Каталог статей

Головна » Статті » Обдарована дитина » Різні аспекти цього питання [ Додати статтю ]

Розвиток творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку
Коментар до презентації 
«Розвиток творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку» 

 

Онуфрійчук С.І.,
заст. директора з НВР
СЗШ № 10 м.Сєвєродонецька
Луганської області

 
Слайд 1
Давня мудрість говорить: «Якщо твої плани розраховані на рік – сій хліб, якщо на десятиріччя – посади дерево, якщо на віки – навчай дітей». Школа є тією лабораторією, де навчають і виховують, відкривають можливості кожної дитини, допомагають їй розвивати власні здібності й потреби.

 
слайд 2
Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе, самореалізуватися: хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. Скільки дітей - стільки й здібностей, які залежать від психолого-фізіологічних особливостей людини, соціального оточення, сім'ї та школи.
Основним принципом роботи середньої загальноосвітньої школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога, учителів, батьків.
Зміст роботи з обдарованими учнями містить низку завдань, а саме:
слайд 3
• допомогти кожній дитині реалізувати її здібності;
• створити умови для індивідуального розвитку духовно багатої, фізично здорової, творчо мислячої особистості;
• формувати вміння вчитися, застосовувати набуті знання в подальшому житті.
Із цією метою впроваджується комплекс заходів:
слайд 4
• Поновлення банку даних обдарованих учнів
• Організація і проведення предметних олімпіад, творчих конкурсів
• Забезпечення участі учнів у міських, обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах
• Проведення проблемно-тематичних семінарів
Для досягнення поставленої мети в школі створена й постійно вдосконалюється система роботи з обдарованими учнями, яка є сукупністю змісту, методів, форм, які ставлять дитину в умови суб’єкта творчої діяльності.
слайд 5
З цією метою розроблена програма роботи з обдарованою молоддю, яка містить такі розділи :
І. Психолого-педагогічні аспекти .
ІІ. Науково-методичні аспекти.
ІІІ. Робота з кадрами.
IY. Виявлення обдарованих учнів і створення умов для їхнього розвитку. Забезпечення доступності позашкільної освіти.
Y. Забезпечення соціально-правових гарантій. Про цю програму детальніше розповість Сєвєрін Л.Є
слайд 6
на першому етапі виявлення обдарованих дітей враховуються відомості про досягнення дитини в певній сфері діяльності, надані батьками. Це дозволяє визначити коло дітей, з якими слід проводити індивідуальні дослідження. (На дисках представлені зразки анкет, якими ми користуємося).
Другий етап можна назвати діагностичним. На цьому етапі проводиться індивідуальне оцінювання творчого потенціалу й особливостей дитини психологом і вчителем. Виявляється, що в дітей, обдарованих у сфері академічних досягнень, найбільш розвинутими можуть бути здібності до мов, математики, природознавства.
На третьому етапі основну роль виконують учителі, завдання яких – формування й поглиблення дитячих здібностей. Реалізується ця умова за допомогою насамперед індивідуальних занять-консультацій.

слайд 7 
Нагадаємо основні особливості обдарованих учнів
часто "перескакують" через послідовні етапи свого розвитку;
§ мають чудову пам'ять;
§ рано починають класифікувати інформацію;
§ має великий словниковий запас, із задоволенням читає словники чи енциклопедії, придумує нові слова і поняття;
§ може займатися кількома справами одразу
дуже чутливі до нових ситуацій
слайд 8
Тому вчителі, які працюють з такими дітьми мають виявляти доброзичливість
• постійно поповнювати знання в області психології обдарованих та їх навчанні,
• тісно співпрацювати з практичним психологом, іншими вчителями, адміністрацією і обов'язково батьками обдарованих та здібних дітей.
Учителі Ковкіна Л.О., Сєрік Т.О., Солдатко В.В. Птаховська О.В., Куценко Т.М. укладають на основі публікацій у фахових журналах, ресурсів Інтернет, методичної літератури власні методичні скарбнички щодо роботи з обдарованими учнями.
слайд 9
Удосконалити роботу з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагають:
 олімпіади з базових дисциплін;
 інтелектуальні ігри: "Ланцюжок", "Так чи Ні", "КВК", "Ерудит", "Поле чудес", "Перший мільйон", "Щасливий випадок", "Вікторина", Рольова гра", "Що? Де? Коли?", "Найрозумніший"...
 конкурси «Алло, ми шукаємо таланти»

слайд 10
Так, переможцями шкільних олімпіад з базових дисциплін є

2009 - 2010 н.р.
• Українська мова – Лєйченко Єлизавета
• Математика – Голуб Віталій
• Природознавство – Задорожня Дар’я
2010 – 2011 н.р.
• Українська мова – Тиндик Віра
• Математика – Адамян Давид
• Природознавство – Провоторов Кирило
слайд 11 Фото
слайд 12
Учні нашої школи є постійними учасниками Міжнародних конкурсів :
- математичного «Кенгуру»
- інтерактивного природничого «Колосок»
а з минулого року конкурсу з українознавства «Патріот»
слайд 13
Елементи змагань, що містяться в іграх, сприяють розвитку здібностей творчого мислення, залучають учнів до активного життя.
Розв'язуючи ребуси, кросворди, учні поступово починають складати власні головоломки, що сприяє розвиткові пам'яті, уваги, кмітливості, учні вчаться:
- самостійно працювати з літературою;
• аналізувати та систематизувати отримані дані;
• робити висновки.

слайд 14
Серед важливих методів навчання обдарованих дітей є самостійна навчальна робота, пошуковий, дослідницький методи. Наприклад, на уроках математики
розв’язання проблемних задач,
- самостійне складання учнями математичних задач.
слайд 15
У роботі з обдарованими учнями вчителі використовують завдання з елементами дослідження. Це зокрема, вправи зі словами: порівняйте, виділіть головне, обгрунтуйте, доведіть, узагальніть тощо. Вправи, які вимагають здійснення простих класифікацій, групувань предметів, дають можливість учням "відкрити” нові для себе зв’язки, залежності, отримати задоволення від правильності власних міркувань.

слайд 16
Варто відмітити й методи, які позитивно впливають на процес організації навчання обдарованих дітей. Серед методів розвитку творчості учнів у навчальному процесі найбільш ефективними є:
«мозкова атака»,
розв'язання проблемних завдань,
дискусія,
рецензування відповідей товаришів,
відшукування безлічі вірогідних рішень.
слайд 17
У початковій школі в ході роботи з обдарованими дітьми варто використовувати як групові так й індивідуальні форми роботи. Метою застосування групової форми навчання є залучення учнів до активної участі в процесі оволодіння програмовим матеріалом.
слайд 18
слайд 19
слайд 20

Для забезпечення розвитку творчих здібностей учнів початкових класів потрібно використовувати в навчанні інтерактивні технології. Головна риса інтерактивних технологій - використання власного досвіду учнями під час розв'язання проблемних питань
Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з товаришами, поважати їхню думку, критично мислити, приймати продумані рішення.

слайд 21
Не можна досягти успіху в роботі з обдарованими учнями без тісної співпраці з батьками. Робота навіть найдосвідченішого педагога без батьківської підтримки приречена на невдачу. Чому так важлива співпраця з батьками? По-перше, саме батьки ухвалюють рішення в яку школу піде їхня дитина, по-друге, вони скарбниця знань для вчителя (хто краще знає дитину?), по-третє, вони партнери вчителя в навчанні і вихованні дитини, по-четверте, саме вони підтримують та допомагають дитині.
слайд 22
Як ви вже чули з виступу психолога, належну увагу колектив школи приділяє психолого-педагогічній освіті батьків обдарованих учнів. З цією метою проводяться заняття батьківського університету, на засіданнях якого розглядаються питання :
- як розвивакти здібності дитини ;
- батьки і обдаровані діти в контексті конфлікту поколінь ;
- якщо ваша дитина талановита ...
слайд 23

Розвиток обдарованості учнів здійснюється не лише на уроках, а й у позакласній та позашкільній роботі. Учні відвідують індивідуальні заняття, гуртки, беруть участь у тематичних масових заходах, конкурсах тощо. Учителі послідовно стежать за розвитком інтересів і нахилів учнів, допомагають їм у виборі позашкільного закладу.
слайд 24
Учениці 4-Б ласу Тиндик Віра, Колеснік Лоліта, Захаренкова Настя, Іванова Настя, Чир’ян Анжеліка випустили три номери журналу «КРЕШ».
Розпочато було роботу над укладанням цього журналу після екскурсії до с.Метьолкіне, де розташована конно-спортивна школа.
слайд 25
традиційним у нашій школі є родине свято «Будьмо знайомі», або свято однокашників. Саме під час цього свята, яке проводиться наприкінці вересня у першому класі, батьки й розповідають про своїх дітей, їхні здібності, нахили, потреби.
слайд 26
Кожна родина представляє себе у власноруч створеній газеті.
слайд 27
Саме після цього починається робота над створенням портфоліо учня початкових класів, метою якого є фіксувати успіх, підвищувати самооцінку й створювати позитивний настрій на майбутнє.
Завдання – виявлення та розвиток індивідуальних творчих здібностей дитини, пізнавальних інтересів і готовності до самостійного пізнання.
слайд 28 Зразки портфоліо учнів початкових класів
слайд 29
Кожен учень потребує відповідної нагороди за сумлінне навчання та виконання завдань.

• Дошка пошани "Наша гордість”
• Почесний зошит
• Книга пошани, книга рекордів класу
• Шкільне свято для учнів 4-х класів "Найрозумніший”
• Нагородження
слайд 30
Почесний зошит, у якому працюють учні на уроці.
слайд 31
Виявлення обдарованих і талановитих дітей - це тривалий процес. Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель творчий, а навчальний процес цікавий, різнобічний, результативний.
Як же ми розвиваємо творчі здібності молодших школярів?
Підхоплюємо думки учнів, підкреслюючи їх оригінальність, важливість, інтерес до нового.
§ Підтримуємо ініціативу учнів, самостійність.
§ Створюємо проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.
§ Розвиваємо критичне сприйняття дійсності.
§ Вчимо доводити починання до логічного завершення.
§ Залучаємо до творчої пошукової роботи з використанням випереджальних завдань.
слайд 32
Важаємо за необхідне:
 Виражати подив і захоплення всім, що роблять і говорять діти під час виконання творчих завдань.
 Вживати такі слова, як "молодець", "прекрасно", "добре", "відмінно", "блискуче".
 Не дозволяти собі критикувати особистість учня у присутності інших.
Оцінюючи результати діяльності учнів, знаходити позитивне, саме на позитивне звертати увагу.
слайд 33
Отже, при плануванні роботи з обдарованими дітьми рекомендуємо такий перелік орієнтованих заходів: (ці заходи представлені на диску)
- створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів діяльності,
- систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості,
- проведення проблемно-тематичних семінарів,
- організація і проведення шкільних олімпіад із базових дисциплін ,
- організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи з обдарованими дітьми.
слайд 34
Найпрекраснішим у світі є вигляд дитини, що впевнено йде по життєвій дорозі після того, як ви показали йому шлях…
                                           Конфуцій

 Джерело: http://docme.ru/fxb2
Категорія: Різні аспекти цього питання | Додав: [ADM]Irina (06.05.2012) | Автор: Онуфрійчук С.І.
Переглядів: 7473 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 2

Добавил: [ADM]Irina
0

Презентацію перезалила - скачуйте!
Дата публикации: 15.05.2014 в 20:26 Спам

Добавил: natka0813
0

здравствуйте как можна скачать слайды?
Дата публикации: 15.05.2014 в 13:46 Спам
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!