Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Інноваційні технології навчання [ Додати статтю ]

Комп’ютерні технології усучаснюють уроки зарубіжної літератури

Комп’ютерні технології усучаснюють уроки зарубіжної літератури
 

ХХІ сторіччя - ера нових інформаційно - комунікаційних технологій, які інтенсивно розвиваються і практично увійшли у всі сфери діяльності людини. Звичайно, не оминають вони і сучасну школу. Очевидно, потрібно об'єднати інформаційно-комунікаційні та педагогічні технології так, щоб вони доповнювали одна одну і працювали як одне ціле в навчально-виховному процесі.

Комп’ютерні технології – потреба часу.
У свій час Жуль Верн передбачив: «Настане день, коли наука випередить фантазію». Цей час настав. Аби отримати інформацію, дітям сьогодні не обов’язково сидіти в школі, вони можуть її отримати самостійно в Інтернеті. З приходом всесвітньої Мережі відпала необхідність у вчителі як джерелі знань.
Тому зараз успіх учнів напряму залежить від якості роботи вчителя, від того, наскільки він здатний вловити дух і потреби часу. Не можна залишатись вчорашніми вчителями завтрашньої школи! Беззаперечно, застосування комп’ютерних технологій напряму відповідає потребам модернізації освіти.
Комп’ютер настільки глибоко увійшов у різні сфери людського існування, що зупинити цей процес уже неможливо. Формується «образ нового, сучасного світу. Світу віртуально-мобільного, в якому панує Інтернет. Він проник в усі сфери нашого життя, змінив наші уявлення про час і простір» Медіатехнології в освіті є реальною частиною культури. Отже, вчителю треба зробити комп’ютер своїм спільником, помічником.
Відомо, що інформація засвоюється тим краще, чим більше видів сприймання активізовано. Мультимедіа – це сучасна інформаційна технологія, що дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). На слайд
Впровадження у практику уроку літератури медіатехніки набуло в останній час масового характеру.
Сучасний урок неможливо уявити без застосування мультимедійних технологій, адже вони надають вчителю можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, подати його в незвичному аспекті, викликати в учнів нові образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання.
Учень сьогодні зазвичай краще за свого вчителя володіє інформаційними технологіями. Мозок дитини, спрямований на отримання знань у формі розважальних програм та ігор, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіазасобів, які організовують увагу, пробуджують цікавість, надають можливість проявити свої здібності та створюють стимули для долання перешкод.
До основних функцій медіазасобів відносяться:
- інтеграція;
- інформування;
- моделювання;
- мотивація;
- демонстрація;
- інтенсифікація;
- тренування;
- самостійне навчання;
- активізація;
- індивідуалізація;
- повторення та поглиблення;
- контроль;
- виконання;
- збагачення.

Успіх уроку залежить від творчої особистості вчителя, від його уміння:
- використовувати інтерактивну дошку;
- проводити інтерактивні лекції з використанням мультимедіа-технологій;
- розробляти комп’ютерні презентації;
- використовувати підручники-навігатори як дидактичний засіб;
- застосовувати ІКТ як засоби організації проектної діяльності учнів;
- організовувати самостійну навчально-пізнавальну діяльність учнів та ін.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ
Використання інформаційних технологій на уроках зарубіжної літератури може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких вважаю такі: потреби конкретного уроку; рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти.
Серед зазначених технологій використовую такі їх види:
- Прикладні програми;
- Інтернет;
- проекти.
Прикладні програми включають:
- Електронні підручники;
- Аудіокниги;
- Мультимедійні енциклопедії;
- DVD – колекції творів мистецтва;
- CD - подорожі.

Особливої популярності набуває електронний підручник – це «програмно-методичний комплекс, призначений для допомоги учню в самостійній роботі із засвоєння навчальної дисципліни або її окремих розділів з використанням можливостей комп’ютерних технологій
Електронні підручники містять багато корисної інформації до уроку світової літератури: статті енциклопедичного характеру про епоху, традиції, культуру; віртуальні каталоги картин та ілюстрацій до художнього твору; варіанти перекладів поетичного твору; фотоматеріали; відеофрагменти екранізацій художнього твору; аудіозаписи до теми тощо. Теоретичний матеріал викладається у формі аудіо-візуальних інтерактивних демонстрацій, які продубльовані у гіпертекстовому вигляді.
В нагоді вчителю словеснику стають також електронні посібники
Незважаючи на безліч переваг електронного підручника, не варто все ж таки відмовлятися від звичайного
Аудіоматеріали.
Унікальна можливість задіяти аудіальний канал сприйняття - це використання аудіоматеріалів.
Звукове оформлення уроків зарубіжної літератури допомагає почути «звучання» епохи, її вібрацію; це міцний засіб формування інтегративного мислення учнів.
Більшість дітей сьогодні не читають книги, а слухають їх (зазвичай це популярні твори жанру фентезі, фантастики та детективу).
Враховуючи бажання і потреби дітей, актуальним як ніколи постає питання про використання на уроках зарубіжної літератури аудіокниг, створених на основі вершинних творів художньої літератури: класичних новел, віршів відомих поетів, літературних казок.
Аудіокнига – це озвучений професійними артистами та записаний на звуковий носій літературний твір. Над створенням художніх аудіокниг працює команда професіоналів: режисер, звукооператор, композитор, артисти-виконавці. Тож аудіокниги можна використовувати як еталонне прочитання, до якого необхідно прагнути.
На думку О.А.Каніболоцької, «аудіоказки допомагають розвивати уяву дитини, вміння читати і тому являють собою альтернативу готовим образам мультиків та комп’ютерних ігор»
Пізнавальна мета аудіоматеріалів – познайомити учнів з голосом відомих письменників, поетів, акторів; з відомими творами світової класичної музики.
Відеоматеріали.
У кабінеті літератури зазвичай зібрана велика CD та DVD-колекція з програмними творами. Перегляд фрагментів екранізацій літературних творів використовується як ілюстрація до художньої книги, для співставлення авторської та режисерської інтерпретацій.
Учні не просто дивляться відео. Їм попередньо пропонуються завдання, питання, на які треба відповісти після перегляду відеосюжету. По мірі перегляду вони можуть записувати основні факти, дати або складати тези чи простий план, що розвиває загальнонавчальні вміння та навички; виконувати найбільш прості завдання типу: які події передували даному моменту і які послідують за ним. Після перегляду обов’язково проводиться бесіда з учнями. Часто на закріплення матеріалу використовую відео диктанти
Прекрасно підвищують інтерес до уроків літератури і творчості поетів відеокліпи, створені за піснями на вірші відомих поетів.
Поезія була у кіно чи не з самого його виникнення, й відеопоезія як явище є новим етапом цього поєднання.
Такий вид роботи я використовую при вивченні поезії , наприклад поезії Роберта Бернса «Моя любов – рожевий квіт»
Особливу увагу приділяю творчим завданням із використанням інформаційно-комп’ютерних технологій: створенню рекламних плакатів (постерів), титульних сторінок до книг, буклетів, комп’ютерних презентацій та публікацій Слайд
На даному етапі своєї роботи намагаюся освоїти такий вид діяльності як плейкаст та буктрейлер. На уроках у 11 класі при вивченні поезії «Срібного століття», учні створили ряд буктрейлерів до творів О.Блока, А.Ахматової, Б.Пастернака та ін. На уроках у 8 класі при вивченні сонетів Франческо Петрарки запропонувала учням (як варіант домашнього завдання) презентувати сонети поета у вигляді плейкасту.
Плейкаст - це «Листівка нашого часу». При створенні плейкаст використовуються зображення, текст і музичний супровід. Ці ж засоби впливу завжди були присутні на уроках літератури: ілюстрації до художніх творів, портрети, фотографії і т. п
Тексти досліджуваних творів, слово вчителя на уроці, музичні твори і уривки з них - все було на уроці і 20, і 50 років назад. Зараз можливості розширилися, і дітям на уроці не завжди цікаво, якщо вчитель показує «картинки». Навіть презентації стали вже звичними. А самому створити ЕОР (електронний освітній ресурс) з використанням ІКТ, позмагатися з однокласниками - це мотивує учнів на певну діяльність.
Отже, плейкаст - це конструктор, простий в зверненні, який дозволяє з'єднати в рамках одного мультимедійного продукту звук, зображення і словесний текст. Також можливо пограти з фоном і шрифтом, які теж дозволять вплинути на швидкість сприйняття, досягнення адекватного розуміння сенсу, ідеї, закладеної всередину листівки.
Давно відомо, що в процесі розвитку мислення та формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але й характер ігрової діяльності. Для дитини гра є провідною діяльністю, тому що саме під час гри вона засвоює значення і способи вживання предметів, а також різні варіанти соціальних відносин.
Гра залишається важливим елементом у житті людини будь-якого віку.
Комп’ютерні ігри для багатьох дітей і підлітків стали важливішими за спілкування з однолітками, а для багатьох дорослих – цікавішими, ніж телебачення і книги.
Учні зацікавленні новітніми комп’ютерними технологіями і тому для них не становить складності за допомогою програм Фото ШОУ,Movie Maker (муві мейкер) створити власні слайд-шоу до поезій, наприклад, Поля Верлена, Генріха Гейне, Адама Міцкевича. Поезія при цьому не просто сприймається на слух, а й візуально.
Перевірити знання учнів допомагають відео диктанти, а також дуже зручно використовувати комп’ютерне тестування
Тестова технологія.
У наш час розробляються нові технології тестування, які дозволяють зробити цю форму опитування не тільки контролюючою, але й навчальною.
Тест розглядається не як основна, а як допоміжна технологія, що допомагає розвивати логічне мислення учнів та побуджує їх до самостійної роботи.
Комп’ютерні тестові програми є значимою частиною навчання, а їх достоїнства – технологічність, конкретність, чіткість, великий об’єм матеріалу, економія навчального часу, безсторонність оцінки, оперативний контроль, що істотно підвищує рівень навчання.
При проведенні тестування кожен учень самостійно відповідає на дані завдання, отримує на екрані результат своєї відповіді, одразу ж дізнається про свої помилки та аналізує їх на даному уроці, а не через день-другий. Відбувається відкрита, об’єктивна оцінка знань. Це дуже важливо для учня. Він бачить, що відмітка не залежить від бажання вчителя, а оцінюються його реальні знання й уміння.
Контроль у формі тестів дозволяє вчителю втілити зворотний зв’язок з учнями та надає можливість отримати оперативну інформацію щодо проміжних результатів засвоєння матеріалу.
Хоча існують і недоліки комп’ютерного тестування: Складність розробки, можливість відгадування, відсутність діалогу
Віртуальна екскурсія.
Ще одним видом роботи, який я використовую на уроках літератури є віртуальна екскурсія
Віртуальна екскурсія – це організаційна форма навчання, що відрізняється від реальної екскурсії віртуальним відображенням реально існуючих об’єктів з метою створення умов для самостійного спостереження, збору необхідних фактів та ін.
Віртуальна екскурсія повинна бути цікавіше за реальну. Тому, приступаючи до створення такого уроку, необхідно врахувати декілька моментів:
- ідея екскурсії;
- мета та завдання екскурсії;
- зміст екскурсії (повинен відповідати змісту та темі навчального матеріалу);
- маршрут та оформлення екскурсії;
- доступність віку учнів;
- технічна складова розробки (навігація, інтерактивність);
- результати та методичні рекомендації з використання. Слайд
Об’єктами екскурсії можуть стати музейні експонати, опис біографій письменника, фотогалереї, ілюстрації до творів, озвучені твори, критичні статті.
Роль гіда на такому уроці може виконувати як учитель, так і підготовлений учень.
Такі екскурсії ми здійснюємо при вивченні біографії письменників («Українські адреси Анни Ахматової», «Гоголівські місця України», «Літературна Одеса», «Петербург Достоєвського»), при знайомстві з певною історичною добою («Культура античності», «Доба Високого Відродження»), а також екскурсії місцями літературних героїв («Дорогами Дон Кіхота», «Верона: місто Джульєтти», «Похід аргонавтів»).
Все більшої популярності набуває дистанційне навчання:
Дистанційне навчання – це форма навчання, коли вчитель та учень розділені просторово, і майже вся навчальна діяльність здійснюється через мережу Інтернет. Все, що необхідно учню – це комп’ютер або планшет, гарнітура (навушники із мікрофоном) та вихід до мережі Інтернет. Ну, і звичайно, бажання вчитися!
Основні види взаємодії учня та вчителя здійснюються за допомогою так званого інформаційного середовища – платформу електронного та дистанційного навчання. По суті, це WEB-портал, на якому в електронному вигляді розміщені всі навчально-методичні матеріали, структуровані в окремі електронні курси з кожної навчальної дисципліни. За допомогою курсів учень здійснює своє самостійне навчання. На цьому порталі присутні і викладачі-консультанти, які контролюють успішність кожного слухача, перевіряють практичні завдання, контрольні роботи та консультують учнів.
Найчастіше такий вид навчання використовують:
- для обдарованих дітей;
- для дітей з обмеженими потребами;
- для учнів, що пропустили уроки з поважних причин;
- для самоосвіти вчителів.

Однак використання комп’ютера в навчанні не обмежується уроками з комп’ютерною підтримкою. Уроки навіть не найважливіша частина цього процесу. Реальна перспектива – використання домашнього комп’ютера в якості навчального засобу, самостійна навчальна діяльність, активне втручання вчителя в домашню освіту через персональний комп’ютер при дистанційному навчанні.
З метою вивчення ставлення школярів до проведення уроків зарубіжної літератури з використанням мультимедіа було проведено анкетування серед учнів 5-11 класів.
Було опитано 85 учнів. Серед них 18% вважають, що використання мультимедійних технологій на уроках взагалі не потрібне.
Більшість учнів висловилася за проведення таких уроків. Учні , даючи оцінку «комп’ютеризованих» уроків, відзначали:
• краще засвоюєш тему;
• можна більше дізнатися;
• легше сприймається матеріал;
• все дуже цікаво;
• яскравіше уявляєш героїв;
• легше працювати;
• добре видно ілюстративний матеріал;
• уроки стають цікавішими;
• на урок йдемо з бажанням;
• не в кожній школі є такі уроки;
• краще уявляєш героїв;
• урок проходить швидше.
Можна виділити позитивні особливості роботи з комп’ютерною навчальною програмою:
• скорочення часу вироблення технічних навичок учнів;
• збільшення кількості тренувальних завдань;
• досягнення оптимального темпу роботи учня;
• перетворення учня на суб’єкт навчання (так як програма вимагає від нього активного управління);
• застосування в навчальній діяльності комп’ютерного моделювання реальних процесів;
• забезпечення навчання матеріалами із віддалених баз даних, використовуючи засоби телекомунікацій;
• набуття діалогу з програмою характеру навчальної гри, що у більшості учнів підвищує мотивацію навчальної діяльності.

Потрібно враховувати і недоліки:
• відсутність емоційності діалогу з програмою;
• не завжди враховані програмістами особливості конкретної групи учнів;
• майже повна відсутність розвитку мовлення, графічної та писемної культури учнів;
• виникнення, крім помилок у вивченні навчального предмету, яких учень допускається і на традиційних уроках, також технологічних помилок – помилок роботи з комп’ютерною програмою;
• подання навчального матеріалу, як правило, в умовній, надто стиснутій та одноманітній формі;
• обмеження контролю знань кількома формами – тестами або програмованим опитуванням;
Недоліків у комп’ютерного навчання не менше, ніж переваг. Відмовлятися від комп’ютера в навчанні не можна, але не можна і зловживати комп’ютеризацією. Потрібно виробити критерії корисності використання комп’ютерів на уроці для кожної вікової групи по окремих темах, критерії оцінювання програмових засобів.
Висновок
ІКТ є потужним засобом підвищення ефективності навчання. Він значно розширив можливості подачі навчальної інформації за допомогою кольору, графіки, звуку, цифрової відеотехніки. Значно зростає мотивація учня до навчання. Новизна роботи з комп‘ютером підвищує інтерес до оволодіння знаннями, а також подання навчальних завдань за ступенем складності. Комп‘ютер дозволяє позбутися однієї з головних причин негативного ставлення до навчання – відсутності успіху. Працюючи на комп‘ютері учень має можливість довести до кінця вирішення завдання.
Комп‘ютер сприяє формуванню в учнів рефлексії своєї діяльності, дозволяє учням побачити результат своїх дій. Контроль здійснюється об’єктивно та своєчасно.

Урок, на якому відбувається індивідуалізація навчання, розвивається пізнавальна діяльність учнів, а саме інтелектуальна активність, логічне мислення, увага, пам‘ять, мова, уява, інтерес до навчання. Урок, на якому з‘являються нові можливості для розвитку гармонічної індивідуальності, здібної до колективної співпраці.

Використання комп‘ютерної техніки робить урок привабливим та сучасним.

Категорія: Інноваційні технології навчання | Додав: (02.08.2017) | Автор: Тетяна E
Переглядів: 1090 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!