Шляхи реалізації виховної мети на уроках англійської мови у початковій школі - "Методична скарбничка" - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » "Методична скарбничка" [ Додати статтю ]

Шляхи реалізації виховної мети на уроках англійської мови у початковій школі

Баштан Наталія Василівна,
вчитель англійської мови Смілянської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №1
Смілянської міської ради
Черкаської області


                        ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ МЕТИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У                                                                                      ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

«Що основне у вихованні?» - часто запитував себе В.Сухомлинський і тут же відповідав: «Єдність процесу навчання й виховання, всебічний розвиток дитини, єдність думки і почуття». Не можна не погодитися зі словами відомого педагога і тому недаремно кажуть, що мета триєдина: навчальна, розвивальна і виховна. Процес виховання відбувається як під час уроків, так і під час позакласних заходів, гурткової роботи. Велику роль у формуванні естетичної особистості учня мають так звані нестандартні уроки, що дають можливість вияву творчості, емоційному переживаню подій учнем.
Для вивчення іноземної мови школяру потрібна позитивна мотивація, тобто бажання займатися. Без неї всі зусилля батьків будуть приречені на невдачу: учень або не вчитиметься, або вчитиметься лише для того, щоб його не карали (негативна,деструктивна мотивація). І в останному випадку знання будуть поверхові і швидко забуватимуться.
Нестандартність уроку може полягати і в активному використанні вчителем творів мистецтва – музичного, образотворчого, кінематографічного – як засобів емоційного та естетичного впливу , мотивації та розвитку загальної культури учня. Виховання любові до мистецтва здійснюємо відвідуючи музей, театр, кінотеатр чи організовуючи заочні подорожі. Знайомство з творами великих класиків, їхні думки служать дороговказівною зіркою у вирішенні етичних проблем уроку, допомагають учням зробити загальнолюдські висновки про добро і зло.
Країнознавчі матеріали про Лондон, історію і географію Великої Британії, англійські свята знайомлять учнів з традиціями та звичаями країни , мову якої ми вивчаємо. Під час таких уроків ми виховуємо повагу до традицій та звичаїв інших країн, бажання відвідати ці країни. Розвивають творчі здібності дітей і участь у конкурсах, театралізованих виставах, караоке. Так, під час проведення тижня ангійської мови учні беруть участь у конкурсах «Моя фотовиставка», «Моя улюблена англійська літера», «Кращий переклад вірша».
Велику роль уроль у вихованні відіграють казки. В процесі постановки казки вчитель використовує різні прийоми активізації уваги дітей:наочність, маски,декорації, костюми,чарівні предмети,невербальні засоби спілкування, залучає дітей до діяльності. Діти легко вживаються в казкові образи, намагаються передати поведінку та настрій героя. За допомогою драматизації здійснюється активне використання, граматичних структур.
В умовах традиційних форм і методів навчання, під час яких учні пасивно отримують інформацію, вони не завжди вміють застосувати те , що знають. Одним із кроків підвищення ефективності навчання є використання інтерактивних технологій, які сприяють розвитку творчих інтересів і здібностей, стимулювання їх до навчальної діяльності. Бо саме творчість є найвищим розвитком людського розуму. Творча здібність – це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду. Завдяки творчій діяльності в дитини розвивається здатність самостійно реалізувати свої можливості. Інтерактивні технології можна представити як різновид активних методів навчання, під час яких відбувається навчання шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Інтерактивне навчання-специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою комфортність, успішність, інтелектуальність, спроможність. Учням дуже подобається, коли учитель приймає участь на рівні з учнями. В результаті організації навчальної діяльності за таких умов у класі створюється атмосфера взаємодії, співробітництва. Саме тут у пригоді стають ігрові технології. До яких відносяться ігри, римівки, вірші, римівки, наспіви, фізкультхвилинки. Гра - це потужний інструмент оволодіння мовою. Найважливіша умова успішного управління іграми – вміння завоювати довіру дітей, встановити з ними контакт. У грі розкривають особливості кожної дитини, її інтереси, різні риси характеру. Основний шлях виховання в грі – вплив на її зміст, тобто на вибір теми, розвиток сюжету, розподіл ролей і на реалізацію ігрових постатей: розігруються ролі тварин, героїв казок; створюючи ігровий образ, дитина не тільки всебічно передає своє ставлення до обраного героя, але й виявляє особисті якості. У молодшому шкільному віці більший ігровий досвід, більш розвинена уява допомагають дітям самим вигадувати цікаві сюжети. Нерідко переможцями та найактивнішими учасниками ігор стають учні із слабкою успішністю. У ході ігрової діяльності у них проявляється терпіння і наполегливість, тобто ті якості які їм необхідні для систематичної підготовки домашніх завдань. Учні непомітно для себе поступово включаються в процес вивчення матеріалу. Важливо створити такі умови, при яких зацікавленість учнів у грі поступово перейде у навчальне заняття. Таким чином , використання ігрових технологій на уроках іноземної мови впливає на розумовий розвиток дітей, удосконалюють їх мислення, увагу, творчі здібності, забезпечуючи навчання у співпраці.
Рольова гра забезпечує наслідувальне спілкування, спільну діяльність, розкриття повного потенціалу особи, співпрацю. Учні із задоволенням грають в такі ігри як « У магазині», «У кафе», «У будинку англійця», «Перехожий і пішохід», «У автобусі» та інші. У цих іграх молодші школярі відтворюють у ролях усе те, що вони бачать навколо себе у житті та діяльності дорослих. Творча гра найбільш повно формує особистість дитини, тому є вагомим засобом виховання. Це важливий засіб всебічного розвитку дітей, який пов’язаний з усіма видами їхньої діяльності. Цікаві ігри створюють бадьорий, радісний настрій, задовольняють потребу дітей в активній діяльності. Найважливіша умова успішного управління іграми – вміння завоювати довіру дітей, встановити з ними контакт.
Сучасний урок важко уявити без використання новітніх технологій, зокрема мультимедійних презентацій. Вони мають величезний навчальний потенціал, адже активізуюють мислення учнів, покращуюють запам’ятовування матеріалу і, зрештою підвищують інтерес до вивчення іноземної мови.
Важливим моментом уроку вважаю використання віршів, пісень, музики. Дітям подобається розучування іноземних пісень, тому часто на заняттях вивчаємо і співаємо пісні з використанням караоке - презентацій. Класична або популярна музика на початку, всередині чи в кінці уроку створює невимушену атмосферу, розслабляє та стимулює учнів до роботи.
Особливо ефективним на уроках іноземної мови є використання проектної діяльності. Інтелектуальна діяльність такого плану передбачає активізацію і самостійну реалізацію творчих можливостей учнів. Колективна чи групова робота сприяє вихованню взаємоповаги, співробітництва. Завдяки проектам, що здійснюються сьогодні у нашому навчальному закладі, ми отримуємо результат — впевненість учнів у собі, адекватна оцінка власних сил та можливостей, вміння працювати у команді, правильно ставити мету, обирати шляхи її реалізації, досягати поставлених цілей. У початкових класах це так звані міні-проекти: листівки до дня народження та Різдва, листи до іноземних друзів, родинне дерево, моя улюблена їжа та інші.
Повноцінне розумове виховання може бути здійснено лише при умові , що здобутком учнів стануть найбільш цінні інтелектуальні здобутки людства. Практичне завдання школи- забезпечити належну кількість знань про природу, труд, людський організм, мислення, суспільство, мистецтво.
В.Сухомлинський вважав, що значне місце в розумову вихованні посідає іноземна мова. Він писав: «Нашим ідеалом є те, щоб учні відчували живе слово іноземної мови, вкладали у вивчені слова та словосполучення ті уявлення, почуття, думки, які вклав в них народ. Виховну роль іноземної мови ми бачимо в тому, щоб слово мови іншого народу жило в думці дитини, щоб для усвідомлення змісту прочитаного або почутого не завжди був потрібен переклад. Ось чому ми прагнемо до того, щоб словами і словосполученнями діти оволодівали в живому спілкуванні.» Розумовому вихованню учнів сприяють і різні види діяльності. Майже на кожному уроці ми використовуємо аудіо і відеоматеріали, що забезпечує підвищення ефективності роботи та кращому сприйманню і запам’ятовуванню навчального матеріалу. Особливу увагу приділяємо використанню відеофільмів на англійській мові із субтитрами, що полегшує розуміння змісту. На початковому етапі пропонуємо фільм про традиції та звичаї Британії «Знайомтесь. Це – Британія». Діти із великим захопленням і цікавістю дивляться, охоче приймають участь в обговоренні.
Значну роль у вивченні іноземної мови ми приділяємо вивченню граматики, це допомагає учням грамотно висловлюватись усно та виражати свої думки на письмі. Вивчення англійської мови сприяє розвиненню комунікативності, вміння вести діалог з представниками інших країн та культур. Тому різні види завдань типу: відповіді на запитання, відгук про переглянутий фільм, створення ілюстрацій, написання запрошень, переказ, характеристика героїв спонукають учнів до самостійного пошуку потрібної інформації.
З усього вище згаданого, ми можемо відмітити, що специфіка уроків англійської мови якнайкраще забезпечує виховання школярів. Викладання іноземної мови в початковій школі має бути особливим, а форма уроків – не зовсім традиційна. Це означає, що необхідно урізноманітнювати форми і методи роботи з учнями, відходити від шаблонів, що сприятиме вихованню творчої особистості учня, розширенню функцій вчителя, дасть можливість врахувати специфіку навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів. Пізнавальна діяльність учнів має колективний характер, під час якої вона дає змогу обмінюватися інтелектуальними цінностями, порівнювати та аналізувати. Теми повинні бути цікавими для дітей, певною мірою стосуватися їх та їхнього життя.

Використана література
1. Білякова І.Т. Ігрові технології як засіб активації вивчення англійської мови учнями основної школи// Англійська мова і література.-2008.-№ 24
2. Вєтрова О.О. Використання ігрових ситуацій// Англійська мова в початковій школі.-2014.-№ 6
3. znvk67.zp.ua/shlyaxi-realizaciї-vixovnoї-meti
4. Скворчевська О.В. Теорія ігрової діяльності//Англійська мова в початковій школі.-2008.-№ 3
5. Капуш В.П. Інтерактвні технології-технології співпраці//Англійська мова та література.-2006.-№8
6. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі.-К.:Ленвит, 2005
7. Семенюк В.В. Мультимедійні презентації на уроках англійської мови// Англійська мова в початковій школі.-2014.-№ 6Джерело: http://oipopp.ed-sp.net/
Категорія: "Методична скарбничка" | Додав: (21.05.2015) | Автор: Баштан Наталія Василівна
Переглядів: 1603 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!