Портфоліо бібліотекаря - "Методична скарбничка" - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » "Методична скарбничка" [ Додати статтю ]

Портфоліо бібліотекаря

 

Завідуюча бібліотекою

Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

 Уманської міської ради Черкаської області,

голова методичного об’єднання бібліотекарів міста

Григоренко Ліна Володимирівна

 

 

ПОРТФОЛІО  БІБЛІОТЕКАРЯ

 

Методичні рекомендації

щодо створення портфоліо бібліотекаря закладу освіти

 

Зміст

 • Вступ
 • Концепція бібліотечного портфоліо
 • Типи портфоліо
 • Види портфоліо
 • Методика формування портфоліо
 • Організація і оформлення портфоліо
 • Один з варіантів оформлення портфоліо
 • Додатки
 • Використані джерела

 

ВСТУП

 

 • Портфоліо - це спосіб накопичення своїх розробок: навчальних програм,  методичного забезпечення, сценаріїв різних заходів і т.д. Цей спосіб дозволяє один раз зібрати разом, систематизувати інформацію, розкласти її в певній логічній послідовності, доповнювати за потребою і видавати за запитом.
 • За допомогою правильно складеного портфоліо ми можемо розповісти про те, як самі бачимо і уявляємо свою професію і місце бібліотеки в школі, про свої досягнення, про реалізацію особистих проектів розвитку бібліотеки.
 • Ще одна особливість портфоліо - це те, що ви самі обираєте структуру свого портфоліо, самі вирішуєте, які документи і в якому порядку вносити до нього. Це робочий інструмент. На будь-яку сторінку можна внести доповнення, якісь зауваження, роздуми і самоаналіз. Це можливість створити індивідуальний портрет шкільного бібліотекаря, систематизувати, проаналізувати і кваліфіковано представити свої професійні досягнення. Це один із способів самопрезентації.
 • Створення професійного портфоліо - кропітка праця, але ці зусилля виправдають себе творчим ростом, визнанням колег, ростом авторитету шкільної бібліотеки.

 

КОНЦЕПЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ПОРТФОЛІО

 

 • Портфоліо - це спосіб фіксування, накопичення, оцінки і самооцінки особистих досягнень за певний проміжок часу.
 • Мета портфоліо: накопичення досягнень, відслідковування професійного прогресу, представлення діяльності і професійного розвитку за окремий проміжок часу.
 • Завдання:
 • проаналізувати і узагальнити свою роботу;
 • відобразити динаміку свого професійного росту;
 • представити досвід своєї роботи найбільш повно і ефективно.

Функції портфоліо:

 • діагностична - фіксує зміни за певний проміжок часу;
 • змістовна - розкриває спектр виконуваних робіт;
 • розвиваюча - забезпечує безперервний процес освіти і самоосвіти;
 • мотиваційна - відзначає результати діяльності;
 • рейтингова - дозволяє виявити кількісні і якісні індивідуальні досягнення.

Практичне значення портфоліо:

 • атестація в майбутньому;
 • систематизація діяльності бібліотекаря;
 • фактор, який стимулює професійний розвиток;
 • «Показати все, на що ти здатний».

 

Моделі портфоліо:

 

Портфель досягнень (для себе і для інших) 

Мета створення: оцінити прогрес в дослідницькій, професійній і творчій діяльності;

Портфель-самооцінка (для себе)

Мета створення: показати прогрес чи регрес в якихось видах чи окремих аспектах професійної діяльності

Портфель-звіт (для інших)

Мета створення: показати успішність і доказати прогрес дослідницької, професійної і творчої діяльності

 

ТИПИ ПОРТФОЛІО

 

Портфоліо документів

 • дипломи
 • грамоти
 • посвідчення
 • свідоцтва
 • довідки

Портфоліо робіт

 • конкурсні роботи
 • проекти розвитку бібліотеки
 • тексти виступів на семінарах, методичних радах
 • сценарії різних масових заходів
 • відеозаписи, фотоальбоми різних заходів
 • друковані роботи
 • авторські освітні програми

Портфоліо відгуків - це характеристики ставлення бібліотекаря до різних видів діяльності.

В ньому дається письмовий аналіз ставлення бібліотекаря до своєї діяльності і її результатів ( рецензії, відгуки, резюме і т. д.)

Включає відгуки колег про проведені заходи, методистів, адміністрації школи, вчителів-предметників.

(попередньо складається список представлених робіт)

 

ВИДИ ПОРТФОЛІО

Особистий

Можна назвати професійним портретом шкільного бібліотекаря.

Портрет розповідає про особистість бібліотекаря. Його пропонується виконувати у формі резюме. Акцент необхідно зробити на досвіді роботи бібліотекаря: самоосвіті, використання в своїй практиці сучасних інформаційних технологій, проектній діяльності.

Можна включити в особистий портфоліо свої роздуми у формі ессе. Наприклад: «Місія бібліотеки у сучасній школі».

А також результати професійного тестування.

 

Тематичний портфоліо має зміст робити, якщо ви постійно і цілеспрямовано займаєтесь певною темою.

Тематичний портфоліо може включати:

 • план (структуру, схему) занять чи розробку теми;
 • пояснювальну записку з інформацією про автора, про форму представлення матеріалів і т. д.;
 • обґрунтування теми, своє бачення даної теми, яких результатів очікуєте;
 • програму курсу (плани, розробки уроків, бібліотечних занять);
 • роботи дітей ( анкети, тести, відгуки про конкретний урок, малюнки);
 • самоаналіз проведеної роботи;
 • підведення підсумків, визначення перспектив.

 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПОРТФОЛІО

 

 • У багатьох бібліотекарів, які працюють в школі більше трьох років, є багато папок з тематичними підбірками, розробками масових заходів, різні проекти, дослідження, папки з грамотами, дипломами та багато інших матеріалів. Це і є складова вашого портфоліо - потрібно тільки відібрати головне і систематизувати.

Для чого я хочу створити портфоліо?

 • В залежності від відповіді визначте тип і вид вашого портфеля досягнень;

Що я хочу включити в портфоліо?

 • Професійний портфоліо бажано робити за останні 3-5 років. Ви самі повинні вирішити, які матеріали відібрати у портфель.

Як буде організований портфоліо?

 • Що це буде - файлова папка ,чи електронний варіант? Чи і те і інше?
 • Як будуть розміщені матеріали? В прямій чи зворотній хронології, чи за видами матеріалів.
 • Обов'язково складається титульний аркуш і аркуш змісту та переліку матеріалів, і розміщується з самого початку як друкованого так і електронного варіанту.

Де буде зберігатися портфоліо і хто до нього буде мати доступ?

 • Варіантів декілька - в бібліотеці, у методичному кабінеті, в адміністрації школи.
 • Якщо в бібліотеці, то можна представити оригінали, якщо в іншому місці, то краще представити копії.
 • Найкращий варіант представлення - захист, чи презентація перед колективом.

 

ОФОРМЛЕННЯ ПОРТФОЛІО

Стандартів не існує.

Головне - логічна послідовність.

Декілька рекомендацій:

 • Можна оформити у вигляді файлової папки з заголовками розділів;
 • Кожну роботу, документ, підбірку кладіть в окремий файл;
 • На кожному елементі портфоліо бажано ставити дату, щоб прослідкувати динаміку;
 • В друкованому варіанті  обов’язково робіть посилання на документи чи їх копії, вказавши номер додатку;
 • В електронному варіанті треба оформити гіперпосилання на документи та інші матеріали з презентації портфоліо.

 

ОДИН З ВАРІАНТІВ ОФОРМЛЕННЯ ПОРТФОЛІО

 

Розділ 1. Загальні відомості про бібліотекаря.

·        Прізвище, ім’я, по батькові. Рік народження.

·        Освіта (найменування навчального закладу, дата закінчення навчання, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом).

·        Загальний трудовий і бібліотечний стаж, стаж роботи в даній бібліотеці.

·        Підвищення кваліфікації й додаткова освіта (назва установи, на базі якої здійснювалася перепідготовка, строки, форми й тематика навчання).

·        Список публікацій у ЗМІ й професійних виданнях.

·        Участь у діяльності суспільних і професійних організацій.

·        Копії документів, що підтверджують рівень кваліфікації й суспільне визнання (дипломи, сертифікати, посвідчення, грамоти,  листи-подяки).

 

Розділ 2. Результати професійної діяльності.

·        Матеріали про результати діяльності шкільної бібліотеки за певний період (поточний навчальний рік, порівняльний аналіз за 2 або 3 роки).

·        Результати атестації бібліотекаря, методичних перевірок бібліотеки.

 

Розділ 3. Виховна, пропагандистська діяльність.

·        Кращі сценарії масових заходів.

·        Програми днів інформації, тематичних і предметних тижнів.

·        Фотографії, відеокасети із записом проведених заходів.

·        Комп’ютерні презентації заходів (часткова роздруківка слайдів, дискети й компакт-диски).

·        Програми гуртків, читацьких клубів, рад бібліотеки.

 

Розділ 4. Методична діяльність.

·        Робота в методичному об’єднанні шкільних бібліотекарів.

·        Співробітництво з бібліотеками району.

·        Участь у професійних конкурсах.

·        Організація й проведення на базі своєї бібліотеки семінарів, круглих столів, майстер-класів, відкритих показових заходів і т. д.

·        Участь і самостійне проведення наукових досліджень.

·        Зразки створення бібліографічних, навчально-методичних посібників для користувачів бібліотеки.

·        Підготовка творчого звіту, реферату, статті, методичного посібника, узагальнення досвіду роботи.

 

Розділ 5. Експертна оцінка діяльності.

·        Характеристики й атестаційні листи.

·        Відгуки методистів і колег про реалізовані проекти, відкриті заходи.

·        Виписки із протоколів педагогічних, бібліотечних рад і методичних нарад з питань роботи бібліотеки.

·        Рецензії на статті, методичні матеріали, бібліографічні покажчики, підготовлені бібліотекарем.

·        Резюме, підготовлене самим бібліотекарем, з аналізом і оцінкою власних професійних досягнень.

                           

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 

 1. Сайт «Шаблон: Портфоліо бібліотекаря»,  (http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/)
 2. Портфоліо бібліотекаря, (http://ru.ask.com/youtube?q)
 3. Портфоліо бібліотекаря, (http://www.docme.ru/doc/117443/)
 4. Портфоліо бібліотекаря, (http://www.slideshare.net/)

Додатки

Схема портфоліо

ПОРТФОЛІО

ПОРТФОЛІО документів                     ПОРТФОЛІО робіт                    ПОРТФОЛІО відгуків

        Дипломи, грамоти                              Програма розвитку

        Довідки, посвідчення                       Семінари, конференції

                                                                      Конкурсні роботи

   Публікації

   Сценарії

Категорія: "Методична скарбничка" | Додав: [ADM]Irina (01.08.2016) | Автор: Григоренко Ліна Володимирівна
Переглядів: 2232 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!