Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель батькам » Поради батькам [ Додати статтю ]

Види державної соціальної допомоги сім′ям з дітьми

Види державної соціальної допомоги сім′ям з дітьми

 

Відповідно до ст. 2  Закону України «Про охорону дитинства», одним з основних напрямків державної політики є розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових інститутів з метою захисту прав та законних інтересів дитини в Україні.

Відповідно до ст. 3 цього ж Закону, такі завдання реалізуються шляхом визначення основних правових, економічних, організаційних, культурних та соціальних засад щодо охорони дитинства, удосконалення законодавства про правовий і соціальний захист дітей, приведення його у відповідність з міжнародними правовими нормами у цій сфері; забезпечення належних умов для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зростання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи та рівності; проведення державної політики, спрямованої на реалізацію цільових програм з охорони дитинства, надання дітям пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі виховання, навчання, підготовки до трудової діяльності, заохочення наукових досліджень з актуальних проблем дитинства; встановлення відповідальності юридичних і фізичних осіб (посадових осіб і громадян) за порушення прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди.

         В зв′язку з цим державою надаєтсья спеціальна адресна допомога сім′ям з дітьми.

 

Види державної соціальної допомоги сім′ям з дітьми

1.                  Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки. Сума допомоги по вагітності і пологах в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини  місячної заробітної плати, з якої сплачувались страхові внески на загальнообовязкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.  (Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 р. № 2240 – ІІІ.)

 

2.                  Одноразова допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається у розмірі 12240 гривень – на першу дитину, 25000 гривень – на другу дитину, 50000 гривень – на на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4800 грн., другої дитини – 4840 грн., третьої та наступної дитини – 5000 гривень. Решта на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу – 24 місяців, на третю і наступну дитину – 36 місяців частинами. (Пункт 23 Розділу ІІ „Внесення змін до деяких законодавчих актів України” Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” від 28.12.07 № 107-VІ, ст. 12 Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 р. № 2811-ХІІ та Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 р. № 2240 – ІІІ, постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.2005 р. № 315 "Деякі питання призначення і виплати допомоги сім`ям з дітьми”, постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми”.)

 

3.                  Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім′ї, з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 130 грн. Допомога по догляду за дитиною до досягенння нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між: з 1 січня 2008 року - 50%, з 1 січня 2009 року – 75%, з1 січня 2010 року – 100% прожиткового мінімум, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім′ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Прожитковий мінімум на 2008 рік на одну особу в розрахунку на місяць становить: з 1 січня– 633 грн., з 1 квітня -  647 грн., з 1 липня – 649 грн., з 1 жовтня – 669 грн. ( Ст. 58 та п. 23 Розділу ІІ „Внесення змін до деяких законодавчих актів України” Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” від 28.12.07 № 107-VІ, ст. 12 Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 р. № 2811-ХІІ та Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 р. № 2240 – ІІІ, постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.2005 р. № 315 "Деякі питання призначення і виплати допомоги сім`ям з дітьми”, постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми”.)

 

4.                  Допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням

Надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів та пенсій за попередні шість місяців; у разі, коли та пенсія на дітей за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, зазначена допомога призначається у розмірі прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку: до 6 років:з 1 січня 2008 р.– 526 грн.;з 1 квітня 2008 р. – 538 грн.; з 1 липня 2008 р. – 540 грн.; з 1 жовтня 2008 р.–557 грн.; від 6 до 18 років:з 1 січня 2008 р.– 663 грн.;з 1 квітня 2008 р.– 678 грн.; з 1 липня 2008 р. – 680 грн.; з 1 жовтня 2008 р.– 701 грн. ( Ст. 58 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” від 28.12.07 № 107-VІ, ст.18 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 р. № 2811-XII, постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми”.)

 

5.                  Допомога дітям-інвалідам

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах: інвалідам з дитинства I групи — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; інвалідам з дитинства II групи — 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; інвалідам з дитинства III групи — 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; на дітей-інвалідів віком до 18 років — 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність становить: з 1 січня 2008 р. – 470 грн.; з 1 квітня 2008 р. – 481 грн.; з 1 липня 2008 р. – 482 грн.; з 1 жовтня 2008 р. – 498 грн.

(Ст. 58 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” від 28.12.07 № 107-VІ,Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 16.11.2000 р. № 2109-ІІІ)

 

6. Допомога малозабезпеченим сім’ям

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї. У 2008 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги встановлено для працездатних осіб у сумі 133 грн., непрацездатних осіб – 187,5 грн., інвалідів – 200 грн. Для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, — на 20%. Для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім’ї, в якій виховуються троє або більше дітей віком до 16 років (до 18 років, якщо дитина навчається), рівень забезпечення прожиткового мінімуму становить 50% прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку. (Ст. 50 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” від 28.12.07 № 107-VІ, Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01.06.2000 р. №1768-ІІІ, постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. № 250 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям”.)

 

7. Одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (прийомним сім′ям)

Розмір одноразової допомоги щороку встановлюється Кабінетом Міністрів України, у 2008 році становить 795 грн.Виплата одноразової допомоги здійснюється у готівковій (грошовій) формі районними (міськими) відділами (управліннями) освіти на підставі заяви та паспорта отримувача цієї допомоги.У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.Право на отримання одноразової допомоги для недієздатної особи має піклувальник, призначений в установленому порядку. (Ст. 25 Закону України "Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ,постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку”)

 

8. На прийомних дітей здійснюється виплата державної соціальної допомоги (прийомним сім′ям)

У розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідно до віку:до 6 років:з 1 січня 2008 р.– 526 х 2 = 1052 грн.;з 1 квітня 2008 р. – 538 х 2 = 1076 грн.; з 1 липня 2008 р. - 540 х 2 = 1080 грн.; з 1 жовтня 2008 р. – 557 х 2 = 1114 грн.;від 6 до 18 років:з 1 січня 2008 р.– 663 х 2 =1326 грн.;з 1 квітня 2008 р. – 678 х 2 = 1356 грн.; з 1 липня 2008 р. - 680 х 2 = 1360 грн.; з 1 жовтня 2008 р. – 701 х 2 = 1402 грн.У разі коли дитині виплачується пенсія, аліменти, стипендія, державні допомоги, розмір соціальної допомоги визначається як різниця двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром пенсії, аліментів, стипендії, державних допомог. (Ст. 58 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” від 28.12.07 № 107-VІ, Ст. 25 Закону України "Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ, Указ Президента від 11.07.2005 р. № 1086 "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, постанови Кабінету Міністрів України:від 26.04.2002 № 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім’ю”;від 31.01.2007 № 81 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у 2007 році”.)

 

9. Одному з прийомних батьків – грошове забезпечення у розмірі 35% державної соціальної допомоги на кожну прийомну дитину (прийомним сім′ям)

Розмір грошового забезпечення не може перевищувати півтора прожиткових мінімуми для працездатної особи: з 1 січня 2008 р.– 633 грн.х1,5 = 949,5 грн.;з 1 квітня 2008 р. – 647грн. х 1,5 грн. = 970,50 грн.; з 1 липня 2008 р. – 649 х 1,5 грн. = 973,5 грн.; з 1 жовтня 2008 р. – 669 грн х 1,5 = 1003,5 грн. (Ст. 58 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” від 28.12.07 № 107-VІ, Постанови Кабінету Міністрів України:від 26.04.2002 № 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім’ю”;від 3101.2007 № 81 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у 2007 році”.)

 

10. Прийомна дитина отримує одноразову допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (прийомним сім′ям)

Розмір одноразової допомоги щороку встановлюється Кабінетом Міністрів України, у 2008 році становив 795 грн.

(Ст. 25 Закону України "Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ, постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку”.)

 

11. На дитину-вихованця здійснюється виплата державної соціальної допомоги (дитячому будинку сімейного типу)

У розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідно до віку:до 6 років:з 1 січня 2008 р.– 526 х 2 = 1052 грн.;з 1 квітня 2008 р. – 538 х 2 = 1076 грн.; з 1 липня 2008 р. - 540 х 2 = 1080 грн.; з 1 жовтня 2008 р. – 557 х 2 = 1114 грн.;від 6 до 18 років:з 1 січня 2008 р.– 663 х 2 =1326 грн.;з 1 квітня 2008 р. – 678 х 2 = 1356 грн.; з 1 липня 2008 р. - 680 х 2 = 1360 грн.; з 1 жовтня 2008 р. – 701 х 2 = 1402 грн.У разі, коли дитині виплачується пенсія, аліменти, стипендія, державні допомоги, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром пенсії, аліментів, стипендії, державних допомог. (Ст. 58 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” від 28.12.07 № 107-VІ, Указ Президента від 11.07.2005 № 1086"Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”.Постанови Кабінету Міністрів України:від 26.04.2002 № 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу”;від 31.01.2007 № 81 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у 2007 році”)

 

12. Постанови Кабінету Міністрів України:від 26.04.2002 № 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу”;від 31.01.2007 № 81 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у 2007 році” (дитячому будинку сімейного типу)

Розмір грошового забезпечення не може перевищувати п’яти прожиткових мінімуми для працездатної особи: з 1 січня 2008 р.– 633 грн.х 5 = 3165 грн.;з 1 квітня 2008 р. – 647 грн. х 5 грн. = 3235 грн.; з 1 липня 2008 р. – 649 грн. х 5 грн. = 3245 грн.; з 1 жовтня 2008 р. – 669 грн х 5 = 3345грн.

(Постанови Кабінету Міністрів України:від 26.04.2002 № 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу”;від 31.01.2007 № 81 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у 2007 році”)

 

13. Дитина-вихованець отримує одноразову допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (дитячому будинку сімейного типу)

Розмір одноразової допомоги щороку встановлюється Кабінетом Міністрів України, у 2008 році становить 795 грн.

(Ст. 25 Закону України "Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ, постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку”)

Категорія: Поради батькам | Додав: [ADM]Irina (18.01.2011)
Переглядів: 18221 | Рейтинг: 2.6/10
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!