі явори...

(О. Журлива) «Голуби»
Дмитрик любить голубів:
сам хатинку їм зробив.
Змайстрував тоді драбинку
й приладнав їм до хатинки.
Поодинці по драбинці
ходять раді голуби
І до хлопчика воркують:
- Дуже вдячні ми тобі!
- Які почуття викликають вірші?
- Яка головна думка об’єднує дані вірші?

 

Додаток 3
Людина починається                     а поділене горе вдвічі менше.
Семеро воює                                  з будь-якої біди виручить.
Поділена радість подвійна,          той і сам має.
Чуйне серце                                   а один горює.
Хто людям добра бажає                з добра.

Додаток 4.
Вірш М. Лісова «Чарівник»
Чарівник я, все умію.
Бути магом, хто не мріє?!
Правда, можна ним й не буть,
Просто треба чуйним буть
І про совість не забуть.
Добрі ж справи - завжди з нами,
Мить – і стали чудесами!

- Якою повинна бути кожна людина?
- Про що потрібно не забувати при спілкуванні з іншими людьми?
- Як автор називає добрі справи?

 

Додаток 5.
До поданого слова добери слова з протилежним значенням:
чуйний - (черствий, байдужий, недобрий).
Назви одним словом: людина, яка проявляє турботу до інших - (чуйна).

Додаток 6.
Що ви очікуєте від уроку? (Висловлювання дітей)
- А я очікую, що ви будете гарно працювати в групах…

 

Додаток 7.
Читання деформованого тексту «Павучок-Повзучок»

«Павучок-повзучок»
У воді ставку по бігав Павучок-Повзучок. тоне Він не, - Павучкові мов лапки, човники маленькі. Назустріч Мурашка повзла. попросила Вона:
- бігати Навчи мене воді по.
- Добре, - Павучок відповів -Повзучок.
на воду Спробувала ступити Мурашка, не втонула та мало. Від вона образи заплакала. шкода Павучкові стало і він Мурашки сказав:
Не плач, я тобі свої дам черевички-човники, по воді і ковзатися ти зможеш.
дуже Мурашка зраділа, черевички взула по воді і побігла. Павучок-Повзучок на щасливу подивився Мурашку і подарувати їй вирішив назавжди черевички.
робити А що ж мені без черевичків? – подумав Павучок-Повзучок… - плести Я павутинку тепер буду!
повелося З того павучки часу так і, що, які не по воді ковзаються, плетуть павутиння собі.
Мозковий штурм «Як вчинити героям казки?»
Розвиток швидкості реакції передбачає тренування такої якості як креативність. Швидкість думки – кількість ідей, що виникають за одиницю часу. Гнучкість думки – здатність швидко і без внутрішніх зусиль переключатися з однієї ідеї на іншу; бачити, що інформацію, отриману в одому контексті, можна використати в іншому.

Запитання до казки
Чи сподобалось вам, як вчинив Павучок-Повзучок?
Яким був Павучок-Повзучок? (добрим, чуйним, щедрим).
Чому він вирішив назавжди подарувати свої черевики Мурашці?


Додаток 8.
Розв’язання морального завдання.
«Попереду вас іде старенький дідусь. В одній руці в нього важка сумка, а в другій – палиця. Дідусь зупинився відпочити, поставив сумку і палицю. Раптом палиця впала. Ви проходили і все це бачили. Що ви повинні зробити?
На дворі грався маленький хлопчик. Його мама сиділа на лавці і в’язала шапочку. Хлопчик побіг за м’ячем, впав, забив коліно, лежить і плаче. Ви сиділи навпроти і все бачили. Що б ви зробили?»

 

Додаток 9.
«Живі картинки» (творче завдання)
Уявіть собі, що раптом ожили всі предмети - як вони допомагають людям? (Наприклад: «Вікно – пропускає у кімнату сонячні промінці і свіже повітря»; «Олівці – допомагають людині намалювати щось прекрасне»; «Ковдра – зігріває, дарує затишок і тепло тощо).

 

Додаток 10.
Малюнок «Добрі справи»
Роздайте дітям картки з назвами або малюнки різних мешканців лісу. Кожен повинен придумати і скласти словесний малюнок про якусь добру справу, яку лісовий мешканець зробить для своїх сусідів (наприклад: «Білочка почастує смачним грибним супом», «Бджілка вилікує від застуди медом»).

 

Додаток 11.
«Закінчи речення»

Вправа починається з інтенсивної роботи уяви та мислення. В ній бажана така ситуація, в якій з'являються цікаві, привабливі рішення.

Ви чуйна, уважна, турботлива людина. Словом і ділом намагаєтесь зробити приємне для оточуючих вас людей.
Закінчи речення: «Для мами я…»
«Для бабусі я…»
«Для друга я…»
«Для вчителя я…»
«Для сестри я…»
«Для брата я…»


Додаток 12.
Підведення підсумків уроку вчителем.
Аналіз очікуваних результатів.
Висновок.
Фронтальна бесіда
- Що ми робили на уроці?
- Чи справдились ваші очікування від уроку?

Метод «Прес»
- Як ви гадаєте, чи знадобляться вам у майбутньому отримані знання?
На дошці прикріплено опорні слова для висловлювання:
- Я вважаю,що…
- Тому що…
- Наприклад…

Оцінювання

Розробила Лісіна В.Д. ЗОШ №3 м. Умані

Категорія: Уроки | Додав: (30.10.2014) | Автор: Лісіна В.Д.
Переглядів: 2323 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!