Тематичне оцінювання з географії у 6 класі - "Методична скарбничка" - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » "Методична скарбничка" [ Додати статтю ]

Тематичне оцінювання з географії у 6 класі

Тематичне оцінювання з географії, 6 клас - курс «Загальна географія»

Здійснити перевірку знань учнів із географії ми можемо на уроках тематичного оцінювання.
Пропоную вам тести різного типу і рівня складності. У питаннях першого рівня включені найпростіші тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді. Для кожного такого тесту запропоновано три - чотири варіанти відповіді, з яких тільки один варіант правильний. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо позначена тільки одна літера - правильна відповідь. За допомогою таких тестів перевіряють, як засвоїли учні географічні факти, події, поняття і терміни, характерні риси природи, населення тощо.
Завдання другого рівня включають питання, що потребують вибору учнем кількох правильних відповідей.
Виконання учнями завдань третього рівня складності потребує від них аналітико-синтетичних умінь при встановленні причинно-наслідкових зв'язків, відповідності частин або логічної пари. Ці тести передбачають вибір взаємопов'язаних понять, явищ, процесів, географічних подій. Тести вважаються викона-ними правильно, якщо записані всі правильні комбінації цифр і літер. Завдання такого формату перевіряють уміння співвідносити географічні поняття та їхні означення, географічні відкриття та наслідки, окремі території та розміщення їх на карті, назви географічних об'єктів і природних комплексів та їхні характерис-тики.
У питаннях третього рівня пропонуються також завдання на встановлення правильної хронологічної або логічної послідовності. У цих тестах потрібно розташувати географічні об'єкти, події та природні процеси і явища у правильній часовій та просторовій послідовност. Завдання такого типу перевіряють вміння співвідносити розташування різних територій у географічній оболонці, характер природних процесів з часом їх прояву тощо.
Тестові завдання відкритого типу з короткою відповіддю є найскладнішими. Вони включені до четвертого рівня. Такі завдання перевіряють уміння аналізувати схеми, таблиці, графіки, діаграми і на основі цього формулювати узагальнюючі короткі відповіді, оцінювати сучасні географічні події, висловлювати самостійні судження тощо.


Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: «Географічне пізнання Землі».
Варіант І.
І рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1. Назвати, хто першим досяг берегів Америки:
а) Васко да Гама; б) Фернан Магеллан; в) Христофор Колумб; г) Жак-Ів-Кусто.
2. Назвати, хто першим довів кулястість Землі:
а) Г. Мореплавець ; б) Арістотель ; в) Марко Поло ; г) X. Колумб.
3. Визначити, скільки мандрівок здійснив X. Колумб до берегів Америки:
а) 3; б) 4; в) 6 ; г)1.
4. Визначити, в якому році Леонід Каденюк здійснив космічний політ :
а) 1997; б) 1991; в) 1995; г) 1999;
5. Учасники експедиції на чолі з Ф. Беллінсгаузеном та М. Лазаревим відкрили материк…
а) Євразія ; б) Австралія ; в) Антарктида ; г) Південна Америка.
6. Визначити , хто вперше опустився на дно Маріанської западини :
а) М. Лазарев; б) Жак- Ів –Кусто; в) Жан – Пікар; г) Л. Каденюк.

II рівень (кожне питання по 1 балу )
1. Знайдіть помилку:
а) Навколосвітня подорож Ф. Магеллана розпочалась у 1519 році;
б) Наукова експедиція очолювана Дж. Куком, досягла берегів Нової Зеландії в 1869 році;
в) Ф. Дрейк відкрив Америку;
2. Обрати дослідників полярних широт:
а) Р. Амундсен; б) С. Рудницький; в) О. Шмідт; г) Л. Каденюк; д) Р. Скотт.
3. Вкажіть 2 твердження, що характеризують добу великих географічних відкриттів :
а) Подорожі X. Колумба;
б) Відкриття та дослідження Австралії;
в) Марко Поло - здійснив подорожі Південною Азією;
г) Піфагор висловив здогад, що наша планета має форму кулі.

III рівень (кожне питання по 1,5 бала)
1. Встановіть відповідність між колонками:
Дослідники Відкриття
А) Д. Кук; 1. Вперше досяг берегів Антарктиди;
Б) Ф. Беллінсгаузен; 2. Першим досяг Південного полюсу на санно -
В) Р. Амундсен ; тракторних поїздах;
Г) Р. Скотт; 3. У XVIII ст. тричі перетинав Південне полярне коло;
4. Першим досяг Південного полюсу на собачих запряжках;
5. 18 січня 1912р. підкорив Південний полюс та загинув,
повертаючись назад.
2. Розташуйте події щодо географічних відкриттів у хронологічній послідовності :
а) Початок дослідження внутрішніх районів Африки Д. Лівінгстоном;
б) Дослідження Австралії Д. Куком;
в) Відкриття X. Колумбом берегів Америки;
г) Перша кругосвітня подорож Ф. Магеллана;

IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1. Як ви вважаєте , чи помилився Ф. Магеллан , назвавши Тихий океан « Тихим » ? Чому?
2. Опишіть експедиції X. Колумба до « Індії ». Чому слово Індія взято в лапки ?


Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: «Географічне пізнання Землі».
Варіант IІ.
І рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1. Перші відомості про українські землі зібрав:
а) Марко Поло; б) Васко да Гама; в) X. Колумб; г) Геродот.
2. Хто з українців здійснив у 1997р. політ у космос:
а) Ю. Гагарін; б) В. Терешкова; В) Л. Каденюк; г) П. Тутковський.
3. Який відомий дослідник значну частину свого життя провів під водою:
а) Д. Кук; в) Жак-Ів-Кусто;
б) Р. Пірі; г) Д. Уош.
4. В якому році Р. Амундсен досяг Південного полюсу :
а)1911; б)1920 ; в)1909; г) 1922.
5. Скільки років тривала навколосвітня подорож Ф. Магеллана:
а) 5; б) 6; в) 3; г) 4.
6. Як у Стародавній Греції уявляли Землю:
а) півсфера; в) диском , що нагадує щит воїна;
б) черепаха зі слонами; г) кубічної форми.

II рівень (кожне питання по 1 балу )
1. Обрати українських вчених:
а) Д. Кук; г) Р. Скотт;
б) П. Тутковський; д) К. Воблий.
в) С. Рудницький;
2. Виберіть правильне твердження :
а) X. Колумб здійснив першу навколосвітню подорож;
б) Ф. Магеллан вирушив на пошуки островів Прянощів новим шляхом;
в) А. Тасман відкрив сучасні острови - Тасманія і Нова Зеландія.
3. Вкажіть два твердження , що характеризують епоху середньовіччя :
а) Подорожі М. Поло;
б) Відкриття Америки;
в) Подорожі Ібн Батута;
г) Вивчення Сибіру.

III рівень (кожне питання по 1,5 бала)
1. Встановити співвідношення між дослідниками та географічними подіями :
А) Бартоломеу Діаш; 1 Перша подорож Південною Азією;
Б) А.Веспуччі; 2. Перший досяг Південного узбережжя Африки;
В) Марко Поло; 3. Дав назву «Новий світ»;
4. Склав опис висотної поясності.
2. Підбери пару :
А)1492р.; 1. Xристофор Колумб;
Б) 1519р.; 2. М. Лазарев і Ф. Беллінсгаузен;
В) 12.10.1492р;. З Фернан Магеллан;
Г) 1820р.; 4. Мартін Бехайм;
5. Джеймс Кук.

IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1. Чому відкриття Колумбом Америки вважають випадковим?
2. Запропонувати, які відкриття можна здійснити у наш час на Херсонщині?

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів за розділом: «Земля на плані та карті»
Варіант I.

І рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1. Назву населеного пункту, річки або висоту горба мож¬на визначити за таким зображенням місцевості, як :
а) фотографія; в) план;
б) малюнок; г) аерофотознімок.
2.Якщо стати обличчям на північ, то праворуч буде розміщу¬ватися:
а) захід; в) північний- захід;
б) схід; г) південний- схід.
3 Лінії на карті, які показують напрям вниз по схилу, називаються:
а) пунктирами; б) горизонталями; в) бергштрихами.
4.Відлік географічної довготи починають від:
а) екватора; б) нульового меридіана; в) Північного полюса.
5.Найдовшою буде паралель:
а) 80о ; б) 60о ; в) 40о ; г) 0о .
6.Карта півкуль належить до:
а) дрібномасштабних; б) середньомасштабних; в) великомасштабних.

II рівень (кожне питання по 1 балу )
1. На плані місцевості вказано іменований масштаб "в 1 см — 60 м".
Який числовий масштаб йому відповідає?
2. Знайдіть географічний об єкт, що має слідуючі координати:
28о південної широти і 137о східної довготи.
3. Який масштаб більший? Проставте відповідний знак.
1:1 000 000 чи 1:200 000

III рівень (кожне питання по 1,5 бала)
1.За фізичною картою України визначіть абсолютну ви¬соту вершин:
а) г. Говерла ( Карпати);
б) г. Могила-Мечетна (Донецький кряж);
в) г. Могила-Бельмак (Приазовська височина);
2. Визначіть правильний азимут слідуючих сторін горизонту:
Сторони горизонту Азимут
А. південь; 1. 450;
Б. північний-схід; 2. 900;
В. захід; 3. 1800;
Г. південний-захід. 4. 2250;
5. 2700;

IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1.Яке значення мають план і карта в практичній діяльнос¬ті людини?
2. На скільки кілометрів м. Лондон віддалений від екватора і від Північного полюса?

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів за розділом: «Земля на плані та карті»
Варіант II.

І рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1.Найкращим помічником у вашій подорожі рідним краєм буде:
а) глобус; в) карта України;
б) карта світу; г) карта вашої області.
2. За якою паралеллю навколосвітня подорож буде коротшою:
а) 0о ; в) 40 північної широти;
б) 10 північної широти; г) 60 південної широти.
3.Екватор ділить земну кулю на північну і південну півку¬лі. Які два меридіани ділять її на західну і східну півкулі?
а) 20° зх.д. і 160° сх.д.; в) 20° сх.д. і 160° зх.д.;
б) 0° д. і 180° д.; г) 20° зх.д. і 180° зх.д.
4. В якій точці Землі знаходиться спостерігач, якщо всі напрями показують на Північ?
а) на екваторі;
б) на Південному полюсі;
в) на 0 меридіані;
г) на Північному полюсі.
5. У зображенні якого схилу горизонталі будуть ближче одна до одної:
а) похилого; б) крутого.
6.Географічна широта вимірюється до:
а) 360о ; б) 180о ; в) 90о ;

II рівень (кожне питання по 1 балу )
1. Знайдіть географічний об єкт, що має слідуючі координати:
53о північної широти і 108о східної довготи.
2.На карті місцевості вказано числовий масштаб “1: 50000”
Який іменований масштаб йому відповідає?
3. Який масштаб більший? Проставте відповідний знак.
1:200 000 чи 1:700 000

III рівень (кожне питання по 1,5 бала)
1. За фізичною картою визначіть абсолютну ви¬соту вершин:
а) г. Роман-Кош ( Кримські гори);
б) г. Косцюшко в Австралії;
в) г. Мак- Кінлі (в Північній Америці).
2. Визначіть азимут слідуючих сторін горизонту:
Сторони горизонту Азимут
А північ; 1.900;
Б. південний -схід; 2.1350;
В. схід; 3. 2700;
Г.північний -захід. 4.3150;
5. 3600.
IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1.Чому на картах зображення об'єктів поверхні Землі спотворене, а на глобусі — ні?
2. На скільки кілометрів м. Париж віддалений від екватора і від Північного полюса?

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: «Літосфера».
Варіант І.

І рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1.Потужність земної кори найбільша під:
а) материками; в) западинами океанів;
б) рівнинами; г) гірськими масивами.
2. Температура гірських порід у земній корі з глибиною:
а) знижується; в) не змінюється;
б) підвищується; г) залежить від пори року.
3. За походженням гірські породи поділяються на:
а) магматичні, осадові, метаморфічні;
б) метаморфічні, осадові, паливні.
4. В яких породах знаходять відтиски прадавніх рослин і тварин:
а) осадових; б) магматичних; в) метаморфічих.
5. Чи можливі землетруси в горах України:
а) так; б) ні.
6. Низовини на географічних картах позначаються ... кольором:
а) жовтим; б) зеленим; в) коричневим.

II рівень (кожне питання по 1 балу )
1 .Виберіть діючі вулкани :
а) Фудзіяма; г) Кіліманджаро
б) Говерла; д) Гекла;
в) Казбек; е) Везувій
2. Виберіть низовини із даного переліку:
а) Амазонка; д) Причорноморська;
б) Середньо - Сибірська; е) Гобі;
в) Анди; ж) Індо - Ганська;
г) Західно - Сибірська;
3.Проявом зовнішніх сил є:
а) рухи літосфери; г) руйнівна дія морів;
б) вивітрювання; д) вулканізм;
в) землетруси; є) робота річок;

III рівень (кожне питання по 1,5 бала)
1. Установіть логічну послідовність у ланцюгу явищ:
а) лава; в) гірська порода;
б) мантія; г) магма;
2. Розташуйте назви гір у порядку збільшення їх висот:
а) г. Аконкагуа; г) г. Монблан;
б) г. Ельбрус; д) г. Тубкаль;
в) г. Говерла;

IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1. Поясніть, у чому сутність теорії літосферних плит?
2. Шахта має глибину 1000 м. Яка температура на дні шахти, якщо вона збільшується через кожні 33 м. на 1°С?

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: «Літосфера».
Варіант IІ.

І рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1. Яка з цих висот не характеризує гору:
а) 1490 м; 6)1001 м; в) 2035 м; г) 508м;
2. Яка відповідь неправильна: рівнини поділяються на:
а) низовинні; б) долини; в) височини; г) плоскогір'я;
3. Прилад для визначення сили землетрусу називається:
а) термометр; б) барометр; в) сейсмограф; г) ехолот.
4. Яких форм рельєфу немає в Херсонській області:
а) височини; б) яри; в) гори; г) низовини;
5. Найтвердіший на земній кулі мінерал :
а) корунд; б) кальцій; в) алмаз; г) мармур.
6. Найвища з цих гірських систем ...-
а) Альпи; б) Гімалаї; в) Анди; г) Карпати.

II рівень (кожне питання по 1 балу )
1. Гірські системи утворюються внаслідок...
а) вертикальних рухів земної кори; в) вивітрювання;
б) зіткнення літосферних плит; г) землетрусів;
2. Проявом внутрішніх сил є...
а) рухи літосфер; г) руйнівна дія морів;
б) вивітрювання; д) вулканізм.
в) землетруси;
3. Виберіть гірські системи:
а) Декан; г) Анди;
б) Гімалаї; д) Карпати;
в) Говерла; е) Джомолунгма;

III рівень (кожне питання по 1,5 бала)
1. Установіть географічну послідовність ер:
а) Палеозойська; г) Протерозойська;
б) Кайнозойська; д) Мезозойська.
в) Архейська;
2. Встановіть співвідношення між назвами гірських систем і їх віком:
Вік Назва гір
1. Кавказ
А. Молоді гори 2. Карпати
З.Скандинавські
Б. Старі гори 4. Гімалаї
5. Уральські
6. Анди

IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1. Поміркуй, чому достовірні відомості про рельєф дна Світового океану з'явилися лише в середині XX століття?
2. Чи є в твоїй місцевості промислові об'єкти, що змінюють форми рельєфу або використовують багатства надр. Як вони впливають на навколишнє середовище?

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: «Літосфера».
Варіант IIІ.

І рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1. До якого шару Землі відноситься астеносфера:
а) до ядра; б) до мантії; в) до земної кори.
2. До якого типу вивітрювання належить руйнування гірських порід і мінералів під
впливом зміни температури?
а) фізичного; б) хімічного; в) органічного.
З .Яким кольором позначаються на карті височини?
а) жовтим; б) зеленим; в) коричневим.
4. Як називаються гірські породи, змінені в умовах великого тиску і високої температури?
а) осадові; б) магматичні; в) метаморфічні.
5. Затоплені прибережні частини материків на глибині від 0 до 200 метрів називають...
а) глибоководний жолоб; б) шельф; в) ложе океану; г) материковий схил.
6. Причорноморська низовина утворилася:
а) наносами річок; б) на місці моря; в) на місці гір.

II рівень (кожне питання по 1 балу )
1. Виберіть три ознаки, характерні для платформ:
а) великі ділянки літосфери;
б) невеликі ділянки літосфери;
в) молоді ділянки;
г) старі ділянки;
д) рухомі ділянки;
є) нерухомі ділянки.
2. До групи паливних корисних копалин належать:
а) залізна руда; в) пісок; д) сіль;
б) нафта; г) вугілля; е) природний газ.
3. До зовнішніх сил Землі відносяться:
а) рухи літосферних плит; д) магматизм;
б) робота вітру; е) вивітрювання;
в) землетруси; ж) робота морського прибою.
г) робота води;

III рівень (кожне питання по 1,5 бала)
1. Розташуйте рівнини в послідовності від найнижчої до найвищої за висотою: а) плоскогір'я; б) низовини; в) височини.
2. До кожної букви доберіть декілька вулканів, що їм відповідають:
Вулкани Назви вулканів
1. Казбек.
А. Діючі 2. Везувій.
3. Карадаг.
Б. Згаслі. 4. Ельбрус;
5. Ключевська Сопка.
6. Кракатау.

IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1. Поясніть на прикладах, навіщо люди вивчають різні гірські породи і мінерали.
2. Чому місця розташування вулканів збігаються з епіцентрами землетрусів?

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: «Атмосфера».
Варіант І.
I рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1. Де знаходиться озоновий шар?
а) у тропосфері ; в) у мезосфері ;
б) у стратосфері ; г) у верхніх шарах атмосфери.
2.Головна ознака, від якої залежить температура повітря це...
а) рельеф ; в) тип хмар ;
б) географічна ширина; г) вологість повітря.
3. В якому напрямі дме денний бриз?
а) з суші на море ; в) зимою-з моря на сушу;
б) з моря на сушу ; г) влітку-з суші на море;
4. 22 грудня сонце буває в зеніті над:
а) екватором ; в) над південним тропіком;
б) над північним тропіком ; г) над південним полярним колом.
5.Вітри, що дмуть з тропіків до екватора називаються:
а) західні; в) мусони;
б) пасати; г) бризи.
б.Атмосферний вихор з низьким тиском у центрі-це...
а) атмосферний фронт; в) бриз;
б) циклон; г) антициклон.

II рівень (кожне питання по 1 балу )
1. Виберіть із запропонованого списку перехідні кліматичні пояси:
а) помірний ; г) субарктичний ;
б) субекваторіальний; д) субтропічний;
в) тропічний ; є ) екваторіальний .
2.Розподія опадів на земній кулі залежить від:
а) розміщення областей високого і низького ; в) холодних і теплих течій;
б) атмосферних фронтів ; г) клімату місцевості.
3.Екваторіальні повітряні маси панують влітку в поясах...
а) тропічному; в) субтропічному ;
б) екваторіальному ; г) субекваторіальному.

ІІІ рівень (кожне питання по 1,5 бала)
1. Встановіть відповідність між показником погоди і одиницями його вимірювання
А атмосферний тиск 1.мм
Б опади 2.мм рт ст
В абсолютна вологість З.бали
Г. хмарність 4. м/с
5 г/м³
2 Росташуйте у правильному порядку шари атмосфери, починаючи від земної поверхні:
а) стратосфера; в) тропосфера;
б) мезосфера; г) верхні шари.

IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1.Чому клімат Гренландії холодніший за клімат Скандинавського півострова, хоча вони лежать приблизно на одній широті ?
2.Чому межі теплових поясів проходять по паралелям 23о ЗО′ пн, і пд. ш. і 66о ЗО′ пн. і пд. ш.?

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: «Атмосфера».
Варіант IІ.
І рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1. Атмосферні явища відбуваються:
а) у стратосфері; в) у тропосфері ;
б) у мезосфері ; г) в озоновому шарі.
2. Який вид опадів не виділяється безпосередньо з повітря :
а) туман ; в) іній;
б) роса; г) сніг.
3.Прилад для вимірювання атмосферного тиску - це...
а) опадомір; в) барометр ;
б) гігрометр; г) флюгер .
4.22 червня сонце буває в зеніті:
а) над північним тропіком ; в) над екватором ;
б) над південним тропіком ; г) над північним полярним колом.
5. Вітри, що дмуть від тропічних до помірних широт-це…
а) західні ; в) мусони ;
б) пасати ; г) бризи.
6 Атмосферний вихор з високим тиском у центрі-це..
а) бриз ; в) циклон ;
б) атмосферний фронт ; г) антициклон.

ІІ рівень (кожне питання по 1 балу )
1.Виберіть із запропонованого списку тільки основні кліматичні пояси:
а) помірний; г) арктичний ;
б) екваторіальний; д) субарктичний;
в) субтропічний ; е) тропічний.
2. Температура повітря залежить від:
а) кута падіння сонячних промінів; г) висоти місцевості над рівнем моря;
б) вологості повітря; д) атмосферного тиску;
в) напряму вітру; е) часу доби.
З.Тропічні повітряні маси панують влітку:
а) в тропічному поясі ; в) в помірному поясі ;
б) в субтропічному поясі ; г) в екваторіальному поясі .

III рівень (кожне питання по 1,5 бала)
1. Встановіть відповідність між показником погоди і приладом для його вимірювання:
Показники погоди Прилади
а) атмосферний тиск 1 термометр
б) вітер 2. гігрометр
в) вологість повітря З.опадомір
г) опади 4.барометр
5.флюгер
2,Розташуйте кліматичні пояси, починаючи від екватора, в правильному порядку: а)субекваторіальний, г) екваторіальний,
б)помірний,тропічний, д) арктичний
в) субтропічний, е) субарктичнй
IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1.Як ти думаєш, чи можливо таке: Земля обертається навколо сонця, а змін пір року при цьому не відбувається? Відповідь обгрунтуйте.
2.Чому літній мусон приносить багато дощів. а зимовий- суху погоду?

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: «Атмосфера».
Варіант III.
І рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1. Атмосферне повітря не розсіюється в космічному просторі, тому що ...
а) атмосфера обертається разом із Землею; в) його утримує сила тяжіння Землі;
б) на нижні шари атмосфери тиснуть верхні шари; г) Земля рухається навколо Сонця.
2. Менший атмосферний тиск спостерігається на:
а) березі моря; в) рівні підніжжя гори;
б) вершині гори.
3. Найвища температура повітря спостерігається:
а) в полудень ;
б) за 2-3 години до полудня;
в) через 2-3 години після полудня.
4.Нормальний атмосферний тиск при температурі О°С на рівні моря буде:
а) 560 мм рт ст; б) 740 мм рт ст; в) 760 мм рт ст.
5. Вдень на узбережжі моря вітер дме з:
а) заходу на схід; в) півночі на південь;
б) моря на суходіл; г) суходолу на море.
6.Стан приземного шару повітря в даному місці у певний час називається:
а) погодою; б) кліматом.

II рівень (кожне питання по 1 балу )
1. До трьох основних кліматотворних чинників належать:
а) підстилаючи поверхня; в) кут падіння сонячних променів;
б) географічна довгота; г) переміщення повітряних мас.
2. Виберіть з переліку ознаки погоди:
а) атмосферні опади; г) хмарність;
б) повітряні маси; д) циклон;
в) напрям і сила вітру; е) вологість повітря.
3.Покажіть стрілкою, в якому напрямку від точок дме вітер.
Підкресліть лінією приклад, в якому вітер буде сильніший
а)А - 762 мм Б - 753 мм;
б)В - 755 мм Г - 758 мм;
в)Д - 758 мм Е - 760 мм.

III рівень (кожне питання по 1,5 бала)
1. В один і той же час за однакових умов атмосферний тиск біля берегів Балтійського моря був 760 мм рт. ст., а в Києві на вулиці Хрещатик — 740мм рт.ст. Визначіть, на якій висоті від рівня моря знаходиться Хрещатик?
2. Обчисліть середню добову температуру та добову амплітуду коливання повітря за такими даними:
Час спостережень, год 4 8 12 16 20 24
Температура повітря, °С -4 0 +1 +1 0 -1

IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1. Чому клімат Гренландії холодніший за клімат Скандинавського півострова, хоча вони лежать приблизно на одній географічній широті?
2. Що спільного в утворенні туману і хмар? Чи справедливе твердження: "Туман — це скупчення в повітрі водяної пари"? Поясніть.

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: «Гідросфера».
Варіант І.
I рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1. Невелика ділянка суходолу, яка з усіх боків оточена водою:
а) острів; б) півострів; в) материк; г) архіпелаг;
2. За походженням острів Мадагаскар є:
а) материковим; б) вулканічним; в) кораловим; г) океанічним:
3. Назвіть океан, переважна частина якого розташована у Південній півкулі:
а) Тихий; б) Індійський; в) Атлантичний; г) Північно-Льодовитий;
4. Порівняно вузький водний простір, що сполучає водойми та відокремлює ділянки суші:
а) затока: б) море; в) протока; г) канал;
5. Частинами якого океану є Чорне і Середземне море?
а) Атлантичного; б) Індійського; в) Тихого; г) Північного Льодовитого;
6. Місце, де річка впадає в океан, море, озеро чи іншу річку, - це....
а) гирло річки; б) витік річки; з) тераса; г) річище;

II рівень (кожне питання по 1 балу )
1. З наведеного переліку географічних об′єктів виберіть назви озер:
а) Чорне; г) Міссісіпі;
б) Сасик; д) Каспійське;
в) Танганьїка; е) Дрейка;
2. Які з перерахованих островів знаходяться в Тихому океані:
а) Мадагаскар; в) Японські; д) Гавайські;
б) Курильські ; г) Шрі-Ланка; е) Ісландія;
3. Які з перерахованих гірських порід є водопроникними:
а) глина; г) глинистий сланець;
б) граніт; д) гравій;
в) пісок; е) галька;

III рівень (кожне питання по 1,5 бала)
І. Встановіть співвідношення: до якого океану яка течія належить:
Океан Течії
А. Атлантичний: 1 Гольфстрім;
2. Лабрадорська;
Б. Тихий: 3. Куросіо;
4. Перуанська;
5. Сомалійська;
2. Підбери пару:
Походження котловини Назва озера
1. Загатне; А. Байкал;
2. Лиманне; Б. Сарезьке;
3. Тектонічне; В. Каспійське;
4. Залишкове ; Г. Верхнє;
5. Льодовикове ; Д. Сасик.

IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1. Температура води на окремих ділянках Перуанської та Аляскінської течії приблизно однакова і становить+15° С. Чому одну з них вважають холодною, а іншу -теплою?
2. Назва столиці Німеччина Берлін означає „болото". Зважаючи на це, опишіть природні умови, за яких могло виникнути свого часу це місто.

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: «Гідросфера ».
Варіант IІ.
1 рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1. У якому морі найбільша солоність води:
а) Чорне; б) Середземне; в) Червоне; г) Каспійське;
2. Оберіть материк, який омивається чотирма океанами:
а) Євразія; б) Африка; в) Австралія; г) Північна Америка;
3. Чим відрізняється стічне озеро від безстічного:
а) походженням; б) величиною; в) солоністю; г) органічним світом;
4. Скільки відсотків усієї гідросфери Землі зосереджено у Світовому океані?
а) 65%; б) 71,5%; в) 80%; г) 96,5%.
5. Найвищий рівень води в річці
а) повінь; б) межень; в) гирло; г) заплава;
6. Сукупність організмів, що населяють дно океанічних, морських, прісноводних водойм, називається:
а) планктон: б) бентос: в) нектон; г) батискаф;

II рівень (кожне питання по 1 балу )
1. Які з перерахованих гірських порід є водотривкими:
а) глина; г) глинистий сланець;
б) граніт; д) гравій;
в) пісок; е) галька;
2. До вод суходолу відносяться:
а) болота; г) водосховища;
б) затоки; д) артезіанські води;
в) озера; е) внутрішні моря.
3. Які з морів відносяться до басейну Тихого океану:
а) Балтійське; в) Червоне; д) Японське;
б) Біле; г) Жовте; е) Берингове ;

III рівень (кожне питання по 1,5 бала)
1.Встановіть співвідношення між колонками:
Течії за температурою Назва течії
1. Холодні: а) Лабрадорська
б) Гольфстрім
в) Куросіо
2. Теплі г) Перуанська
д) течія Західних Вітрів;

2. Встановіть співвідношення між колонками:
1. Басейн річки А. Річка з усіма притоками
2. Річкова долина Б, Зниження, яке тягнеться від початку річки до гирла
3. Річкова система В. Площа, з якої річка збирає воду
4. Вододіл Г. Частина річкової долини, яка під час повені затоплюється
Д. Межа, яка розділяє басейни річок

IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1. Доведіть, що підземні води можуть приносити користь і також завдавати шкоди людям ?
2. Якщо в стакан весь час підливати воду., вона буде переливатися через край. Річки постійно несуть води в моря. Чому вода в них не виходить із берегів?

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: «Гідросфера».
Варіант ІІІ.
I рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1.Яке з перерахованих морів не є окраїнним?
а) Берінгове; б) Карське; в) Чорне; г) Аравійське.
2. Рух повітря зумовлює до утворення в океані:
а) цунамі; б) вітрових хвиль; в) припливів; г) відпливів.
3. Шар мерзлої землі, що постійно зберігає температуру, нижчу від 0o за Цельсієм називається:
а) викопним льодом; б) багаторічною мерзлотою; в) айсбергом.
4. Найглибше озеро світу - це. .
а) Каспійське; б) Вікторія; в) Танганьїка; г) Байкал;
5. Заглиблення в земній поверхні, яке утворилося внаслідок роботи текучих вод називається:
а) басейном; б) долиною; в) повінню; г) вододілом.
6. Яка з течій є холодною:
а) Гольфстрім; в) Північноатлантична;
б) Лабрадорська; г) Куросіо.

II рівень (кожне питання по 1 балу )
1. Які основні характеристики мають водні маси?
а) температуру; г) текучість;
б) прозорість; д) солоність;
в) висоту припливів; е) бурхливість.
2. Визначте, які з перерахованих озер знаходяться на території Африки:
а) Байкал; в) Ньяса; д) Верхнє:
б) Вікторія; г) Танганьїка е) Тітікака:
3. Виберіть поняття, що характеризують режим річки:
а) живлення; г) межень;
б) паводок; д) заплава;
в) водоспад; е) льодостав.

III рівень (кожне питання по 1,5 бала)
1.Встановіть співвідношення між колонками:
Материки Річки та озера
1) Євразія; а) оз. Ялпуг;
б) р. Ніл;
2) Африка; в) р. Дунай;
г) Великі озера;
3) Північна Америка; д) р. Об;
е) р. Міссісіпі.
2. Складіть правильне словосполучення:
1) Порожиста ; а) течія;
2) Тихий; б) хвиля;
3) Холодна; в) річка;
4) Припливна; г) колообіг ;
5) Світовий д) океан.

IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1. Чому вода в колодязі, як правило, чиста, холодна і прозора?
2. У своїх творах М Пришвін постійно називав болото «коморою Сонця».Чому?.Що він мав на
увазі? Як людина може використовувати «комору Сонця»?

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з тем: „Біосфера. Географічна оболонка. Земля - планета людей. Людина і географічна оболонка".

І варіант
І рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1. Впізнайте оболонку Землі, утворену живими організмами:
а) географічна оболонка; в) літосфера;
б) біосфера; г) атмосфера.
2. Позначте назву найпоширеніших грунтів України:
а) каштанові; в) дерново-підзолистІ;
б) сірі -лісові; г) чорноземи.
3. Вкажіть, яке зображення на емблемі Міжнародного союзу охорони природи:
а) тигра: в) велетенської панди;
б) бурого ведмедя; г) оленя.
4. Позначте назву найбільшого за кількістю народу світу:
а) американці; в) росіяни;
б) англійці; г) китайці.
5. Назвіть ім'я всесвітньо відомого вченого, нашого співвітчизника, який є засновником вчення про біосферу:
а) В.Вернадський; б) В.Докучаєв; в) М.Міклухо-Маклай.
6. Визначить правильність даного твердження: „Зональні природні комплекси - це комплекси, утворені, перш за все, кліматичними умовами. До них відносяться географічні пояси та природні зони”:
а) так; б) ні.

II рівень (кожне питання по 1 балу )
1. Віднайдіть три твердження, що правильно характеризують закономірності формування і розвитку географічної оболонки;
а) цілісність географічної оболонки полягає у взаємозв'язку і взаємовпливі її компонентів;
б) ритмічність - це забезпечення повторюваності в часі процесів і явищ у географічній оболонці;
в) кругообіг речовин і енергії в географічній оболонці - це окремі, не пов'язані між собою процеси;
г) розподіл на менші за розмірами природні комплекси -одна з найважливіших закономірностей географічної оболонки;
Д) єдність впливу внутрішніх та зовнішніх зв´язків у географічній оболонці;
є) чіткість меж географічної оболонки.
2.Вкажіть усі правильні твердження щодо чинників грунтоутворення:
а) сонячне тепло і світло; в) рослини,тварини,бактерії;
б) повітря, вода, гірські породи; г ) гумус, вода, рослини.

3. Віднайдіть 2 чинники, що порушують зональний розподіл природних зон:
а) співвідношення тепла і вологи;
б) морські течії;
в) будова земної кори;
г) гірські хребти.

III рівень. (кожне питання по 1,5 бала)
1. Встановіть відповідність між географічними координатами та столицями держав, що їм відповідають:
Географічні координати Столиці держав
А 510 пн.ш.50 сх.д. 1. Гавана.
Б 340 пд.ш. 55° сх.д. 2. Брюссель
В 20 пн.ш. 102° сх д. 3. Куала-Лумпур
Г 23"пнн.ш.830 зд.д 4. Монтевідео
5. Бразиліа
2. Визначте відповідність між географічними поясами і природними зонами:
Географічні пояси Природні зони
А тропічний; 1. вічнозелені твердолисті ліси і чагарники;
Б помірний; 2. савани і рідколісся;
В субтропічний; 3. степ;
Г субекваторіальний. 4. тундра;
5. перемінно-вологі ліси.

IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1.Вирубування лісу - початок ланцюжка змін у географічній оболонці.
Як можна продовжити цей ланцюжок?
Вирубування лісу -…
2. Приведіть приклади зміни природи в нашій місцевості під впливом господарської діяльності людини.

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з тем: „Біосфера. Географічна оболонка. Земля - планета людей. Людина і географічна оболонка".

IІ варіант
І рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1.Впізнайте правильне твердження щодо визначення поняття «біосфера»:
а) повітряна оболонка Землі;
б) водна оболонка Землі;
в) оболонка Землі, в яків зосереджені всі живі організми;
г) тверда оболонка Землі.
2. Чим визначається родючість грунту?
а) кількістю кисню; в) наявністю води;
б) вмістом гумусу; г) температурою повітря.
3.Смаглявий колір шкіри, чорне пряме волосся, звужений розріз очей - характерні ознаки представників:
а) європеоїдної раси; в) монголоїдної раси;
б ) австралоїдної раси; г) негроїдної раси.
4. Помилковим є твердження, що завдяки господарській діяльності людини:
а) утворюються нові форми рельєфу;
б) виникають штучні печери;
в) формуються нові родовища корисних копалин;
г) забруднюються надра.
5.Назвіть ім'я всесвітньо відомого вченого, нашого співвітчизника, який довів рівність людських рас:
а) В.Вернадеький; б) В.Докучасв; в) М.Міклухо-Маклай.
6.Визначить правильність даного твердження: «Органічний світ змінюється зі зміною географічної широти в залежності від умов тепла і вологи».
а) так; б) ні.

II рівень (кожне питання по 1 балу )
1.Виберіть три держави, з якими Україна мас суходільні кордони:
а) Німеччина; г) Польща;
б) Білорусь; д) Болгарія.
в) Росія;
2. Укажіть три головні закономірності формування і розвитку географічної оболонки:
а) цілісність; г) кругообіг речовин і енергії:
б) зональність; д) чіткість меж географічної оболонки.
в) ритмічність;
3. Якою буде середня густота населення Африки, якщо площа материка 30.3 мли. км2, загальна кількість населення - 722.2 млн. осіб.

III рівень (кожне питання по 1,5 бала)
1.Установіть відповідність між столицями держав та їх географічними координатами:
Столиці держав Географічні координати
А Гавана; 1. 23° пн. ш, 83° зх. д.
Б Лондон; 2. 40о пн. ш. 118° сх. д.
В Пекін; 3. 45° пн. ш. 75° зх. д.
Г Оттава; 4. 52° пн. ш. 0о д.
5. 40о пп. ш. 6о зх. д.
2. Визначте відповідність між географічними поясами і природними зонами:
Географічні пояси Природні зони
А тропічний; 1. перемінно-вологі ліси;
Б помірний; 2. вічнозелені твердолисті ліси і чагарники;
В субтропічний; 3. тропічні пустелі;
Г субекваторіальний. 4. арктичні пустелі;
5. тайга.

IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1.Докажіть, що кожною дня ви використовуєте різноманітні природні багатства.
2. Поясніть на прикладах, чому змінюються не тільки окремі компоненти природи, але й природні комплекси.


Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з тем: „Біосфера. Географічна оболонка. Земля - планета людей. Людина і географічна оболонка".

IIІ варіант
І рівень (кожне питання по 0,5 бала)
1. Позначте назву верхнього родючого шару земної кори:
а) чорнозем; в) гумус;
б) грунт; г) перегній.
2. Зміна всіх компонентів природного комплексу у випадку зміни хоча б одного з них є наслідком дії закономірності географічної оболонки:
а) зональності; в) цілісності;
б) ритмічності; г) кругообігу речовин і енергії.
3. Який процес у біосфері неможливий без сонячної енергії?
а) фотосинтез; в) хімічний;
б) фізичний; г) біологічний.
4. Позначте правильне твердження щодо тундрово-глеєвих грунтів:
а) формуються в умовах багаторічної мерзлоти; в) родючі;
б) часто засолені; г) містять багато гумусу.
5. Позначте назву держави світу, яка має найбільшу кількість населення:
а) Росія; в) США;
б) Індія; г) Китай.
6. Визначить правильність даного твердження: „Харків - найбільше місто України”
а) так; б) ні.

II рівень (кожне питання по 1 балу )
1. Вкажіть три правильні твердження щодо характеристики чорноземних грунтів:
а) дуже родючі;
б) мають потужний шар гумусу;
в) утворені під пишним трав'яним покровом;
г) мають дуже світлий шар гумусу.
2. Виберіть усі природні зони, в яких розташована територія України:
а) тундра; в) лісостепова;
б) лісова; г) степова.
3. Визначить середню густоту населення Південної Америки, якщо площа материка – 17,8 млн. км.2, а загальна кількість населення - 319,5 млн. осіб.

III рівень (кожне питання по 1,5 бала)
1. Установіть відповідність між географічними координатами та столицями держав, що їм відповідають:
Географічні координати Столиці держав
А 23° пн. ш. 46° сх. д. 1. Рим
Б 40° пн. ш. 6° зх. д. 2. Ер-Ріяд
В 38° пн. ш. 78° зх. д. 3. Вашингтон
Г 37° пн. ш. 45° сх. д. 4. Алжир
5. Мадрид
2. Визначте відповідність між географічними поясами і природними зонами:
Географічні пояси Природні зони
А субарктичний; 1. вічнозелені твердолисті ліси і чагарники;
Б помірний; 2. арктична пустеля;
В субтропічний; 3. савани і рідколісся;
Г субекваторіальний. 4. тундра;
5. лісостеп.

IV рівень ( виберіть собі одне з двох питань за 3 бали)
1. Виверження вулкана - початок довгого ланцюжка змін у географічній оболонці. Як можна продовжити цей ланцюжок?
Виверження вулкана.......
2. Доведіть, що відходи господарської діяльності не можна викидати в Світовий океан.

Тітаренко Алла Володимирівна, вчитель географії ліцею "Наукова зміна"

Категорія: "Методична скарбничка" | Додав: titarenko08 (22.02.2016) | Автор: Титаренко Алла E
Переглядів: 2427 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!