Каталог статей

Головна » Статті » Навчальні та методичні посібники » Роздатковий матеріал [ Додати статтю ]

Контрольна робота з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

Контрольна робота з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»
Варіант №1

Початковий рівень (позначте одну правильну відповідь)
(0.5 бала). Характеристикою теплового стану тіла є…
а) температура б) маса в) об’єм
(0,5 бала). Тепловий рух - це…
а) безладний рух мікрочастинок тіла
б) упорядкований рух молекул і атомів тіла
в) упорядкований рух ядер і електронів, з яких складаються атоми тіла
3. (0,5 бала). Кількість теплоти, потрібної для нагрівання тіла, визначають за формулою…
а) Q=cm∆t; б) Q=cV∆t; в) Q=qm∆t;
4. (0,5 бала). Внутрішня енергія тіла може змінюватися…
а) тільки внаслідок виконання механічної енергії
б) тільки внаслідок теплопередачі
в) внаслідок виконання механічної енергії або теплопередачі
5. (0,5 бала) . Зміна об’єму рідини під час зміни температури відбувається тому, що …
а) змінюються розміри молекул
б) змінюються відстані між молекулами
в) змінюються самі молекул
6. (0,5 бала). Кількість теплоти позначають літерою…
а) Q б) Е в) U
Середній рівень
7. (1 бал). Встановіть відповідність між фізичною величиною та одиницями її вимірювання
А) теплоємність тіла; 1) 0C
Б) питома теплоємність речовини; 2) Дж
В) кількість теплоти; 3) Дж/0C
Г) зміна температури; 4) Дж/кг*0C
5) кг
8. (2 бали). На скільки градусів нагріли 1 кг сталі, якщо при цьому витратили 0,5 кДж теплоти(питома теплоємність сталі 500 Дж/(кг*0C))
Достатній рівень
9. (3 бали). Людина масою 70 кг піднімається на дах десятиповерхового будинку. Визначте, на скільки градусів вона могла б нагріти 1,5 л води, затративши таку саму енергію. Висота кожного поверху 3 м. (густина води 1000 кг/м3 , питома теплоємність води 4200 Дж/(кг*0C))
Високий рівень
10. (3 бали). У ванну налили 100л води при температурі 120С, після чого долили 50л гарячої води при температурі 860С. Чому рівна температура суміші? Теплоту, яка була витрачена на нагрівання ванни, не враховувати.(питома теплоємність води 4200 Дж/(кг*0C), густина води 1000 кг/м3)


Контрольна робота з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»
Варіант №2

Початковий рівень (позначте одну правильну відповідь)
1. (0.5 бала). Температури тіл, які перебувають у контакті між собою, із часом……
а) збільшуються б) зменшуються в) стають однаковими
2. (0,5 бала). Енергія руху і взаємодії мікрочастинок тіла називається…
а) кінетична б) потенціальна в) внутрішня
3. (0,5 бала). Кількість теплоти, виділеної тілом під час охолодження,, визначають за формулою…
а) Q=cm∆t; б) Q=cV∆t; в) Q=qm∆t;
4. (0,5 бала). Унаслідок збільшення температури тіла його внутрішня енергія…
а) залишається незмінною б) зменшується
в) збільшується
5. (0,5 бала) . Вид теплопередачі, що супроводжується перенесенням речовини, називається…
а) теплопровідністю б) конвекцією в) випромінюванням
6. (0,5 бала). Зміна об’єму твердого тіла під час зміни температури відбувається тому, що…
а) змінюються розміри молекул
б) змінюються відстані між молекулами
в) змінюються самі молекул
Середній рівень
7. (1 бал).Встановіть відповідність між фізичною величиною та символом, яким її позначають
А) теплоємність тіла; 1) m
Б) питома теплоємність речовини; 2) ∆t
В) кількість теплоти; 3) C
Г) зміна температури; 4) c
5) Q
8 .(2 бали). ). Яку масу води нагріли від 200С до 450С, якщо витратили
52,5 кДж теплоти.( питома теплоємність води 4200 Дж/(кг*0C))
Достатній рівень
9. (3 бали ). Двигун потужністю 25 Вт протягом 7 хв змушує обертатися лопаті гвинта всередині калориметра, який заповнений водою. За рахунок опору вода нагрівається на 1 0С. Скільки води міститься в калориметрі. (питома теплоємність води 4200 Дж/(кг*0C))
Високий рівень
10. (3 бали). У латунний калориметр, масою 128г, налили 240г води при температурі 8,40С і занурили шматок металу, масою 192г, нагрітий до 1000С. Остаточно в калориметрі встановилась температура 21,50С. Визначити питому теплоємність металу.( питома теплоємність води 4200 Дж/(кг*0C), питома теплоємність латуні 400 Дж/(кг*0C))

Контрольна робота з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»
Варіант №3

Початковий рівень (позначте одну правильну відповідь)
1. (0.5 бала). Енергія руху і взаємодії мікрочастинок тіла називається…
а) кінетична б) потенціальна в) внутрішня г) механічна
2. (0,5 бала). Тепловий рух - це…
а) безладний рух мікрочастинок тіла
б) упорядкований рух молекул і атомів тіла
в) упорядкований рух ядер і електронів, з яких складаються атоми тіла
г) упорядкований рух заряджених частинок
3. (0,5 бала). Перенесення енергії від Сонця до Землі відбувається внаслідок…
а) теплопровідності б) конвекції
в) випромінювання г) поглинання теплоти
4. (0,5 бала). Кількість теплоти, потрібної для нагрівання тіла, визначають за формулою…
а) Q=cm∆t; б) Q=cV∆t; в) Q=qm; г) Q=qm∆t;
5. (0,5 бала) . Теплота передається від…
а) менш нагрітого тіла до більш нагрітого
б) більш нагрітого тіла до менш нагрітого
в) сухого тіла до мокрого г) мокрого тіла до сухого
6. (0,5 бала). Теплоємність позначають літерою…
а) Q б) q в) С г) c
Середній рівень
7. (1 бал). Встановіть відповідність між фізичною величиною та формулою, за якою її знаходять:
А) теплоємність тіла; 1) Q=cm∆t
Б) питома теплоємність речовини; 2) ∆t=t_2-t_1
В) кількість теплоти при нагріванні і охолодженні; 3) c=Q/m∆t
Г) зміна температури; 4) C=cm
5) Q=qm
8. (2 бали). На скільки градусів нагріли 400 міді, якщо при цьому витратили 48 кДж теплоти(питома теплоємність міді 400 Дж/(кг*0C))
Достатній рівень
9. (3 бали). На скільки градусів нагрівається вода у водоспаді, що падає з висоти 70 м? Вважайте, що 60 % механічної енергії переходить у її внутрішню (питома теплоємність води 4200 Дж/(кг*0C))
Високий рівень
10. (3 бали). В залізний котел, масою 10кг, налили 20кг води. Яку кількість теплоти потрібно надати котлу, щоб нагріти його разом з налитою водою від 10 до 1000С?( питома теплоємність води 4200 Дж/(кг*0C), питома теплоємність заліза 460 Дж/(кг*0C))

Контрольна робота з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»
Варіант №4

Початковий рівень (позначте одну правильну відповідь)
(0.5 бала). Міжнародною системою одиниць за основну одиницю температури прийнято…
а) градус Цельсію б) кельвін в) джоуль г) ват
2. (0,5 бала). Мірою зміни внутрішньої енергії, яку отримує тіло або втрачає внаслідок теплопередачі, є…
а) температура б) кількість теплоти
в) питома теплоємність г) теплоємність тіла
3. (0,5 бала). Кількість теплоти, яка виділяється під час час нагрівання або охолодження визначають за формулою…
а) Q=cm∆t; б) Q=cV∆t; в) Q=qm; г) Q=qm∆t;
4. (0,5 бала). Передавання теплоти від більш нагрітих частин тіла до менш нагрітих без перенесенням речовини називається…
а) теплопровідністю б) конвекцією
в) випромінюванням г) поглинанням теплоти
5. (0,5 бала) . Питомою теплоємність знаходиться за формулою…
а)c=m∆t/Q б)c=∆t/m в)c=Q/m∆t г) c=Qm∆t
6. (0,5 бала). Питому теплоємність речовини позначають літерою…
а) Q б) с в) С г) q
Середній рівень
7. (1 бал).Встановіть відповідність між фізичною величиною та символом, яким її позначають
А) енергія від сонця надходить до Землі; 1) виконання над тілом роботи
Б) Якщо вдарити по цвяху молотком, то він нагріється; 2) конвекція
В) процес роботи холодильника; 3) теплопровідність
Г) Стіни будинків утеплюють пінополістирольними плитами; 4) теплопередача
5) випромінювання
8 .(2 бали). Чому дорівнює маса чавунної болванки, якщо при її охолодженні від 1115 °С до 15 °С виділилося 190,08 МДж теплоти? (питома теплоємність чавуну 540 Дж/(кг*0C))
Достатній рівень
9. (3 бали ). З висоти 14 м падає свинцева куля. На скільки градусів вона нагріється, якщо 50 % потенціальної енергії кулі перейде в її внутрішню енергію (питома теплоємність свинцю140 Дж/(кг*0C))
Високий рівень
10. (3 бали). Яку масу води при температурі 200С треба додати до 1,5 кг води з температурою 800С, щоб встановилася температура 370С? (питома теплоємність води 4200 Дж/(кг*0C))

Категорія: Роздатковий матеріал | Додав: studenetsinna (08.06.2017) | Автор: Студенець Інна Вікторівна E
Переглядів: 4890 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 3.0/1
Всього коментарів: 1

Добавил: vovanbrot4ik
0

Де взяти відповіді?
Дата публикации: 02.11.2021 в 12:44 Спам[Материал]
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!