Тести для перевірки знань з української мови (2 клас) - Уроки - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Уроки [ Додати статтю ]

Тести для перевірки знань з української мови (2 клас)

Повторення
1) Звуки ми:
А) бачимо, читаємо, пишемо;
Б) вимовляємо, чуємо;
В) бачимо, читаємо, пишемо, вимовляємо, чуємо.

2) Яка буква не позначає окремого звука?
А) Буква Й
Б) Знак м`якшення.
В) Буква Ї

3) Яка група слів закінчується на голосний звук?
А) Двір, горох, актор.
Б) Акварель, ягідка, стіл.
В) Хата, волошка, площа.

4. У кожному складі слова обов`язково є:
А) голосний та приголосний звук;
Б) приголосний звук;
В) голосний звук.

5. Визнач групу слів з одного складу.
А) Дорога, павучок.
Б) Їжак, який.
В) М`яч, дощ.

6. У якій групі слова правильно поділено для переносу?
А) С-лон, до-ро-га.
Б) Бер-за, топ-оля.
В) Ма-ли-на, по-лу-ни-ця.

Повторення. Звуки мовлення. Букви.
1. Речення складається:
А) зі звуків;
Б) зі слів;
В) зі складів.

2. Слова в реченні пишуться:
А) з великої букви;
Б) разом;
В) окремо.

3. Перше слово в реченні пишеться:
А) з будь-якої букви;
Б) з малої букви;
В) з великої букви.

4. У кінці речення можуть стояти:
А) кома, крапка;
Б) крапка, знак оклику, знак питання;
В) тире, знак оклику.

5. Обери речення, складене зі слів: осінній, налетів, буйний, вітер.
А) Вітер осінній налетів буйний.
Б) Буйний вітер осінній налетів.
В) Налетів буйний осінній вітер.

6. У якому рядку записано речення?
А) Горобина і ялинкою росли поруч.
Б) Горобиною і ялинка росли поруч.
В) Горобина і ялинка росли поруч.

Мова і мовлення
1) Люди спілкуються за допомогою…
А) звуків та слів;
Б) жестів та слів;
В) слів та речень.

2) Мова складається…
А) з речень, слів;
Б) зі слів, словосполучень, речень;
В) зі звуків, слів, словосполучень.

3) Усне мовлення повинно бути:
А) спокійним, красивим;
Б) виразним, зрозумілим;
В) каліграфічним, виразним.

4) Писемне мовлення повинно бути:
А) каліграфічним та швидким;
Б) охайним і каліграфічним;
В) каліграфічним, охайним, грамотним.

5) Яке мовлення використовують люди?
А) писемне;
Б) усне;
В) писемне та усне.

6) Які мови є близькими до української?
А) польська, чеська;
Б) болгарська, російська;
В) російська, білоруська.

7) Обери слова-вітання.
А) До побачення! На все добре! Бувайте здорові!
Б) Доброго здоров`я! Вітаю! Здрастуйте!
В) Дякую! Спасибі! Вдячний!

8) Слова звертання на письмі виділяється:
А) голосом;
Б) комами, знаком оклику;
В) крапкою.

Текст.
1. Текст – це…
А) речення;
Б) абзаци;
В) зв’язані за змістом речення.

2. До тексту можна дібрати…
А) автора;
Б) заголовок;
В) речення.

3. З яких частин складається текст?
А) Зачин, основна частина, кінцівка.
Б) Слова, знаки, речення.
В) Заголовок, речення.

4. Речення у тексті розміщені:
А) будь-як;
Б) у певній послідовності;
В) за розміром.

5. Яка мета тексту-розповіді?
А) Описати щось.
Б) Розповісти про щось.
В) Міркувати про щось.

6. Визнач тип тексту.
Наш клас великий і світлий. На стіні висить портрет Тараса Шевченка. Він прикрашений вишитими рушниками. Всі українці поважають Великого Кобзаря.
А) Текст-розповідь.
Б) Текст-опис.
В) Текст-міркування.

Текст №2
1. Пов’язані за змістом речення утворюють __________.

2. Текст складається з _________________.

3. За типом розрізняють
Текст - _________________________,
Текст - _________________________,
Текст - __________________________.

4. Доберіть до тексту заголовок.
Над криничкою верба схилилась. На гілці кухлик висить. Не минають люди кринички. Верба подає їм кухлик, а криничка ласкаво пригощає водицею. Чистою, прохолодною, на лугових травах настояною. Усіх щедро напуває криничка. А води в ній не меншає.
А) Водичка
Б) Вербичка
В) Річка
Г) Криничка

5. Визнач тип тексту.
У нашого пастуха є чудовий песик.
Він увесь чорний, ніби з димаря виліз. Одне вухо вгору, друге вниз. Хвіст бубликом.
А)Текст-розповідь;
В) Текст-опис;
В) Текст-міркування.

6. Складіть речення з тексту.
Незабаром у неї в лапках опинилася шишка.
У ліс прийшла зима.
Ось стрибнула з дерева білочка.
Занесло сніжком лісові доріжки.
Буде тепер чим поживитися малій.

Речення №1
1. Закінчена думка – це …
А) словосполучення;
Б) текст;
В) речення.

2. Слова в реченні…
А) розташовані у будь-якому порядку;
Б) незалежні одне від одного;
В) зв’язані між собою.

3. Речення, в якому про щось розповідається або повідомляється, називається…
А) питальним;
Б) розповідним;
В) спонукальним.

4. У кінці питального речення ставиться…
А) знак оклику;
Б) знак питання;
В) крапка.

5. Обери питальне речення.
А) Прошу вас, сідайте!
Б) Чи не бажаєте ви сісти?
В) Діти сідають за парти.

6. Обери розповідне речення.
А) Діти повернулися з прогулянки.
Б) Діти, повертайтесь з прогулянки!
В) Коли діти повернуться з прогулянки?

Речення №2
1. Які бувають речення за метою висловлювання?
А) Великі та маленькі.
Б) Розповідні, питальні, спонукальні.
В) Окличні та неокличні.

2. Обери спонукальне речення.
А) Катруся миє руки перед обідом.
Б) Мийте руки перед обідом!
В) Катруся, а ти помила руки перед обідом?

3. У кінці спонукального речення ставиться:
А) знак оклику або знак питання;
Б) знак оклику або крапка;
В) знак питання або крапка.

4. Обери розповідне речення.
А) Скоро буде зовсім тепло.
Б) А який сьогодні день?
В) Сірники дітям – не іграшка!

5.Обери головні слова в реченні.
Люті морози стояли в січні.
А) Люті, в січні
Б) Люті, стояли.
В) Морози, стояли.

Слова, які означають назви предметів.
1. Слова, які означають назви предметів і відповідають на запитання хто? що?, називаються …
А) іменники;
Б) прикметники;
В) прийменники.

2. Слова – назви людей і тварин відповідають на запитання…
А) що?      Б) хто?      В) хто? що?

3. Визнач слова – назви предметів, які означають багато предметів.
А) Школи помідори, чашки.
Б) Якір, стіл, сорочка.
В) Квіти, папка, щоденник.

4. Обери групу слів, які відповідають на запитання хто?
А) Місяць, орел, учень, квітка.
Б) Лікар, папуга, дитина, лисиця.
В) Хата, книга, рука, стіл.

5. Імена, по батькові, прізвища пишуться:
А) з великої або малої букви;
Б) з малої букви;
В) з великої букви.

6. Обери групу слів, які відповідають на запитання що?
А) Міст, слон, зошит, грім.
Б) Пенал, сльози, букви, торт.
В) Лікар, учитель, їжак, кіт.

Слова, які називають дії предметів.
1. Слова, які називають дії предметів, відповідають на запитання:
А) Який? Яка? Яке? Які?
Б) Що робити? Що робить? Що робив?
В) Хто? Що?

2. Обери слова – назви дій.
А) Швидкий, активний, гарячий.
Б) Біг, плавання, стрибки.
В) Стрибає, прасує, говорить.

3. Групою слів, близьких за значенням до слова говорить, є:
А) Глузує, сміється, збиткує.
В) Балакає, розмовляє, гомонить.

4. Групою слів, протилежних за значенням до слова нудьгує, є:
А) Веселиться, радіє, розважається.
Б) Тужить, сумує, плаче.

5. Обери групу слів, які відповідають на запитання що робив?
А) Прилітала, заходила, купувала.
Б) Прилітали, заходили, купували.
В) Прилітав, заходив, купував.

6. Визнач дієслово у реченні.
Сильні морози міцно скували землю.
А) Сильні.
Б) Морози.
В) Скували.

Спільнокореневі слова.
1. Які слова називаються спорідненими?
А) Протилежні за значенням.
Б) Слова, що мають спільний корінь.
В) Однакові за значенням.

2. Спільна частина споріднених слів називається…
А) Коренем.
Б) Основною частиною.
В) Префіксом.

3. Обери спільнокореневі слова – назви предметів.
А) Хід, ходити, перехідний.
Б) Хід, перехід, вихід.
В) Ходять, ходжу, ходиш.

4. Визнач «зайве» слово з поданої групи слів.
Листок, листочок, лисеня, листяний.
А) Листяний.
Б) Листочок.
В) Лисеня.

5. Неспорідненими є слова у групі.:
А) Косарка, покоси, косовиця.
Б) Косинець, косметика, космос.
В)Вогнище, вогненний, вогняний.

6. Визнач у тексті спільнокореневі слова.
Вовченя жило в лісі з матір’ю. Вовчиха пішла на полювання. Люди піймали вовченятко. Вночі воно втекло й побігло до лісу. Там його чекала ненька.

Наголошені й ненаголошені склади і звуки №1
1. Наголос – це …
А) вимова одного зі складів слова зі звичайною силою голосу;
Б) вимова одного зі складі слова з більшою силою голосу;
В) вимова одного зі складів слова з меншою силою голосу.

2. Голосний звук під наголосом називається:
А) наголошеним;
Б) приголосним;
В) ненаголошеним.

3. Обери групу слів, у яких наголошений другий склад.
А) Календар, черевики, понеділок.
Б) Руки, літній, горда.
В) Вершина, грибний, багатий.

4. Довше і сильніше вимовляється…
А) перший склад;
Б) наголошений склад;
В) ненаголошений склад.

5. Обери варіант, у якому правильно позначено наголос.
А) Український.
Б) Український.
В) Український

6. Обери групу слів, у яких наголошений перший склад.
А) Ворона, синичка, лелека.
Б) Середа, черговий, Батьківщина.
В) Ластівка, півень, яструб.

Наголошені й ненаголошені склади і звуки №2
1. Наголошені звуки [е], [и] вимовляється:
А) нечітко та невиразно;
Б) чітко та виразно;
В) голосно.

2. Яку букву писати в слові з..мляний?
а) Букву е.
б) Букву є.
в) Букву и

3. Обери перевірне слово до слова стежинка.
А) Стежинки.
Б) Стежинці.
В) Стежка.

4. Обери групу слів, в яких у ненаголошеному складі треба писати букву и:
А) л..гко, п..ньок, пл…че;
Б) с..ло, ж..вий, ч..сло;
В) кр..ло, в..шневий, з..ма.

5. Обери перевірне слово до слова зерно.
А) Зернистий.
Б) Зерна.
В) Зернятко.

6. Яке слово не буде перевірним до слова вишневі?
А) Вишневий.
Б) Вишенька.
В) Вишня.

Приголосні звуки. Дзвінкі і глухі.
1. Звуки, що творяться за допомогою голосу і шуму, називаються:
А) Голосними і приголосними;
Б) Голосними;
В) Приголосними.

2. Обери рядок, у якому записані букви, що позначають приголосні звуки.
А) Г, ч, й, к, п, р, ї, ь.
Б) Д, б, р, м, о, и, н.
В) Ф, х, ц. ч, ш, щ, ж.

3. Яке зі слів починається і закінчується приголосним звуком?
А) Каштан.
Б) Малина.
В) Ангіна.

4. Яке слово відповідає схемі?
_ . _ . _
А) Праця.
Б) Ранок.
В) Атлас.

5. При переносі слів буквосполучення дж, дз розривати:
А) можна;
Б) при потребі можна;
В) не можна.

6. У якому слові букв більше, ніж звуків?
А) Швидкий.
Б) Швидко.
В) Швидкість

7. Яке слово відповідає схемі?
_ _ . _ .
А) Щука.
Б) Стіл.
В) Юнак

8. Приголосні звуки, які утворюються за участю голосу і шуму, називаються:
А) Глухими;
Б) Дзвінкими;
В) Наголошеними.

10. Обери пару до дзвінкого приголосного
звуку [д].
А) [т]
Б) [д]
В) [т’]

11. У якому слові всі приголосні дзвінкі?
А) Задоволення.
Б) Шипшина.
В) Дочекатися.

12. Приголосні звуки, які утворюються за участю шуму, називаються:
А) Ненаголошеними;
Б) Дзвінкими;
В) Глухими.

13. Обери пару до глухого приголосного звуку [с].
А) [з]
Б) [с’]
В) [з’]

14. Яке слово закінчується на дзвінкий приголосний звук?
А) Віз.
Б) Їжа.
В) Ніс.

Приголосні звуки. Тверді і м’які
1. Буква й завжди позначає:
А) голосний звук;
Б) м’який приголосний звук;
В) твердий приголосний звук.

2. Після приголосних звуків і, я, ю, є позначають:
А) м’якість попередніх приголосних звуків;
Б) твердість попередніх приголосних звуків;
В) по два звуки.

3. У якому слові всі приголосні звуки м’які?
А) Гілля.
Б) Взуття.
В) Ванна.

4. У якому слові всі приголосні звуки тверді?
А) Лінія.
Б)Гараж.
В) Гайок.

5. У якому слові буква я позначає два звуки?
А) Куля.
Б) Змія.
В) Тополя..

6. Буква знак м’якшення (ь) позначає на письмі:
А) м’якість попереднього приголосного звуку;
Б) твердість попереднього приголосного звуку;
В) приголосний звук.

Категорія: Уроки | Додав: фіва (10.04.2016) | Автор: Ганзюк Світлана Анатоліївна
Переглядів: 12211 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 1

Добавил: [ADM]Irina
0

Дякую, пані Світлано, за корисний матеріал!
У мене зараз 2 клас. wink
Дата публикации: 11.04.2016 в 14:48
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!