Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Загальношкільні заходи [ Додати статтю ]

Лінгвістичні ігри
                                                          Слабка ланка

Мета
: повторити, узагальнити знання учнів з мови і літератури; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідної мови і літератури, почуття колективізму.
Обладнання: аркуші паперу, маркери, завдання з мови і літератури, вислови відомих людей про мову.

Хід заходу

I.Організаційна частина
1.Ознайомлення з гравцями і членами журі.
2.Ознайомлення з правилами гри і вимогами.

Гра складається з 2 турів. Перший тур включає 7 раундів. Після кожного раунду гру залишає один гравець. Долю цього гравця вирішує вся команда. Кожен голосує за 1 учасника, того, кого вважає непотрібним команді. І так поки не залишаться 2 гравці, котрі виходять у другий тур – фінал. Переможця визначимо за тим, хто більше дасть вірних відповідей.
II. Основна частина.
1 тур
1 раунд
1. Скільки букв в українському алфавіті? (33)
2. Скільки частин мови в українській мові? (10)
3. Скільки стилів в українській мові? (5)
4. Скільки основних способів словотвору? (6)
5. Скільки існує типів мовлення? (3)
6. Скільки всього звуків в українській мові? (38)
7. Скільки службових частин мови? (3)
8. Скільки значущих частин має слово? (5)
9. Скільки розділів має займенник за значенням? (9)
10. Анонім до слова південно – східний? (північно – західний)
11. Що означає фразеологічний зворот повісити носа? (зажуритися)
12. Який розділ науки вивчає речення і словосполучення?(синтаксис)
13. Яка частина мови виражає відношення між словами? (прийменник)
14. До якої частини мови належать п’ятірка, п’ятикутник? (іменники)
15. В українській мові апостроф пишеться перед…(я, ю, є, ї.)
16. Перевірне слово до слова клекотіти ? (клекіт)
17. Родовий відмінок іменника хлоп’я? (хлоп’яти)
18. Скільки звуків у слові ягода?(6)
19. До головних членів належать… (підмет і присудок)
20. Після узагальнюючого слова перед ОЧР ставиться… (:)
21. Як називається речення, яке має 2 і більше ГО? (складним)
22. Як називаються слова кожного учасника діалогу? (репліка)
23. Іменник дівчинка належить до… (1 відміни)
24. На які питання відповідає прислівник? (як? де? куди? звідки?)
25. Скільки відмін у іменника? (4)
26. Які іменники не мають відмін? (незмінювані)
27. Скільки родів має іменник? (4)
- Хто тягне команду назад?
- Хто є слабкою ланкою?
Голосування

2 раунд
1. Як називається вірш, що не має рими? (білий)
2. Як називається розмова 2 осіб? (діалог)
3. Художнє означення… (епітет)
4. Опис зовнішності дійової особи… (портрет)
5. Хто автор «Пісні про Байду»? (народ)
6. Співзвучне закінчення рядків… (рима)
7. Оповідання про незвичайні, фантастичні події… (казка)
8. Хто є автором «Заповіту»? ( Т.Шевченко)
9. Алегоричний твір повчального характеру… (байка)
10. Опис природи… (пейзаж)
11. Що сталося з головним героєм твору «Морозенко»? (він замерз)
12. Обрядові пісні, що виконуються на Різдво… (колядки)
13. Продовжіть рядки «Мені тринадцятий минало»… (Я пас ягнята за селом)
14. Продовжіть назву оповідання Винниченко Федько – …(Халамидник)
15. Невеликий твір, що потребує відгадки… (загадка)
16. Один з родів літератури, в якому описуються почуття переживання… (лірика)
17. Як по – іншому називається українська народна творчість? (фольклор)
18. Віршований твір, покладений на музику… (пісня)
19. Двоскладові стопи… (ямб, хорей)
20. Під який інструмент виконуються думи? (кобза, бандура)
21. Кому належать слова «Як парость виноградної лози плекайте мову»? (Рильський)
22. В якому селі народився Т. Шевченко? (Моринцях)
23. Який жанр української народної творчості завжди повчає? (прислів’я)
24. Яка головна книга Т. Шевченко? (Кобзар)
- Кому не місце в команді?
- Хто є слабкою ланкою?
Голосування
3 раунд
1. До якої частини мови належать слова: по – перше, спросоння, нашвидкуруч? (прислівник)
2. Яка частина мови вказує на предмет, означення, кількість, але не називає їх? (займенник)
3. Чи є частиною мови дієприкметник і дієприслівник? (ні)
4. Якою частиною мови є слова багато, декілька? (числівник)
5. Що сполучає сполучник? (ОЧР і частини складного речення)
6. Чи може бути дієслово підметом? (так)
7. Утворіть наказовий спосіб від дієслова ходити… (йти)
8. Слів якої частини мови найбільше? (іменник)
9. Опис приміщення… (інтер’єр)
10. Які бувають речення за метою висловлювання? (розповідні, спонукальні, питальні)
11. Які розділові знаки ставляться в кінці речення ?(! ? . …)
12. Назвіть особові займенники… (я, ми, ти, ви, він, вона, воно)
13. Що вивчає фонетика? (звуки)
14. Скільки складів в слові алея? (3)
15.Давальний відмінок іменника дівча… (дівчаті)
16. Перекладіть українською мовою плыть по течению… (пливти за течією)
17. Синонім фразеологізму «бити байдики»…. (ледарювати)
18. Жовтіє лист – це словосполучення чи речення? (речення)
19. Як називається присудок, виражений двома словами? (складений)
20. Яким стилем ми пишемо план роботи? (офіційно – діловим)
21. « Як кіт наплакав» - це скільки? (мало)
- Хто потрапив на гру випадково?
- Кому не місце в команді?
Голосування

4 раунд
1. Справжнє ім’я і прізвище Лесі Українки? (Лариса Косач)
2. У якому році був виданий Кобзар? (1840)
3. Хто зачинатель нової української літератури? (Іван Котляревський)
4. Який твір починається словами «Широкою долиною між…»? («Микола Джеря»)
5. Який письменник допоміг Т. Шевченку в публікації «Кобзаря»? (Гребінка)
6. Героями якого твору є Остап і Соломія? (Дорогою ціною)
7. Як називається двоскладова стопа з наголосом на 2 складі? (ямб)
8. Назвіть художній засіб «серце мліє». (метафора)
9. Хто автор вірша «Каменярі»? (Франко)
10. Найвідоміший поет Донеччини… (Сосюра)
11. Хто є основоположником української мови? (Т. Шевченко)
12. Хто такі мавки? (істоти , що живуть в лісі)
13. Назва пісні, що лягла в основу гімну. («Ще не вмерла Україна»)
14. Прізвище матері Лесі Українки (Пчілка)
15. Місто, де жив і вчився Т. Шевченко. (Петербург)
16. Хто автор «Пісні про рушник»? (Малишко)
17. Найголовніша Книга книг. (Біблія)
18. Автор твору «Щедрий вечір». (М. Стельмах)
- Хто прийшов тільки розважитись?
- Хто найслабша ланка?
Голосування
5 раунд
1. До якого роду відноситься іменник базіка? (спільного)
2. Орудний відмінок числівника 56. (п’ятдесятьма шістьма)
3. Клична форма іменника князь. (княже)
4. Найвищий ступінь порівняльного прикметника малий. (найменший)
5. Яким способом утворене слово блакить? (безсуфіксальний)
6. Синонім слова аргумент. (доказ)
7. Слово кріпак – архаїзм чи історизм? (історизм)
8. Виправте помилку слідуюча остановка. (наступна зупинка)
9. Як пишеться пів’ялини? ( з апострофом)
10. Присвійний прикметник від свекруха (свекрушин)
11. Чи пишеться ь знак у слові черешеньці?(так)
12. До якого роду належить колібрі? (чоловічого)
13. Антонім «аналіз» (синтез)
14. Як перенести слово вийти? (ви – йти)
15. Утворіть прикметник від слова чуваш (чуваський)
- Хто займає не своє місце?
- Хто зайвий в команді?
6 раунд
1. Визначте корінь в слові оббитий (б)
2. До якого роду належить ПТУ? (середній)
3. Скільки нн пишеться у слові священний? (2)
4. До якої частини мови належить слово протягом? (прийменник)
5. Як пишеться слово двадцятип’ятитисячний? (разом)
6. До якої групи за значенням належить прикметник срібний? (відносний)
7. Чи змінюються іменники за родами? (ні)
8. Як називається ліс, яким не можна пройти? (непрохідний)
9. У якому словнику можна дізнатися правопис слова? (орфографічному)
10. Як пишеться кінець кінцем окремо чи через дефіс? (окремо)
11. До якого розряду належить прислівник нехотя? (спосіб дії)
12. Як пишеться слово сліпоглухонімий? (разом)
7 раунд
1. Назвіть види мовленевої діяльності. (аудіювання, письмо, говоріння, читання)
2. У яких формах існує наше мовлення? (усній і писемній)
3. Якого розділу мовознавства стосуються терміни: наголос, буква, апостроф? (графіки)
4. Що вивчає лексикографія? (укладання словників)
5. Назвіть правило «дев’ятки»?(Де ти з’єси цю чашу жиру)
6. Як називається непрямий порядок слів? (інверсія)
7. Кому належить пісня «Грицю, Грицю до роботи»? (М. Чурай)
8. До якого роду літератури належить водевіль? (драма)
9. Хто були перші письменники? (літописці)
10. Які ви знаєте трискладові стопи? (дактиль, анапест, амфібрахій)
11. До якого роду літератури належить водевіль? (драма)
12. Що таке трилогія? (твір з трьох частин)
- Хто найслабша ланка?
- Кому грати в фіналі?
Голосування

II тур – фінал
1. Який письменник мав феноменальну пам'ять? (Франко)
2. Кого з письменників малим носили до школи на руках? (Стельмаха)
3. Найвизначніший поет Донеччини? (Сосюра)
4. Який поет народився і жив у Слов’янську? (Петренко)
5. Хто автор музики і слів Гімну України? (Чубинський, Вербицький)
6. Кому належать слова: «Книги – морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той хоч і придумав досить, дивнії перла виносить»? (Франку)
7. Що таке верлібр? (вірш без рими)
8. Як написати слово робота 5 літерами? (праця)
9. Як написати слово робота 4 літерами? (труд)
10. Які алфавіти складаються з 6 літер? (азбука, абетка)
11. Що треба зробити, щоб майка злетіла? (змінити м на ч)
12. Що знаходиться в середині школи? (О)
13. Що стоїть між підлогою і стелею? (І)
14. Чим закінчується і зима, і весна? (а)
15. Чим закінчується і вечір, і ніч? (приголосним)
16. Який молочний продукт можна перетворити на знак, прочитавши його справа наліво? (сир)
17. Від яких 2 букв стає жарко, гаряче? (пече)
18. В якому вигуку є сто однакових звуків? (стоп)

III. Заключна частина.
Слово журі.
Категорія: Загальношкільні заходи | Додав: Jilli (03.03.2013) | Автор: Лісова Юлія Валентинівна E
Переглядів: 3277 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!