Каталог статей

Головна » Статті » Готуємо уроки разом з дитиною! » Українська мова [ Додати статтю ]

Як виконувати роботу над помилками
ЯК ВИКОНУВАТИ РОБОТУ НАД ПОМИЛКАМИ
1. Пропуск букв, заміна одних букв іншими.
1. Випиши слово правильно.
2. Склади звукову модель слова.
3. Поділи слово на склади, підкресли голосні.
4. Склади з цим словом речення.
2. Перенос слів.
1. Випиши слово правильно.
2. Поділи його на склади.
3. Поділи на склади для переносу.
4. Вкажи всі можливі способи переносу цього слова.
Ма-ленький, малень-кий, мале-нький.
3. Правопис слів із буквосполученням дж,дз.
1. Випиши слово правильно.
2. Добери два слова на те буквосполучення, в якому допущена помилка.
3. Вкажи всі можливі способи переносу цих слів.
Дзвоник, джміль, хо-джу.

4. Правопис слів із ук сполученнями йо, ьо. (Після голосного ПИШИ йо, після приголосного ьо).
1. Випиши слово правильно.
2. Добери два слова на те буквосполучення, в якому після, приголосного
допущена помилка.
3. Вкажи всі можливі способи переносу цих слів.
Мальований, гайок, зна-йомий, знайо-мий.

5. Правопис слів з подовженими приголосними звуками.
1. Випиши слово правильно.
2. Запиши два слова з тим подовженим приголосним звуком, на який допущена помилка.
3. Склади з цим словом речення. Знання, життя
6. Я, ю, є, і, ь – букви, що позначають м’якість приголосних звуків.
1. Випиши слово правильно.
2. Добери два слова з м’якими приголосними.
3. Підкресли букви, що позначають м’якість приголосних.
Пісня, люди, синє, тінь.
7. Правопис слів з ненаголошеними [е], [и]
1. Випиши слово правильно.
2. Зміни його так, щоб ненаголошений склад став наголошеним.
3. Підкресли ненаголошений голосний.
4. Добери два слова з ненаголошеними [е], [и]. Весло-весла, село-села.

8. Правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом.
1. Подивись у словник, запиши слово правильно.
2. Запиши два слова з ненаголошеними[е],[и], що не перевіряються
наголосом.
3.Склади з одним із цих слів речення.
Очерет, черемха, абрикос, кишеня.
9. Правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними.
1. Випиши слово правильно.
2. Зміни його так, щоб після приголосного звука був голосний.
3. Підкресли сумнівний приголосний.
4. Склади з цим словом речення.
Хліб, гриб, стежка. Кігті. - кіготь, молотьба - молотити.
10. Правопис слів з апострофом після б, п, в, м, ф, р, перед я, ю, є, ї.
1. Випиши слово правильно.
2. Добери два слова, в яких апостроф пишеться після приголосного в
корені слова.
3. Склади звукову модель. Солов'ї, п'ятірка, сім'я.
11. Правопис слів з апострофом після префіксів перед я, ю, є, ї. 1.Випиши слово правильно.
2.Добери два слова з апострофом після префіксів, які закінчуються на
приголосний.
3.Склади звукову модель. Роз'яснити, під'їхати.
12. Правопис префіксів роз-, без- (пишуться з буквою з).
1. Випиши слово правильно.
2. Виділи префікс.
3. Запиши два слова з тим же префіксом. Безводний, розфарбувати.
13. Правопис префіксів з, с- (перед буквами к, п, т, ф, х пишеться префікс с-).
1. Випиши слово правильно.
2. Виділи префікс.
3. Добери два слова з тим же префіксом.
3в' язати, зробити. Спалахнути, сказати.

14. Правопис префіксів пре, при- ( префікс пре- пишеться тоді, коли його можна замінити словом «дуже»; префікс при- - у випадку наближення, приєднання ).
1. Випиши слово правильно.
2. Виділи префікс.
3. Добери два слова з тим же префіксом.
4. Склади речення.
Премудрий, превеликий. Прибережний, прибити.

15. Правопис префіксів та прийменників.
І. 1. Випиши слово правильно.
2.Виділи префікс.
3. Підбери до цього слова споріднені слова з різними префіксами.
Намалював, перемалював, домалював.
ІІ. 1. Випиши слово правильно.
2. Між словом і прийменником встав інше слово (усно).
3. Склади речення з тим же прийменником. За дерево; за високе дерево

16. Будова слова.
1. Випиши слово правильно.
2. Виділи змінну частину - закінчення.
3. Добери споріднені слова - визнач корінь.
4. Визнач префікс - він стоїть перед коренем.
5. Визнач суфікс - він стоїть після кореня.
17. Правопис відмінкових закінчень іменників.
1.Випиши слово, постав до нього питання.
2.Виділи закінчення.
3. Визнач відмінок.
4. 3апиши два іменники у тій же відмінковій формі.
Якістю, молоддю, любов'ю.

18. Правопис відмінкових закінчень прикметників.
1. Випиши слово, постав до нього питання.
2. Виділи закінчення.
3. Визнач відмінок.
4. Запиши два прикметники у тій же відмінковій формі.
19. Правопис прикметників із суфіксами ськ, зьк, цьк.
1. Випиши слово правильно.
2. Добери два слова з суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк-. Запиши їх.
3. 3 одним із слів склади і запиши речення.
Київський, паризький, сільський.

20. Правопис особових закінчень дієслів. (Букву е пишемо у закінченнях дієслів I дієвідміни, букву и пишемо у закінченнях дієслів II дієвідміни).
1. Випиши слово правильно.
2. Виділи закінчення.
3. Визнач дієвідміну,
4. 3апиши два дієслова у різних особових формах,
Пливеш, пливе, пливемо, пливете, пливуть.
Ходиш, ходить, ходимо, ходите, ходять.
21. Правопис не з дієсловами ( не з дієсловами пишеться окремо ).
1. Випиши слово з НЕ правильно.
2. Підбери ще два дієслова.
3. З одним із слів склади і запиши речення.
Не малювати, не хвалитися (але: ненавидіти, недобачати і т. п.)
22. Правопис особових займенників.
1. Випиши займенник.
2. Визнач особу, відмінок і число.
3. Склади з цим словом речення. У мене, з нами, на нас.

23. Помилки на невивчені правила.
1. Випиши слово правильно.
2. Правопис його запам’ятай.

24. Звуко – буквений розбір.
1. Склади звукову модель слова.
2. Вкажи кількість складів, звуків, букв.
3. Запиши слово.

25. Розбір речення.
1. Випиши речення.
2. Розбери його за членами речення.
3. Встанови зв’язок слів у реченні.

26. Розбір слова як частини мови.
1. Випиши слово.
2. Визнач до якої частини мови воно належить.
3. Розбери його за схемою.
27. Правопис словникових слів.
1. Запиши слово правильно.
2. Підкресли букву, де зроблено помилку.
3. Постав наголос.
4. Склади і запиши речення з цим словом.
Категорія: Українська мова | Додав: Ната-4444 (17.11.2010) | Автор: Атаманюк Наталія Василівна E
Переглядів: 14942 | Рейтинг: 3.2/10
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!