Виховне спрямування змісту "Я у світі" - Допомога молодому вчителю - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Допомога молодому вчителю [ Додати статтю ]

Виховне спрямування змісту "Я у світі"

Стоян Наталія Леонідівна,
вчитель початкових класів
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24
Черкаської міської ради Черкаської області

                            ВИХОВНЕ СПРЯМУВАННЯ ЗМІСТУ ПРЕДМЕТА «Я У СВІТІ»

Головна мета національного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незалежно від національності, особистісних взаємин, особистих рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної,художньо-естетичної, правової, трудової,екологічної культури.
Виховати людину-громадянина,якій притаманні всі громадянські чесноти, а саме: порядність, доброта, працелюбність, людяність, відповідальність, вимогливість та інші позитивні риси характеру – завжди в українців було справою честі.
Навчальний предмет «Я у світі» «…реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання» [1; с. 204].
«Найважливішим виховним спрямуванням змісту є формування в учнів найбільш значущих для українського народу цінностей: патріотизм, соціальна справедливість, первинність духовного щодо матеріального, природолюбство, людинолюбство, працелюбство, взаємоповага; виховання в дитини свого власного «Я», віри у свої сили, талант, здібності; вихованні гуманної, творчої, соціальної активної особистості, здатної бережливо ставитися до природи, світу речей, самої себе, інших людей, розуміти значення життя як найвищої цінності.» [1; с. 205]
Сучасний зміст виховання в Україні – це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе.Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загально визначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається
і виявляється через її власне ставлення.
Ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості,працелюбності, справедливості,гідності, милосердя, толерантності, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим,обов’язковості, добросовісності, ввічливості; вміння працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення.
Ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання у таких ознаках: усвідомленні функції природи в житті людини, почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності гармонійно спілкуватися з природою, поводитися компетентно, екологічно безпечно.
Ставлення до себе передбачає вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей активної життєвої позиції.
Ставлення до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості.
Патріотизм виявляється в любові до свого народу, повазі до українських звичаїв і обрядів, відчутті своєї належності до України, досконалому володінні українською мовою, шанобливе ставлення до символів держави. Розуміє сутність правопорушень як порушення прав інших людей. Обґрунтовує необхідність відповідати за свої вчинки.
Національна самосвідомість – це віра в майбутнє, воля до праці на користь народу, усвідомлення моральних та культурних цінностей, знання звичаїв, обрядів, символіки. Виявляє інтерес до пізнання минулого і сучасного України, участі у відзначенні пам’ятних подій, державних і народних свят.
«Колективність виступає однією з умов прояву і розвитку індивідуальності людини. Справжній колектив – це об’єднання самобутніх і неповторних особистостей. Діти вступають у взаємини, що формують з них активістів, колективістів, людей, які вміють працювати і жити колективно, в усьому допомагаючи один одному.»[2; с. 146]
Змінюються часи, переоцінюються цінності, але так само приходять у цей світ діти. Нині час докорінно змінився, однак залишається історія роду і держави. Тисячоліттями жила українська нація зі своїми традиціями та звичаями і у якої є нове сьогодення. Сучасних дітей так само, як і колись, треба виховувати і вчити, прищеплювати певні поняття, прищеплювати їм почуття поваги, розвивати вміння та навички. Тому й сама система виховання щоразу змінюється, і немає єдиного рецепта, а є у кожного свій метод, що ґрунтується на людських цінностях, переконаннях, а також на досвіді попередніх поколінь, на народній мудрості та народній педагогіці, яка перевірена часом.

 

Матеріали для уроків.
Скринька ключових слів [3; с. 63, 65, 67]
Добро – одне із понять моральної свідомості. Корисна справа, вчинок.
Доброта – чутливе, дружнє ставлення до людей.
Зло – те, що комусь завдає болю, спричиняє страждання; поняття, протилежне добру.
Лагідність та милосердя – прекрасний прояв людського характеру.
Жорстокість та грубість – протилежні поняття щодо лагідності та милосердя.
Людяність – моральна якість, що характеризується повагою до людей, співчуттям і добротою до них.
Чесноти – окремі позитивні якості людини.
Чуйність – моральна якість, що характеризується ставленням людинидо оточуючих: передбачає піклування про людей, уважне ставлення до інтересів, проблем, думок і почуттів.
Довіра – ставлення до дії іншої людини і до себе особисто, яке ґрунтуєтьсяна вірності, чесності, порядності.
Зневага – почуття повного презирства до кого-небудь, чого-небудь.
Байдужість – риса характеру людини, яка не звертає увагу на кого-небудь,не виявляє зацікавлення і співчуття, нечутлива, нечуйна.
Гра «Добрі та погані вчинки»
Плескати в долоні, коли почуєте про добрий вчинок.
Орієнтовні вчинки:
- добре навчатися, бути уважним на уроці;
- не мити руки перед їжею;
- допомагати по господарству;
- ділитися з товаришем тим, що у тебе є;
- хвалитися;
- вітатися з дорослими та своїми однокласниками;
- брати чужі речі без дозволу;
- піклуватися про хатніх тварин;
- шанувати і любити своїх батьків.
Гра «Милосердні вчинки»
Орієнтовні вчинки:
- допомогти другові розв’язати задачу;
- поламати однокласникові ручку;
- поділитися з товаришем;
- провідати хворого друга;
- піти до аптеки за ліками для хворої бабусі;
- прилаштувати годівничку для птахів.
Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»
- Добру людину….(бджола не зажалить).
- Життя дане на….(добрі справи).
- Добрі справи…..(прикрашають людину).
- Злий не вірить….(що є добрі люди).
- Чужим добром не….(забагатієш).
«Аукціон прислів’їв»
- Хто людям добра бажає, той і собі має.
- Світ не без добрих людей.
- Хто не чинить лихого, тому нестрашно нічого.
- Добра людина надійніша від кам’яного мосту.
- Дружба родиться в біді, а гуртується в труді.
Брейн-ринг "Що треба робити, щоб ...".
- Бути добрим. — Робити добрі вчинки.
- Бути ввічливим. — Говорити ввічливі слова.
- Бути працьовитим. — Працювати.
- Бути милосердним. — Виявляти співчуття.Бути щедрим. — Ділитись з друзями іграшками, іншими речами.
- Добре вчитись. — Бути уважним, багато читати, виконуватизавдання вчителя.
- Бути сумлінним. — Не обманювати, говорити правду.
Кросворди[5; с. 7 - 8]
1. Готовність прийти на допомогу, сердечне ставлення до людей. (Доброта).
2. Уважне ставлення до старших, яке ґрунтується на визнанні гідності, заслуг. (Повага).
3. Співчутливе ставлення до людини, прагнення допомогти. (Милосердя).
4. Вміння поводитись так, щоб іншим було приємно з тобою спілкуватися. (Ввічливість).
5. Щире, доброзичливе ставлення до інших, уважність до чужих потреб. (Людяність).
6. Дії, які спрямовані на співпрацю, готовність розділити роботу з кимось. (Допомога).
1 Р
2 О
3 Д
4 И
5 Н
6 А

1. Люди, які живуть у державі. (Громадяни).
2. Щоб мати характер, потрібно самостійно приймати … (Рішення).
3. Знавець законів, з яким, за потреби, можна порадитись. (Юрист).
4. Кожна людина має право на … (Життя).
5. Конституція України – це головний державний … (Закон).
6. У Конституції записані … громадян.(Права).
7. У Конституції записані … громадян. (Обов’язки).

1 Д
2 Е
3 Р
4 Ж
5 А
6 В
7 А

 

Література:
1. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, - С. 205-209.
2. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для вчителів і методистів початкового навчання / О.Я. Савченко. – 2-ге вид., доповн., переробл. – К.: Богданова А.М., 2009, - С. 146-155.
3. Морально-етичне виховання. 2 клас. Дидактичні матеріали до уроків варіативного курсу. – Ч. 1 / упоряд. Л.Г. Дмитренко – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 140 с.
4. Морально-етичне виховання. 2 клас. Дидактичні матеріали до уроків варіативного курсу. – Ч. 2 / упоряд. Л.Г. Дмитренко – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 159 с.
5. Розкажітьонуку. – 2013. – №7-8. – С. 90.Джерело: http://oipopp.ed-sp.net/
Категорія: Допомога молодому вчителю | Додав: (30.05.2014) | Автор: Стоян Наталія Леонідівна
Переглядів: 1186 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!