Використання екологічної стежки в навчально–виховному процесі у початковій школі для досягнення виховної мети - "Методична скарбничка" - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » "Методична скарбничка" [ Додати статтю ]

Використання екологічної стежки в навчально–виховному процесі у початковій школі для досягнення виховної мети

Гирявенко Олена Іванівна,
вчитель початкових класів
Коврайського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Г.С.Сковороди»
Золотоніської районної ради
Черкаської області


Використання екологічної стежки в навчально–виховному процесі у початковій школі для досягнення виховної мети
 

У наш час людство переживає надзвичайно критичний період своєї історії - період небаченого досі загрозливого для існування цивілізації зростання низки негативних факторів: деградації природи, зростання забруднення екології, деградації людської моралі.
На сучасному етапі і педагоги, і батьки усвідомлюють важливість навчання школярів правил поведінки в природі, збереження всього живого на Землі. Першочерговим завданням вивчення природознавчої змістової лінії освітньої галузі “Людина і світ” Державного стандарту початкової загальної освіти є ознайомлення дітей з основами екологічної грамоти з метою подальшої неперервної екологічної освіти, яка сприяла б формуванню в майбутніх громадянах цілісного світосприймання та філософії природошанування. І чим раніше починається робота з екологічного виховання учнів, тим вищою буде її педагогічна ефективність і результативність
Діти - це наше майбутнє.Саме від нас, вчителів, значною мірою залежить, як вони збережуть авколишнє середовище для наступних поколінь.
Отже, екологічне виховання повинно починатися з самого дитинства, бо набуті знання в цей час можуть надалі перетворитися в міцні переконання[1].
Але, не дивлячись на достатнє висвітлення в літературі проблем екологічного виховання, на проведення різних заходів, присвячених цьому питанню, рівень екологічної вихованості учнів залишається, на жаль, на низькому рівні. Проблеми методики навчання, введення нових форм, засобів екологічного виховання і освіти саме для молодших школярів ставляться особливо гостро. На початку нового століття наша школа не має визначеної, чіткої програми наближення дітей до живої природи, її пізнання на видовому, наочному рівні. Цим і пояснюється актуальність роботи «Екологічне виховання молодших школярів у процесі навчання».
Гуманне, дбайливе ставлення до природи треба закладати у початковій школі. Молодший шкільний вік - це найбільш цінний етап у розвитку екологічної культури особистості. Адже, діти особливо чутливі до добра, вони допитливі,вміють висловити співчуття.Отож, в цей час слід закладати моральні основи, розвивати почуття прекрасного, вміння бачити красу оточуючої природи. Тому екологічне виховання повинно починатися з раннього дитинства. У наші дні питання екологічного виховання набули великої актуальності і вирішувати його – завдання сучасної школи.
Екологічне виховання – це складова частина етичного виховання. Тому, під екологічним вихованням слід розуміти єдність екологічної свідомості і поведінки, гармонійної з природою. На формування екологічної свідомості впливають екологічні знання учнів і переконання. Перші екологічні уявлення формуються у молодших школярів на уроках природознавства. Знання, які вчитель переводить у переконання, формують екологічну свідомість.Екологічна поведінка складається з окремих вчинків (сукупність етапів, конкретних дій, умінь і навичок) і відношення дитини до вчинків, які роблять вплив на цілі і мотиви особи[3].
В сутності екологічного виховання є дві сторони:
 перша – екологічна свідомість,
 друга – екологічна поведінка.
Екологічна поведінка формується з роками і не стільки на уроці, скільки в позакласній і позашкільній діяльності. За допомогою чого можна реалізувати екологічне виховання під час навчально – виховного процесу?
Форми організації навчально-виховного процесу − це зовнішній вияв узгодженої діяльності вчителя та учнів, яка відбувається у відповідній послідовності та режимі. З огляду на специфіку еколого-виховного процесу розрізняють такі форми екологічного виховання : еколого-психологічний тренінг, усний журнал, еколого – туристичні походи, екологічні акції, тижні екології, створення екопатрулів, екологічні ранки, екологічні стежки та ін. [2].
Хотілося б зупинитися на роботі екологічної стежки, яку практикуємо у нашій школі. Взагалі, навчально – виховний процес нашої школи побудований на принципах Г.С.Сковороди, одним із яких є природовідповідність.
Процес створення екологічної стежки був довготривалим і продовжуватиметься. За основу були взяті вже існуючі насадження, але робота по розширенню, збагаченню, поповненню проводиться постійно.Стежина діє цілий рік. На її маршруті проводяться програмні екскурсії для учнів 1—11 класів під час уроків та в позаурочний час.
Завданням нашої «навчальної екологічної стежини», з одного боку, є своєрідний «природознавчий лікнеп», тобто розширення в екскурсантів елементарних відомостей з предмета, про рослини, процеси і явища навколишньої природи. З іншого боку, завдання вчителя та екскурсоводів — навчити своїх слухачів бачити, помічати красу рідного краю та вплив антропогенних чинників на навколишнє середовище. Зрештою головне завдання «навчальної екологічної стежини» — сприяти вихованню екологічної культури учнів як загальної культури взаємовідносин між людьми та ставлення до природи, адже добре відомо, що батькам не завжди вдається прищепити любов до природи й бажання її берегти та, що ще складніше, викликати в кожного майбутнього громадянина почуття відповідальності за її долю.
Назву «навчальна стежка природи» можна розуміти як «ми вивчаємо природу» і як «природа нас учить», інакше кажучи, мета створення стежки передусім залежить від мети навчання та повинна сприяти екологічному, естетичному, та фізичному вихованню учнів і відвідувачів. За словами відомого американського еколога Олдо Леопольда, «кожна ділянка лісу повинна давати власникові не тільки дошки, дрова і стовпи, але й освіту. Це врожай мудрості під рукою, але його не завжди пожинають»[6].Форми занять на екологічній стежині — різноманітні: уроки в природній лабораторії, екскурсії, заняття факультативів та гуртків.Навчально-екологічна стежка повинна відповідати двом основним вимогам: бути привабливою для всіх, хто піде нею, і мати достатню інформаційну насиченість. Залежно від віку учнів, стежка повинна змінювати мету і завдання.
Для створення навчально-екологічної стежки територія Коврайського НВК імені Г.С.Сковороди і територія, що знаходиться поблизу, має достатню кількість природних об’єктів. Для зупинок і відпочинку є прекрасні галявини. Екологічна стежка має такі зупинки:
1.Музей кімнатних рослин.
Об’єкти спостережень: велика кількість кімнатних рослин.
Практична робота. Догляд за кімнатними рослинами.
2. Розарій.
Ідучи до школи, не можна пройти повз зупинку екологічної стежки – шкільний розарій. З весни і до пізньої осені милують око різнобарвні троянди. Учні спостерігають за ними та доглядають.
3. Альпійська гірка.
Об’єктами спостереження та догляду є шовкова трава, лілія, яскравий морозець, синьоокий барвінок, лаванда та інші рослини.
4. Шкільний дендрарій.
Включає в себе всі дерева, що ростуть біля школи, однорічні та багаторічні квіти. Учні доглядають за рослинами, підгодовують птахів у зимовий період.
5. Парк.
Паркова зона знаходиться біля школи. Учні у парку спостерігають за природою, відпочивають.
Об’єктами спостереження є дерева, кущі, трави, що ростуть в парку, птахи.
Практична робота. Догляд за санітарним станом парку.
6. Домівка мудрої сови.
Якщо ви запитаєте першого-ліпшого учня, чи бачив він сову, то почуєте стверджувальну відповідь. Вас візьмуть за руку і поведуть під ялинки, що ростуть біля школи. Коли піднімете голову, то побачите…їх, мудрих сов. Отака ця зупинка, коротка, але дуже цікава
7. Долина лікарських рослин.
Пройшовши парком, можна потрапити на світлу долину. Тут ростуть лікарські рослини.
8. Річка Кавраєць.
Ця зупинка дуже подобається учням. Можна посидіти на березі затишної річечки, послухати, як співають птахи, подивитися, як дме бульки жаба, як бабка примостилась на кінчику очерету, як шльопає по воді своїми довгими ногами лелека, або просто закинути вудочку і вловити маленького карасика.
9. Кравцева гора.
Ця зупинка включає в себе все, що створила природа у цьому мальовничому куточку України. Об’єктами спостереження є: дерева, кущі, трави, птахи, комахи.
10. Галявина первоцвітів.
Цей небесного кольору яр ми можемо спостерігати ранньою весною, коли зацвітають проліски, підсніжники.
11. Гніздо лелеки.
Об’єкт спостереження: лелеча сім’я.
Екологічну стежку можна використовувати загалом, як екскурсію, а можна застосовувати окремо тільки ті зупинки, які актуальні в даний час на уроках.
Вчителі нашої школи розробили маршрути та спланували використання екологічної стежки на уроках та позаурочний час.

№ по порядку

Основні заходи

Термін виконання

Зупинка 1

Музей кімнатних рослин

 

І

Спостереження, догляд за кімнатними рослинами

Протягом року

2

Екскурсія до музею кімнатних рослин

Жовтень

3

Конкурс малюнків "Хатні царівни"

Грудень

4

Практична робота .Пересаджування вазонів

Квітень

Зупинка 2

Розарій

 

1

Екскурсія в розарій

Вересень

2

Бесіда "Троянда під моїм вікном"

Жовтень

3

Спостереження за рослинами "Як прокидаються троянди після зими?"

Квітень

Зупинка 3

Альпійська гірка

 

1

Екскурсія "Морозець - квітка осені"

Жовтень

2

Екскурсія "Вічнозелений символ України - барвінок"

Грудень

3

Фестиваль «Квіти рідного краю»

Січень

4

Трудове навчання "Елементи паркового мистецтва"

Травень

Зупинка 4

Шкільний дендрарій

 

1

Інтегрований урок « Вічнозелена красуня»

Грудень

2

Я і Україна «Осінь. Рослини восени»

Жовтень

3

Інтегрований урок «Квітне садочок, як віночок»

Березень

4

Урок позакласного читання «В осінні барви- шати вдяглись ліси й поля»

Листопад

5

Екскурсія в шкільний дендрарій «їде панна осінь на золотому коні»

Вересень

6

Читання "Буду я природі другом"

Грудень

7

Конкурс малюнків "Осінь - чарівниця в гості завітала"

Жовтень

Зупинка 5

Парк

 

1

Я і Україна "Пори року. Сезонні зміни" «Замовкнув стогін журавлиний»

Вересень

2

Я і Україна .Урок - екскурсія «В золото вдяглись дерева»

Жовтень

3

Трудове навчання "Аплікація з природних матеріалів. Візерунки в смужці"

Листопад

4

«Весняна усмішка рідної землі». Сезонна екскурсія в природу

Березень

5

Конкурс знавців дерев

Травень

Зупинка 6

Домівка мудрої сови

 

1

Екскурсія "Уроки мудрої сови"

Жовтень

2

Урок розвитку зв'язного мовлення "Опис птаха"

Грудень

3

Українська мова "Очі - як плошки , а не бачить ні трошки". Розвиток зв'язного мовлення

Березень

4

Позакласне читання "Сова" В. В. Біанкі

Квітень

Зупинка 7

Долина лікарських рослин

 

1

Година спілкування "Так лікує моя бабуся"

Вересень

2

Усний журнал "У природі - в ріднім домі"

Жовтень

3

Інтегрований урок «Рослина і людина. Лікарські рослини»

Листопад

4

Інтегрований урок «Лікарські рослини»

Травень

5

Екологічна вікторина " Чи знаєте ви лікарські рослини рідного краю"

Січень

6

Усний журнал «Природа- наша годувальниця, цілителька»

Лютий

7

Читання "Калина" В. Скуратівський, Г.

Демченко

"Калинка" (казка)

Листопад

Зупинка 8

Річка Кавраєць

 

1

Конкурс віршів "Біжимо до річки"

Вересень

2

Трудове навчання "Аплікація з листя дерев. Риби"

Жовтень

3

Екскурсія до річки "Стежками

 Григорія Сковороди"

Листопад

4

Читання "Повторення по темі "Буду я природі другом".

Грудень

5

Бесіда "Чому так річка називається?"

Січень

6

Читання "Світ дитячих захоплень М. Рильський "Річка"

Травень

Зупинка 9

Кравцева гора

 

1

Екскурсія в ліс на Кравцеву гору

Жовтень

2

Я і Україна «У зимовому лісі»

Грудень

3

Читання "Квіти - землі окраса" (За Ю. Смоличем)

Березень

4

Я і Україна «Різноманітність тварин у природі»

Квітень

5

Виховний захід "Ліс - наше багатство"

Травень

Зупинка 10

Галявина первоцвітів

 

1

Екскурсія на галявину первоцвітів

Березень

2

Колективне свято "В гостях у підсніжника"

Квітень

3

Виховний захід «Сторінками Червоної книги»

Грудень

4

Інтегрований урок «А вже весна, а вже красна»

Травень

 

 

 

Зупинка 11

Гніздо лелеки

 

1

Розвиток мовлення. Складання опису птаха"Лелека - символ українського народу".

Березень

2

Бесіда "Де лелеки мостяться, там дітки родяться"

Жовтень

 

Образотворче мистецтво "Малювання птаха"

Жовтень

4

Екскурсія до гнізда лелеки. «Ніколи не зробимо шкоди ми пташці у ріднім краю»

Квітень

План використання екологічної стежки в навчально-виховному процесі

у 3 класі[4, 7-9]

 

№п/п

Зупинка, заходи.

Термін

 

МУЗЕЙ КІМНАТНИХ РОСЛИН

 

1

Науково-практична конференція «Квіти на моєму підвіконні»

Березень

 

РОЗАРІЙ

 

1.

Проект «Троянда – цариця квітів».

Квітень-травень

 

АЛЬПІЙСЬКА ГІРКА

 

1.

Складання  твору на основі спостережень «Барвіночок хрещатий»  на уроці розвитку зв’язного мовлення.

Квітень

 

ШКІЛЬНИЙ ДЕНДРАРІЙ

 

1

«Збережемо ялинку» - фрагмент уроку з природознавства на тему «Хвойні і листяні рослини».

Січень

2

Урок з природознавства на тему «Дерева, кущі, трав’янисті рослини».

Лютий

 

ПАРК

 

1

«Дерева – мої вірні друзі». (Урок-рольова гра)

Вересень

2

«Підемо по грибочки в гаї та лісочки». Фрагмент уроку природознавства.

Жовтень

3

«Я люблю свою берізку». Фрагмент уроку з української мови».

Березень

 

ДОМІВКА МУДРОЇ СОВИ

 

1

Бесіда про різноманітність тварин в природі на уроці природознавства «Сова – добрий і злий птах»

Лютий

 

ДОЛИНА ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

 

1

Фрагмент уроку з основ здоров’я  «Цілющі властивості лікарських рослин»

Листопад

2

Розповідь вчителя про фітотерапію. 

Січень

3

Урок-екскурсія в долину лікарських рослин своєї місцевості.

Квітень

4

Урок-спостереження за лікарськими рослинами  «Для здоров’ячка діток із травички є чайок».

Травень

5

Практичне заняття «Як правильно  збирати  і сушити лікарські рослини».

Травень

 

РІЧКА  КАВРАЄЦЬ

 

1

«Плакучі верби». Фрагмент уроку з образотворчого мистецтва.

Листопад 

2

«Риби». Фрагмент уроку з природознавства.

Лютий

3

Виховна година «В’ється річечка тихенька, то широка, то вузенька».

Квітень

 

КРАВЦЕВА ГОРА

 

1

Флоромозаїка «Метелик». Урок трудового навчання.

Жовтень

2

Художньо-творче завдання «Як живеться вам, птахи?» (Образотворче мистецтво)

Лютий

 

ГАЛЯВИНА ПЕРВОЦВІТІВ

 

1

«Я – перша квіточка весни». Фрагмент уроку з природознавства.

 

2

«Навколо ще лежать сніги, а перші квіти вже проснулись». Фрагмент уроку з природознавства.

Квітень

 

ГНІЗДО ЛЕЛЕКИ

 

1

«Все добре переймай, а злого уникай». Фрагмент уроку читання.

Лютий

2

«Чому зникають лелеки?».Виступ групи «дослідників» на уроці природознавства.

Березень

3

Виховна година «Прилітайте, лелеченьки, до рідного краю».

Квітень


Екологічна стежка має важливе значення в подальшому навчанні школярів. Отримані знання діти використовують на уроках, у повсякденному житті. Діти, які пройшли екологічною стежкою, не зламають деревце, не образять пташку чи тварину, вони самі роблять перші кроки у світ, розвиваючи свої творчі здібності, виявляючи свою індивідуальність.
Бережіть природу, люди,
Не травмуйте, не губіть!
Хай краса її повсюди
Не згасає ні на мить.

Використана література
1. Абдуллаєв З.Н. Екологічне ставлення і екологічна свідомість Філософські науки. – 1991, с. 186−190.
2. Бабакова Т.А. Еколого-краєзнавча робота з молодшими школярами / Початкова школа. − 1993. −№ 9.
3. Бауер М.Й. Методологія екологічної освіти − Ч.: Вища школа, 2000.
4. Бурдонос Л.І.Використання екологічної стежки в навчально – виховному процесі у 3 класі, 2012, с.7-9.
5. Гирявенко О.І.Використання навчальної екологічної стежки в навчально – виховному процесі у 2 класі, 2012, с.8-10.
6. Пономаренко Л.В. Екологічне виховання молодших школярів у процесі навчання, «Основа», 2009, с.3-5.

Категорія: "Методична скарбничка" | Додав: (23.05.2015) | Автор: Гирявенко Олена Іванівна
Переглядів: 1583 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!