Положення про проектну діяльність - Інноваційні технології навчання - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Інноваційні технології навчання [ Додати статтю ]

Положення про проектну діяльність

                                            ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОЕКТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Метод проектів — це освітня технологія, спрямована на здобування учнями нових знань у тісному зв'язку з реальною практикою, формування в них специфічних умінь та навичок, завдяки системній організації проблемно зорієнтованого навчального пошуку.
Суть проектної технології — у функціональній системі дидактичних засобів (змісту, методів, прийомів тощо), що адаптує навчально-виховний процес до структурних і організаційних вимог навчального проектування. Воно, в свою чергу, передбачає й послідовне моделювання тренувального розв'язання проблемних ситуацій, які потребують від учасників освітнього процесу пошукових зусиль, спрямованих на дослідження та розвиток оптимальних шляхів вирішення проектів, їх неодмінний публічний захист і аналіз підсумків упровадження.
1. Вимоги до проектної діяльності:
1.1. Наявність освітньої проблеми, складність та актуальність якої відповідає навчальним запитам і життєвим потребам учнів.
1.2. Дослідний характер шляхів розв'язання проблеми.
1.3. Структурування діяльності відповідно до класичних етапів проектування.
1.4. Моделювання умов для виявлення учнями навчальної проблеми:
• її постановка;
• дослідження;
• пошук шляхів розв'язання;
• експертиза й апробація версій;
• конструювання підсумкового проекту (чи його варіантів);
• його захист;
• корекція та впровадження;
• самодіяльний характер творчої активності учнів;
• практичне або теоретичне (але в будь-якому разі прикладне) значення результату діяльності (проекту) і готовність до застосування (впровадження), педагогічна цінність діяльності
(учні здобувають знання, розвивають особистісні якості, опановують необхідні способи мислення та дії),
1.5. Принцип добровільності: все, що робить учень, він робить за особистим бажанням — від створення проектної групи та розподілу завдань чи ролей до захисту й оцінювання проекту.
2. Напрями проектної діяльності НВК № 16 відповідають змісту компетентнісно спрямованої освіти:
Ключові компетентності              Тематичне поле
Уміння вчитись                                 Я —дослідник
Загальнокультурна                           Міжнародні зв'язки
Громадянська                                    Я — громадянин
Підприємницька                                Я — підприємець
Соціальна                                           Лідер
Компетентності з ПК                        Я — «хакер»
Здоров'язберігаюча                           Я обираю здоровий спосіб життя

3. Типологія проектів.
Проекти розрізняються за:
3.1. Пріоритетним видом діяльності:
• творчі;
• соціальні;
• дослідні;
• рольові; пошукові;
• ігрові тощо.
3.2. Предметне-змістовною сферою інтересів:
• екологічні;
• правові;
• телекомунікаційні;
• філологічні;
• політехнічні;
• інформаційні;
• екологічні;
• художні тощо.
3.3. Участю в розробці:
• індивідуальні;
• колективні.
3.4. Масштабом:
• шкільні;
• регіональні;
• міжнародні.
3.5. Терміном виконання:
• нетривалі;
• середньої тривалості;
• тривалі.
3.6. Характером партнерських взаємодій між учасниками проектної діяльності:
• кооперативні;
• змагальні;
• конкурсні.
3.7. Рівнем реалізації міжпредметних зв'язків:
• монопредметні;
• міжпредметні;
• надпредметні.
3.8. Формою презентації (захисту):
• пленарні;
• стендові;
• мультимедійні;
• рольові;
• творчі.
4. Етапи.
4.1. Пошуковий — визначення теми проекту, пошук та аналіз проблеми, висунення гіпотези, постановка мети, обговорення методів дослідження.
4.2. Аналітичний — аналіз вхідної інформації. Пошук оптимального способу дослідження мети проекту, побудова алгоритму діяльності. Покрокове планування роботи виконання запланованих років.
4.3. Практичний — виконання запланованих років.
4.4. Презентаційний — оформлення остаточних результатів, підготовка і проведення презентазції, «захист» проекту.
4.5. Контрольний — аналіз результатів, корекція, оцінювання якості проекту, рефлексія.
5. Оформлення звіту.
Підготувати портфоліо, що складається з таких розділів:
5.1. Розділ документації — найважливіші матеріали, зібрані протягом дослідження:
• вирізки з газет;
• статті, написані на базі соціальних опитувань;
• стислий опис висвітлення проблеми в ЗМІ;
• пропозиції громадських організацій;
матеріали, інтерв'ю, анкетування тощо;
• малюнки, фотографії.
5.2. Розділ демонстрації:
• опис проекту;
• сценарій презентації;
• продукт проекту.
5.3. Методичний паспорт проекту.
6. Критерії оцінювання проектної діяльності:
6.1. Портфоліо:
• методичний паспорт проекту — 0 - 3 бали;
• розділ документації (вирізки з газет, статті, написані на базі соціальних опитувань, стислий опис висвітлення проблеми в ЗМІ, пропозиції громадських організацій, матеріали, інтерв'ю,
анкетування, малюнки, фотографії)
• сценарій 0—5 балів;
— враховуються:
• естетичність;
• відповідність форми і змісту;
• оригінальність;
• відповідність проблемі проекту;
• відображення рольових функцій учнів;
— продукт проекту 8 балів:
• якість оформлення — 0—2 бали;
• доступність до розуміння —0—2 бали;
• інформаційна цінність — 0—2 бали;
• практична цінність — 0—2 бали;
— опис проекту — 5 балів:
• актуальність;
• джерела інформації, методичне забезпечення;
• розкриття суті проекту та його структури;
• висвітлення ролі проекту в презентації;
• дотримання норм мови, стилю, друку.
6.2. Презентація — 12 балів:
• чіткість та доступність виступу — 0—2 бали;
• глибина знань проблеми — 0—2 бали;
• змістовність відповідей на запитання — О—2| бали;
• артистизм, уміння зацікавити аудиторію 0—2 бали;
• використання наочності, технічних засобів 0—2 бали;
• оригінальність — 0—2 бали;
загальна максимальна кількість = 37 балів.
7. Функціональні обов'язки учасників проектного процесу:
7.1. Функції адміністрації та методичної ради школи в проектній діяльності:
• розробка нормативних документів, які визначають вимоги до проектної діяльності;
• складання графіка здійснення проектів, затвердження терміну на кожен з етапів проектної діяльності;
• здійснення ресурсного забезпечення проектної діяльності;
• здійснення загального контролю за проектною діяльністю.
7.2. Функції класних керівників:
• ознайомлення учнів з вимогами проектної діяльності, порядком і терміном роботи над проектом;
• формування проектних груп і контроль за здійсненням початкового періоду проектної підготовки;
• організація контролю за позашкільною проектною діяльністю, підготовка підсумкових конференцій.
7.3. Функції методоб'єднань учителів:
• визначення предметних тематичних блоків;
• розробка орієнтовного переліку тем проектних робіт;
• координація міжпредметних зв'язків;
• розподіл навантаження вчителів — наукових керівників проектів.
7.4. Функції керівників проектів:
• консультування;
• керівництво проектною діяльністю;
• методична підтримка проектної діяльності;
• планування роботи разом з учнями;
• координація внутрішньогрупової роботи учнів;
• поетапний аналіз результатів проектної діяльності.Джерело: http://www.nachalka.com.ua/publ/statti/polozhennja_pro_proektnu_dijalnist/3-1-0-670
Категорія: Інноваційні технології навчання | Додав: (01.06.2015) | Автор: Панасюк Оксана Анатоліївна
Переглядів: 1006 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!