Квіткова рослина - Уроки - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Уроки [ Додати статтю ]

Квіткова рослина

Урок Біології 6 клас.
Тема уроку « Квіткова рослина. Органи рослин. Будова молодої рослини.»
Мета уроку :
Навчальна. Ознайомити учнів із складовими частинами рослинних організмів – органами. З’ясувати значення поділу органів рослин на вегетативні та генеративні. Розкрити функції органів рослин (коротко). Намагатися створити в учнів цілісне уявлення про рослину, як єдине ціле.
Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з різнорівневими завданнями; уміння порівнювати, виділяти головне та робити відповідні висновки, розвивати інтерес до біології.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища , природи, Виховувати охайність і чіткість ведення записів у зошитах.
Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Місце уроку в навчальній темі. Перший у темі.
Методи і методичні прийоми:
Інформаційно-рецептивні:
а) словесний: розповідь та пояснення, опис, бесіда, робота з підручником;
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН (електронні матеріали).
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, робота з роздатковим матеріалом (гербарії рослин,живі об’єкти- насіння квасолі).
Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
Проблемно-пошуковий: постановка проблемних запитань,активізація уваги та мислення, заповнення схем та таблиць.
Інтерактивні: коло ідей, синтез думок.
Когнітивні: метод фактів
Креативні: збір ідей та думок
Релаксопедичний: фізкультхвилинка.
Міжпредметні зв’язки: природознавство, література.
Матеріали та обладнання: проростки насіння квасолі, схеми, малюнки, таблиці, гербарії, презентація.
Основні поняття та терміни: рослинний світ, органи рослини, молода рослина, проросток, вегетативні органи, генеративні органи. сім’ядолі, насінна шкірка, зародок, підсім’ядольне коліно

                                                                      ХІД УРОКУ

 

Організаційний момент (привітання, налаштування учнів на гарний настрій)
Згадаємо девіз наших уроків . Слайд.
ДЕВІЗ УРОКУ :
Не просто слухати, а чути.
Не просто дивитися, а бачити.
Не просто відповідати, а міркувати.
Дружно й плідно працювати.
І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
1.На які дві групи поділяють всі живі організми на нашій планеті?
(Прокаріоти та Еукаріоти)
2.Дати визначення понять «прокаріоти» та «еукаріоти».
Прокаріоти, або доядерні, - це організми, клітини яких не мають ядра.
Еукаріоти – це організми клітини яких мають ядро.
3. Пригадайте на які Царства поділяють організми ?
- Царство Бактерії - Царство Рослини - Царство Тварини - Царство Гриби
- Царство Віруси
Розминка . Діти, нагадайте мені які теми ми вже вивчили? Знайдіть пару визначенням, які ми вивчили у попередніх темах.(Слайд)
1. Клітина А. Грип.
2. Хлоропласти Б. Хламідомонада.
3. Бактерії В. Цитологія.
4. Водорості Г. Фотосинтез.
5. Епідемія Д. Кишкова паличка - Робота в зошитах.Взаємоперевірка.

«Мозковий штурм»
Діти, пригадайте та виберіть з поданих на екрані правильну послідовність понять, що відображає будь – який організм як єдину систему: (Слайд)
а) органи — тканини — організм — клітини — молекули — системи органів;
б) молекули — тканини — клітини — органи — системи органів - органели;
в) молекули —органели – клітини — тканини — органи — системи органів — організм;
г) системи органів — тканини — організм — клітини — молекули – органели.
Ось іще на крок ми наблизилися до розгадки, якою буде тема нашого уроку, а для цього виконайте ще одне завдання, утворіть слова переставляючи букви в анаграмах, якщо правильно виконаєте завдання, то зможете визначити, про що піде бесіда. Розв'яжіть кросворд на отриманих картках, розгадуючи анаграми, де ключовим словом буде тема нашого уроку.(Слайд)
1. нікорь — корінь;
2. нагіп - пагін;
3. ткіква — квітка;
4. колтис — листок;
5. толбес — стебло.
Робота з картками. Взаємоперевірка.
Яким терміном ми об’єднали ці слова? (Термін - органи.)

ІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.
План уроку.(Слайд)
1. Поняття про квіткові рослини.
2. Органи рослин та їх функції. Робота з гербаріями.
3. Будова молодої рослини, основні частини, з яких складається її тіло. Дослідження проростка насіння квасолі.

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Конкурс " Рослинна краса”.
1.Поняття про квіткові рослини.
- Яке значення рослин для людини ?(Слайд)
- Які рослини називають квітковими?
-Назвати життєві форми рослин.(Слайд)
-Діти, назвіть мені, будь-ласка, свої улюблені рослини : дерева, кущі, трави та вкажіть за що вони вам подобаються.
А що спільного є у названих вами рослинах ?

ІV. Вивчення та засвоювання учнями нового матеріалу.
2. Органи рослин та їх функції. Робота з гербаріями.
- Пригадайте з початкової школи та курсу “Природознавство” основної школи, яка будова рослини, скажімо, тюльпана. Відповідно до цього скажіть, як називають частини тіла рослини. (Слайд)
- Всі рослини мають схожу будову. Кожна рослина складається з частин, які називаються органами. Кожен орган має свою назву: корінь, стебло, листок, квітка, плід з насінням.

Робота з гербаріями. Формування поняття «Орган».
Орган — це частина тіла, яка має певну форму і виконуєь певну функцію (визначення учні записують у зошит). Органи у рослин бувають вегетативні та генеративні. (Вчитель малює схему на дошці, а учні — у зошиті).
Розповідь-пояснення про вегетативні органи рослин (Слайд)
1.Корінь.
2.Пагін: а) стебло; б) листки; в) бруньки.
Вегетативні органи.
Вегетативні органи — частини тіла вищих рослин, які виконують основні функції живлення та обміну речовин із зовнішнім середовищем. Основними вегетативними органами рослин є пагін (забезпечує фотосинтез) та корінь (забезпечує всмоктування води та мінеральне живлення).
Корінь: Слово вчителя. Прослухайте вірш і поясніть про що ж в ньому йде мова? (Слайд).
Зірвали маків ми букет червоних
й блакитних незабудок цілу жмуть,
Та жаль нам стало квітів цих яскравих,
Їх посадили в землю хай ростуть.
Та тільки от нічого не виходить;
Від вітру наші квіти похилило,
Чомусь вони осипались і в'януть,
Бо без коріння жить вони не стануть!
Хоч він тонкий і непримітний
Корінь цей в землі росте
Та без нього на планеті
Жодна квітка не цвіте.
Корінь – вегетативний підземний орган. Служить для поглинання води та мінеральних речовин і транспортування їх до надземної частини рослин, закріплює рослину в ґрунті, іноді в коренях запасаються поживні речовини.
Пагін – (Слайд) стебло з розташованими на ньому бруньками і листами (вегетативними органами). Бруньки – зачатки нових пагонів. Зберігають життєдіяльність і за несприятливих зовнішніх умов.
Брунька - (Слайд) зачатки нових пагонів. Зберігають життєдіяльність і за несприятливих зовнішніх умов.
Стебло – (Слайд) На ньому є листки, квіти, плоди. По стеблу поживні речовини рухаються до листків, квітів і плодів. Ці речовини підтримують життя рослин. Стебло може бути зеленого або коричневого кольору. Іноді запасає поживні речовини.
Загадка (Слайд)
Листки – (Слайд) це зелені пластинки, розміщені на стеблі. Листки потрібні для дихання, випаровування, фотосинтезу.
Органи які забезпечують життєдіяльність рослинного організму – вегетативні (корінь, пагін).
(Обговорення функцій вегетативних органів.)
На пагоні можуть розвиватися генеративні органи: квітки, плоди, насіння
Генеративні органи рослин, їхні функції
Генеративні органи:
1.Квітка
2.Плід.
3.Насіння.
Розповідь учителя (Слайд)
Органи, які забезпечують розмноження та поширення рослин називаються генеративними.
Ппропоную учням, використовуючи знання з природознавства, закінчити схему: (квітка, плід, насіння) Робота учнів біля дошки.

Отже: Рослина – цілісний організм у якому кожен орган має певну будову та виконує певну функцію.
Вірш про квіти: (Слайд)

Фізкультхвилинка.

3.Будова молодої рослини, основні частини, з яких складається її тіло. Дослідження проростка квасолі. Робата в парах.
Учні розглядають та досліджують проростки насіння квасолі та визначають з допомогою учителя :
1.) З яких частин складається проросток квіткової рослини?
2.) Що таке сім'ядолі?
3.) Як називається циліндрична частина проростка під сім'ядолями?
4.)Називають основні органи молодої рослини.

V. Узагальнення та систематизація знань.
- Заповнити таблицю. Робота біля дошки.(Слайд).
- Підсумок уроку. Рефлексія. Оцінювання учнів.
- Гра «До Сонця» (Слайд)
Уявіть себе квіточкою, що тягне руки-листя до Сонця. А зараз, якщо ви згодні з твердженням, тягнемося до Сонця, а якщо ні - руки-листя не підіймаємо.
1.Рослина – це цілісний організм. (Так)
2. Корінь виконує функцію фотосинтезу. (Ні)
3. Листок – це вегетативний орган. (Так)
4. Пагін – надземна частина рослини. (Так)
5. Фотосинтез відбувається в листках рослини. (Так)
6. Стебло – генеративний орган рослини. (Ні)
7. Плід та насіння генеративні органи рослини. (Так)
8. Бруньки розташовані на корені. (Ні)
- Доповнити схему. (Слайд) Робота біля дошки.

- «Назви органи рослин». Робота з картками. Взаємоперевірка.

7. Домашнє завдання. (Слайд)
1. Завдання для всього класу. Опрацювати опорний конспект уроку та § 20 підручника.
2. Скласти кросворд з перевірочним словом «орган» та запропонувати розв’язати його сусіду по парті.
3. Підготувати цікаві повідомлення про органи рослин (за бажанням).
Прощання з учнями (Слайд)
Ось і пролунав дзвінок –
Закінчився наш урок.
За роботу по заслузі
Щиро дякую вам, друзі.

Категорія: Уроки | Додав: kulik4070 (22.02.2017)
Переглядів: 205 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!