Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Календарно-тематичне планування [ Додати статтю ]

Календарно-тематичне планування на 2 семестр за НМК "New Destinations A1.1"

2 семестр Module 5 “Харчування”

Дата/
Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві
функції Соціокультурні /
Загальнонавчальні
Компетенції Лінгвістичні компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє

Завдання
уроки Лексика Граматика/ Фонетика Аудіювання/ Читання Письмо/ Говоріння
74 10.01 Продукти харчування Висловлювати власну точку зору Уважно стежити за презентованою інформацією Delicious, good for you, love, try, very much Some/any Прослуховувати та читати діалоги, виконувати завдання (matching, filling in the table) Групова дискусія щодо допомоги людям WB, p. 44, ex. A, B, C
75 11.01 Овочі та фрукти Пропонувати та приймати пропозицію Ефективно співпрацювати під час групової роботи Apple, banana, carrot, cheese, dairy products, fruit, lettuce, meat Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття Читати коротенькі діалоги та виконувати граматичне завдання Робота в групах з трьох: рольова гра WB, p. 45, ex. D, E
76 12.01 Вибір продуктів Аргументувати власну точку зору Усвідомлювати мету поставленого завдання Milk, mushroom, onion, peach, potato, salad, vegetables, yoghurt Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття Читати текст та виконувати завдання (multiplechoiceact.) Групова дискусія: пошук вирішення проблемної ситуації WB, p. 45-46, ex. A, B
77 15.01 Страви Аргументувати свій вибір Активно застосовувати пройдений матеріал Cheesecake, chicken, coke, crisps, dessert, ketchup, orange juice, rice Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття Читати коротенькі діалоги та виконувати граматичне завдання WB, p. 47, ex. C, D
78 16.01 У кафе Висловлювати припущення Знаходити та розуміти нову інформацію Hungry, thirsty, waiter, waitress Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання (fillinginthegaps) Висловлювати припущення щодо значення слів WB, p. 47, ex. A, B
79 17.01 Меню Аудіювання Просити та надавати пораду Активно використовувати мову, що вивчається Would you like…? I’d like… Cheesecake, chicken, coke, crisps, dessert Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття Читати листи та виконувати завдання (matching) Написання листа в журнал WB, pp. 47-48, ex.C, D
80 18.01 Яку страву обрати Аргументувати власну думку Уважно стежити за презентованою інформацією A slice of, drink, just, remember, a bottle of…, a can of.., a packet of… Читати текст та виконувати завдання (true/false) Групове обговорення нещасних випадків WB, p. 49, ex. A, B
81 19.01 Моє замовлення Biscuit, bread, hotchocolate, lemonade, Calmdown, I’monadiet. Not for me Some/any
How much/how many
82 22.01 Домашнє читання Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття Читати текст та виконувати завдання
83 23.01 Узагальнення та систематизація вивченого за тему Активно застосовувати засвоєний матеріал Узагальнення лексичного матеріалу Узагальнення граматичного матеріалу
Їжа
84 24.01 Готові продукти Висловлювати припущення Усвідомлювати мету поставленого завдання Fried, medium, mustard, burger, kebab, noodles Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Читати речення та виконувати граматичне завдання (fillinginthegaps) WB, pp. 49-50, ex.C, D
85 25.01 У супермаркеті
Аргументувати власну точку зору Знаходити та розуміти нову інформацію tuna, a packet of…, a slice of…, a bottle of…, a glass of… Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання (true/false) Опис малюнка: висловлювати припущення WB, p. 50, ex. A, B
86 26.01 Список покупок. Аудіювання Описувати події Активно використовувати мову, що вивчається Повтореннялексичногоматеріалу з попередньогозаняття Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Читати текст та виконувати завдання (answeringthequestions) WB, p. 51, ex. C
87 29.01 Фаст фуд Реагувати та уточнювати відповіді Ефективно співпрацювати під час парної роботи How much is that? There you go, during, include, meal Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання (multiplechoiceact.) Робота в парах: рольова гра WB, p. 52, ex. A, B
88 30.01 Скільки коштує замовлення Реагувати та уточнювати відповіді Розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається cent, dollar, euro, pence, pound, Читати текст та виконувати завдання (true/false) Групове обговорення сучасних валют WB, p. 52, ex. C, D
89 31.01 Традиції харчування Обмінюватись думками щ приводу ситуацій Еефктивно співпрацювати під час парної роботи Повтореннялексичногоматеріалу з попередньогозаняття Читати тексти та виконувати завдання (true/false) Робота в парах: винайдення рышення до проблеми WB, p. 53, ex. E, F
90 01.02 Що на сніданок
С.72 Активно застосовувати засвоєний матеріал Beans, butter, cereal, croissant, doughnut, honey
91 02.02 Улюблені страви Jam, omelette, pancakes, porridge, toast, waffles
92 05.02 Домашнє читання Повтореннялексичногоматеріалу з попередньогозаняття Читати текст та виконувати завдання
93 06.02 Узагальнення та систематизація вивченого за тему Активно застосовувати засвоєний матеріал Узагальнення лексичного матеріалу Узагальнення граматичного матеріалу
Модуль 6 Повсякденні справи
94 07.02 Мої улюблені справи Аргументувати власну точку зору Уважно стежити за презентованим матеріалом Alone, athlete, become, dance, draw, language, nature, sing, swim, well Прослуховувати та читати діалог, виконувати завдання Групова дискусія щодо проведення дозвілля WB, p. 54, ex. A, B
95 08.02 Професії моїх батьків Оцінювати стан речей Активно застосовувати мову, що вивчається Artist, computer engineer, dancer, farmer, gardener, musician, singer May, might, could Робота в парах: обговорення спорту WB, p. 54, ex. C, D
96 09.02 Що я вмію робити Надавати оцінку ситуаціям Розуміти стиль життя зарубіжних однолітків Usingcomputers, reading, playing a musical instrument, art Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття Читати текст та виконувати завдання (fillinginthetable) Групова дискусія щодо екстремальних видів спорту WB, pp 55-56, ex. A, B
97 12.02 Моя майбутня професія. Аудіювання Пропонувати, приймати або відхиляти пропозицію Усвідомлювати мету поставленого завдання Reporter, writer, computer engineer, artist, gardener, farmer, dancer, athlete, singer The verb can Читати діалог та виконувати граматичне завдання (multiplechoiceact.) Робота в парах WB, pp 56-57, ex. C, D, E
98 13.02 Повсякденні справи Аргументувати власну точку зору Знаходити, розуміти та передавати нову інформацію Повтореннялексичногоматеріалу з попередньогозаняття Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання (matching) Робота в парах: обговорення місць проведення дозвілля WB, p. 57, ex. A, B
99 14.02 Телефонна розмова Оцінювати стан речей Активно застосовувати мову, що вивчається Call, talk on the phone, answer Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Читати текст та виконувати завдання (matching) Опис улюбленої розваги у письмовій формі WB, pp 57-58, ex. C, D
100 15.02 Що я зараз роблю Висловлювати власну точку зору у зв’язку з прочитаним Уважно стежити за презентованою інформацією Check e-mails, do homework, listen to music, study for an exam, surf the net Present Progressive Читати текст та виконувати завдання (matching) Групове обговорення прочитаного матеріалу WB, p. 59, ex. A, B
101 16.02 Заняття моїх друзів Save, tap, team, throw, tree, volunteer, wear Present Progressive
102 19.02 Домашнє читання Повтореннялексичногоматеріалу з попередньогозаняття Читати текст та виконувати завдання
103 20.02 Узагальнення та систематизація вивченого за тему Активно застосовувати засвоєний матеріал Узагальнення лексичного матеріалу Узагальнення граматичного матеріалу
Природа
104 21.02 Захист навколишнього середовища Надавати необхідні відповіді Усвідомлювати мету поставленого завдання To protect the environment, use public transport, care about, clean Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття Читати діалог та виконувати граматичне завдання (fillinginthegaps) Робота в групах: надання відповідей на запитання WB, p. 60, ex. C, D
105 22.02 Моя допомога природі Аргументувати власний вибір Знаходити, розуміти та передавати нову інформацію to throw rubbish in bins, plant trees, recycle, save Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання (multiplechoiceact) Групове обговорення кінофільмів WB, p. 61, ex. A, B
106 23.02 Погода Надавати необхідні відповіді Активно застосовувати мову, що вивчається Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Читати текст та виконувати завдання (matching) Написання рецензії на кінофільм WB, p. 61, ex. C
107 26.02 Прогноз погоди Аргументувати власну точку зору Ефективно співпрацювати під час групової роботи It’s cloudy, cold, hot, raining, snowing, sunny, windy Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання (multiplechoiceact.) Робота в групі: дебати WB, p. 62, ex. A, B
108 27.02 Світ техніки
Аудіювання Висловлювати свої враження у зв’язку з прочитаним Уважно стежити за презентованою інформацією user, click, keyboard, mouse, printer, screen, USB flash driver, computer/video games Читати текст та виконувати завдання (fillinginthegaps) Групове обговорення прочитаного матеріалу WB, p. 62, ex. C, D
109 28.02 Комп’ютер Висловлювати пропозицію Приймати рішення та надавати оцінку Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання (fillinginthegaps) Робота в групах: обговорення дозвілля WB, p. 63, ex. E, F
110 01.03 Цікаві факти про комп’ютер Активно застосовувати засвоєний матеріал Screen, billion, population, thousand, send user Узагальнення граматичного матеріалу
111 02.03 Використання комп’ютера Dear… I hope you’re fine, Best wishes, Write back soon, Yours
112 05.03 Електронний лист Jealous, maybe, next, it’s cloudy, it’s cold, it’s hot
113 06.03 Домашнє читання с. 90 Повтореннялексичногоматеріалу з попередньогозаняття Читати текст та виконувати завдання
114 07.03 Узагальнення та систематизація вивченого за тему Активно застосовувати засвоєний матеріал Узагальнення граматичного матеріалу

Module 7 “Здоров’я”

Дата/
Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві
функції Соціокультурні /
Загальнонавчальні
компетенції Лінгвістичні компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє

Завдання
уроки Лексика Граматика/ Фонетика Аудіювання/ Читання Письмо/ Говоріння
115 09.03 Мій день Аргументувати власну точку зору Уважно стежити за презентованою інформацією Buy, come, cook, have a good time, have fun, last night Past simple Прослуховувати та читати діалог, виконувати завдання (matching) Групова дискусія щодо фінансової системи WB, p. 64, ex. A, B
116 12.03 Події вчорашнього дня Обмінюватись думками Ефективно співпрацювати під час парної роботи Borrow, break, crash into, fall, happen, have an accident, hit, hurt, shout Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття Читати діалог та виконувати граматичне завдання Робота в парах: рольова гра WB, p. 65, ex. C, D
117 13.03 Частини тіла Аргументувати власну точку зору Усвіломлювати мету поставленого завдання Arm, back, ear, face, foot – feet, hand, head, leg, mouth Past simple Читати та прослуховувати текст, виконувати завдання (fillinginthegaps) Групова дискусія: обговорення переваг праці WB, pp. 65-66, ex. A, B
118 14.03 У лікаря Обмінюватись думками з приводу ситуацій Знаходити та розуміти нову інформацію Повтореннялексичногоматеріалу з попередньогозаняття Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття Читати коротенькі діалоги та виконувати завдання Робота в парах: обговорення ідей WB, p. 66, ex. C, D
119 15.03 Прикра пригода
Аудіювання Розпитувати з метою роз’яснення інформації Ефективно співпрацювати під час парної роботи Crash into, happen, have an accident, unlucky Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання (answering the questions) Робота в парах: рольова гра WB, p. 67, ex. A, B, C
120 16.03 Вчорашній день Надавати інформацію Знаходити та розуміти нову інформацію Have a good time, have fun, last night, yesterday Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття Читати резюме та виконувати завдання (matching) Написання власного резюме WB, p. 68, ex. D
121 19.03 Як це було Висловлювати власну точку зору Усвідомлювати мету поставленого завдання Awful, boring, crowded, exciting, interesting, party Past Simple Читати текст та виконувати завдання (matching) Групове обговорення роботи WB, p. 69, ex. A, B
122 20.03 Враження від подій Areyoujoking? Not at all Past Simple висловлення припущень щодо минулих подій
123 21.03 Домашнє читання Повтореннялексичногоматеріалу з попередньогозаняття Читати текст та виконувати завдання
124 22.03 Узагальнення та систематизація вивченого за тему Активно застосовувати засвоєний матеріал Узагальнення лексичного матеріалу Узагальнення граматичного матеріалу
Спорт
125 23.03 Види спорту Описувати події Активно застосовувати мову, що вивчається Appear, ball, court, famous, gold medal, grass, heavy, in the past, indoor, person, plastic Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття Читати діалог та виконувати завдання (fillinginthegaps) Робота в парах: опис минулих подій WB, pp. 69-70, ex. C, D
126 02.04 Відомі спортсмени Ставити та відповідати на запитання Знаходити та розуміти необхідну інформацію Quite, racket, shorts, wheelchair, win, wooden Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання (fillinginthetable) Робота в парах: рольова гра WB, p. 70, ex. A
127 03.04 Мій улюблений вид спорту Надавати необхідну інформацію Активно застосовувати мову, що вивчається Athletics, cricket, golf, gymnastics, hockey, pool, skiing, volleyball Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Читати текст та виконувати завдання (fillinginthegaps) Написання електронного письма другові WB, p. 71, ex. B
128 04.04 Спортивні змагання
Аудіювання Аргументувати власну точку зору Ефективно співпрацювати під час групової роботи Повтореннялексичногоматеріалу з попередньогозаняття Past Simple Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання (multiplechoiceact.) Робота в парі: діалогічне мовлення WB, p. 72, ex. A, B
129 05.04 Спорт у моєму житті Висловлювати власну точку зору у зв’язку з прочитаним Розвивати поважне ставлення до культури народу країни, мова якого вивчається Gold medal, famous, win, player Читати текст та виконувати завдання (надавати відповіді на запитання) WB, p. 72, ex. C, D
130 06.04 Важливі події Висловлювати власну точку зору у зв’язку з прочитаним Ефективно співпрацювати під час парної роботи grown up, have children,get married, be born Читати текст та виконувати завдання (true/false) Робота в парах: підбор вакансій WB, p. 73, ex. E
131 10.04 Заповнення анкети Активно застосовувати засвоєний матеріал Career, interested in, date of birth Узагальнення граматичного матеріалу
132 11.04 Автобіографія Place of birth, grew up in, started school, finished school
133 12.04 Домашнє читання Повтореннялексичногоматеріалу з попередньогозаняття Читати текст та виконувати завдання
134
13.04 Узагальнення та систематизація вивченого за тему Активно застосовувати засвоєний матеріал Узагальнення лексичного матеріалу Узагальнення граматичного матеріалу
Відпочинок
135 16.04 Пори року Аргументувати власну точку зору Уважно стежити за презентованою інформацією Spring, summer, autumn, winter Future (to be going to do smth) Прослуховувати та читати діалог, виконувати завдання (answering the questions) Групове обговорення стилів життя WB, p. 74, ex. A, B
136 17.04 Місяці і дати Comealong, Guesswhat! I can’t wait for… What’s the date? You know…
137 18.04 Плани на канікули Надавати необхідні відповіді Усвідомлювати мету поставленого завдання Airport, arrive, book a ticket, collect a ticket, credit card, exchange money Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання Робота в парах: проведення інтерв’ю WB, pp. 74-75, ex. C, D
138 19.04 Літня подорож Висловлювати власну точку зору у зв’язку з прочитаним Ефективно співпрацювати під час групової роботи Flight, fly, list, order a taxi, pack bags, travel agent, write down Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття Прослуховувати та читати тексти, виконувати завдання (answeringthequestions) Групове обговорення прочитаного матеріалу WB, p. 75, ex. A, B
139 20.04 Відпочинок з сім’єю
Аудіювання Аргументувати свій вибір Активно застосовувати мову, що вивчається Brilliant, brochure, have a look, invite, meet, perfect, ship Future (to be going to do smth) Читати речення та виконувати граматичне завдання WB, p. 76, ex. C, D
140 23.04 Підготовка до подорожі Описувати процес Усвідомлювати мету поставленого завдання Book a ticket, credit card, pack bags, travel agent Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання (fillinginthetable) Опис приготування WB, p. 77, ex. A, B
141 24.04 Речі в дорогу Описувати процес Активно застосовувати мову, що вивчається Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Читати текст та виконувати завдання (ordering) WB, p. 78, ex. C
142 25.04 Міста Європи Висловлювати власні враження у зв’язку з прочитаним Ефективно співпрацювати під час групової роботи Forest, island, mountain, river, sea, town, village Future (to be going to do smth) Читати текст та виконувати завдання (multiplechoiceact.) Групове обговорення прочитаного матеріалу WB, p. 79-80, ex. A, B, C, D
143 26.04 Розповідь про плани I’ ve got other plans, Talk to you later, Thanks for… Future (to be going to do smth)
144 27.04 Домашнє читання Повтореннялексичногоматеріалу з попередньогозаняття Читати текст та виконувати завдання
145 30.04 Узагальнення та систематизація вивченого за тему Активно застосовувати засвоєний матеріал Узагальнення лексичного матеріалу Узагальнення граматичного матеріалу
Подорож
146 02.05 Місця для відпочинку Порівнювати факти Знаходити, розуміти та передавати нову інформацію Forest, island, mountain, river, sea, town, village Future (to be going to do smth) Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання (multiplechoiceact.) Робота в парах: обговорення цікавих місць WB, p. 80, ex. A, B
147 03.05 Види транспорту Висловлювати власні враження у зв’язку з прочитаним Активно застосовувати мову, що вивчається Ship, plane, bus, car, boat Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Читати текст та виконувати завдання (answeringthequestions) Написання електронного листа WB, p. 81, ex. C
148 04.05 Заняття під час відпочинку
Аудіювання Надавати необхідні відповіді Активно застосовувати мову, що вивчається Buy souvenirs, go camping, sunbathe, go hiking, go sightseeing Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання (multiplechoiceact.) Робота в парах: обговорення проблемних ситуацій WB, p. 82, ex. A, B
149 07.05 Куди б ти хотів поїхати ? Висловлювати власну точку зору Усвідомлювати мету поставленого завдання Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття Would like to/want to Читати текст та виконувати завдання (true/false) Групове обговорення мистецтва WB, p. 83, ex. C, D
150 08.05 Канікули у Флориді Надавати та запитувати необхідну інформацію Розвивати інтерес до культур інших країн Boat, campsite, castle, impressive, local, monkey Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Читати текст та виконувати завдання (answeringthequestions) Робота в групі: проведення дослідження WB, p. 83, ex. E
151 10.05 Самопочуття Знаходити, розуміти та передавати нову інформацію Backache, headache, sore throat, stomach ache, temperature, the flu Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять
152 11.05 Звернення по допомогу Надавати необхідні відповіді Активно застосовувати мову, що вивчається Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття should Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання (multiplechoiceact.) Робота в парах: обговорення цікавих місць WB, p. 80, ex. A, B
153 14.05 Перша допомога Висловлювати власну точку зору Активно застосовувати мову, що вивчається First-aid, advice, be careful, bottle water Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Читати текст та виконувати завдання (answeringthequestions) Написання електронного листа WB, p. 81, ex. C
154 15.05 Нездужання під час подорожі Надавати та запитувати необхідну інформацію Усвідомлювати мету поставленого завдання Anyideas? What’s wrong? Don’t miss… Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Прослуховувати аудіо-запис та виконувати завдання (multiplechoiceact.) Робота в парах: обговорення проблемних ситуацій WB, p. 82, ex. A, B
155 16.05 Здоровий спосіб життя Описувати процес Розвивати інтерес до культур інших країн Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Читати текст та виконувати завдання (true/false) Групове обговорення мистецтва WB, p. 83, ex. C, D
156 17.05 Домашнє читання Висловлювати власні враження у зв’язку з прочитаним Знаходити, розуміти та передавати нову інформацію Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять Читати текст та виконувати завдання (answeringthequestions) Робота в групі: проведення дослідження WB, p. 83, ex. E
157 18.05 Контроль навичок аудіювання
158 21.05 Контроль навичок читання
159 22.05 Контроль навичок письма
160 23.05 Контроль навичок говоріння
161 24.05 Узагальнення та систематизація вивченого за тему
162 25.05 Підсумковий урок

Категорія: Календарно-тематичне планування | Додав: konsultant (12.02.2018) | Автор: Оксана Негодюк E
Переглядів: 835 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!