Математика 2 клас Рівкінд Поурочні плани - Конспекти уроків - Навчальні та методичні посібники - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Навчальні та методичні посібники » Конспекти уроків [ Додати статтю ]

Математика 2 клас Рівкінд Поурочні плани

Урок 1. Нумерація чисел 1-20. Додавання і віднімання в межах 20. Розв'язування простих задач

Урок 2. Нумерація чисел 1-100. Випадки додавання і віднімання в межах 100, пов'язані

з нумерацією чисел. Вартість монет. Знаходження суми вартості монет

Урок 3. Розрядний склад двоцифрових чисел. Порівняння виразів

Урок 4. Доба і тиждень. Додавання і віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях

вимірювання часу

Урок 5. Додавання і віднімання круглих десятків. Задачі на різницеве порівняння

Урок 6. Промінь. Відрізок. Пряма. Перетин прямих. Творча робота над задачею

Урок 7. Одиниці вимірювання довжини (сантиметр, дециметр, метр) і співвідношення між ними. Вимірювання довжин відрізків у сантиметрах і дециметрах. Розв'язування задач

Урок 8. Назви компонентів дії додавання. Рівняння. Знаходження невідомого доданка 

Урок 9. Переставний закон додавання

Урок 10. Назви компонентів дії віднімання. Знаходження невідомого зменшуваного

Урок 11. Кілограм. Знаходження невідомого від'ємника

Урок 12. Грошові одиниці — гривня, копійка. Співвідношення між грошовими одиницями.

Розв'язування задач

Урок 13. Одиниця вимірювання місткості —літр. Порівняння місткості посудин. Самостійна робота

Урок 14. Повторення вивченого. Розв'язування рівнянь

Урок 15. Контрольна робота № 1

Урок 16. Аналіз контрольної роботи. Таблиці додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Розв'язування прямих і обернених задач

Урок 17. Таблиці додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток.

Довжина ламаної

Урок 18. Таблиці додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток. Знаходження довжини ламаної лінії. Розв'язування і порівняння простих задач

Урок 19. Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою. Кут. Види кутів

Урок 20. Таблиці додавання і віднімання числа 5 з переходом через десяток. Вирази зі змінною. Прості і складені задачі

Урок 21. Многокутник та його елементи: вершини, сторони, кути. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Периметр многокутника

Урок 22. Таблиці додавання і віднімання числа 6 з переходом через десяток. Прямокутник. Побудова прямокутника

Урок 23. Таблиці додавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток.

Складання й розв'язування задач за схематичним записом їх умови

Урок 24. Складання й розв'язування задач за коротким записом їх умови. Квадрат

Урок 25. Таблиці додавання і віднімання числа 8 з переходом через десяток.

Розв'язування рівнянь

Урок 26. Перевірка дій додавання і віднімання. Знаходження периметрів трикутника

і чотирикутника

Урок 27. Таблиці додавання й віднімання числа 9 з переходом через десяток.

Периметр многокутника

Урок 28. Таблиця додавання і віднімання чисел. Периметр квадрата

Урок 29. Розв'язування задач двома способами (ознайомлення)

Урок 30. Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки.

Задачі на дві дії

Урок 31. Додавання числа до суми. Віднімання числа від суми 

Урок 32. Додавання до числа суми. Віднімання суми від числа. Самостійна робота

Урок 33. Розв'язування задач за допомогою виразу. Порівняння виразів. Знаходження периметра прямокутника

Урок 34. Контрольна робота № 2

Урок 35. Аналіз контрольної роботи. Додавання одноцифрового числа

до двоцифрового виду 37+6

Урок 36. Прийом округлення. Розв'язування задач за коротким записом

Урок 37. Усне додавання виду 45+7 і 53+9. Додавання способом округлення

Урок 38. Додавання виду 7 + 15. Розв'язування задач двома способами

Урок 39. Усне віднімання виду 40-8. Розв'язування задач

Урок 40. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового виду 35-7. Розв'язування задач

Урок 41. Закріплення віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування складених задач

за коротким записом

Урок 42. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового способом округлення виду 45-7; 53-9. Розв'язування задач

Урок 43. Закріплення віднімання двоцифрових чисел. Знаходження значень виразів,

у яких двічі повторюється та сама буква

Урок 44. Усне додавання виду 27+16. Складання задач за виразом

Урок 45. Два способи додавання двоцифрових чисел виду 45+27. Складені задачі,

що включають прості задачі на збільшення (зменшення) числа у непрямій формі

Урок 46. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування рівнянь 

Урок 47. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Порівняння іменованих чисел

Урок 48. Два способи віднімання двоцифрових чисел виду 45-27. Розв'язування задач.

Самостійна робота

Урок 49. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Обчислення виразів

зручним способом

Урок 50. Контрольна робота № 3

Урок 51. Аналіз контрольної роботи. Одиниця вимірювання маси-центнер.

Розв'язування задач

Урок 52. Три способи віднімання виду 40-27. Розв'язування задач

Урок 53. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Знаходження значень

буквених виразів

Урок 54. Вирази з дужками. Розв'язування задач за планом

Урок 55. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Перетворення одиниць вимірювання

Урок 56. Коло, круг та їх елементи. Центр кола (круга), радіус, діаметр. Креслення кола.

Розв'язування прикладів і задач на вивчені випадки додавання і віднімання

Урок 57. Закріплення вивченого про коло і круг. Порівняння кіл і кругів

Урок 58. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Знаходження

числових значень буквених виразів

Урок 59. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування задач   

Урок 60. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Порівняння іменованого числа та суми або різниці іменованих чисел

Урок 61. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування задач.

Самостійна робота

Урок 62. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування задач   

Урок 63. Контрольна робота № 4

Урок 64. Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення учнів з дією множення. Знак множення. Розв'язування задач

Урок 65. Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Розв'язування задач на множення

Додаток

Урок 66. Переставний закон множення

Урок 67. Таблиця множення числа 2. Розв'язування задач на множення. Периметр квадрата

Урок 68. Збільшення числа на кілька одиниць і в кілька разів

Урок 69. Ознайомлення учнів з дією ділення. Ділення на вміщення і ділення на рівні частини. Розв'язування задач

Урок 70. Взаємозв'язок між множенням і діленням. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення. Розв'язування задач

Урок 71. Таблиця ділення на 2. Розв'язування задач на ділення

Урок 72. Порядок виконання дій у виразах без дужок. Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язування задач

Урок 73. Назви чисел при діленні. Зменшення числа на кілька одиниць і в кілька разів 

Урок 74. Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розв'язування задач. Порівняння виразів. Самостійна робота 

Урок 75. Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів

Урок 76. Контрольна робота №5

Урок 77. Аналіз контрольної роботи. Множення і ділення на 1. Ділення рівних чисел

Урок 78. Таблиця множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. Розв'язування задач

Урок 79. Порядок дій у виразах на дії різних ступенів без дужок і з дужками. Вправи на запам'ятовування таблиці множення числа 3

Урок 80. Вправи на запам'ятовування таблиці множення числа 3. Повторення взаємозв'язку дій множення і ділення

Урок 81. Таблиця ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром

Урок 82. Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Розв'язування задач

Урок 83. Розв'язування задач з буквеними даними. Знаходження значень виразів зі змінною

Урок 84. Розв'язування вправ і задач на застосування таблиці ділення на 3. Знаходження периметра прямокутника

Урок 85. Таблиця множення числа 4. Розв'язування вправ і задач на засвоєння таблиці множення числа 4

Урок 86. Таблиця ділення на 4. Застосування таблиці ділення для знаходження значень виразів і розв'язування задач 

Урок 87. Знаходження невідомого множника. Розв'язування рівнянь

Урок 88. Знаходження невідомого дільника і діленого. Розв'язування рівнянь

Урок 89. Розв'язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 4. Порівняння задач та їх розв'язання

Урок 90. Таблиця множення числа 5. Розв'язування задач

Урок 91. Таблиця ділення на 5. Застосування таблиці для знаходження значення виразів і розв'язування задач

Урок 92. Розв'язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. Знаходження значень буквених виразів. Самостійна робота

Урок 93. Розв'язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. Розв'язування рівнянь

Урок 94. Контрольна робота № 6

Урок 95. Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 6. Одиниці вимірювання часу. Секунда. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу 

Урок 96. Одиниці вимірювання часу. Рік, місяць. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу

Урок 97. Визначення часу за годинником. Табель-календар. Розв'язування задач

Урок 98. Таблиця ділення на 6. Розв'язування задач і прикладів, які включають ділення на 6. Творча робота над задачею

Урок 99. Засвоєння таблиці ділення на 6. Розв'язування задач і прикладів, які включають ділення на 6  

Урок 100. Кратне порівняння чисел. Розв'язування простих задач на порівняння

Урок 101. Таблиця множення числа 7. Розв'язування задач і прикладів, які включають множення числа 7

Урок 102. Порядок дій у виразах. Розв'язування задач і прикладів, які включають множення числа 7

Урок 103. Таблиця ділення на 7. Розв'язування задач

Урок 104. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Розв'язування задач

Урок 105. Залежність результату множення і ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому. Самостійна робота

Урок 106. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7

Урок 107. Контрольна робота № 7

Урок 108. Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 8

Урок 109. Порядок дій у виразах. Розв'язування задач і прикладів, які включають множення числа 8

Урок 110. Таблиця ділення на 8. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 8. Розв'язування задач

Урок 111. Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв'язування задач із буквеними даними  

Урок 112. Таблиця множення числа 9. Розв'язування задач

Урок 113. Засвоєння таблиці множення числа 9. Розв'язування задач   

Урок 114. Таблиця ділення на 9. Застосування таблиці ділення на 9

Урок 115. Множення і ділення нуля. Множення на 0. Неможливість ділення на 0. Розв'язування задач

Урок 116. Множення і ділення на 10. Розв'язування задач

Урок 117. Засвоєння таблиць множення і ділення

Урок 118. Засвоєння таблиць множення і ділення. Розв'язування нестандартних задач  

Урок 119. Повторення й закріплення вивченого. Самостійна робота

Урок 120. Узагальнення і систематизація знань учнів. Розв'язування нестандартних задач

Урок 121. Контрольна робота № 8

Урок 122. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів

 

Повторення вивченого у другому класі   

Урок 123. Числові множини. Додавання і віднімання чисел. Розв'язування задач  

Урок 124. Табличні випадки додавання і віднімання з переходом через десяток. Розв'язування задач

Урок 125. Випадки додавання і віднімання виду 26+8; 26-8. Знаходження значень виразів зі змінною. Розв'язування задач

Урок 126. Повторення й закріплення вивченого. Розв'язування задач  

Урок 127. Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 35+27. Розв'язування задач

Урок 128. Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Розв'язування задач  

Урок 129. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 34-18. Розв'язування задач

Урок 130. Повторення таблиць множення і ділення. Розв'язування задач

Урок 131. Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення і систематизація знань учнів. Самостійна робота    

Урок 132. Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення і систематизація знань учнів

Урок 133. Контрольна робота за рік. (Розв'язування прикладів)

Урок 134. Контрольна робота за рік. (Розв'язування задач)

Урок 135. Аналіз контрольної роботи. Систематизація й узагальнення знань учнів 

Урок 136. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумковий урок за рік

Додаток

 Джерело: http://gdz-masters.org/news/matematika_2_klass_rivkind_pourochnye_plany_ii_semestr/2014-02-16-1222
Категорія: Конспекти уроків | Додав: Avgustin (18.08.2015)
Переглядів: 91578 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 3.0/4
Всього коментарів: 1

Добавил: gnidc
Ответ: Це проблема не наша, а того сайту, де знаходяться ці уроки. Можливо технічні проблеми.
0

Перевірте, будь ласка, цю сторінку. Постійно показує помилку та не переходить на необідний урок. Дякую.
Дата публикации: 17.04.2017 в 12:08 Спам
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!