Каталог статей

Головна » Статті » Новини МОН України » Інформація та рекомендації вчителю [ Додати статтю ]

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації

Відповідно до «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.08 за № 151/14842, у початковій ланці загальноосвітніх навчальних закладів державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.

У загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня з навчанням російською та іншими мовами національних меншин можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з мови навчання (мова і читання).

Атестація результатів навчання з української мови учнів, які почали вивчати її в поточному навчальному році початкової школи, здійснюється за бажанням батьків або  осіб, які їх замінюють.

Бали за атестацію з математики, української мови (мова і читання) виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій «Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» (К.: Початкова школа,  2003 рік).

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до вимог, викладених у Програмах для 1-4 класів середньої загальноосвітньої школи (К.: Початкова школа, 2006).

Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються методичним об’єднанням учителів початкових класів загальноосвітнього навчального закладу (вчителем початкових класів у школах з малою наповнюваністю учнів) відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України  і затверджуються  адміністрацією навчального закладу.

Метою підсумкових контрольних робіт є визначення рівня сформованості  в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці.

На проведення річної підсумкової роботи відводиться 1 академічна година (шкільний урок): 5 хв – на пояснення змісту роботи і 35 хв – на її виконання.

Тексти перевірних робіт вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах кожному учневі.

Зміст завдань може бути представлено у традиційній чи у тестовій формі закритих та відкритих форматів.

У разі укладання текстів підсумкових контрольних робіт у тестовій формі слід передбачити таку кількість завдань різних рівнів складності, що відповідатиме часу, відведеному на виконання контрольної роботи. 

Річною підсумковою роботою з української мови (мови навчання) може бути письмова робота, що містить 6 - 7 завдань різних рівнів складності, якими передбачається перевірка рівня мовленнєвих умінь учнів (зокрема: будувати речення, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів), а також  практичне застосування мовних знань з  фонетики, лексики, граматики, орфографії тощо відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів з української мови (додаток 1).

Річною підсумковою роботою з читання (українська, російська чи інша мова навчання) може бути комбінована робота, яка складається з тексту для самостійного читання та низки письмових завдань для перевірки розуміння змісту прочитаного.

Текст добирається доступний за змістом, стилем, конструкцією речень, обсягом відповідно до методичних вимог (з мови навчання - близько 300 - 320 слів, з другої мови - близько 260 - 300 слів).

Кожне із завдань, як і їх сукупність,  підпорядковується смисловій складовій  читання, яка, у свою чергу, базується на його  технічній складовій.

Важливо визначити рівень сформованості навичок свідомого читання та розуміння тексту для його практичного застосування, тому запропоновані завдання можуть бути такими: на узагальнення змісту прочитаного (розкриття головної думки), на розуміння предметного змісту, відчуття ролі та краси художнього слова (якими засобами описано ту чи іншу подію, предмети, явища), здатність висловити власну думки з приводу прочитаного тощо.

Всі завдання виконуються після прочитання учнями тексту (додаток  2).

Бали за роботу з читання виставляються без урахування помилок за грамотність.

Підсумкову контрольну роботу з математики можна укласти як у традиційній формі, так і у формі тестів різних форматів. Дібрані завдання переважно практичного характеру мають перевіряти рівень засвоєння певних знань з математики, сформованість умінь і навичок відповідно до вимог чинної навчальної програми. За своїм змістом завдання тестів можна згрупувати у такі блоки для перевірки сформованості певних умінь, а саме: натуральні числа, арифметичні дії з натуральними числами;  текстові задачі; числові вирази; частини; величини; геометричні фігури, вимірювання величин.

Підсумковою контрольною роботою з математики також може бути письмова комбінована робота, що складається із таких основних  завдань: однієї складеної задачі на 3-4 дії; виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками чи без дужок); вправ на порівняння, перетворення одних величин в інші; вправ на знаходження частини від числа; вправ на застосування геометричного матеріалу тощо (додаток 3).

Кожна підсумкова контрольна робота проводиться в усіх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п’ятниці.

Учні, які з поважних причин не писали підсумкових контрольних робіт із зазначених предметів, пишуть їх у визначений атестаційною комісією час за рахунок годин, відведених на індивідуальну (групову) роботу.

Бали за державну підсумкову атестацію з української мови (мова і читання) та математики  виставляються в класному журналі під датою проведення підсумкової роботи. На правій сторінці класного журналу у розділі «Зміст уроку» здійснюється запис «Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація».

Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.

Річне оцінювання, що є підсумковим,  здійснюється на основі семестрових балів з урахуванням атестаційного балу. З української мови (мова і читання) та математики при виставленні річної оцінки враховуються також результати  підсумкових  контрольних робіт.

Категорія: Інформація та рекомендації вчителю | Додав: [ADM]Irina (07.06.2008)
Переглядів: 2231 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!