Впровадження предмета «Я у світі» - Допомога молодому вчителю - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Допомога молодому вчителю [ Додати статтю ]

Впровадження предмета «Я у світі»

Ломачинська Тетяна Василівна,
вчитель початкових класів
Леміщиської загальноосвітньої школи І –ІІ ступенів

                                                 Впровадження предмета «Я у світі»

Вчити, виховувати, розвивати дитину важко, відповідально, але й радісно. На наших очах відбувається справжнє диво: з невмілого , невпевненого в собі малюка виростає особистість, яка мислить, аналізує, доводить свою думку, аргументує, приймає рішення і несе відповідальність за нього, багато вже знає і навчає інших. Усі ми хочемо бачити дитиною розумною, сильною та здоровою. Дитина ходить у школу не для того, щоб отримати новий обсяг знань, умінь і навичок, але для того, щоб облагородитись, стати особистістю, мати друзів, навчатися любити і творити.
Одним із головних завдань освіти є створення умов для виховання свідомих громадян патріотів, які зможуть збудувати заможну духовну і матеріально багату державу. Патріотизм покликаний дати новий поштовх для розвитку духовності нації. Це є навчальною потребою і держави і суспільства і особистості.
Становлення громадської свідомості починає формуватися у молодшому шкільному віці коли досвід дитини тісно пов'язаний з усім новим яскравим. Дитина відчуває в собі любов до своєї сімї, школи ,місця де живе. Активне спілкування з природою і соціальним оточенням, накопичення досвідом ,особистісного ставлення до системи цінностей українського суспільства ,незабутні враження дитинства залишаються на все життя.
Вони створюють міцний грунт для глибоких усвідомлених патріотичних почуттів, які поглиблюються в міру того як дитина росте.
Зважаючи на вищезазначене за навчальними планами реалізується предмет « Я у світі» у 3-4 класах.
Яким повинен бути урок, щоб учні сказали: «Мій улюблений урок «Я у світі». Безумовно, цікавим, таким , що збуджує розум та уяву, розширює кругозір. Діти з легкістю запам’ятовують тільки те, що викликає в них інтерес. Коли навчання цікаве, тоді воно й ефективне! Маленьким школярам не завжди легко розібратися у змісті навчального предмета про навколишній світ і українське суспільство. У процесі навчання його вивчення перед учнями постають певні трудності. Їм часом важко осягнути все багатство людських стосунків, визначитися у ставленні до самих себе, до інших людей, до природного і соціального оточення. Але й дуже спрощений варіант світобудови їх не приваблює.
Цікаво дітям навчатися тоді, коли вони, ніби граючись, розглядають ймовірні ситуації, обирають правильну відповідь серед цілого ряду можливих варіантів,включають у рольове моделювання з метою набуття власного досвіду. Для успішного засвоєння матеріалу на уроках « Я у світі» великі потенціальні можливості мають тестові та ситуативні ситуації та завдання. Вони дають можливість вчителеві закріпити знання та загально пізнавальні уміння й навички, а також перевірити готовність дітей застосовувати їх у повсякденному житті. Доречними будуть і використання відповідних до вікових особливостей учнів початкових класів цікавих віршів, приказок, прислів’їв та їх аналізу з огляду на навчальну й виховну мету уроку. При вивченні розділу «Людина» Тема «Вияви характеру» (чесність, доброта, щедрість,делікатність…) доречно використовувати групову роботу. Кожна група отримує слова, з яких потрібно скласти прислів’я і пояснити їх значення.
- Не одяг красить людину, а добрі діла.
- Хто добра людям бажає, той і сам добро має.
- В лиху годину пізнаєш добру людину. Метод « Гронування».
- Які якості людської поведінки ви віднесли до доброти?

- МИЛОСЕРДЯ - ЛЮБОВ - ЩЕДРІСТЬ
- ПРАЦЕЛЮБНІСТЬ - ДОБРО - ПРИВІТНІСТЬ
- ЧЕСНІСТЬ - ВДЯЧНІСТЬ - ТЕРПИМІСТЬ

Методика «Передбачення» за ключовими словами
«Що треба робити, щоб…
Бути добрим. – Робити добрі вчинки
Бути ввічливим.-Говорити ввічливі слова
Бути працьовитим .- Працювати.
Бути милосердним. – Виявляти співчуття
Методика «Сенкан»
1.Україна.
2.Незалежна, рідна,демократична.
3.Захищає, дивує.
4.Пишаємося, вивчаємо.
5.Край ,де ми народилися і живемо.
При вивченні розділу «Людина серед людей» особливого значення має тема «Сім’я». Діти повинні усвідомити , що означає поняття «сім’я», «родина». Ці поняття усвідомлюються нами з перших усвідомлених кроків у нашому житті. Сім’я поруч з кожним із нас, в кожному із нас,зі своїм неповторним духом і стилем. Сім’я, родина – це не тільки батьки і діти,це ще любов і піклування , співпереживання печалі і радості, звички, традиції. Це люди, об’єднані серцем, які будують своє життя за законами справедливості, честі, любові і добра. Ми маємо дати дітям усвідомлення широкого поняття «родина»: сім’я , родина - шкільна родина-рідний край,моя родина – вся Україна. Якщо розглядати поняття школа - родина, то це майстерня людяності.
Значна увага у програмі предмета «Я у світі» приділяється проектним технології. Впровадження проектної технології спрямоване на стимулювання інтересу учнів до пошуку інформації, розвиток дитини через розв’язання проблем і застосування здобутих знань у конкретній діяльності. Це «славетні українці», «уявні подорожі в інші країни», «маленька Україна чи велика?»,»звідки походять назви наших міст?», «громадянські права і обов’язки». Робота над проектом – практика особистісна орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахування його інтересів .У свідомості учня це має такий вигляд: «все що я пізнаю, я знаю, для чого мені це треба і де я можу застосувати ці знання.
Для дітей початкової школи є відкриттям те ,що всі діти мають право бути здоровими. На уроці «Я у світі» потрібно донести до кожного , що здоров’я -- це право дане від народження. Це право, як і багато інших прав людини, захищене державою. Під час вивчення теми «Мої права і обов’язки» дітям можна запропонувати намалювати малюнки до певних статей Конвенції . Цікавим для дітей буде завдання знайти в яких казках і які саме права порушені.
Учні в групах працюючи над певними казками, вчилися працювати з документом Конвенції ОНН про права дитини, відшукувати та трактувати певні статті. Але основне діти повинні усвідомити те, що право покладає на тебе і певні обов’язки. Так, наприклад, разом з учнями можна розібрати, що право на освіту покладає на них обов’язки:вчитися, слухати вчителя, виконувати домашні завдання, ходити до школи…Але основне, що повинні зрозуміти діти це те, що вони мають право бути здоровими і жити в вільному світі.
Здатність самостійно приймати рішення, мати незалежну думку, вміти правильно її висловлювати,якщо необхідно відстояти – важливі складові цілісної особистості Школа повинна сформувати ці вміння на уроках «Я у світі». Доцільно вводити таку форму роботи, як дебати,коли клас поділяється на дві групи, які відстоюють протилежні точки зору, наприклад де людині краще в місті чи в землі? «успіх людини залежить від її навчання». Участь у них привчає дітей аргументовано захищати свою точку зору і, що не менш важливо допомагає психологічно налаштуватись сприймати оточуюючих, друзів, як удаваних суперників у грі. Крім дебатів , учням пропонується рольова гра « Доведи» яка досить ефективно спрацьовує на уроках.,учень доводить, що відповідь іншого правильна чи неправильна,знайдіть докази «за і проти».
Отже на уроках «Я у світі» діти отримують важливу для себе інформацію,що сприяє формуванню знань, умінь та навичок,щодо здорового способу життя та позитивного уявлення про себе , через визнання сильних якостей своєї особистості, співчуття та поваги до інших людей, визнання поведінки, яка вважається прийнятною в соціумі,визначення цінностей. Діти набувають навичок здорової, міжособистісної комунікації, критичного мислення для розв’язання складних проблем, пошуку альтернатив,вчаться висловлювати свою думку,відкрито говорити про свої почуття, приймати рішення в ситуаціях,які загрожують здоровю.
Ми, дорослі,повинні навчити дитину, робити вибір, що не зашкодить життю та зоровю. Бо всі ми хочемо бачити дітей успішними та здоровими.

 

Література
1.Бібік Н. М. «Я у світі»: зміст та методичні підходи реалізації (текст). Методичний коментар до навчальних програм для 1-4 кл: Дайджест (укл. О.В. Онопрієнко. – Донецьк, 2012. – ст..84-90.
2.Кодлюк Я. П Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті. Пдруч для магістрантів та студентів пед..факул. (текст Я. П Кодлюк. Наш час, 2006.-с.368.
3.Савченко О. Я Дидактика початкової освіти :підруч. (текст) О.Я Савченко .- К.:Грамота, 2012 –с.504
4.Хребтова Н.Р. Мотиваційна спрямованість підручників для початкової школи:науково-методичні рекомендації (Текст)Н.Р. Хребтова – Тернопіль 2010 –с. 116
5.Загрійчук Ларіса « формування культури здоров’я молодших школярів шляхом впровадження здоровязберігаючих освітніх технологій Поч. школа ст.. 1-4
6.І. Грущинська «Розвязання тестових та ситуативних завдань ,журнал Поч. школа № 10 2003 с.21-24Джерело: http://oipopp.ed-sp.net/
Категорія: Допомога молодому вчителю | Додав: (30.05.2014) | Автор: Ломачинська Тетяна Василівна
Переглядів: 3289 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!