Проектні технології у початкових класах - Інноваційні технології навчання - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Інноваційні технології навчання [ Додати статтю ]

Проектні технології у початкових класах

Полтавська Любов Володимирівна,
вчитель початкових класів,
Корсунь-Шевченківська
загальноосвітня спеціалізована
І-ІІІ ступенів школа №5
з поглибленим вивченням іноземних мов

                                   ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Шановні колеги! Я дякую за довіру, що дали право мені взяти участь у Інтернет-семінарі, на якому розглядається актуальне питання сьогодення – «Інноваційні підходи до викладання предмета «Я у світі»». Я з радістю поділюся з вами досвідом своєї роботи з питання «Проектні технології у початкових класах».
Народна мудрість каже: «Батьки щастя дають, а успіх – перший вчитель». Саме ми,вчителі початкових класів, і є тими першими вчителями, на яких так покладаються наші батьки і діти.
Ви тільки вслухайтеся у слова молитви дитини до вчителя:
- Слухай мене, щоб я умів слухати;
- поважай мене, щоб я поважав інших;
- вір мені,щоб я повірив;
- не принижуй мене, щоб я не принижував;
- розмовляй зі мною, щоб я умів спілкуватися;
- вибачай мені, щоб я вмів вибачати іншим;
- допомагай мені, щоб я став помічником;
- не насміхайся з мене, не ігноруй мене;
- почуй мене, щоб я це відчув;
- люби мене, щоб я вмів любити.
Гадаю,коментарі зайві. Зрозуміло все!
І ще одна мудрість. Впевнена,що і ви її добре знаєте: «Якщо подарувати людині одну рибину – вона буде ситою один день; якщо подарувати – дві, буде ситою два дні. А якщо навчити її ловити рибу,то вона буде ситою все життя». І це дійсно так, і ми, вчителі, у цьому переконуємося.
То ж наше з вами, шановні колеги, відповідальне завдання – навчити своїх вихованців «ловити рибу»; формувати творчу,культурну, гуманну, толерантну особистість, яка б володіла високим рівнем знань і змогла використати ці знання у житті.
Я сьогодні буду говорити про урок природознавства:
- це урок, де дитина вчиться відкривати для себе чудовий світ природи, вчиться бачити красу навколо себе;
- це урок, на якому дитина вчиться висловлювати свою думку, складати повідомлення, розповідь, вчиться міркувати;
це урок, на якому дитина вчиться спостерігати, відкривати нове, досліджувати.
Ось на цьому останньому я і зупинюсь.
Ми з вами працюємо за підручником Ірини Грущинської «Природознавство», 2 клас і знаємо, що крім теоретичного матеріалу, екскурсій, є ще і практичні завдання – досліди, які вміщені в підручнику під заголовком «Дослідницька лабораторія». Діти з нетерпінням чекають цих уроків і люблять їх. Вони уважно спостерігають, роблять висновки і надовго запам’ятовують дослідження, які проводили на уроці.
На таких уроках учні :
- сприймають, усвідомлюють й осмислюють мету проведення досліду;
- висувають гіпотези, передбачення, які допомагають досягти мети про ведення досліду;
- встановлюють умови, необхідні для проведення його;
- визначають,які матеріали, обладнання і прилади необхідні;
- складають план проведення досліду;
- роблять висновки.
Підручник для 3 класу також пропонує нам ряд досліджень:
- Вивчаючи значення води, її особливості та таємниці – «Вода – розчинник»;
- Вивчаючи повітря,- «Властивості повітря»;
- Вивчаючи тему «Шкіра»,- «Властивості шкіри».
Виконуючи практичні роботи, досліди, діти вчаться застосовувати свої знання на практиці для розв’язання життєвих і особистісних проблем, а ми, вчителі,реалізуємо особистісно орієнтований підхід у навчанні, що сприяє інтелектуальному, моральному та фізичному розвитку дитини, застосовуючи метод проектів.
Всі ці види робіт у Програмі визначені як «Міні-проекти».
Отже,результатом цієї дослідницької діяльності і є проектна діяльність.
Основоположником методу проектів є американський педагог І.Х.Кілпатрик, який вважав, що основу шкільних програм повинна складати дослідна діяльність дитини,побудована на її інтересах. Цікаво те, що у проекті беруть участь і трудяться всі учні, хоч і кожен по своєму.
Із 2001 року я з Лідою Миколаївною Петренко є першовідкривачами у нашому районі впровадження методу проектів. Це була для нас з нею нова методика, але ми успішно нею оволоділи. Розробивши свої проекти, захистивши їх, ми передавали свій невеличкий дослід колегам району. Зацікавили їх цим методом і тепер цей метод проектів прижився у педагогічній діяльності кожного вчителя. І, як бачимо, що він не застарів, а діє і розвивається далі. А зараз, у сучасному суспільстві,- актуальний.
Що ж таке проект?
Проект – це сукупність комплексних дій, спрямованих на розв’язання конкретної проблеми в певному місці за певний період часу. Тому проекти бувають короткотривалі і довготривалі, на підготовку яких ми витрачаємо 3 дні, тиждень, або місяць – два; ігрові, пізнавальні,культурологічні та інформаційні. Хто працював над проектами, той знає, скільки часу, сил, терпіння, бажання, вмінь і знань потрібно для підготовки та їх захисту.
Чому сьогодні ми знову говоримо про проекти? А тому, що у 3 класі ми будемо вивчати новий предмет, який називається «Я у світі». Цей навчальний предмет реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання.
Метою предмета є особистісний розвиток учня, формування його соціальної і життєвої компетентностей на основі поетапного засвоєння соціального досвіду, який охоплює загальнолюдські, загальнокультурні і національні цінності, громадянську активність, толерантне ставлення до традицій і різних точок зору.
Предмет «Я у світі» охоплює такі теми: «Людина», «Людина серед людей», «Людина в суспільстві», «Людина у світі». Червоною ниткою через усі теми проходять компоненти «Я – сім’я – школа – рідний край – Україна – світ».
У дидактико-методичній систематизації навчального матеріалу особливо важливе значення надається зв’язку його з життям, організації самостійної та пошукової діяльності учнів, що дає можливість розвивати навички дослідницької роботи. А ми знаємо, що результатом дослідницької діяльності і є проектна діяльність.
Хто розглядав підручник, за яким ми будемо працювати,той бачив, що у ньому є робота над проектами і чітко описана методика підготовки до них:
на с.89 – що таке проект,план роботи, і правила успішної роботи над проектом. Все це зібрано і на форзаці підручника (див. Додаток1);
на с.104 – проект, який треба буде підготувати – «Славетні українці», про людей, чиї імена з гордістю і повагою згадуються співвітчизниками;
с.130 – «Винаходи людства». Є речі,які стали історичними, хто і коли їх винайшов, як і чому так назвав – ось про це цей проект;
с.132 – «Славетні українці минулого». Талановиті люди, які своєю працею змогли розкрити свої таланти, чия праця стала творчістю. Вони є гордістю нашої країни, складають її славу. Ось про це в цьому проектів.
Кожен з нас, вчителів, буде працювати по-своєму, але мета і завдання проекту - будуть однаковими.
Методика роботи над проектом така:
- Обираємо тему проекту;
- Визначаємо його термін виконання;
- Що буде результатом нашого проекту;
- Чого ми повинні навчитися;
- Що повинні дізнатися;
- Що потрібно для виконання проекту;
- До кого звернутися;
- Які книги чи інші джерела інформації використати
- Добираємо малюнки, фотографії.
Після цього – розпочинаємо перевірку підготовки проекту. З’ясовуємо, хто з учнів що вже підготував, який матеріал має, відбираю головне, корегую, щоб учень мав конкретний і правильний виступ для презентації і захисту свого питання. Презентуємо і захищаємо свій проект у класі, запрошуючи учнів початкових класів, адміністрацію школи і обов’язково батьків, які безпосередньо допомагали своїм дітям у підготовці цього проекту. І завершальним етапом роботи над проектом – є оцінювання діяльності.
Я працюю вчителем початкових класів ось уже 32 рік. І переконана, що школа, вчитель і вихователь можуть і повинні впливати на особистість, спрямовуючи її на розвиток життєвої компетентності вже у початковій школі.
Розуміючи це, я постійно використовую на своїх уроках і в позаурочний час інтерактивні методи навчання, впроваджуючи проблемно-пошуковий характер навчання (нічого в готовому вигляді). Усвідомлюючи, що він дає змогу маленькому досліднику відчути радість відкриття й пізнання.
Видатний педагог В.О.Сухомлинський підкреслив, що «Інтерес до навчання є тільки там, де є натхнення народжене від успіху». І з досвіду роботи, я переконалася у цьому. Дитині потрібні практико-орієнтовані знання та способи практичної діяльності, які забезпечують успішну життєдіяльність.
Застосування методу проектів дозволяє нам, вчителям, здійснювати щільний взаємозв’язок навчальної та позакласної діяльності, що сприяє розвитку творчої самостійності учнів.
Зрозуміло, що метод проектів є інноваційною педагогічною методикою і потребує великої підготовки як з боку вчителя, бо це ще маленькі діти, так із сторони батьків та дітей. Але діти люблять працювати над проектами, залучаючи до роботи батьків, рідних. У брошурі «Проектна діяльність в початковій школі» (бібліотечка газети «Початкова освіта») подано ряд розробок проектів, які можна використати у своїй роботі. Це і практичні «Цибуля та її лікувальні можливості», «Веселка настрою», «Диво-таємниці води чарівниці», «Сосна», «Рослини рідного краю», «Білочка» (фотоматеріали цього проекту додаються). Проект допомагає розвивати в дитини інтерес до навколишнього, зацікавлення спонукає використовувати пошукові методи, використовувати додаткову інформацію,інформаційні технології.
Досвід роботи переконує, що сучасну практику людства неможливо уявити без проектування. Проект – результативна дія, яка формує багато життєвих компетенцій. А тому, на мій погляд, метод проектування треба обов’язкого використовувати у початкових класах.
Тож бажаю всім нам, колеги, успіхів у цій нелегкій справі – навчанні дітей проектним технологіям. Терпіння вам, сил, мудрості, а саме головне – здоров’я і миру!

Використані джерела
1. Державний стандарт початкової загальної освіти. Початкова школа. – 2006р. - №2.
2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій.-Х.:Основа, 2010.
3. Грицюк О.І. Практичне використання інтерактивних методів навчання на уроках у початковій школі. Початкове навчання та виховання.-2011 №27.
4. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.-К.:АСК,2005.
5. Н.О.Додусенко, І.В.Нетужилова. Проектна діяльність у початковій школі. Харків. Видавнича група «Основа» 2010.
6. Т.Башинська. Проектувальна діяльність основа взаємодії учителя та учня. Початкова школа 2003. №6,7.
7. О.Доненко. Створюємо колективний проект. Завуч. 2003.№29.
8. Н.Котелянець. Проектний метод навчання молодших школярів. Рідна школа, 2001. №10.
9. К.Мелашенко. Технологія проектного навчання. Завуч. 2006. №12.
10. Н.Петровська, Т.Воропай. Проектна технологія: сутність, досвід використання, перспектива. Початкове навчання та виховання 2009. №9.
11. Г.Сазоненко. Педагогічні технології. - К.: Шкільний світ. 2009.
12. В.Телячук, О.Лесіна. Інноваційні технології в початковій школі.-Харків. Видавнича група «Основа». 2008.
13. О.В. Тагліна, Г.Ж.Іванова. Я у світі .Х..Ранок.2013

Додаток 1
Наш проект
 Як буде називатися наш проект?
 Яку проблему ми хочемо вирішити?
 Що буде головним результатом нашого проекту?
 Якою буде емблема проекту?
 Чого ми повинні навчитися?
 Що ми повинні дізнатися?
 Що нам потрібно для виконання проекту?
 Чия допомога нам буде потрібна?
 Які книги або інші джерела інформації нам можуть допомогти?

План роботи над проетом
1.Визначте , до якого числа треба виконати проект.
2.Оберіть дії, які вам потрібно виконати, визначте порядок їх виконання.
• знайти інформацію в бібліотеці або у мережі Інтернет,
• дібрати фотографії, репродукції,
• виконати малюнки,
• з’ясувати, хто що знайшов,
• відібрати головне,
• оформити результати,
• підготувати презентацію проекту,
• підготувати і провести захист проекту.
3.Підготуйте проект .
4.Захистіть проект
5.Оцініть свою роботуДжерело: http://oipopp.ed-sp.net/
Категорія: Інноваційні технології навчання | Додав: (30.05.2014) | Автор: Полтавська Любов Володимирівна
Переглядів: 5079 | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!