Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Гурткова робота [ Додати статтю ]

Програма роботи гуртка «ОЧумілі ручки»

Програма роботи гуртка «ОЧумілі ручки»

 

Пояснювальна записка

 

В даний час актуальною стала проблема збереження культурної та історичної самобутності національних традицій, непорушних етичних цінностей народу. Декоративно-прикладне мистецтво органічно увійшло до сучасного побуту і продовжує розвиватися, зберігаючи національні традиції в цілісності. Воно містить в собі величезний потенціал для освоєння культурної спадщини, оскільки донесло до сьогоднішнього дня практично в неспотвореному  вигляді характер духовно-художні збагнення світу.

Гурткова робота необхідна кожній дитині для того, щоб вона мала можливість задовольнити свою схильність до улюбленого виду діяльності - аплікації, художнього конструювання, ліплення, батику, аплікації з соломки, випробувати різні прийоми і способи зображення оточуючого світу.

Програма розроблена для учнів початкової школи 6-10 років.

 

Мета даної програми:

* морально-естетичне виховання дітей при навчанні основам ремесел українського козацтва;

* активізація пізнавальної і творчої діяльності;

* підготовка до самостійного життя на сучасному світі, і подальшому професійному самовизначенню.

 

Завдання:

Освітні: поглиблення і розширення знань про історію і розвиток ремесел на Україні, формування знань з основ композиції, квіткарства і матеріалознавства, освоєння техніки ремесла.

Виховні: розвиток інтересу до культури своєї малої Батьківщини, до витоків народної творчості, виховання естетичного відношення до дійсності, працьовитості, акуратності, посидючості, терпіння, уміння довести розпочату справу до кінця, взаємодопомоги при виконанні роботи, економічного відношення до використовуваних матеріалів, розвиток основ культури праці.

Розвиваючі: розвиток моторних навиків образного мислення, уваги, фантазії, творчих здібностей, формування естетичного і художнього смаку.

У програмі просліджуються міжпредметні зв'язки з іншими навчальними предметами. Так, вивчаючи основи матеріалознавства учні користуються знаннями, отриманими на уроках «Я і Україна», при виконанні ескізів виробів, роботі над композицією застосовуються знання з областей креслення, малювання, математики.

Основний дидактичний принцип - навчання в предметно-практичній діяльності. В процесі реалізації програми використовуються всілякі методи навчання: пояснювально-ілюстративний, розповідь, бесіди, робота з книгою, демонстрація, вправи, практичні роботи репродуктивного і творчого характеру, методи мотивації і стимулювання, навчального контролю, взаємоконтролю і самоконтролю, пізнавальна гра, проблемно-пошуковий, ситуативний, екскурсії.

З метою виявлення рівнів навченості пропонується наступна градація:

I рівень – репродуктивний за допомогою вчителя;

II рівень – репродуктивний без допомоги вчителя;

III рівень – продуктивний;

IV урівень – творчий.

Педагогічний контроль знань, умінь і навиків учнів здійснюється у декілька етапів і передбачає декілька рівнів.

 

I. Проміжний контроль.

Тестовий контроль що є перевіркою репродуктивного рівня засвоєння теоретичних знань з використанням карточок-завдань з теми курсу, що вивчається.

Фронтальна і індивідуальна бесіда.

Цифровий, графічний і термінологічний диктанти.

Виконання диференційованих практичних завдань різних рівнів складності.

Вирішення ситуативних завдань направлених на перевірку умінь використовувати набуті знання на практиці.

Розв’язування кросвордів.

Ігрові форми контролю.

Проміжний контроль передбачає участь в конкурсах і виставках декоративно-прикладної творчості різного рівня.

 

II. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль проводиться за сумою показників на протязі всього часу навчання в творчому об'єднанні, а також передбачає виконання комплексної роботи, що включає виготовлення виробу за єдиною запропонованою схемою і творчу роботу за власними ескізами з використанням різних матеріалів.

Кінцевим результатом виконання програми передбачається вихід учнів на III – IV рівні навченості; участь у виставках, оглядах і конкурсах різних рівнів.

 

Програма роботи кружка розрахована на 68 годин, заняття двічі на тиждень.

 

Розділи програми

 

I. Аплікація ………………………………………………………...8 годин

II. У майстерні глиняної іграшки………………………………..12 годин

III. Бісероплетення…………………………………………………8 годин

IV. Робота з природними матеріалами……….............................10 годин

V. Робота з тканиною……………………………………………...8 годин

VI. В’язання……………………………………………………….12 годин

VII. Вишивка……………………………………………………...10 годин

Всього……………………………………………………………...68 годин

 

 

Тематичне планування

 

I. Аплікація……………………………………………………8 годин

1. Ввідне заняття. Трудові операції при роботі з аплікаційними матеріалами: папером, тканиною, природними матеріалами.

2. Аплікація з волокнистих матеріалів: вата, нитки.

3. Аплікація з пера.

4. Аплікація з листя.

5. Аплікація з соломки.

6. Аплікація з тканини.

7. Аплікація з тканини.

8. Творча робота

Аплікація знаходить широке вживання. Ця робота з дітьми є однією з форм естетичного виховання і залучення школярів до народних витоків, витоків українського козацтва.

Організація занять дозволяє враховувати інтереси та індивідуальність кожного гуртківця. Саме тут дитина якнайповніше залучається до світу прекрасного, опановує новий вид техніки та обробки матеріалів для здійснення творчих завдань.

 

II. У майстерні глиняної іграшки…………………………12 годин

1. Інструменти і матеріали для роботи. Підготовка глини до роботи.

2. Прийоми і способи ліплення.

3. Виготовлення панно «Сова».

4. Виготовлення панно «Полуничка».

5. Об'ємне ліплення. Прийоми і способи.

6. Виготовлення черепахи.

7. Знайомство з гончарним мистецтвом.

8. Ліплення глечика.

9. Виготовлення посуду: чашка, блюдце.

10. Випалення виробів.

11. Розпис виробів з глини.

12. Розпис виробів. Творча робота.

Займаючись в майстерні глиняної іграшки, учні виявляли підвищену цікавість до роботи, горіли величезним бажанням зробити виріб не лише для себе, але і в подарунок своїм рідним до свята, дня народження. Діти, яким особливо подобається даний вид діяльності, які хочуть неодмінно створювати красу своїми руками, стали моїми першими помічниками і гуртківцями.

http://www.keramart.com/glina-vidy-gliny-c-110_116.html

http://expert.urc.ac.ru/polza/262.htm

 

III. Бісероплетіння………………………………………….8 годин

1. Інструменти і матеріали. Прийоми бісероплетіння.

2. Виготовлення схем листя і пелюсток різних форм і розмірів.

3. Плетіння способом «скрутка».

4. Плетіння способом «нанизування дугами».

5. Плетіння способом «схрещенні вісі».

6. Прийоми закріплення квітів в вазах, на панно та в бутоньєрках.

7. Складання квіткових композицій.

8. Творча робота.

Займаючись бісероплетінням я даю інформацію про бісер та технологію бісероплетіння, схеми для плетіння і вишивки бісером, супроводжувані фото готових виробів з бісеру. Уроки бісероплетіння допоможуть дітям в засвоєнні даного виду рукоділля. А також, допоможуть їм поспілкуватися з іншими любителями бісероплетіння, показати свої бісерні вироби і помилуватися виробами з бісеру інших.

http://biserinki.ru/

http://bicer.ru/

 

IV. Робота з природними матеріалами……………………10 годин 

1. Матеріали та інструменти для виготовлення виробів з природного матеріалу.

2. Робота з черепашками. (Площинна аплікація).

3. Робота з черепашками. (Об'ємні іграшки)

4. Робота з черепашками. (Об'ємні іграшки)

5. Виготовлення виробів з шишок.

6. Виготовлення виробів з гілок, корчів.

7. Робота з жолудями.

8. Робота з пером.

9. Робота з рослинним матеріалом

10. Творча робота.

Робота з природним матеріалом містить в собі великі можливості зближення дитини з рідною природою, виховання дбайливого, уважного відношення до неї і формування перших трудових навиків.

 

Щоб діти не були гостями в природній майстерні, а стали в ній господарями, задумаємося над тим, чим є їх зустрічі з природою в цій майстерні – забавою, заповненням вільного часу чи цікавою справою.

Розвиток уяви у гуртківців під впливом створення всіляких виробів і композицій з природного матеріалу на заняттях. Вплив створення певних об'єктів на розвиток творчої і репродуктивної (що відтворює) уяви.

http://www.danilova.ru/master/kids_prirodn_mat_tehnika.htm

http://lib.rus.ec/b/112411/read

 

V. Робота з тканиною………………………………………..8 годин

1. Різні види обробки тканини

2. Іграшки-рукавички. Розкрій з викрійкою. Розкрій матеріалу.

3. З'єднання деталей.

4. Кріплення кінцівок іграшки. Набивання деталей.

5. Виготовлення прихватки.

6. Виготовлення ляльки на чайник.

7. Виготовлення ляльки на чайник.

8. Творчий звіт.

В ході роботи з тканиною учні знайомляться з основами дизайну, поглиблюють знання з конструювання та моделювання, розвивається естетичний смак, формується уявлення про декоративно-прикладне мистецтво, діти вчаться економно витрачати використовуваний в роботі матеріал, розвивається художній смак, формуються професійні навики.

http://www.pavoloka.ru/wanted/

http://festival.1september.ru/articles/419340/

 

VI. В’язання……………………………………………………...12 годин

1. Знайомство з матеріалами та інструментами.

2. В'язання ланцюжка з повітряних петель.

3. Зімкнення ланцюжка в кільце. Виготовлення квіточки з повітряних петель.

4. Стовпчик без накиду. Стовпчик з накидом.

5. Виготовлення колективної творчої роботи. Панно «Квіти».

6. Читання схем малюнків і візерунків.

7. В'язання серветки з повітряних петель і стовпчиків без накиду.

8. В'язання серветки з повітряних петель і стовпчиків без накиду.

9. В'язання візерунку з повітряних петель і стовпчиків без накиду.

10. В'язання візерунку з повітряних петель і стовпчиків без накиду.

11. Творча робота.

12. Творча робота. Виставка робіт.

Гурткові заняття з в’язання допомагають дитині реалізувати свої ідеї у виготовленні одягу для ляльок, для себе, виробів для дому. А також сприяє розвитку індивідуальних особливостей в опануванні способів в’язання,  роботі з матеріалом та інструментами.

На гуртках з в’язання розвивається творчий початок. Діти з шкільного віку мають можливість споглядати і відчувати всю красу і неповторність зроблених своїми руками різних робіт. Заняття рукоділлям приваблюють дітей результатами праці, розширюють можливості створення неповторних малюнків та моделей одягу.

http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00045238_0.html

 

VII. Вишивка………………………………………...................10 годин

1. Ввідний урок. Правила техніки безпеки. Композиційна побудова узорів.

2. Техніка виконання шва. Види шва «хрестик».

3. Робота над створенням панно «Букет».

4. Шов «хрестик». Виготовлення картини в техніці вишивки хрестиком.

5. Виготовлення картини в техніці вишивки хрестом.

6. Виготовлення картини в техніці вишивки хрестом.

7. Виготовлення картини в техніці вишивки хрестом.

8. Виготовлення картини в техніці вишивки хрестом.

9. Остаточна обробка виробу.

10. Виставка робіт.

На заняттях з вишивки відбувається навчання стилю вишивання, уміння підбирати колірну гамму для вишивки, переносити малюнок на канву, оформлення робіт.

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,2082/Itemid,118/

 

Список використаної літератури

            

1. Эрдман О.М. Использование народного декоративно-прикладного искусства как носителя национальной традиции в освоении школьниками культурного наследия своего народа. // Социально-психологические проблемы ментальности. Материалы научной конференции Смоленск, 1996
2.
Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников. Основы дизайнообразования. – М., 1999.
3.
Стебунова С.Ф. Комплексная программа «Культура быта». // В помощь учителю 
4. Стебунова С.Ф. О работе творческого объединения «Культура быта» на Станции юных техников ЦДО «Созвездие» г.Воронежа. // Всероссийский августовский Интернет-педсовет 2004г. 

Ресурси інтернету:
http://center.fio.ru/som/items.asp?id=10001621
http://pedsovet.alledu.ru/files0/files1/files853/files856/docs/kb.ppt
http://ketiilina.narod.ru/index.html
http://biserinki.ru/
http://bicer.ru/
http://www.danilova.ru/master/kids_prirodn_mat_tehnika.htm
http://lib.rus.ec/b/112411/read
http://www.keramart.com/glina-vidy-gliny-c-110_116.html
http://expert.urc.ac.ru/polza/262.htm
http://www.pavoloka.ru/wanted/
http://festival.1september.ru/articles/419340/
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00045238_0.html
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,2082/Itemid,118/

 

Післямова

 

Діяльність дітей на заняттях гуртка направлена на розвиток уміння вільно і творчо застосовувати і удосконалювати придбані знання, уміння, навики, художній досвід, пристосовувати їх до різних умов, в яких дитина може діяти, отже сприяє формуванню соціально активної особи.

Заздалегідь продумавши тематику занять, поговоривши з дітьми, вивчила їх бажання та інтереси, прагнення зробити щось корисне для інших.

Устаткування для занять гуртка діти виготовляли самі, з різноманітності нових матеріалів кожна дитина відповідно своєму задуму і бажанню могла вибрати матеріал, спробувати його у роботі та отримати найбільш задовільний результат. Таким чином, мною створена пошукова ситуація в творчості.

Гуртківці знайомляться з новими матеріалами, їх властивостями, виразними можливостями набувають навиків роботи з ними, що впливає на розумовий розвиток. Школярам постійно розкриваю можливості вживання тих чи інших матеріалів, їх багатообразні композиції, як вони поєднуються одна з одною. Це підвищує інтерес дітей до процесу художньої праці і його результату.

Для передачі контуру найбільш важких фігур пропоную використовувати трафарети, вирізані з щільного паперу. Обвівши фігуру по контуру на кальку дитина самостійно розчленовує її на частини, вирішуючи як далі здійснити роботу. Таким чином, діти практично втілюють цікаві задуми, передбачають кінцевий результат, який знайде своє використання як подарунок або прикрасу приміщення.

Заняття в гуртку зацікавлюють і захоплюють учнів своєю незвичністю, можливістю застосовувати вигадку, фантазію, здійснювати пошук різних прийомів і способів дій, творчо спілкуватися один з одним. Діти опановують уміння багато разів підбирати і комбінувати матеріали, доцільно його використовувати, вчаться осягати техніку, секрети народних майстрів. А це зрештою сприяє художньо-творчому розвитку школярів, формуванню бажання займатися цікавою та корисною працею.

 

Автор програми: Сизранцева О. О.     ЗОШ № 15 м. Єйськ

Программа работы кружка «ОЧумелые ручки» на русском языке находится:

http://ks-ella.ucoz.ru/blog/2009-03-11-1

Категорія: Гурткова робота | Додав: [ADM]Irina (27.06.2009)
Переглядів: 34598 | Рейтинг: 4.0/4
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!