ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ - Новини - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Новини [ Додати статтю ]

ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ
ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

Майбутнє закладається в освіті. А освіта тримається особистостями. Особистостями учителів та учнів.
Нині наша освіта продовжує набувати нових рис, хоча розвиток її, власне, і суспільства в цілому, не позбавлені суперечностей і проблем.
Однією з найбільш гострих проблем в Україні є проблема сільської школи. Від її розв’язання залежить успіх реформування освіти в цілому. Сьогодні, коли перед школою стоїть завдання розвитку особистості, критичного мислення та творчих здібностей, навчання має бути підпорядковане не лише повідомленню програмного матеріалу та перевірці знань, а, швидше, виявленню досвіду учнів,їх позиції стосовно різних проблем. Освітній процес повинен мати не стільки інформаційний характер, скільки розвивальний.
У сучасному світі людині дедалі частіше потрібно діяти в умовах невизначеності, робити свій вибір, бути професіоналом, постійно працювати над своїм розвитком і вдосконаленням... Тому освітні заклади сьогодні формують у дітей не тільки високий рівень знань, а й певні особисті якості, уміння і навички, які дадуть можливість їй бути успішною у достатньо складному і суперечливому сучасному світі.
На сучасному етапі особливо посиленою є увага до проблем сільської школи. Адже різний соціально-майновий стан жителів села призвів до того, що кожна категорія людей має власні освітні проблеми. І сьогодні немає єдиного соціального замовника на випускників традиційної школи. А тому на сучасному етапі освіта сільської школи не повинна поступатися освіті міських шкіл. Та чи ж може сільська школа з мізерним фінансуванням, застарілою матеріально-технічною базою зрівнятися з міською? Звичайно, ні. То який же вихід з цієї ситуації?
Очевидно, школа, як і суспільство, повинна переходити до моделі інноваційного розвитку. Запорукою його є нові форми і методи управління, впровадження нових технологій, які потребують конкурентноспроможного випускника. Але це оновлення повинно проходити в умовах діючої, але керованої системи, яка набуватиме якісно нових рис і підніме навчально-виховний процес на значно вищий рівень якості.
Проаналізувавши стан навчально-виховної роботи у нашій школі, дійшла до висновку, що потрібно працювати над створенням нової моделі, зважаючи на актуальність проблематики, практичну значимість. Тому був створений проект інноваційної моделі «Школа краси, радості і здоров’я». А поштовхом до її створення була робота начальника відділу освіти Ставищенської райдержадміністрації Осадчого Івана Григоровича «Освіта сільського регіону: теорія і технологія управління розвитком».
Місія „Школи краси, радості і здоров’я” - виховати розумну, здорову і високо культурну особистість, будувати навчально-виховний процес на засадах життєтворчості, впроваджуючи освітні технології, допомогти особистості учня оволодівати не лише необхідними знаннями, а й компетентністю, врешті-решт, можливо, найвищим мистецтвом жити.
Проект моделі „Школи краси, радості і здоров’я” плануємо реалізувати через просвітницьку фукцію за рахунок створення певної системи поширення знань із переліку
загальноосвітніх дисциплін; діагностичну функцію, яка буде реалізуватися на основі діагностики з метою виявлення здібностей, інтересів, запитів, нахилів учнів; функцію „бачення стратегії та розвитку”, яка буде визначальною з позиції прогнозу організації сучасної школи в умовах реформування української мови з урахуванням найкращого світового досвіду та особливостей розвитку освіти в регіонах нашої країни; проективну функцію, яка передбачає розробку нових ефективних форм і методів навчально-виховного процесу з урахуванням розвитку суспільства; творчу функцію, яка дасть учителям право використання нових освітніх технологій навчання та виховання; прогностичну функцію, яка полягає у прогнозуванні результатів впливу заходів на досягнення такої вихованості в шкільному колективі, яка б допомагала людині на кожному кроці її життя.
Метою інноваційної моделі навчального закладу „Школа краси, радості і здоров’я” є забезпечення оптимальних умов для інтелектуального, духовно-морального, соціально-культурного і творчого розвитку кожного школяра.
Завдання інноваційної моделі плануємо реалізувати через відпрацювання та вдосконалення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу з урахуванням психологічних та соціокультурних особливостей дітей, через створення умов для самовираження кожного учня, які сприяють реалізації їхніх індивідуальних здібностей та розвитку потягу до безперервної освіти протягом усього активного життя людини, через забезпечення інтергації урочної та позаурочної сфер діяльності учнів в умовах навчального співтовариства, через зміну умов для створення соціального та фізичного
середовища, яке найкраще сприяло б зміцненню фізичного та духовного здоров’я, через забезпечення творчої взаємодії школи, сім’ї і громадськості з питань навчання та виховання, через створення системи соціально-психологічних та педагогічних впливів на
особистість учня з метою виховання, прагнення, умінь та навичок здорового способу життя.
Впроваджуючи у навчально-виховний процес проект моделі, очікуємо такі результати:
1. Забезпечити здоровий спосіб життя та естетичної культури для всього шкільного контингенту шляхом створення середовища, яке сприяє зміцненню знань, умінь,навичок, здоров’я та розвитку духовної культури.
2. Поширити культурно- мистецькі та фізкультурно-оздоровчі акції для дітей та молоді, спрямованих на формування здорового способу життя, культуру здоров’я.
3. Досягти кожному учневі відповідного саме для цього рівня розвитку творчих здібностей, обдарованості, знань, умінь, навичок, психічних функцій, способів діяльності шляхом оптимізації навчально-виховного процесу.
4. Створити фахове науково-методичне видання (газету, журнал).
5. Формувати позитивні мотивації на здоровий спосіб життя дітей та молоді на рівні сучасних досягнень науки і практики.
6. Уміло свідомо й інтелектуально повноцінно використовувати вільний час з метою гармонійного саморозвитку, самовдосконалення, зміцнення здоров’я та естетичної культури.
7. Оволодіти цінними знаннями в галузі світового і народного мистецтв, музики, архітектури, літератури, риторики, усної народної творчості, національної пісенної та танцювальної культури, побуту, ремесел, гри, валеології та фізичної культури...
8. Сприяти повноцінному фізичному розвитку, зміцненню здоров’я, гармонії тіла й духу.
9. Створити моніторинг стану соматичного, фізичного, психічного і духовного здоров’я учнів.
10.Сприяти психічному і психомоторному саморозвитку школярів, науковому розумінню ними здорового способу життя, програмування учнями своєї діяльності для зміцнення здоров’я розвитку духовної культури.
11.Сприяти відродженню національної культури на тлі надбань світової цивілізації.
Як і увесь наш кращий з поміж можливих світ, освітянські проблеми часто є біполярними і знаходження «золотої середини» між їхніми крайніми «пульсуючими полюсами» було, є і завжди буде проблемою.
Тому, об’єднавши зусилля всіх учителів нашої школи, прагнемо на практиці втілити в життя ці ідеї.

Пісківець Тамара Дмитрівна, директор Бузівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Жашківського району Черкаської області
Категорія: Новини | Додав: (24.02.2014) | Автор: Пісківець Тамара Дмитрівна
Переглядів: 1599 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!