Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Класні виховні заходи [ Додати статтю ]

Світова книга прав дитини
Виховний захід на тему „Світова книга прав дитини”. 

Мета: розкрити поняття „закон”, „конституція”, „ООН”, „декларація”, „конвенція”, „право”; ознайомити учнів зі змістом основних статей Загальної Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, Конституції України; учити цінувати права людей.

Хід заняття 

- Уявіть собі, що ви опинилися на острові, де ніхто не живе. Чого вам буде не вистачати над усе?
- Отже, більшості не вистачає друзів, спілкування, тому що ми з вами люди, живемо серед подібних до нас.
Робить нас людьми не народження, а те, що ми живемо, зростаємо в людській спільноті.
Кожна людина має властиві лише їй почуття, здібності, характер. Як же зробити так, щоб такі різні, несхожі між собою, люди все ж таки жили з повагою один до одного? Для цього існують правила, які керують стосунками між людьми. Життя змусило людей установити багато різних правил, і ми зустрічаємося з ними на кожному кроці.
Ти заходиш до школи – і перед тобою на стіні правила поведінки учнів. Ти – учень, а всі учні мусять їх дотримуватися, щоб у школі під час уроків було тихо, щоб кожний мав своє місце за партою, щоб легше було вчителям тебе навчати, а тобі – учитися.
Сідаєш у трамвай чи тролейбус – перед тобою правила користування міським транспортом для пасажирів. Ти тепер пасажир, а всі пасажири дотримуються цих правил, щоб не було штовханини у дверях, щоб усі могли сісти в трамвай чи тролейбус, щоб ні з ким не сталося нещасного випадку.
Заходиш у кінотеатр – і тут свої правила, яких повинні дотримуватися глядачі. Усі глядачі мають сидіти тихо.
Навіть на пляжі є свої правила поведінки на воді (не пустувати у воді, далеко не запливати, щоб не було з тобою і твоїми товаришами ніяких неприємностей).
Правила дорожнього руху дуже суворі. За їх виконанням слідкує ціла армія працівників Державної автомобільної інспекції, бо тут вже йдеться не тільки про порядок, але часто й про життя людей. Коли ти йдеш вулицею – ти пішохід і зобов’язаний виконувати правила дорожнього руху.
Але є такі правила, що обов’язкові для всіх громадян країни, хто б вони не були – дорослі чи діти, учителі чи учні, пішоходи чи пасажири. Це такі правила, що встановлюють порядок у всій державі, обов’язки кожного громадянина та його права. Їх затверджує найвища влада у країні, в нашій країні – Верховна Рада України. Називаються такі правила державними законами.
Закон – обов’язкове для всіх правило. Він приймається і захищається державою. Головний закон – Конституція.
Слово „конституція” у перекладі з латинської мови означає „устрій”, „установлення”.
Ця невеличка книжка є визначальною для всього українського народу. У статтях Конституції сформульовані права та обов’язки громадян України. Цей документ разом із тим є програмою дій. На основі Конституції складаються всі інші закони, які регулюють діяльність і взаємини громадян.
Розділ про права людини – один із найважливіших у Конституції України У ньому спочатку перелічені особисті права, потім – політичні, а потім – соціально-економічні й культурні.
Якщо ми говоримо „право”, то завжди маємо на увазі „обов’язок”, і навпаки. Ми – громадяни України, і у нас є обов’язки перед Вітчизною, своїм народом, іншими людьми, перед своїми рідними й близькими. Головний обов’язок – поважати права інших!!! А іще в Конституції України записані такі обов’язки: піклуватися батькам про дітей, а дорослим дітям – про непрацездатних батьків, захищати Вітчизну, охороняти природу, платити податки.
Закони держави повинні захищати людину, її права. Таких прав дуже багато – на життя, житло, харчування, медичну допомогу, знання, відпочинок. Права людини – це її певні можливості, які охороняються законом, те, що вона може робити для того, щоб вести повноцінне життя, і в чому їй не можуть відмовити.
Діти мають особливе право на піклування та допомогу з боку держави. Але, на жаль, життя, здоров’я, навчання, щастя дітей усього світу недостатньо захищені.
Сьогодні 250 млн дітей живуть за рахунок важкої праці, жебрацтва, пограбувань. 30 млн дітей у світі не можуть навчатися. Кожний рік від хвороб помирають 5 млн дітей. Поширюється торгівля дітьми, використання дітей, від яких відмовились батьки, для пересадки органів.
В Україні три чверті дітей із хронічними хворобами. З’явився новий тип дітей – «діти вулиці» (особливо у великих містах). Це діти, що залишили рідні домівки і живуть та харчуються, як заманеться. Основна маса з них має освіту – 3-4 класи. Більшість із них – малолітні злочинці, наркомани, торгівці наркотиками.
- А як іще порушується право людини на життя? (Війна, вбивство).
Уся історія людства – це історія війн. Одна з найстрашніших війн тривала 6 років і закінчилася в 1945 році. Загинуло близько 60 мільйонів. Для них право на життя було порушено. Життя втратили люди, кількість яких перебільшує чисельність населення сучасної України. І тоді у всьому світі зрозуміли, що треба об’єднатися для захисту прав людини. 24 жовтня 1945 року було створено ООН – Організацію Об’єднаних Націй.
Організація Об’єднаних Націй – міжнародна організація, завдання якої – підтримка миру і безпеки у всьому світі.
Її Статут підписала 51 держава, зокрема й Україна.
Мета ООН:
- підтримувати мир у всьому світі;
- розвивати дружні стосунки між державами;
- діяти спільно, щоб допомогти бідним жити краще, ліквідувати бідність, хвороби, неграмотність у суспільстві, попереджувати завдавання збитків довкіллю, заохочувати повагу прав і свобод людей.
Правила країн – членів ООН:
- усі країни – члени ООН рівноправні;
- повинні дотримуватися її Статуту;
- держави повинні врегульовувати неузгодженості мирними шляхами;
- держави повинні утримуватися від загроз військової сили або її застосування;
- ООН не втручається у внутрішні справи країн;
- Держави повинні намагатися сприяти діям ООН.
Загальним правам людини присвячено другий пункт преамбули Статуту ООН, його викладено одразу після пункту про лиха війн. Адже саме порушення прав людини лежить в основі всіх конфліктів. 10 грудня 1948 року різні народи вирішили і проголосили, що всі люди мають рівні права. Так виникла Загальна декларація прав людини.
Декларація – латинське слово, у перекладі означає „оголошення”, „заява”. Декларація – це документ, у якому викладено основні принципи, офіційно проголошені державою, міжнародними та іншими організаціями.
Загальна декларація прав людини – документ, у якому визначено основні права кожної людини у світі й передбачено, що вони є основою свободи, справедливості й усезагального миру.
У Декларації передбачено, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїх правах і що не можна їх піддавати дискримінації через національну, етнічну, релігійну, расову ознаки, а також через стать, політичні переконання.
Але дорослі можуть захищати свої права від злодіїв, шахраїв, а діти ще не в змозі цього робити. Тому в 1989 році представники урядів передових країн світу, в тому числі й наша Україна, підписали Конвенцію про права дитини.
Конвенція - теж латинське слово – угода; міжнародний договір між державами з певних питань. У даному випадку – з питань прав дитини.
У цій Конвенції країни домовилися охороняти права всіх дітей світу. Там записано, що дитиною вважається людина, якій ще не виповнилося 18 років.
Згідно з Конвенцією про права дитини Україна у квітні 2001 року прийняла Закон про охорону дитинства.
Зараз ми помандруємо по сторінках Конвенції.
(роздаю картки, на яких записані основні статті Конвенції про права дитини. Учні по черзі читають і своїми словами пояснюють зміст).
Гра „Хто перший”.
Роздаю дітям картки, на яких перелічені певні права й обов’язки, і пропоную учням відповідно з’єднати їх стрілками. Виграє той, хто першим виконає завдання.
                             Права                                                      Обов’язки
1)Дотримуватись правил                                               1)На життя та охорону здоров’я;
дорожнього руху;
2) на навчання;                                                               2) берегти природу, пам’ятки культури;
3) старанно вчитися;                                                      3) на ігри, розваги, відпочинок;
4) на користування 
бібліотеками,                                 4) дотримуватися моральних норм поведінки;
відвідування пам’яток культури;
5) виконувати посильну хатню                                      5) на свободу об’єднань і мирних 
зібрань;
роботу за дорученням батьків;  
6) дотримуватися розкладу дня                                     6) на захист від роботи, яка шкодить
й ощадливо використовувати час.                                     здоров’ю і розвитку.

Тестування „Чи знаєш ти права та обов’язки?”:
1. Який документ про права дітей затвердила ООН у 1989 році:
А) Загальна декларація прав людини;
Б) Конвенція про права дитини;
В Закон України про охорону дитинства.
2. Який документ про права дітей прийняла Україна у 2001 році:
А) Загальна декларація прав людини;
Б) Конвенція про права дитини;
В Закон України про охорону дитинства.
3. Як називається основний закон України, де записані всі права та обов’язки?
А) Загальна декларація прав людини;
Б) Конвенція про права дитини;
В) Конституція України.
4. Це те, що ти повинен робити, щоб бути корисним собі та іншим:
А) обов’язок;
Б) право.
5. Це те, що ти можеш робити:
А) обов’язок;
Б) право.

Заключне слово.
У кожного з нас є права, і ми повинні добре знати їх та вміти ними користуватися. Але слід знати не лише свої права, а й обов’язки. Прагнучи відстояти свої права, не порушуйте права інших!!!
Категорія: Класні виховні заходи | Додав: (17.08.2012)
Переглядів: 12977 | Рейтинг: 3.3/10
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!