Розвиток інтелекту учнів шляхом застосування інтерактивних технологій у навчанні фізики - Методична робота - Презентації та відео матеріали - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Презентації та відео матеріали » Методична робота [ Додати статтю ]

Розвиток інтелекту учнів шляхом застосування інтерактивних технологій у навчанні фізики

Розвиток інтелекту учнів шляхом застосування інтерактивних технологій у навчанні фізики
 

Єдиний шлях, який веде
до майстерності, – це діяльність
                                                        Б. Шоу

 

Актуальність досвіду. Від початку роботи в школі, від підготовки до першого власного уроку і до цього часу мене турбують питання: «Як донести до свідомості кожної дитини необхідність здобуття знань з фізики, як сприяти розвиткові інтелекту учнів? Як зацікавити школярів предметом? Бо лише творча, інтелектуально розвинена особистість у змозі розв’язати складні життєві завдання та при всіх «Чи?» та «Як?» досягти результативності навчального процесу.
Фізика – один з найцікавіших предметів шкільної програми. Вивчаючи цей предмет, діти одержують знання, які стають необхідним фундаментом життя кожної людини.
Ідея досвіду. На сьогоднішній день навчання в сільській школі - це мала наповненість класів, безробіття батьків, неповні сім’ї, невизначеність учнів після закінчення школи і навіть вузів. Тому учитель повинен формувати в учнів надію, що вони самі здатні керувати своїм життям, допомогти їм навчитися приймати правильні рішення, творчо мислити, справлятися зі стресами – усе це є підґрунтям розвитку інтелекту.
Для здійснення цього завдання учитель повинен бути не тільки носієм інформації, але й педагогом, психологом, здатним здійснювати адекватну психологічну підтримку і корекцію особистості, яка формується в такий непростий період розвитку суспільства.
На мою думку, майстерність учителя полягає в тому, щоб він умів зацікавити дітей своїм предметом, намагався збудити у них думку, активізувати уяву, зробити їх активними співрозмовниками. Провівши ряд психологічних тестів, вважаю, що запорукою розвитку інтелекту, творчості, критичного мислення є постійна, активна взаємодія всіх учнів. Тож вибір мною проблемної теми «Розвиток інтелекту учнів шляхом застосування інтерактивних технологій у навчанні фізики» є невипадковим.
Власна практика і досвід свідчать, що інтерактивне навчання – це засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, що найкраще сприяє розумінню духу співробітництва, доброзичливості. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь учнів, їх життєвих цінностей. У процесі роботи діти із задоволенням виявляють ініціативу, самостійність. Використання інтерактивних методів забезпечує рівень навчальних досягнень, який очікується після спілкування з школярами. Прагну, щоб кожен міг сказати: «Після цього уроку я можу…»
Працюючи над проблемною темою, ставлю перед собою мету:
зробити навчальний процес цікавим за умови активної взаємодії всіх учнів, де вони розуміють, що роблять і для чого, і завдяки міцним знанням з фізики будуть інтелектуально розвиненими та захищеними у житті.
Використання концепцій та теорій відомих педагогів.
В роботі над реалізацією проблемної теми спираюсь на роботи науковців: Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів. – К., 2006-220 с.; Клименко Л.О. Краєзнавча спадщина у вивченні природничих наук. Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: МОІППО, 2006. – 144 с.; Пєхоти О.М. Освітні технології: вчитель фізики: навчальний посібник /О.М. Пєхота, І.В.Манькусь. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 228 с.; Ю.І.Бєляєв Інтерактивні методи навчання: Досвід впровадження / За ред.. В.Д. Шарко.-Херсон: «Олді-Плюс», 2000.-210с.; педагогів : Озерової О.Ф. «Інтеграція – багатофункціональний засіб ефективного навчання фізики»; Старощука В. Досліди з фізики в школі та вдома: 9-11 кл.-К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006.-128 с.-(Б-ка «Шкіл. Світу»); Борецького К.П. «Групова форма роботи».
Реалізуючи завдання, що стоять переді мною, я осмислюю і доповнюю зміст фізичної освіти, використовую елементи інноваційних технологій, враховую індивідуальні особливості учнів та розвиваю їх творчі здібності. Залучаю школярів до пошуків свого способу роботи. Активно використовую активізуючі методики та інтерактивні техніки у навчанні.
Реалізація педагогічної ідеї. Позитивне ставлення до вивчення фізики, на мою думку, можливе, якщо наукові знання викликають зацікавленість, а на уроці створюється ситуація, якою діти захоплюються, якщо в процесі пізнання учень отримує позитивні емоції.
Пошуки нових типів уроків і форм організації діяльності школярів я пов’язую з прагненням вирішити основні проблеми уроку, проблему прямого та зворотного зв’язку між учителем та учнем, проблему освоєння всього обсягу навчального матеріалу способом організації навчання, інтелектуального розвитку школярів.
У процесі навчання постійно узгоджую досвід учня з науковим змістом знань, що набуваються. Так, при вивченні теми «Виштовхувальна сила» пропоную дітям створити розчин для засолки огірків, використовуючи яйце. Вивчаючи тему «Властивості рідин», учні пояснюють процес утворення роси та принцип цього явища природи.
Свої уроки будую на експерименті, вирішенні проблемних ситуацій, зв’язку з практикою. Ефективно використовую на уроках вікторини, тести, творчі завдання. Для кращого запам’ятовування формул, позначень фізичних величин — схеми та таблиці, прийоми «Виключи зайве», «Сполучи відповідні величини». Практикую різні форми роботи: групові, парні, індивідуальні, фронтальні.
У своїй практиці впроваджую методи інтерактивного навчання, запропоновані О.І. Поментун та Л.В. Пироженко. Реалізуючи проблемну тему, на кожному етапі уроку, залучаю учнів до різних форм та методів роботи які спрямовані на розвиток інтелекту:
- на етапі покладання мети до: визначення очікуваних результатів, створення проблемних ситуацій із застосуванням інтерактивних технологій колективно-групового навчання (обговорення проблеми в загальному колі, евристичні бесіди);
- на етапі організації виконання плану до: вибору раціонального розв’язку задач, , створення проекту приладу та його застосування, залучення до участі в рольових іграх (підготуватися до виступу в ролі екологів, інженерів, лікарів, домогосподарок, технологів, лаборантів…), творчих завдань, дослідження методами застосування інтерактивних технологій кооперативного навчання (робота в парах, робота в малих групах, у трійках). Так, при вивченні тем «Виштовхувальна сила», «Сила тертя» пропоную дітям дослідити залежність даних сил за допомогою прийому «Науково дослідницька лабораторія», «Дискусія», «Займи позицію»;
- на етапі усвідомлення досягнення мети до: виготовлення лабораторного обладнання (перископа, динамометра, приладу для демонстрації тиску рідин), підбору екологічних, інтегрованих задач; виготовлення збірок задач, виготовлення карток із завданням для товариша, використання краєзнавчого матеріалу ( Розв’язання задачі не про абстрактний човен, а про «Святого Миколая» - першого фрегата, спущеного на воду в Миколаєві, що гідно відслужив 15 років і був проданий голландцям для будівництва торгівельного центру. При використанні групової роботи з учнями і дослідженні винаходу електродугового зварювання, як результат роботи учнів – досягнення нашого земляка М.М.Бенардоса).
Вважаю необхідним, щоб учень вмів самостійно пізнавати навколишній світ, а це вимагає розвитку творчої активності як умови творчої діяльності. Практикую проведення нестандартних уроків, що дає можливість досягти кращих результатів у роботі. Для учнів 7–8 класів характерними є уроки – змагання, подорожі, урок–експериментальне дослідження. У старших класах переважають уроки–семінари, конференції, форуми. Організовую навчальний процес так, щоб я виступала лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів.
Ефективним є метод, коли учні, виходячи з проблемної ситуації, створеної на початку уроку, самостійно визначають тему уроку, ставлять перед класом завдання, пропонують методи вивчення теми. Проблемні ситуації пропоную у вигляді питання, досліду, задачі:
• формулюю проблему і сама її розв’язую
• формулюю проблему, але для її розв’язання частково залучаю учнів
• формулюю проблему, а учні розв’язують її самостійно
• проблему формулюють учні, але розв’язує її вчитель…
• учні самостійно формулюють і розв’язують проблему
Дуже широко використовую різні види евристичної діяльності, вони відіграють свою роль у підготовці дитини до життя. Це метод евристичних питань, метод аналізу явищ, подій, процесів; метод евристичного дослідження, «Якби…», «Метод базово–перехресних груп».
Більшість уроків та виховних заходів пов’язую із динамікою природного середовища, із життям людини у довкіллі, з відомостями про природні ресурси, про екосистеми. Доводжу до учнів, що тільки інтелектуально розвинена особистість здатна зберегти екологію Землі. Екологічні уроки проводжу як уроки–конференції, уроки - форуми, семінари, захисти рефератів. На засіданнях наукового товариства розглядаються теми «Озоновий щит. Збереження енергії», «Теплові двигуни. Зміни клімату», «Парниковий ефект», «Розвиток космонавтики та екологічні аспекти».
Вважаю, що навчання стає ефективним, якщо вчитель знає індивідуальні відмінності в розвитку мислення учнів, темпу письма, читання. І тому я застосовую диференціацію як за складністю завдань, так і за самостійністю їх виконання. Це дає можливість не допустити відставання дітей, запобігти труднощам, підтримати учня з початковим рівнем навчання, поступово переводячи його від колективної форми роботи до самостійної. При розв’язуванні задач використовую «картки – консультанти», застосовую ігри на самостійне обдумування завдань.
Інновації в організації навчального процесу. Від своїх учнів я очікую: підвищення мотивації до вивчення фізики, розвиток інтелектуального рівня школярів, удосконалення навичок і умінь учнів у фізичному експерименті, практичне використання отриманих знань. Під час застосування елементів інтерактивного навчання вчу школярів бути демократичними, критично мислити, активізую навчальні можливості учнів замість переказування «готової» інформації, відірваної від їхнього життя і суспільного досвіду. При усвідомленні мети уроку використовую ігри «Кошик сподівань», «Який я молодець!», де учні висловлюють відношення до вивчення даної теми, розуміють практичне значення матеріалу, діляться своїми досягненнями.
Червоною лінією через мої уроки проходить питання інтеграції, зв'язку фізики з іншими предметами. Обґрунтовую зв'язок теоретичної фізики з життям. Закони не діють тільки в кабінеті, фізика – це наука про природу, а не набір формул. Наприклад, сполучені посудини – це не тільки скляні трубки з’єднані шлангом, а водяне опалення в оселі, водогін…; рівняння Бернуллі – не тільки для труб, а й для річок, капілярів рослин, кровоносної системи людини.
Значної уваги щодо розвитку інтелекту учнів приділяю і в процесі позакласної роботи. Використовую краєзнавчий матеріал, новини про сучасні досягнення в науці та техніці. Цікаво проходять в школі предметні тижні, вечори «Сторінки життя відомих фізиків», «Досягнення українських вчених», тематичні лінійки «Чорнобильська трагедія», «День космонавтики»; інтелектуальні ігри «Фізичні перегони», «Фізичний марафон».
Результативність. Застосовуючи інтерактивні технології, роблю учнів не просто слухачами, пасивними споживачами інформації, а й активізую їхню діяльність, створюю умови пошуку, самостійного одержання знань, розвиваю інтелектуальний рівень. З’являється мотивація, інтерес до предмета. Результат роботи - це участь та перемоги школярів у районних та обласних конкурсах «Космічні фантазії», Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», конкурсі «Діти за чисту енергію», «Фізика – наука про життя», «Юний науковець», у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики. Мої випускники обирають професії вчителя фізики та професії природничого напрямку.
Продовжую сама йти шляхом самовдосконалення. Це участь у районних та обласних конференціях «Глобальні проблеми сучасної цивілізації: науково-методичний аспект», «Питання співіснування людини і Всесвіту як методична проблема» та професійних конкурсів «Енергія і середовище», «Фізика - сенс мого життя», «Банк авторських розробок». Керую шкільним методичним об'єднання вчителів природничо-математичного циклу. Друкуюсь на сторінках фахових видань, створюю буклети з досвіду роботи, виступаю на засіданнях районного методичного об’єднання. Є наставником молодих вчителів, студентів вузів. Нагороджена грамотами управління освіти і науки та відділу освіти.
Проблеми. Насиченість програми фізики матеріалом приводить до того, що діти обирають поверховий шлях засвоєння теми, цікавляться іншими предметами. Виникають труднощі з кількістю підручників або їх змістом. Спостерігається низький рівень мотивації до вивчення фізики, недостатня кількість обладнання для лабораторних та практичних робіт. Тому я відпрацювала шляхи подолання проблем:
- використання інформаційних технологій
- застосування інтерактивних форм роботи з школярами
- посилення практичної спрямованості навчання фізики
- забезпечення учнів роздатковим матеріалом
- виготовлення, ремонт обладнання
- залучення учнів до позакласної роботи.
Висновки. Кожна дитина – то неповторний світ, тож дуже важливо відчути її індивідуальність, відшукати ті методичні форми, що сприятимуть збагаченню і розвитку творчого потенціалу, розкриттю її здібностей та вмінню вчитися. Навчаючи фізики, забезпечую значну частину тих практичних умінь та навичок, які учні винесуть зі школи, засвоять заради використання у своїй майбутній професії, у побуті. Разом з тим я очікую, що після завершення навчання випускник буде інтелектуально розвиненим, ерудованим, винахідливим, матиме широкий кругозір. Найбільша моя нагорода – це творчі, талановиті учні, які прагнуть до знань.

Використана література
В. Д. Шарко Сучасний урок технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів. – К., 2006-220 с.
Пєхоти О.М. Освітні технології: вчитель фізики: навчальний посібник /О.М.Пєхота, І.В.Манькусь. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 228 с.;
Ю.І.Бєляєв «Інтерактивні методи навчання»
І.А. Зязюн «Педагогічна майстерність»
Л.О. Клименко «Краєзнавча спадщина у вивченні природничих наук. Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: МОІППО, 2006. – 144 с.»
В.А. Старощук «Досліди з фізики в школі та вдома: 9-11 кл.-К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006.-128 с.-(Б-ка «Шкіл. Світу»)
«Модернізація шкільної природничо-математичної освіти як стратегія її розвитку у XXІ ст.: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції ( м. Миколаїв, 25-27 квітня 2012 р.).- Миколаїв: ОІППО, 2012.- 140 с.» (В.Д. Шарко, О.В. Ліскович «Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів основної школи у процесі вивчення фізики як методична проблема»)
Бабаєва Н.«Методичні матеріали з фізики. 11-й кл. І семестр/Н. Бабаєва, В. Шарко, І. Коробова.-К.: Ред. Загально пед.. газ.,2005.-128 с.-( Б-ка «Шк. Світу»).

Категорія: Методична робота | Додав: raisa660404 (01.01.2016) | Автор: Раїса E
Переглядів: 659 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!