Використання інноваційних технологій навчання на уроках зарубіжної літератури. - "Методична скарбничка" - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » "Методична скарбничка" [ Додати статтю ]

Використання інноваційних технологій навчання на уроках зарубіжної літератури.

Слайд Використання інноваційних технологій навчання на уроках зарубіжної літератури.
Слайд
Великий китайський педагог Конфуцій понад 2400 років тому сказав:
«Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу, я пам'ятаю.
Те, що я роблю, я розумію.»


Зарубіжна література – предмет цікавий і багатогранний. Вже багато років я прищеплюю любов до цього чудового мистецтва слова. Знання літератури народів з усіх куточків світу розширює кругозір дітей, разом з тим вони занурюються і в культуру, звичаї, історію і неповторну самобутність тієї чи іншої країни.
Як же побудувати урок цікавим та плідним? Саме таке завдання ставлю перед собою, плануючи його, тому й працюю над проблемною темою: «Використання іноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури».
Сучасне життя розвивається бурхливими темпами, тому й відбуваються вагомі зміни у системі освіти. Учитель, навіть найталановитіший, уже не може бути єдиним джерелом інформації. Традиційне навчання з його авторитаризмом, орієнтацією на середнього учня, перевагою репродуктивної діяльності над пошуковою не відповідає вимогам часу. Тому настала необхідність переходу від «передачі знань» до «навчання вчитися», «навчати жити». Сучасному учневі не так треба подати тему, як навчити осмислювати її, а він вже потім шукатиме інформацію, яка допоможе реалізувати проблему. Отож, повернути учням інтерес до шкільних предметів, зробити навчання цікавим, посилити бажання учитися спонукало мене до пошуків. Використання інноваційних технологій на моїх уроках, що сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності та спонукає до творчої активності дітей, розкриває їх творчий потенціал. Слайд Творчість
Щоб стимулювати творчу активність школярів, я використовую такі методи і прийоми як розвиток творчого інтересу, створення ситуацій емоційного переживання, створення ситуації успіху, метод відкриття, створення ситуації вибору, самостійна дослідницька робота. А також різні види творчо-розвивальних технологій:
- технологія навчального дослідження;
- ігрова технологія
- проектна технологія
- технологія «мозкового штурму»;
- технологія «мікрофон»
- технологія виконання евристичних завдань;
- технологія розв'язування дослідницьких проблем. СЛАЙД

СЛАЙД

Метод проектів один з проблемно-пошукових методів, який створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції. Завдяки цьому методу учень активно включається в спільну діяльність, відчуваючи себе рівноправним учасником діалогу, а вчитель допомагає і пояснює, оцінює. Захист проектів – той проблемно-пошуковий метод, який доцільно застосовувати у старших класах .
Проектна технологія спонукає до:
 Розв’язання учнем або групою учнів будь-якої проблеми;
 Виконання творчих проектів;
 Інтегрування знань, умінь різних наук;
 Розвитку пізнавальних навичок учнів;
 Вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;
 Формування навичок критичного мислення. Слайд

Слайд Технологія критичного мислення сприяє розвитку творчих здібностей учнів, умінь чітко й логічно вибудовувати усні й письмові висловлювання відповідно до мети й конкретної ситуації спілкування і передбачає основні етапи:
- розминка;
- обґрунтування;
- актуалізація;
- усвідомлення;
- рефлексія.

Основною формою роботи для розвитку критичного мислення є групова форма роботи.
Під час роботи в групі відбувається спільне розв'язання поставлених задач. У процесі цієї роботи в учнів розвиваються почуття колективізму, взаємопідтримки, взаємодопомоги, зникає відчуття страху, скованості. Працюючи в групі, учні вчаться обговорювати проблему, вислуховувати думки співрозмовника, приймати рішення.
Хочу звернути вашу увагу на інноваційні методи та прийоми, які я застосувала на уроці у 5 класі при вивченні творчості Г.К.Андерсена на тему «Перемога щирих людських стосунків над багатствами Снігової Королеви».
Для прикладу розглянемо один із видів творчо-розвивальних технологій: технологія критичного мислення.

Вивчаючи дану тему діти отримали випереджальне завдання: групі соціологів провести соціальне опитування «Що в житті важливіше: щирість чи багатство?» створити міні-презентацію; Слайд.
Група учнів провела соцопитування, в результаті якого з’ясувалося, що учні середньої ланки вважають в стосунках між людьми важливішою є щирість, проте старшокласники віддали перевагу багатству, а дорослі та вчителі впевнені, що справжні стосунки повинні будуватися саме на щирості.
група дослідників досліджувала «Властивості дзеркала» Слайд

Прийом «Психологічний портрет» передає психологічний стан героя. Слайд
Його можна використовувати, характеризуючи образ Кая , де простежується зміна поведінки пересонажа.

Виходячи з вище сказаного учні складають асоціативне гроно до слова «ЩИРІСТЬ» і доходять до висновку, Слайд гроно що «Щирість» - це дружба, милосердя, теплота, турбота,повага, допомога, відвертість, любов.

Слайд МУЛЬТИМЕДІЯ
Готуючи уроки з використанням комп'ютерних технологій, ставлю перед собою завдання підвищити їх ефективність, створити умови для високоякісного засвоєння навчального матеріалу, розвивати інтелектуальні, творчі здібності учня, виховувати гармонійну особистість, готувати учнів до життя у розвиненому інформаційному середовищі. Завдяки мультимедіа (презентацій, добору ілюстрацій, використання кіно- чи відеофрагментів) навіть сухий теоретичний матеріал оживає, стає цікавим, наочним: видатні письменники і поети перетворюються на живих людей, історичні події стають близькими, абстрактні поняття постають як конкретні явища.

Я вважаю, що надзвичайно актуальним та корисним є мультимедійне забезпечення уроків зарубіжної літератури, позакласних виховних заходів, це:
• розробки уроків;
• презентації;
• відеоматеріали;
• фотоматеріали;
• архівні документи, таблиці, схеми;
• сценарії.

Мультимедійні технології дали можливість учням «подорожувати» різними країнами світу, побачити найвидатніші музеї та галереї, стати «свідками» історичних подій.
Використовуючи педагогічну технологію особистісно-зорієнтованого навчання, головною умовою ефективності якої є використання таких методичних підходів, які передбачають позицію учня як активного співтворця уроку, я прагну залучити учнів до активної співпраці на уроці.
Досить часто на своїх уроках використовую мультимедійні технології, які створюю як я сама, так і учні. СЛАЙД
Наприклад, при вивченні біографії Фрідриха Шиллера про факти з його життя і творчості учні дізнаються із слайдів презентації, а потім їх коментують, доповнюють знаннями з підручника. Перевіряється робота за допомогою літературного диктанту, вікторини «так» чи «ні».
Досить цікавим для дітей є самостійний підбір матеріалів для слайдів презентації. Вони читають твір, аналізують його, шукають позитивні і негативні сторони у ньому, самостійно формулюють проблемні запитання.
Слайд Саме при аналізі твору Фрідріха Шиллера «Вільгельм Телль» учні зацікавилися гострим конфліктом у творі між головним героєм Вільгельмом Теллем і гнобителем Германом Геслером. Вони досить влучно підібрали визначальні риси характеру героїв, їхні прагнення і життєву позицію. Слайд продовження Тому слайди до презентаціїї дали повну характеристику персонажів та визначили ставлення до кожного з них, допомогли дітям вибрати свою позицію в даній ситуації та в реальному житті. Дуже часто використовую комп’ютерні презентації. Це уроки з біографії письменників з багатим ілюстративним матеріалом, тести та ігри, що систематизують і узагальнюють пройдений матеріал. Наскільки цікавіше не просто прослухати розповідь учителя, але і побачити портрети людей, що оточували письменника, місця, з якими пов’язане його життя!

У п’ятому класі вивчаємо повість Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра». Діти з великим бажанням та інтересом вивчають цей твір.Слайд Тому вважаю доцільним познайомити учнів з містечком, в якому жив Марк Твен, показати будинок, в якому пройшло дитинство письменника, будинок дівчинки, в яку закохався маленький Семюель, річку Місісіпі, бо, зрештою, всі ці місця і краєвиди автор перенесе у «Пригоди…», а дехто з рідних і знайомих стануть прототипами героїв повісті. Певно, показати весь такий матеріал звичайної дошки буде замало, а от створена презентація – якраз.

Учні на моїх уроках не просто споглядають якусь презентацію чи відеоролик, а ще й виконують заздалегідь запропоновані завдання: створюють власні презентації, готують проекти, відео та буктрейлери на прочитані твори. Пропоную переглянути одну з таких робіт
РОБОТА ДЕНИСА
Слайд Вдало вписуються у структуру уроку і елементи так званих довгострокових проектів: творчих та інформаційних, які я використовую у вигляді випереджувальних завдань, для створення проблемних ситуацій у ході вивчення нового матеріалу та як підсумок на етапі закріплення, систематизації і узагальнення знань. На своїх уроках я ставлю перед учнями ключові, тематичні та змістові запитання, об’єдную у групи та розподіляю ролі. Ось деякі питання, які допоможуть учням краще зрозуміти та засвоїти навчальний матеріал:
- Яку книгу приємно отримати у подарунок?
- Хто автор «Одіссеї» та «Іліади»?
- Що подарувати Пушкіну?
- Які таємниці розкриває персько-таджицька лірика?
- Чому рукописи не горять?( за романом Булгакова «Майстер і Маргарита»)

Слайд Результатом роботи над проектом можуть бути презентації, публікації, афіші, плакати, листівки, візитні картки героїв тощо. Створення проектів вимагає від учнів вмінь аналізувати, порівнювати, інтерпретувати, оцінювати факти, події та літературні тексти. Це дає змогу дітям творчо пов’язати між собою різні аспекти теми, відчувати та здійснювати взаємозв’язки з іншими навчальними предметами та їх особистим досвідом.
Процес інформатизації суспільства зумовлює й інформатизацію освіти: використання нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання.
Прекрасно підвищують інтерес до уроків літератури і до творчості поетів відеокліпи, створені за піснями на вірші, що вивчаються у шкільній програмі. При цьому я беру музику в сучасній обробці, що також допомагає наблизити поета до сучасного слухача, показати актуальність його поезії в наші дні.

Матеріали фонохрестоматії використовую з метою познайомити з голосом і манерою виконання знаменитих письменників і акторів. Наприклад, при вивченні в 11 класі творчості В. Маяковського, пропоную учням прослухати виконання творів в оригіналі. Це дає змогу краще зрозуміти стиль поета, особливості тематики. Короткий фонозапис

Поширеним є у моїй практиці перегляд фрагментів екранізації літературних творів. Слайд назва фільмів з картинками

У кабінеті зібрана велика відеотека майже всіх програмних творів. Перегляд також супроводжується завданнями. Найбільш поширені:
- Які події передували даному моменту і яке буде продовження?
- Чи співпадають ваші уявлення про героїв з авторськими?
- Які риси зовнішності героя взяли до уваги творці фільму?
- Чи правильно у фільмі передано інтер’єр, опис природи, костюми героїв?

Таким чином, відеофрагменти використовуються як ілюстрації до твору, як співставлення авторської і режисерської інтерпретацій, художнього тексту і відеофрагмента.
Важливим моментом у моїй роботі є заочні екскурсії – документальні фільми. По-перше, вони розширюють кругозір учнів. По-друге, це прекрасна відеопідтримка уроку. По-третє, рідко випадає можливість кому-небудь з дітей відвідати такі віддалені від нас місця як Париж, Відень, Петербург та ін. Тому ці екскурсії заміняють нам «живі». Застосовуючи такі види роботи на уроках, я прагну досягти динамічності і різноманітності.

СЛАЙД ІНТЕРАКТИВНІ прийоми (заголовок)На всіх етапах уроку використовую інтерактивні методики, які поєдную з традиційними (особливо на першому етапі запровадження інновацій) для забезпечення «зони психологічного комфорту» , а також для запобігання зниження уваги протягом уроку, недопущення зниження інтересу до навчального матеріалу, для подолання дискомфорту через недосконале володіння інструментарієм інтерактивного навчання та враховуючи рівень навчальної підготовки учнів.
Слайд Роботу в парах, у малих групах, використання інтерактивних прийомів «Мозковий штурм», «Джигсоу»,«Коло ідей», «Акваріум», «Асоціація», «Мікрофон», «Навчаючи - навчаюсь», «Незакінчені речення», «Ажурна пилка», різних варіантів дискусійного навчання (дискусія, диспут, дебати) та вправ «Відстрочена увага», «Лови помилку», «Своя опора», «Передай крейду», «Свої приклади», «Дружня порада», «Створи символ» поєдную з традиційними формами роботи та з творчою діяльністю нестандартного спрямування: сенкан, «виступ у суді», інтерв'ю з письменником чи героєм, «створення» фільму, вернісаж ілюстрацій до твору, вернісаж ідей та ін.
„Сенкан" СЛАЙД
Допомагає підвести підсумки, визначити головні ідеї, думки. Сенкан - „бі-лий" вірш, в якому синтезовано інформацію в невеликий слоган з п'яти рядків.
Більш детально розглянемо художній цей прийом «Сенкан» СЛАЙД
• перший рядок - назва теми (один іменник);
• другий - опис теми в двох словах, два прикметника;
• третій- рядок опис дії в рамках цієї теми трьома словами;

• четвертий рядок - це фраза з чотирьох слів, показує відношення до теми (ціле речення);
• останній рядок - синонім, який повторює суть теми.

Приклад такого сенкану ви можете бачити на екрані СЕНКАН ГЕРДА
Алгоритм інтерактивного навчання передбачає використання таких активних методів навчання як аналіз конкретних ситуацій, уведення в досліджувану проблему, визначення задачі, групова робота над ситуацією, групова дискусія, підсумкова бесіда, рефлексія. Вважаю важливим поступове введення елементів інтерактивного навчання (як і будь-якої інновації), скрупульозне вивчення інструментарію як учителем, так і учнем, адже невпевненість чи невірна установка на початку роботи у такій ситуації не дасть бажаного результату та призведе до марного витрачання робочого часу на уроці.
Слайд Особливо популярними є ігрові технології, де вчитель може задіяти артистично обдарованих дітей. Ступінь творчості учнів у цьому випадку дуже високий. Учень може перевтілитися у свого улюбленого літературного героя, помандрувати по різних куточках світу. В своїй діяльності практикую такі види ігор:
- театралізовані:
- рольові;
- комп’ютерні;
- інтелектуальні;
- імітаційні вправи;
- ігрове проектування;
- літературні турніри:
- КВК:
- брейн – ринг;
- вікторини.
Спостерігаючи та аналізуючи результативність впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес можна побачити, що постійне застосування інтерактивних технологій при вивченні предмета значно підвищує рівень навчальних досягнень учнів.

Слайд Інтеграція інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури допомагає:
- адаптувати учня до умов сучасного життя;
- формувати здатність самостійно оволодівати знаннями, творчо мислити;
- застосовувати інформацію у власному житті;
- формувати ключові компетентності.

Слайд Завдяки мультимедійним технологіям відбуваються суттєві зміни в навчальному процесі, в центрі якого тепер знаходиться особистість учня, а головною метою стає розвиток інтелектуальних і творчих здібностей школярів, їхньої пізнавальної активності, усвідомлення моральних цінностей, що згодом дасть змогу їм стати здатними до самореалізації, самостійного мислення, ухвалення важливих рішень, вміння працювати над розв'язуванням важливих життєвих проблем. Змінюється в цьому процесі роль учителя: координатор, партнер, спі¬вавтор, консультант.
Безумовно, важко переоцінити роль мультимедійних засобів у школі, бо вони значно розширюють освітянські горизонти.

Працюючи над методичною проблемою «Використання інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури» та застосовуючи інноваційні форми та методи роботи, дійшла висновку, що формуванню в учнів основних пізнавальних умінь і навичок сприяє розвитку комунікативних умінь і навичок учнів, вихованню культури поведінки за різних життєвих обставин.
Запровадження досвіду формування компетентної особистості сприяє формуванню інтелектуально розвиненої, високодуховної людини та розвитку її творчих здібностей, що підтверджується високим рівнем навчальних досягнень учнів.

Слайд Якщо мої учні усвідомлюють, що література, розсуваючи межі простору, робить їх громадянами Всесвіту, то праця пройшла недаремно. В руках учителя словесності світильник добра і розуму – література.

Категорія: "Методична скарбничка" | Додав: natali_morgun (20.07.2016) | Автор: Черепаха Тетяна Вікторівна E
Переглядів: 2145 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1

Добавил: [ADM]Irina
0

Дуже корисний матеріал. Дякуємо!
Презентацію бажано надіслати на адресу: fialkauman@ukr.net
Дата публикации: 21.07.2016 в 08:08
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!